Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Güz Dönemi* > Günümüz Fıkıh Proplemleri

Konu Kimliği: Konu Sahibi makbergülü,Açılış Tarihi:  16 Ocak 2013 (22:41), Konuya Son Cevap : 16 Ocak 2013 (22:41). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı4Kez Beğenildi
  • 4 Beğenilen makbergülü
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 16 Ocak 2013, 22:41   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
makbergülü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:makbergülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17068
Üyelik T.: 03 Mart 2012
Arkadaşları:26
Cinsiyet:anne
Memleket:arz
Yaş:43
Mesaj: 1.116
Konular: 170
Beğenildi:209
Beğendi:27
Takdirleri:246
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
günümüz fıkıh problemleri 7.-8.-9.-10.ünite soruları

günümüz fıkıh problemleri 7.-8.-9.-10.ünite soruları

günümüz fıkıh problemleri 7.-8.-9.-10.ünite soruları toplu paylaşımı

7.ünite soruları

1-bir mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsayan kavram?
a-ticaret
b-tüccar
c-kaparo
d- esnaf

2- ticari hayatta yasaklanan şeyler helal kılınanlara oranla çok sınırlıdır.bu bilgi

a-doğrudur
b-yalnıştır

3-İslam fıkhına göre eşya ,hak ve menfaatten oluşan ticaret malında hangi özellikler bulunmamalıdır?
a-mal dinen yasaklanmamış ,insanların herhangi bir şekilde yararlanabileceği bir mal eşya olmalıdır.
b-mal müşteri tarafından yeterince bilinmelidir.
c-malın fiyatı belli olmalıdır.
d-malın müşteriye teslimi mümkün olmalıdır
e-malın satışı peşin olmalıdır

4.Aşağıdakilerden hangisi vade farkının caiz olmadığı görüşünün delilleri arasında yer almaz?

A)Sedd-i zerai ilkesi gereğince bu tür işlerin yasaklanmasının gerekmesi
B)Versiye satıştaki fiyat farkının vade karşılığı olarak görülmesinin doğru olmaması
C)Hadislerde bir satış içinde 2 satış yapılmasının yasaklanması
D)Vade farkının faiz işlemindeki karşılıksız paraya benzemesi.
E)Vadeye paralel olarak artan fiyatın haksız kazanç olarak görülmesi

5.*Bir satış yada kira sözleşmesinde müşterinin,sözleşmeyi tamamlaması halinde toplam fiyattan düşülmesi
*Feshetmesi durumunda akitten dönmesinin karşılığı olarak mal sahibinde kalması şartıyla yapılan ön edemedir.
*Bunun caiz olduğunda bir tartışma yoktur.

-Yukarıdaki tanım hangi kavramındır?
a-sigorta
b-kaparo
c-vade farkı

6-kaporanın satıcıda kalmasının caiz olduğu görüşü kime aittir?
a-hanbeli
b-hanefi
c-şafiii
d-maliki

7-kaporanın satıcıda kalmasının caiz olmadığı görüşü kimlere aittir.
a-henefiler-malikiler-şafiiler
b-hanbeliler

8-Bir ticarethanenin devri durumunda,ticarethanenin yeri, müşterileri, şöhreti gibi nedenler de göz önüne alınarak asli değerinin yanında manevi sermaye karşılığında ödenen paradır.bu tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?
a-kaparo
b-hava parası
c-sigorta
d-vade farkı

9-cana ve mala karşı oluşma ihtimali bulunan risklerin zararlarını tazmin etme güvencesi anlamına gelen kavram?
a-kaparo
b-sigorta

10-ünlü İslam bilgini---------------de kaparo ile ilgili lehte ve aleyhte rivayetler bulunmasından hareketle kaporanın caiz olmadığı sonucuna varır.
a-şevkani
b-ibrahim kafi dönmez
c-vehpe zuhayli

