Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 1.SINIF*Güz Dönemi* > İslam Ahlak Esasları*

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  01 Mayıs 2013 (22:15), Konuya Son Cevap : 11 Kasım 2021 (08:24). Konuya 8 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı3Kez Beğenildi
  • 2 Beğenilen Medineweb
  • 1 Beğenilen Medineweb
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 01 Mayıs 2013, 22:15   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:35
Mesaj: 4.842
Konular: 928
Beğenildi:326
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart İslam Ahlak Esasları Soru Cevap

İslam Ahlak Esasları Soru Cevap

Hilmi Ziya Ülken’e göre değerler alemi hangisine bağlıdır?

a)insan ve hayvan
b)varlık alemi
c)canlı

cevap:alemi varlık alemidir


Hangisi din kelimesinin klasik ifadesiyle ilgili değildir?
a)zevil-ukul
b)hüsn_i ihtiyar
c)tedbir-i ilahi

cevap: c)tedbir-i ilahi


Modern dönemde ferdi davranış düzeninde 'ahlak' sözcüğünü karşılayan aşağıdakilerden hangisidir?

a)edep
b)etik
c)adap

cevap: b

''Allah' a ve ahiret gününe iman edip inanan kişi komşusuna eza etmesin,misafirlerine ikram etsin,hayır söylesin ya da sussun''sözünden hangisi çıkarılamaz?
a)komşuna eza etme
b)konuştuğunda hayır söyle
c)susmak her durumda iyidir
d)misafirine ikram et.

cevap:susmak her durumda iyidir.


zevi l ukul mümteim cüz ihtiyar bunlar nedemk tir ?

mümteim cüz:tamamlayıcı parca demekdir


ahlak ilminin görevi nedir?
genel ahlak ilkelerini ve kurallarını anlaşılır şekilde ortaya koymak ve yeni nesillere ulaştırmak.

Ahlâk ilminin amacı, İslâm ahlâkçılarının büyük çoğunluğunun üzerinde ittifak ettikleri öz ifadeyle, İnsanın iki dünya saadetini (mutluluğu) sağlamak’ şeklinde benimsenmiştir.

Ahlâkın amacının, insana iki dünya mutluluğunu sağlaması anlayışı, Sokrates, Eflatun ve Aristoteles gibi eski filozof ve ahlakçılarda da görülmektedir.

Buna göre ahlâk ilmine düşen ilk iş, ‘Mutlak İyi’nin ne olduğunu belirlemek ve sonra da bunu esas alarak hayatın çeşitli alanlarında, insanın yapması gereken eylemleri ortaya koymaktır. Bu tavırlara göre davranan insan, sonuçta hem dünyada ve hem de ahirette mutluluğa ermiş olur.

Dış görüşü ve fiziki yapısıyla olduğu kadar, psikolojik ve manevi yapısıyla da ilahî sanatın en mükemmel örneği olan insanın, olgunluğunu sürdürebilmesi ve İlahî kudretin istediği doğrultuda ilerleyebilmesi için belli bir düzende yaşaması gerekir. Evrendeki her varlık insanın yararlanması için yaratıldığına göre, kendisine bu kadar fırsat verilen insanın başıboş bırakılması ve yaşadığı ömrünün hesabının sorulmaması düşünülemez. Bir benzerinin yapılamayacağı kadar mükemmel olan bu eserin Yaratıcı’sı, eserinin bakımı ve düzenli çalışması için son ilahî kitap olarak Kur’an-ı Kerim’i bir kullanım kılavuzu gibi göndermiş ve bu kılavuzu açıklayıcı ve uygulayıcı olarak da Peygamber (s.a.v.)’i görevlendirmiştir.

Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde, insan aklının, inanç ve düşünce sisteminin sağlıklı kalabilmesi için, evrenin ve evrendeki bütün varlıkların dikkatle incelenerek üzerinde düşünülmesi tavsiye edilmiş, Allah Teala’nın insanoğluna ihsan ettiği nimetler sayılıp dökülerek Allah (c.c.)’ın kudret ve iradesine boyun eğmenin zorunluluğu gösterilmiştir.

İnsan ruhunun sağlığı eğilimlerinin eğitimi için normal bir yaşam ve ibadet sistemi tavsiye edilmiştir. Allah’ı anıp dua etmenin gereği anlatılmış ve manevi tıp ilmi olan İslâm ahlâkının öğrenilip uygulanması istenmiştir.

İşte insan, bunu başardığı takdirde, Allah’ın rızasını kazanmış, dünyada huzur ve mutluluk içinde yaşayarak sonsuz ahiret mutluluğunu elde etmiş olur. İşte İslâm ahlâkının amacı da bundan ibarettir. ( kısaca ablacım senin anlattığın gibi )Davranış düzeninin toplum tarafından benimsenmiş olması cihetiyle fert üzerindeki tesirini ele almaya ne denir?
a)ahlak sosyolojisi
b)ahlak felsefesi
c)ahlak ilmi

cevap: a

Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalına ne denir?
a. ahlak felsefesi
b.ahlak ve edeb
c.din-ahlak ilişkisi
cevap : a


H.z peygamber in müslümanlar için usve hasene olması ne demektir?

a)lider
b)veli
c)güzel örnek
d)devlet başkanı

cevap: c


Aşağıdakilerden hangisi iyi ve kötü fiillerin neler olduğunu öğrendiğimiz kaynaklardan değildir?