11-malın fiyatının gelecekte belirlenmesi şeklindeki satışı caiz görmüştür.bu husustaki gerekçesi ise insanların örfü ve alışkanlıkları böyle olabilir.bu takdirde ihtiyaç ve meşakati kaldırmak için böyle bir satış caiz görülmelidir.görüşü kime aittir?
a-şirbini
b. Ahmed b. Hanbel
c. Şevkani

12. -1977 yılında riyad’ta gerçekleştirdiği toplantıda karşılıklı sigortaların caiz olduğu kararı ittifakla alınmış.
-1978 yılında Mekke de yaptığı toplantıda ise üyelerin büyük kısmı ticari sigortanın bütün nevileriyle haram olduğu görüşünü benimsemişlerdir.

yukarıdaki kararlar hangi kurum /kuruluş tarafından alınmıştır.?.

a-dünya İslam birliğine bağlı fıkıh akademisinde
b-islam konferansı teşkilatına bağlı İslam fıkhı akademisinde
c-diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulunda

13-akit sırasında veresiye olarak satılan malın fiyatı belirlenmediği için bu tür alışveriş uygun değildir görüşü kime aittir.?
a-vehpe zuhayli
b-ibn teymiyye
c-şevkani

14.aşağıdakilerden hangisi Ticaret malının miktarı nitelikleri arasında değildir?

a.müşteri tarafından yeteri kadar bilinmeli,
b.fiyatı belli olmalı,
c.satıcı müslüman olmalı,
d.teslimat mümkün olmalı,
e.ihtimal bulunmamalıdır.

15.Aşağıdakilerden hangisi Alış veriş vadeli yapılacaksa olması gereken şartlar arasında değildir?
a.vade
b.mal
c.teminat
d.bedel

16.malın fiyatının belirsizliği akdi .....eder.

a-ifsat
b-haram
c-helal

17.Bir satış akdinde satılan mal ya da fiyattaki bilinmezlik, akdi kusurlu yapar/ifsat eder.

Alışveriş; Buna bakılarak kusurlu ...... olarak kabul edilir

a-fasid
b-müsrif

18.........peşin ödenen para karşılığında malın veresiye satışıdır

a-veresiye
b-selem
c-selm

19.aşağıdakilerden hangisi fiyast belirlemeden yapılan satışlar arasına girmez?

a-alışverişi teberrü (hibe)
b-ödünç
c-aylık kazanç
d-borç
e-emanet

20.ekonomik istikrarsızlık nedeniyle fiyat belirlemeden yapılan alışverişte

Fiyat belirtilmeden veresiye olarak satılan malın fiyatının müşterinin ödemede bulunacağı günün fiyatından hesaplanması ahmed b. hanbel, ibn temiyye ve ibnul kayyım’a göre ……dir.

a-caiz
b-caiz değil

21.ekonomik istikrarsızlık nedeniyle fiyat belirlemeden yapılan alışverişte
Akit sırasında veresiye olarak satılan malın fiyatı belirlenmediği için bu tür alış veriş Hanbeliler hariç .............

a-uygundur
b-uygun değildir

22.Akit için gerekli olan icab ve kabul onayının, taraflar birinden uzak olsalar da farklı iletişim cihazlarıyla gerçekleşebileceğini kabul edilmiş midir?

a-evet
b-hayır

23.hava parası konusunda

........ göre kiracının ikinci kiracıya kiralama yaparken gayrimenkule bakım, onarım gibi masraf yapılmış olmasını gerekçe görürler.

a-hanbeli
b-şafii
c-hanefi

24........kanunla kurulan iş kolunda çalışanların sosyal güvenliklerini temin amaçlı zorunlu sigortalardır

a-sosyal sigorta
b-hususi sigorta

25.........özel menfaatlerin rizikolara karşı teminat altına alınması için serbest iradeyle meydana gelen özel sigortadır

a-hususi sigorta
b-sosyal sigorta

26.hususi sigorta İkiye ayrılır aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir?

a- Sabit primli sigorta
b-değişmeyen primli sigorta
c-Değişken primli sigorta

27.aşağıdakilerden hangisi TİCARİ SİGORTALARIN BÜTÜN TÜRÜNÜN CAİZ OLDUĞU GÖRÜŞÜ arasında değildir?

a- Akitlerde asıl olan hüküm mubahlıktır ilkesi benimsenmiştir.
b- Ticari sigortalar toplum maslahatlarında işlev görmektedir.
c- Ticari sözleşmeler TEBERRU SÖZLEŞMESİ üzerine kuruludur
d-İçerdikleri “ihtimal’’ ve garar (aldanma) unsurları vardır
e- GÜVEN unsurunu güven satışını caiz görmüşlerdir

28.konusu din tarafından yasaklanan sigorta ........

a-caizdir
b-caiz değildir

29.kar payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin ise yatırılan primlerin dinen helal alanlarda kullanılması durumunda .........dir.

a-caiz
b-caiz değil

30.sigorta şirketinin sorumluluğunun bir kısmında kendisini bir diğer sigortaya sigortalatması, ikili sigorta

a)reasürans işlemi
b)ticari sigorta

31.günümüzde; telefon, faks, internet gibi elektronik araçlarla yapılan ticarete

a)e-ticaret
b)hava para

32.gelecekte belirlenecek bir fiyatla yapılacak satışın uygun olmadığı görüşünü tercih eden

a)şirbini
b)vehbe zuhayli

33.satış akdinde sözleşmenin sıhhatini etkileyen durum?

a)bilinmezcilik
b)cüzafen satış

34.götürü usulü, malın ne kadar geleceği ölçülüp tartılmadan, göz kararıyla yapılan satış

a)cüzafen satış
b)e-ticaret

8. ÜNİTE SORULARI

1.Faizsiz bankacılık /katılım bankacılığı uygulaması ...... yılında ........da başlatılmıştır.

a-1932-pakistan
b-1963-mısır

2.FIKHİ OLARAK ........ verilen borcun geri ödenmesinde şart koyulan fazlalık veya karşılıklı akitlerde ölçülebilir karşılıksız fazlalıktır

a-faiz
b-kâr

3.aşağıdakilerden hangisi faizin sözlük anlamları arasında değildir

a-fazlalık
b-artma
c-çok mal
d-çoğalma

4.riben nesie nedir?

a-alışveriş faizi
b-borç faizi

5.alışveriş faizinin diğer ismi nedir ?

a-ribel bey
b-ribel beyin

6.........aynı türe ait olup ölçü birimleriyle alınıp satılan mallardır.

a-misli mal
b-ödünç

7.faizle geçekleşen mallarda "altı mal hadisi" esa alınır.

aşağıdakilerden hangisi hadiste geçen 6 maldan biri değildir

a-hurma
b-altın
c-gümüş
d-şeker
e-tuz
f-arpa
g-buğday

8."altı mal" hadisinde zikredilen altın ve gümüşün faize konu olmasının,
onların ............... özelliğinden ileri geldiği konusunda günümüz fıkıhçıları görüş birliğine varmıştır.

a-takı (süs eşyası)
b-para olma(semeniyyet)

9.faizin temel prensibi ölçülebilir karşılıksız fazlalıktır.

a- doğru
b-yanlış

10.........peşin satın alınan malı belli bir kar ilave ederek vadeli satmak demektir

a-mudarebe
b-murabaha

11.........hesabında para olsun olmasın belli bir limite kadar harcama imkanı veren kartlardır.
Belirlenen süre bittiğinde ödenir ödenmezse gecikme faizi ilave edilir.

a-kredi kartı
b-charge kart

12.kredi kartı anlaşmasında banka, kart hamilene kefil olmakta,
alımların karşılığının ödeneceğini taahhüt etmektedir. bu işlemle banka ile müşteri arasında İslam hukukundaki ....... akdi tahakkuk eder.