a) hadis kitapları
b)fütüvvetname türü eserler
c)menakıp kitapları
d)ruznameler

cevap: d


aşağıdakilerden hangisi "Hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık" anlmına gelmektedir?
a.Akıl
b.İhtiyar
c.sevgi
d.İrade
E. hürriyet

cevap: b

1.Nakil denildiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?
A)kuran
B)sünnet
C)rüya

cevap: c

İslam düşüncesinde ahlak
adlı serin yazarı ?
a)Nurddin Topçu
b)Ahmet Naim
C)Mustafa Çağrıcı

cevap:c


2.Rivayetlerin ve verilen anlaşılmasına............edilmesi denilmektedir.Ve nihayet anlaşılmış olan rivayet ve veriler mevcut durum dikkate alınarak ortaya çıkan sorunları kavramak ve çözmak kullanılır.Bunun yapıla bilmesi için bunların bir cihetten ele alınmasıve ................ edilmesi gerekmektedir.

cevap:
tahsil
tedkik


Kitabüz-Zühd kimin eseridir?
a)gazali
B)Abdullah. mübarek
c)mevlana
cevap: b

Hangisi ahlakı bir yeti veya meleke olarak görür
Mutezile
Maturidiye
Eşari
Sufiler.
cevap: sufiler

Filozlara göre hakikatin nihayi belirleyicisi nedir
Kuran
Vahiy
Akıl
cevap: akıl


ahlakı konularda kuranı kerim in muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
a.insan
b.hayvan
c.cin
d.melek


ahlakı konularda kuranı kerim in muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
a.insan
b.hayvan
c.cin
d.melek

cevap: a


El-medinetül fazıla adlı eserin yazarı?
a)farabi
b)ibn miskeveyn
c)gazali

cevap: a

insanın niçin yaratıldığı sorusuna:'Allahherşeyi bir amaca yönelik yaratmıştır.Eğer o amaç olmasaydı o varlık yaratılmazdı?cevabını veren kim?
a)Buhari
b)Ragıp el İsfahani
c)ibn haldun
cevap: b


ihyau ulumiddin kimnın eseridir?
a.mevlana
b.maverdi
c.gazali

cevap: c

Ahlaki filleri a)kendinden iyi ve kötü olanlar b)bir ihtiyaca ,duruma,başlangıç ve sonuca göre iyi ve kötü olanlar diye ayıran kimdir?
a)gazali
bmaturidi
c)eşari

cevap: b

edebü'd dünya kimin eseridir :?
a.meverdi
b.farabi
c.gazali

cevap: a

Mutezile ahlak anlayışı
iyilik
güzellik
adalet

cevap:adalet


rivayet reysiz,rey de rivayetsiz olamaz. diyen kimdir
a)gazali
b)farabi
c)Muhammed eşşeybani

cevap: c

İnsan fiilini yine insanın yarattığını öne süren ekol
maturidi
eşari
mutezile
CEVAP: mutezile

Ahlaki kemal ile nazari kemalin birleşmesinden ne oluşur
iyilik güzellik
mutluluk
CEVAP: mutluluk

ahlak teorik değil,...................tir

cevap: pratik

Hangisi nefsin üç gücünden biri değildir
öfke
arzu
korku

cevap:korku

yazarlardan hangisi islam ahlakı üzerine eser vermemiştir
a)Nasirüddin et-tusi
b)ibn sina
c)elmalılı hamdi yazır

cevap:c


Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını idda eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eş değer sonuçta olduğunu savunanlara ne ad verilir?

a)mükemmeliyetçilik
b)ahlaki görecelik/ahlaki rölatizm
c)idealizm

cevap:b

İnsan fiilirini yaratan Allah tır diyen ekol
Maturidi
eşari
mutezile

cevap: maturidi


Bir fiili yapma yada terk etme gücüne ne denir
istitatat
irade
kuvvet

cveap:istitaat

insanın eşrefi mahlukat olması ne demektir?insan hangi davranışı yaparsa değer kazanır?
cevap: Yaratılmışların en üstünü


Hangisi tasavvufta dünya nimetlerine karşı ilgisizliği göstermez?
a-zühd
b-diğergamlık
c-uzlet

cevap:b


Hangisi Mutezile öğretisindeki 5 esas prensipten birisi değildir?
a-tevhid
b-adalet
c-vaad
d-istitaat

cevap:d

mütezileye göre bilgi kaça ayrılrı?
a-2
b-3
c-4

cevap:a


hangisi mutasavvıfların eserlerinde ısrarla durdukları kalbin amelleri'nden değildir?
a-takva
b-vera
c-niyet
d-muhasebe
e-ihlas

cevap: d


ideal başkan olarak peygamberi gören hangisidir
a-farabi
b-gazali
c-eşari
d-maturidi

cevap:a


filozoflara göre iyi kaça ayrılır?
a.1
b.2
c.3

cevap: c


İnsan kaç görevi yerine getirmek için yaratılmıştır
1
2
3
4

cevap: 3

eş ariye göre hayır ve şerrin yaratıcısı kimdir?
insan
allah
hem insan hem allah

cevap: Allah

Kuran hangi ayetle iyiyi açıklamıştır
Bakara 182
Bakara 155
Bakara 177

cevap:bakara 177
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 19942 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar Kara Kartal 3 3078 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 2007 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 6118 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 2324 19 Nisan 2015 14:45

Alt 02 Mayıs 2013, 13:46   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:35
Mesaj: 4.842
Konular: 928
Beğenildi:326
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İslam Ahlak Esasları Soru Cevap

ahlakın temel kavramlar ilkeler ve kurallarını teellendiren düzenli ve tutarlı açıklamalara ....................... ve müslüman alimlerin bu çerçevedeki fikri teemmüllerine de ................ denir .
ahlak teorisi ,, islam ahlak teorisi ,fakr hürriyet bolukları en uygun şeklde doldurunuz

cevap:
ahlak teorisi,islam ahlak teorisi


1.İslan dininde mekasidü’ş şeri’a ifade edilen 5 maksad hep muhfazaya işaret eder bunlar nelerdir?