a-kefalet
b-vade

13.islamda faizle borçlanma meşru olmadığından ,kredi bulma bazı yöntemle yapılır.hangisi bu yöntemlerden değildir

a.karzı hasen
b.kredili satışlar
c.düşük faizli kredi
d.çeşitli ortaklıklar kurma yolu

14.katılım bankacılığının ana esası nedir ?
a.faize dayalı olması
b.faize dayalı oup,meşru olmadığını savunması
c.faizin meşru olmadığı bankacılıktır

15.hangisi peygamberimizin önerdiği,faiz sayılmayan uygulamadır

a.paranın para ile takasında vade olması
b.malın mal ile takasında vade olması
c.takas işleminde malların para karşılığında satılması veya alınması
d.hiçbiri

16.5000 tl nin bir ay vadeyle 5050 tl karşılığında borç verilmesi hangi faiz türüne girer
a.alışveriş faizi
b.borç faizi
c.faiz yok

17.islamın izin verdiği vadeli satış türü hangisidir?
a.paranın parayla,malın malla takas edilmesi
b.bedellerden birinin para diğerinin mal olduğu işlem

18.hangisi faizin tam olarak yasaklayan surelerden değildir ?
a.rum
b.bakara
c.ali imran

19.islam tarihinde finans ve sermaye sağlayan çeşitli uygulamalar yapılmıştır.hangisi bunlardan değildir

a.beytül mal kurumunun kredi kullandırması
b.para nakliyle ilgili işlemler yaptırması
c.asker ve memurların maaş ödemelerinde kullanılan çek işlemleri
d.hepsi
e.hiçbiri doğru değil

20.aşağıdakilerden hangisi faiz işleminin yasaklanmasının sebeblerinden değildir?

a-İslamiyet faizi yasaklayarak birey ve toplumun ortak yararını korumayı amaçlamaktadır.
b-Faiz, sermaye sahibinin yatırıma yönelmesini ve dolayısıyla kaynakların tam kapasite ile kullanılmasını önler.
c-Yatırım olduğu için işsizlik azalır
d-Yatırımlarda faizli kredilerin kullanımı üretim maliyetlerinin yükselmesine ve suni fiyat artışına/enflasyona yol açar.
e-Faizle giderek katlanan ve çoğalan sermaye her yönden toplum üzerinde hakimiyet kurup onu yönlendirebilecek konuma gelir ve toplu yön vermesi gereken asıl değerin yerini güç alır

21.Faizsiz bankacılıkta sermayeyi işletme yöntemlerinden değildir?

a-Murabaha, Ortaklık yöntemi, Kiralama.
b-ortaklık
c-kiralama
d-mevduat

22.Mudarebe ortaklığının meşruiyetinin dayanaklarından biri değildir?

a-Helal kazancı emreden, rızık aramayı ve ticareti özendiren ayetler
b-Peygamberimizin bu yöndeki kavli ve takriri sünneti
c-Sahabenin uygulamaları
d-insanlara fayda sağlaması

23.BİR şeyin aynısının (kendisinin) değil de menfaatinin (yararlanma hakkının) belirli bir bedel karşılığında satılmasına denir.yukardaki tanım hangi kavrama aittir?

a-kiralama
b-satın alma
c-ödünç alma

24.İlk katılım bankacılığı uygulaması ne zaman ve nerede başlatılmış?
a-1963 yılında Mısır’da
b-1970 yılında iranda
c-1980 yılında almanyada

25.Katılım bankacılığında sermaye toplama işlemleri hangisinde doğru verilmiş?

a-öz semaye-mevduat
b-cari hesap-katılım hesabı

26.Sermaye ortaklığında İslam hukukçularının aradıkları bazı şartlardan değildir_?
a-Tarafların sermaye üzerindeki haklarının belirlenmiş olması
b-Başkasının zimmetinde bulunan bir borcun sermaye yapılmaması
c-Karın anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde ve oransal olarak belirlenmesi
d-taraflardan en büyüğüne daha çok hak tanınmalıdır

27.Hamiline, hesabında nakit para olmasa da bankanın tanıdığı limit ölçüsünde mal/hizmet alım imkanı sunar. Bu harcamalara belirli bir süre için faiz uygulanmaz. Yani kart sahibi bir ay gibi bir süre için faizsiz kredi kullanmış olur.
yukarıdaki bilgi hangi karta aittir?
a.kredi kartı
b.debit kart
c.öğrenci kartı
d.maximum kart
e-charge kart

28.kiracısına kullandırmak üzere satın aldığı malın mülkiyetinin, taksitleri kira bedeli olarak ödendikten sonra müşteriye geçmesini ihtiva eden sözleşmedir. “leasing”de denir.
yukarıdaki bilgiler hangi kiralama şeklidir?
a-finansal kiralama
b-kassa kiralama

29.Kart hamili(müşteri) ile alacağını kart yoluyla tahsil eden taraf (işyeri) arasındaki ilişki, alacağın tahsil edilmesi bakımından bir ................. işlemidir.

a-havale
b-murabaha

30.Bankalar, para satışından faiz yoluyla kazanç sağlayan mali aracı kurumlardır.
bu bilgi
a-doğrudur
b-yanlıştır


GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 9. ÜNİTE SORULARI

1.menkul kıymetler ikiye ayrılır aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-alacak senetler
b-verecek senetler
c-ortaklık senetleri

2.Vadesi bir yıldan az olan devlet içi borçlanma senetlerine ne denir

a-tahvil
b-hisse senedi
c-hazine bonosu

3.tahvillerin 3 değeri vardır aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-nominal değerler
b-ithalat değerleri
c-ihraç değeri
d-piyasa değeri

4............tahvilin üzerinde yazılı değer dir hiçbir zaman değişmez.

a-nominal değer
b-piyasa değeri

5.........tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değeridir.

a-piyasa değeri
b-ihraç değeri

6...........tahvilin piyasada o gün için geçerli olan, vadesine kadarki getirisine göre hesaplanan fiyattır. bu değer piyasa şartlarına göre değişiklik gösterir.

a-piyasa değeri
b-ihraç değeri
c-nominal değer

7.aşağıdakilerden hangisi Hisse senedi ortaklık senedi olduğu için sahibine tanıdığı haklar arasında değildir
- şirket karından pay alma hakkı
- şirket yönetiminde oy hakkı
- tasfiyeden pay alma hakkı
- şirket faaliyetlerini takip etme hakkı
- rüçhan hakkı (( sermaye artırımında yeni sermayeden elindekiler oranında yeni hisse alma hakkı))

8.Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda ........ denir.
faizli işlemle alakası yoktur.
mal alım satımlarında müşteri çeki veya müşteri senedi vermenin sakıncası yoktur.

a-havale
b-senet

9.Şirketin duran sermayesinden zekat verilir mi?

a-evet
b-hayır

10.hanefi alimi Züfer e göre çek senet kırdırmanın hükmü?

a-Caiz
b-caiz değil
c-Mekruh

11.Gelire endeksli senetlerin faizle ilişkisi olmadığını kim düşünür?
a-Kardavi
b-Hamza Aktan
c-Hayrettin Karaman

12.Hangisi değişken gelirli kıymetli evraka örnektir?

a-Hazine bonosu
b-Çek
c-İrat
d-Hisse senedi
e-Tahvil

13.Hangisi menkul kıymete ait zekat hususunda diyanetin görüşü değildir?

a-ticaret amacı ile alınıp satılıyorsa Sermaye piyasası üzerinden % 2,5 zekat verilir
b-Zekat şirketin uğraştığı ticarete göre çeşitlidir
c-Yatırım amacı taşıyorsa zekata tabi olmayan mal çıktıktan sonra kalan meblağın % 2,5 zekat verilir