2.Kuranı kerimde iyiyi ifade eden tabirler aşağıdakilerden hangisidir?
A)ism,seyyie,münker
B)birr, hasene, maruf

cevap: b


1.İslan dininde mekasidü’ş şeri’a ifade edilen 5 maksad hep muhfazaya işaret eder bunlar nelerdir?

cevap:
aklı,dini,nesli,malı,nefsi muafaza

aşağıdakilerden hangisi ahlaki yaptırım merci değildir
a-toplum
b-melekler
c-Allah

cevap: b

insanın kendi kendine zülmetmeyeceğini varsayarak ahlak ve hukuk felsefesini temellendiren flozof?
a-A.Draz
b-kant
c-ibn haldun

cevap:b


7.aklki değerleri de anlama konusunda epeyce ufuk açıcı olan eser yarmş kişi kimdir?

cevap: hilmi ziya ülken3.insan yeryüzünde…………………………………..dir.

Allahın halifesidir4.aşağıdakilerden hangisi islam ahlakının bir ilkesidir?
A)yalan söylemek kötüdür
B)Hz.peygamber’den en güzel örnek vardır
C)doğru sölemek iyidir
D)insanlara yardım etmek iyidir

cevap: b


orta asya lı alim Azizüddin en Nefsi'ye göre insanı kamilin en önemlisi vazifesi nedir?
a-nefsi terbiye
b-iman etmek
c-insanlara yardım

cevap: c

islam ahlakının temel kavramı insanı varoluşun ön şartı olan .........dır.
a-iman
b-hayat
c-ruh

cevap: b

islam ahlakını ilgilendiren vasıflar kaça ayrılır
2
3
4
cevap: 2


el ahlak ves siyer fi müdevatin kimin eseri

ibn hazm
farabi
gazali

cevap: ibn hazm

aklın zıddı nedir

kötülük
ahmaklık
delilik

cevap: ahmaklık


hikmet erdeminin kapasitesine giren
cesaret
zeka
adalet

cevap: zeka


mizan el amel kimin

ibn hazm
farabi
gazali

cevap:gazali


felsefe için ne kullanılır

adalet
hikmet
zeka

cevap:hikmet


zulmün zıddı
cesaret
hikmet
adalet

cevap:adalet


kişinin öfkesinin fazla olması nedir
cesaret
saldırganlık
kötülük

cevap:saldırganlık


adalet ve vahdet arasındaki ilişkiyi kuran kim
gazali
ibn hazm
ibn miskeveyn

cevap:ibn miskeveyn


Edepli olmak ile sevmek, güvenmek ve iman etmek arasındaki ilişki nedir?

Allahın sevgi vermesi ve sevilen bir kişi olmanın yolu ,ona teslimolmakdan gecmektedir.Allah a isyan eden kişinin sevgiden bahsetmesi sözde-sevgi olacaktır.Ahlak da bu teslim olmanın içinden yükselecektir.Dolayısıyla teslimiyet bağlılık ve ilğili olmayı kendinde en çok barındıran kelime sevgidir.Sevgi adaleti ,bilğeliği,fedakerlığı besleyen birgüçtür.İman zaten sevmek ve güvenmektir.İnanarak kişi odaklanmayı ve bütünleşmeyi gerçeklerştirir.Ahlakın anlmı da tamolarak böylece belirmeye başlar .Allah ile insan arasındaki deruni ilişki ,duygu,bilgi,tecrübe,ibadet olarak bireysel boyutta ahlakı bir ilişkidir.yusuf hac hacipin eseri

divanu lugatu türk
kutadgu bilig
ahlaki düzen

cevap: katudgu bilig


ibadet hangi erdemin kapsamındadır
adalet
cesaret
hikmet

cevap:adalettemel erdemlerden olmayan

cesaret
adalet
himmet

cevap:himmet


Adalet erdemine dahil olan erdemlerden değidir?
Sadakat
Ülfet
Veda
Cömertlik

cevap:cömertlik


Ahlakı alai isimli eser kime aittir?
İmam gazali
Kızılzada ali efendi
İbn hazım

cevap:
Kızılzada ali efendi


öfke gücünün normal olması
adalet
hikmet
cesaret

cevap:cesaret


hikmetin aşırılğında ne olur

ahmaklık
korkaklık
kurnazlık

cevap: kurnazlık


divanı lügatü türk kimin
gazali
yusuf hacip
kaşgarlı mahmut

cevap: kaşgarlı mahmut


hatırlama zihin açıklığı hangi erdemin altı

adalet
hikmet
cesaret

cevap:hikmet


felsefe islam coğrafyasında kullanılan kelime nedir?
a-hikmet
b-cesaret
c-adalet

cevap:hikmet


adalet erdemine dahil olmayan

ibadet
tevekkül
sabı

cevap:sabır


el-ahlak vessiyer fi müdavati'n-nüfus
kimin eseri?
a-kınalı alizade
b-farabi
c-ibn hazm

cevap:c


erdemlerin temel amacı nedir
adalet
cesaret
saadet.

cevap: saadet


nazari güç itidalli olursa .............meydana gelir...

cevap:hikmet


iffet erdemine girmeyen

yumuşaklık
sabır
şefkat

cevap:şefkat


üstünlük sağlama güdüsü erdemi

cesaret
adalet
hikmet

cevap:cesaret


İnsanda hangi 3 nefis birlikte bulunur?
cevap: meleki -hayvani -ameli nefs


eşya hakkında bilgi edinme erdemi

cesaret
adalet
hikmet

cevap:hikmet


iffetin azlığı nedir

günahkarlık
şehvet azlığı
sevap azlığı

cevap: şehvet azlığı


dindarlık ve ahlak ilişkisinde aklın zıddı
a-ahmaklık
b-akılsızlık
c-günahkarlık

cevap:a


insani nefsin hangi 2 gücü vardır?
cevap:
1.idrak gücü
2.hareket ettirici güç


bütün erdemlerin tam ve ortak olanı

adalet
hikmet
cesaret

cevap:adalet


islam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?
a-cesaret
b-tevazu
c-hikmet
d-ffet

cevap:b


hangisi cesaret erdeminin kapsamına girmez?
a-sebat
b-tevazu
c-zeka
d-rikkat

cevap:c


hangisi fazilet değil

cesaret
mutluluk
hikmet

cevap:mutluluk


cehalet rezileti hangi nefsin emrindedir

nazari nefs
temel içgüdü
ameli nefs...

cevap:nazari nefs


aşağıdaki temel yetilerden hangisi ameli nefis değildir?
a-akıl
b-irade-arzu
c-nefs
d-ruh
e-kalb

cevap: b


reziletlerin iyileşmesinde onay mekanizması

sevgi
adalet
hikmet...

cevap:sevgi


ölçüsüzlük hangi nefs çeşidine girer

ameli
hayvani
saldırgan...

cevap:hayvani


nazari güç itidal durumunda olmadığında ne olur

cehalet
zulüm
korkaklık...

cevap: cehalet


Reziletlerin faziletlerin zıddı olası gerekir diyen islam ahlakçısı
a-gazali
b-tusi
c-ibn sina
cevap: b


makam üstünlük taslama intikam alma ve öfke güçleri hangi nefse ait?
a-meleki nefs
b-ameli nefs
c-nefsi behimi
d-saldırgan nefs

cevap:d


Ahlaki hastalıkların meydana gelme sebeplari
a-beden-nefs
b-beden-akıl
c-akıl-nefs

cevap: a

her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması diyen islam ahlakçısı?
a-gazali
b-kınalızade
c-ibn sina

cevap: b


Ruhsat ve fiziksel olarak toplum sağlığının ifsad olmuş olmasının en önemli göstergesi,şehir halkının hekimlere ve yargıçlara gereksinim duymasıdır diyen düşünür?
a-ibn hazm
b-kınalızade
c-ibn rüşd

cevap:c


hikmetin azlığı ne olur...

korkaklık
şehvet
ahmaklık...

cevap: ahmaklık


reziletler için kuran hangisini kullanmamış

delalet
kötü insan
fısk..

cevap: kötü insan


hangisi rezilet kapsamında değil

mehasinul ahlak
el ahlakul zemime
el ahlakus seyyie

cevap: mehasinul ahlak

yunus emre aklın düşmanı olarak hangi rezileti görmektedir
a-öfke
b-gurur
c-kurnazlık

cevap:: a


erdemleren temel amacı

mutluluk
zenginlik
güzellik...

cevap:mutluluk


temel erdem olmayan

adalet
hoşgörü
iffet
hikmet

cevap: hoşgörü


cehalet in nefs çeşidi
meleki
ameli
saldırgan

cevap:meleki


nefsin hangi gücü adalet erdemini ortaya çıkarır

arzu
nazari
idrak...

cevap:idrak


aklın drüşmanını öfke gören kimdir

şeyh galip
yunus emre
mevlana..

cevap:yunus emre


ibadet hangi erdeme aittir

adalet
hikmet
cesaret.

cevap:adalet
Alıntı ile Cevapla
Alt 03 Mayıs 2013, 17:31   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:35
Mesaj: 4.842
Konular: 928
Beğenildi:326
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İslam Ahlak Esasları Soru Cevap

din ahlak ile irtibatıyla ilgili genel olarak kaç tür anlayış geliştirmiştir?
a)1
b)2
c)3

cevap: b


klasik ahlak eserlerinden ahlak hangi bağlamda ele alınmştır?

1.faziletlerin kazanılması ve faziletli olma olarak ahlak.
2.kurallı yaşama ve bu kurallara uygun davranma olarak ahlak.


Davranış düzeninin toplum tarafından benimsenmiş olması cihetiyle fert üzerindeki tesirini ele almaya ne denir?
a)ahlak sosyolojisi
b)ahlak felsefesi
c)ahlak ilmi
cevap: b


insanın allahın halifeliğine layık olması ancak onun dinin ahlaki ilkelerini araştırıp gereklerini yarine getirmesiyle gerçekleşir ki buna da siyaset denir. bu anlamda kç türlü siyaset vardır?
a.1
b.2
c.3

cevap: b


Flozoflara göre iyi kaça ayrılır.?
a-1
b-2
c-3

cevap: c


hangisi fazilet kapsamında değil

mehasinul ahlak
el ahlakul zemime
hüsnulhuluk

cevap:
el ahlakul zemine


Adalet erdeminde olmayan

teslim
ibadet
tefekkür
mükafat..