14.Anonim şirketlerin yurtiçi yurt dışında satılmak üzere çıkardıkları menkul kıymetler.
pay senedi değildir.

a-Gelire endeksli senet
b-Hisse senedi
c-Kar ve zarar ortaklığı belgeleri

15.intifa senedi =?
a-Hisse senedi
b-Gelire endeksli senet
c-Kar zarar ortaklığı

16.kardan pay alma hakkı=?
a-Rüçhan hakkı
b-Temettü
c-Tahvil

17.I Bu senet borç senedi değil ortaklık belgesidir
II Küçük tasarruf sahipleirinin büyük işletmelere ortak olmasını sağlar
III Şirketin kar payı dağıtımından çok senetlerin alım satımından kar amaçlanır
Yukarıda ki görüşler hangisinin caizliği ile ilgilidir?
a-Kar zarar ortaklığı
b-Gelire endeksli senet
c-Hisse senedi
d-Tahvil

18.içki satışı yapan firmanın elinde senedi olan kimse için zekatı vermenin hükmü?
a-Elindeki senedin faiz gelirini düştükten sonra kalan kısmı üzerinden % 2,5
b-Bu satış dinen caiz olmadığından zekatı düşünülemez.

19.şirketlerin cinsine göre zekat verilmesi görüşüne sahip olanlar zirai şirketler için hisse senedi zekatını nasıl hesaplar?
a-1/10 veya 1/20
b-1/5
c-%2,5
d-1/40
e-1/30

20.………….sahibine ortaklık veya alacaklık sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evraktır.
a-menkul kıymetler
b-tahvil

21.kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borş senetler hangisidr?
a-hazine bonosu
b-tahvil
c-menkul kıymetler

22.üç türlü tahvil değeri vardır ,aşağıdakilerden hangisi bu değerlerin dışında kalır?
a-norminal değer
b-ihraç değeri
c-piyasa değeri
d-taşıma değeri

23......................Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonucu bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır.Hem ortaklığı hem mülkiyeti temsil eder.
a-hisse senedi
b-gelire endeksi senet

24.Hisse senetleri yatırım amacıyla alınmışsa,hisse senedinin satın alındığı değeri + gelirinden,o hisse sendi ihraç eden şirketin zekata tabi olmayan malvarlığını yıllık blançodan öğrenerek çıkarıp,geriye kalan meblağdan ......... zekat verilmelidir
a-%2,5
b-%3,5
c-%2

25.Senet kırdırmanın caiz olduğunu söyleyenlerin gerekçelerinden değildir?
a-Bankanın aldığı komisyon vekalet ve arz işlemleri karşılığı kabul edildiğinden,senet kırdırmak caizdir.
b- komisyon,verilen kredi miktarı üzerinden nisbi(yüzdelik) değil,hizmet ve masraflar karşılığı maktu(sabit)olmalıdır
c-Senedi kırdıranın amacı onu satmak değil borç almak,bankanın amacı ise faizli kredi vermek olduğundan, senet kırdırma faizli işlemdir.

26.menkul kıymetin satıldığı pazar yeri anlamında devlet tarafından kurulup denetlenen pazarlara.........................denir?
a-tahvil
b-bono
c-borsa

27................................mali bir haktan satımına belgeleyen senetler olduğu için faizle ilişkisi bulunmamakta bu nedenler caiz görülmektedir?
a-gelire endeksli senetler
b-kar zarar ortaklığı senetleri
c-zarara endeksli senetler

28.hangisi hisse senetlerinin hükmünü etk. durumlardan değildri?
a-hisse senetlerinin değeri gerçek değeirnden kat kat yüksek olmalıdır
b-Gerçekte az bir sermayeye sahip kimseler çok sermayeye sahiplermiş gibi görünmekte ve insanlar aldatılmaktadır.
c-Yanlış bilgiler sebebiyle hisse senedini yüksek fiyatla satın alan kişi senedi geri verme hakkına sahip olmalıdır ama böyle bir hak söz konusu değildir.
d-Hisse senetlerinin değeri gerçek değeriyle paralellik arz etmelidir