cevap: tefekkür


cesaret erdemine girmeyen

yüreklilik
sebat
sabır

cevap. sabır


zeka erdeminde olmayan

zihin açıklığı
kolay öğrenme
unutma

cevap:sabır

Aşağıdakilerden hangisi tarafların birbirini daha iyi tanımalarına yönelik,
dine, örfe ve ahlaka uygun evliliğehazırlıkdönemidir?
a. Kız isteme
b. Nişanlılık
c. Flört
d. Sevgililik
e. Tanışma

cevap:b


İnsanın “biyopsişik” bir varlık yapısına sahip oluşu, insanın hangi
özelliğini ifade eder?
a. Bedenî isteklerinin varlığını
b. İsteklerini kontrol etme gereğini
c. Ruh-beden bütünlüğünü
d. Özgür varlık oluşunu
e. Ruhî isteklerini

cevap:c


Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre işbirlik ve güvenirlik açısından
değerlendirilebilecek dört işçi türünden biri değildir?
a. İşini bilir ve güvenilir
b. İşini bilmez ve güvenilmez
c. İşini bilir ama güvenilmez
d. İşini bilir ama güvenilir
e. İşini umursamaz ve güvenirliği umulmaz

cevap:e


Erdem-Ekonomi ilişkisinde mutedil düzeyin ana ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Zarar vermemek
b. Faydalıolmak
c. Şefkat ve merhamet göstermek
d. Ödevin gereğini yapmak
e. Bilge bir kişi olmak

cevap: b


Kur’an-ıKerim, “karada ve denizde fesat çıkmasını” kime bağlamaktadır?
a. Şeytana
b. Cinlere
c İnsanlara
d. Hayvanlara
e. Yıldızlara

cevap:c


Çevre konusunda, Kur’an’da yaklaşık kaç ayet vardır?
a. 100
b. 250
c. 500
d. 750
e. 1000

cevap: c


Aşağıdakilerden hangisi İslâm çevre ahlâkının dört kuramından biri
değildir?
a. Çevrecilik
b. Yararlılık
c. Sorumluluk
d. Erdemlilik
e. Bilgelik

cevap:a


İnsanın “biyopsişik” bir varlık yapısına sahip oluşu, insanın hangi
özelliğini ifade eder?
a. Bedenî isteklerinin varlığını
b. İsteklerini kontrol etme gereğini
c. Ruh-beden bütünlüğünü
d. Özgür varlık oluşunu
e. Ruhî isteklerini

cevap:cAşağıdaki kavramlardan hangisi insanın toplumsal bir varlıkoluşunu
çağrıştırır?
a. Ahlâk
b. Üns
c. Nisyan
d. Sorumluluk
e. Vicdan

cevap:b

Denizde seyreden bir gemiye hasar verip batırmaya çalışan birine karşı
duyarsız kalıp engel olmamak, hangi toplumsal ahlâk ilkesinin ihlâlidir?
a. Doğruluk
b. Zararıtelafi
c. Yol güvenliği
d. İstikamet
e. Emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker

cevap: eÇevre ahlâkının bağımsız bir disiplin halini almaya başlamasıhangi
tarihlere rastlar?
a. 18. Yüzyıl
b. 19. Yüzyıl
c. 20. Yüzyılın ilk çeyreği
d. 20. Yüzyılın ikinci yarısı
e. 20. yüzyılın son çeyreği

cevap:e


Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tüccarın işhayatıyla birlikte dinini de
korumasıiçin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a. Ticaret yapma niyetinin iyi olması
b. Dünya pazarınıahirete engel yapmaması
c. Sektördeki gelişmeleri takip etmesi
d. Çarşı-pazarda da Allah’ıanmayısürdürmesi
e. Yalnız haramlardan değil şüphelilerden de kaçınması

cevap:c


İslâm çevre ahlâkıilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi hayvan hakları
ile en yakından ilgilidir?
a. Nimet ilkesi
b. Ayet ilkesi
c. Hilafet ilkesi
d. Merhamet ilkesi
e. Kutsiyet ilkesi

cevap:d


İslâm ahlâkında birinin kendi hakkıolan bir şeyi, bir zorunluluk
olmamasına rağmen, salt iyilik düşüncesiyle başkasına devretmesi
durumuna ne ad verilir?
a. Samimiyet
b. İyi niyet
c. İhlas
d. Îsar
e. Takvâ

cevap:d


insanın doğası gereği toplumsal bir varlık diyen

kınalızade
tusi
gazali
mevlana..

cevap:kınalızade


toplumu insan ilişkilerini düzene sokmada gücü üç alandır hangisi değildir

din
hukuk
ahlak
vicdan

cevap:vicdan


yardımlaşmanın en güzel örneği nedir

infak
zekat
sadaka
ziyaret etmek

cevap:zekat


İslâm kavramının kökü olan nedir

silm
sıla
hilm
ülf

cevap:silm


Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.sözü kime aittir

kınalızade
tusi
kant
mevlana

cevap:mevlana


insan iyi durumda da, kötü durumda da dosta ihtiyaç hisseder diyen kimdir

kınalızade
tusi
aristo
mevlana

cevap:aristo


Sen demek olan bir başkası sözünü söyleyen iki düşünür kimdir

Kindî ve İbn Miskeveyh

Kindî ve kant

Kindî ve aristo

Kindî ve kınalızade

cevap: Kindî ve İbn Miskeveyh


etik dünyasında en fazla yol alan sektör

inşaat
tekstil
banka
ticaret

cevap:banka


kim ticareti a) Ya geçim için, b) Ya servet
edinmek için, c) Ya da geçimin biraz üstünde bir gelir sağlamak amacıyla
yapılır. demiştir

kınalızade
gazali
aristo
mevlana

cevap:gazali


Peygamberimiz kimi kime mirasçı olacağını zannetmiştir.

komşu
dost
arkadaş
yetim

cevap:komşu


çeşitli mesleklere mensup insanların,ihtiyaçlarını yardımlaşarak karşılamak suretiyle bir arada yaşadıkları yer hangisidir?
a)nisyan
b)isar
c)temeddün
d)üns
e)mekke

cevap: c


ahiliğin Anadolu'da kurulup gelişmesinde kimin büyük rolü olmuştur?
a)mevlana
b)gazali
C)ibn miskeveyh
d)kindi
e)ahi evran

cevap: e
Alıntı ile Cevapla
Alt 03 Mayıs 2013, 18:41   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:35
Mesaj: 4.842
Konular: 928
Beğenildi:326
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İslam Ahlak Esasları Soru CevapTabiat okul gibi,kitap gibi,öğretmen gibi bakmayı ve ondan ders almayı tavsiye eden islam-çevre ahlakı ilkesi?

a-hilafet ilkesi
b-nimet ilkesi
c-ayet ilkesi

cevap:c


ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olmayacağını söyleyen

ibn haldun
ibn rüşt
ibn kesir.

cevap.ibn rüşt


Kindi ve ibn miskeveyh dost kavramını nasıl açıklamışlardır?
a-insanın en yakını
b-aileden daha yakın olna kişi
c-sen demek olan bir başkası

cevap:c


Hıyanet etme!Koru emirleri hangi kuramla bağlantılıdır?

a-yararlılık ilkesi
b-sorumluluk ilkesi
c-bilgelik ilkesi

cevap:b


bütün değerleri bir arada tutan ilke

cesaret
ibadetler
tevhid

cevap:tevhid


Kim zerre kadar kadar iyilik yapmışsa onu görür.Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.(zilzal99/7-8).
ayeti islam çevre kuramının hangi maddesiyle doğrudan bağlantılıdır..

a-sorumluluk
b-erdemlik
c-bilgelik

cevap:b


ibn halduna göre iş görende bulunması gereken iki önemli erdem hangisidir?
a-güven-doğruluk
b-liyakat-güven
c-çalışkanlık-güven

cevap:b


miskeveyh tusi ve kınalızade nin işçilerle ilgili adaletle birlikte en fazla vurguladıkları erdem

sevgi
yardımlaşma
merhamet

cevap:sevgi
gulaycaputlu ve Abdullah KAP beğendiler.
Alıntı ile Cevapla
Alt 04 Mayıs 2013, 16:45   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:35
Mesaj: 4.842
Konular: 928
Beğenildi:326
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İslam Ahlak Esasları Soru Cevap

hükümdar,vezir,vezirin oğlu ve kardeşini konu alan kim

ibn rüşt
yusuf hac hacip
kaşgarlı mahmut

cevap: yusuf hac hacip


hangisi islam iş ahlakı ile ilgili dört temel esastan biri değildir?

a-çalışkanlık
b-iyi niyetlilik
c-ihsan
c-hiket
d-hakkaniyet adalet

cevap: c


insan iyi geçinmeye yetenikli,yaradılıştan medeni bir varlıktır diyen filozof?

a-aristo
b-gazali
c-kant

cevap:a


islam çevre ahlakının 4 temel kuralında biri değildir

sorumluluk
erdemlilik
yararlılık
bilgelik
haklılık

cevap:haklılık


insan doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu söyleyen

kınalızade
farabi
gazali

cevap:kınalızade


masada üç kişi oturduğunda arkadaşına çay ikram etme nedir

tercih
isar
ikram

cevap:isar


insanın nisyan kökünden değil üns'ten geldiğini söyleyen kimdir?
a-gazali
b-kınalı zade
c-mevlana

cevap:b


çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyi nedir

ayet
kutsiyet
ubuduyet

cevap:kutsiyethizmetiminzde bulunanlara yediğinizden yedirin ve giydirin hadisi erdem ekonimi ilişkisinde düzey nedir

müşterek
maksimum
mutedil

cevap: maksimum


yararlılık kuramı batıda neye denk gelir

koruma
ödev
fayda.

cevap:koruma


çevreyi kirletmemek ve hiçbirşeyi israf etmemek hangisi ile ilgilidir

emanet
nimet
merhamet

cevap:nimet


çirkin ahlak,rezilet özelliğiniu sergileyen toplumlara ne denir

ilkel
barbar
erdemsiz

cevap:ilkel


tevazu hangi erdemin kapsamına girer

hikmet
adalet
cesaret

cevap: cesaret


insanın biyopsişik bir varlık yapısına sahip oluşu,insanın hangi özelliğini ifade eder?

a-ruh ve beden bütünlüğü
b-ruhi istekleri
c-özgür varlık oluşu

cevap:a


sabır hangi erdemin kapsamına girer

cesaret
iffet
adalet

cevap:sabır


sabır hangi erdemin kapsamına girer

cesaret
iffet
adalet

cevap:iffet


ibadet hangi erdemin kapsamına girer

cesaret
iffet
adalet

cevap:adalet


kavramlardan hangisi insanın toplumsal bir varlık oluşunu çağrıştırı?
a-nisyan
b-üns
c-vicdan

cevap:c


Aileyi ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak tanımlayan kimidr?
a-hz.Muhammed
b-gazali
c-durkheim

cevap:c


temyiz gücünün fazla olmasında ne olur

ahmaklık
şaşkınlık
kurnazlık

cevap:şaşkınlık


Çevre ahlâkının bağımsız bir disiplin halini almaya başlamasıhangi
tarihlere rastlar?

20. Yüzyılın ilk çeyreği
20. Yüzyılın ikinci yarısı
20. yüzyılın son çeyreği

cevap:20. yüzyılın son çeyreği


Asıl güçlü insan öfkelendiği zaman kendine hakim olabilendir.
diyen hadisi şerif insan nefsinin hangi gücünden bahsetmektedir.
a-düşünme
b-öfke
c-gazap

cevap:a


arzu gücünün eksikliğinde ne olur

kıskançlık
korkaklık
üzüntü

cevap:kıskançlık


İslâm çevre ahlâkıilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi hayvan hakları
ile en yakından ilgilidir?
a. Nimet ilkesi
b. Ayet ilkesi
c. Hilafet ilkesi
d. Merhamet ilkesi

cevap:d


Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre işbirlik ve güvenirlik açısından
değerlendirilebilecek dört işçi türünden biri değildir?
a. İşini bilir ve güvenilir
b. İşini bilmez ve güvenilmez
c. İşini bilir ama güvenilmez
d. İşini bilir ama güvenilir
e. İşini umursamaz ve güvenirliği umulmaz

cevap:e


hikmet erdeminin zıddı

cehalet
zulüm
gazap

cevap:cehalet


Asıl güçlü insan öfkelendiği zaman kendine hakim olabilendir.
diyen hadisi şerif insan nefsinin hangi gücünden bahsetmektedir.
a-düşünme
b-öfke
c-gazap

cevap:biyi ve kötü kapsamında olmayan

sorumlu sorumsuz
husun kusuh
hayır şer

cevap: sorumlu sorumsuz


reziletlere bulaşmış kişilik psikolojide ne denir

parçalanmış
saldırgan
yoksun

cevap:yoksun


Yunus Emre aklın düşmanıolarak hangi rezileti görmektedir?
a. Öfke
b. Gurur
c. Ahmaklık

cevap:aİslâm ahlâkında cehalet rezileti hangi insanî nefsin emrindedir?
a. Bilme motivasyonu
b. Nazarî nefs
c. Temel içgüdü

cevap:c


Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında reziletlerden biri değildir?
a. Korkaklık
b. Şehvet azlığ
c. Öfke
d. Mutsuzluk

cevap:d


Aşağıdakilerden hangisi tarafların birbirini daha iyi tanımalarına yönelik,
dine, örfe ve ahlaka uygun evliliğehazırlıkdönemidir?
a. Kız isteme
b. Nişanlılık
c. Flört

cevap:b


Aleyhine bile olsa haktan ve hukuktan ayrılmamak, iki yüzlü dav-ranmamak, özünde ve sözünde dürüst olmak durumuna ne ad verilir?
a. Doğruluk
b. Hakseverlik
c. İhlas

cevap:a


evlilikte denkliklerden hangisi diğerlerine göre daha önemsizdir?

a) kültür denkliği
b) din anlayışları
c) ahlak anlayışları
d) servet- asalet düzeyi
e) akrabalık düzeyi

cevap:ehangisi "hayrı,iyiyi ve varlığa yakın olana tercihe yatkınlık" demektir?

a) sevgi
b) ihtiyar
c) akıl
d) hürriyet
e) irade


cevap:b


Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tüccarın işhayatıyla birlikte dinini de
korumasıiçin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a. Ticaret yapma niyetinin iyi olması
b. Dünya pazarınıahirete engel yapmaması
c. Sektördeki gelişmeleri takip etmesi

cevap:c


erdem ekonomi ilişkisinde mutedil düzeyin ana ilkesi

faydalı olma
zarar vermeme
şefkat ve merhamet

cevap: faydalı olma
Şaffak61 beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Nisan 2018, 18:14   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.484
Konular: 1144
Beğenildi:4374
Beğendi:3686
Takdirleri:13685
Takdir Et:
Standart

1. Hilmi Ziya Ülken’e göre değerler alemi neye
bağlıdır?

A) Tanrı
B) İnsan
C) Canlı
D) İnsan ve hayvan
E) Varlık alemi


2. İslam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki
bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) İslam akidesinin ahlaki davranışlar üzerinde
yaptırımsal bir gücü vardır.
B) İslam akidesinin insan davranışları üzerinde
doğrudan etkisi vardır.
C) İslâm ahlâkı ve akidesi birlikte ele alınmalıdır.
D) İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili bir kısmı
değildir.
E) İslam’daki akidevi unsurlar ahlakla doğrudan
ilgilidir.


3. Kur’an-ı Kerim, “karada ve denizde fesat
çıkmasını” kime bağlamaktadır?


A) Şeytana
B) Cinlere
C) İnsanlara
D) Hayvanlara
E) Yıldızlara


4. Çevre konusunda, Kur’an’da yaklaşık kaç ayet
vardır?

A) 100 B) 250
C) 500 D) 750
E) 1000


5. İslam ahlakının kaynaklarından olan akıl ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Akıl, nakilden bağımsız ahlaki ilke ve kurallar
koymaz.
B) Akıl, nakille gelen ahlaki ilkeleri anlaşılır kılar.
C) Akıl, ahlak alanını ilim haline getirir.
D) Ahlaki ilke ve kuralları sadece akıl koyar, nakle
önem vermez.
E) Akıl, ahlaki rivayetleri tasnif ederek buradaki
kuralları tespit eder6. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana
kaynaklarından biridir?

A) Filozoflar
B) Edebi eserler
C) Tarih kitapları
D) Akıl ve nakil
E) Siyasetname


7. Filozoşara göre hakikatin nihai belirleyicisi kim
veya nedir?

A) Tanrı B) Kader
C) İyilik D) Akıl
E) İnsan fiilleri


8. Maturidi’nin ahlâk teorisinde ahlâki fiiller kaç
kısma ayrılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 59. Aşağıdakilerden hangisi mekasidü’ş-şeri’a dan biri
değildir?

A) Aklı muhafaza
B) Dini muhafaza
C) Malı muhafaza
D) Canı muhafaza
E) Kalbi Muhafaza


10. Aşağıdakilerden hangisi ahlâki yaptırım mercii
değildir?

A) Vicdan
B) Melekler
C) Toplum
D) Ahret inancı
E) Allah
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Nisan 2018, 18:18   Mesaj No:7
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.484
Konular: 1144
Beğenildi:4374
Beğendi:3686
Takdirleri:13685
Takdir Et:
Standart

11. İslâm ahlâkında erdemlerin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahireti kazanmak
B) Sevilen bir kişi olmak
C) Cennete girebilmek
D) Saadet
E) Maddi zenginlik


12. Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında temel
erdemlerden biri değildir?

A) Adalet
B) Cesaret
C) Tevazuu
D) İffet
E) Hikmet


13. Yunus Emre aklın düşmanı olarak hangi rezileti
görmektedir?

A) Öfke
B) Gurur
C) Ahmaklık
D) Kurnazlık
E) Riyakârlık


14. Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında
şaşkınlık reziletinin ait olduğu nefsi yetenektir?

A) Temyiz gücü
B) Öfke motivasyonu
C) Ameli hikmet
D) Saldırganlık gücü
E) Dikkatini verme gücü


15. Evlilik, insan nefsinin güçlerinden hangisinin
meşru bir şekilde gerçekleştirilmesidir?

A) Tatmin
B) Öfke
C) Arzu
D) Düşünme
E) Evlenme


16. Aşağıdakilerden hangisi taraşarın birbirini daha
iyi tanımalarına yönelik, dine, örfe ve ahlaka uygun
evliliğe hazırlık dönemidir?

A) Kız isteme
B) Nişanlılık
C) Flört
D) Sevgililik
E) Tanışma


17. Aşağıdaki kavramlardan hangisi insanın
toplumsal bir varlık oluşunu çağrıştırır?

A) Ahlâk
B) Üns
C) Nisyan
D) Sorumluluk
E) Vicdan


18. İnsanın “biyopsişik” bir varlık yapısına sahip
oluşu, insanın hangi özelliğini ifade eder?

A) Bedenî isteklerinin varlığını
B) İsteklerini kontrol etme gereğini
C) Ruh-beden bütünlüğünü
D) Özgür varlık oluşunu
E) Ruhî isteklerini


19. Erdem-Ekonomi ilişkisinde mutedil düzeyin ana
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Zarar vermemek
B) Faydalı olmak
C) Şefkat ve merhamet göstermek
D) Ödevin gereğini yapmak
E) Bilge bir kişi olmak


20. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tüccarın iş
hayatıyla birlikte dinini de koruması için dikkat
etmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Ticaret yapma niyetinin iyi olması
B) Dünya pazarını ahirete engel yapmaması
C) Sektördeki gelişmeleri takip etmesi
D) Çarşı-pazarda da Allah’ı anmayı sürdürmesi
E) Yalnız haramlardan değil şüphelilerden de
kaçınmasıCEVAPLAR

1. e
2. d
3. c
4. c
5. d
6. d
7. d
8. b
9. e
10. b
11. d
12. c
13. a
14. a
15. c
16. b
17. b
18. c
19. b
20. c
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Alt 17 Temmuz 2018, 10:29   Mesaj No:8
Avatar Otomotik
Durumu:Abdullah KAP isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 59658
Üyelik T.: 20Haziran 2018
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 6
Konular: 0
Beğenildi:3
Beğendi:8
Takdirleri:54
Takdir Et:
Standart

ALLAH Razı olsun
Alıntı ile Cevapla
Alt 11 Kasım 2021, 08:24   Mesaj No:9
Medineweb EDİTÖRÜ
Kara Kartal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Kara Kartal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 59105
Üyelik T.: 03 Şubat 2018
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 1.626
Konular: 192
Beğenildi:1365
Beğendi:1743
Takdirleri:18029
Takdir Et:
Standart

İnce ince ayrıntılarıyla sorular hazırlanmış emek verenlerden Hüda razı gelsin
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
İslam İbadet Esasları Soru Cevap Medineweb İslam İbadet Esasları* 1 07 Ocak 2019 19:11
islam ahlak esasları soru-cevap bölümü mehmet akif2 İslam Ahlak Esasları* 2 09 Temmuz 2018 12:31
İslam Ahlak Esasları 2015 Çıkmış Soru ve Cevaplar nurşen35 çıkmış sınavlar/denemeler 4 05 Ocak 2016 22:59
İslam Ahlak Esasları 2014 Çıkmış Soru ve Cevapları nurşen35 çıkmış sınavlar/denemeler 0 28 Ağustos 2015 15:20
İslam Ahlak esasları 2010-2011 güz ara sınav soru cevapları küskün çıkmış sınavlar/denemeler 0 25 Ocak 2015 00:37

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299