29.hisse senetleri sahibine hangi hakları tanımaz?
a-şirket karından pay alma hakkkı
b-şirket yönetiiminde oy hakkı
c-şirket faa.takip etme ve basına yayma

30.hangisi kıymetli evrak çeşitlerinden faizli borç alma kapsamına girer?
a-intifa senedi
b-çek
c-hazine bonosu

31.zirai şirketlerin hisse denetlerinin zekatı hangisine göre hesaplanmalıdır?
a-1/10veya 1/20
b-1/7
c-1/30

32.alıcı yada satıcının birbirinin diğerini aldatarak satımda gabn-ı fahiş yaptığı sabit olursa aldanan tarafın satım akdini feshedebileceği hükmü nerde geçmktedir?
a-mecelle-367. maddesi
b-mecellenin 357.maddesi

33.hangisi en yaygın haliyle menkul kıymetler kapsamına giren evraklardan değildir

a.tahvil
b.hisse senedi
c.hazine bonosu
d.havale

34.tahviller,hazine bonoları nın özelliği nedir?
a.değişken gelirli menkul kıymetlerdir
b.sabit gelirli faize tabi olan men.kıymetlerdir

35.bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında, bu paylardan herbirini temsil eden değerli evraktır
-bu senet hem ortaklığı hem mülkiyeti temsil eder
bu hangi tür men.kıymettir
a.tahvil
b.bono
c.hisse senedi

36.menkul kıymetlerle ilgili hangisi yanlıştır ?

a.tahvil ve hazine bonoları borç senedidir ve caizdir
b.poliçe bono ve çekler borcu temsil eder ve faiz kapsamındadır
c.tasarruflarını faiz yoluyla değerlendirmek istemeyenler kar zara ortaklığı belgesini tercih ederler]

37.gelire endeksli senetlerinf faiz olduğunu hangi hükme dayandırırlar
a.eşyada aslolan ibahadır
b.akite itibar lafza değil maksadadır

38.intifa sedine örnekolmayan evrak hangisidir?
a.köprü -baraj gelir senetleri
b.oto-yol gelir senetleri
c.okul-hastane senetleri

39.faaliyet alanı mübah konular olan ama haram işlere taraf olması sebebiyle şirketin karına haram karışmış ise, pay sahibinin ne yapması gerekir ?
a.kar-zara hesabı yapmaz,cukkaları cebe indirir
b.haramdır,asla bu işe giremez
c.hayır hasenat niyetiyle dağıtır
d.fakirlere harcanması tavsiye edilir

40.senet kırdırmanın caiz olduğu düşüncesindekiler bunu nasıl yorumlamışlardır
a.bu durum karz-kefalet-vekalete benzetilmiş
b.borç-tahvil-çek benzetilmiş
c.hiçbiri

41.hangileri senet kırdırmanın caiz olmayacağı kanaatindeler?
a.hayrettin -karamanhamdi döndüren
b.hamdi döndüren-abdülaziz bayındır
c.hayrettin karaman- abdülaziz bayındır

42.tahvil,hazine bonosu gibi evraklara zekat verildiği halde ,bunların faizinin zekatının verilmemesinin gerekçesi hangisidir ?
a.faiz gelirinin nisab miktarına ulaşmaması
b.faizin borsadan elde edilmiş olması
c.faiz is.fıkhına göre meşru mülk edinme şekli olmaması

43.şirketlerin cinsine göre zekat verilmesi görüşüne sahip olanlar zirai şirketler için hisse senedi zekatını nasıl hesaplar?
a-1/10 veya 1/20
b-1/5
c-%2,5
d-1/40
e-1/30

44.içki satışı yapan firmanın elinde senedi olan kimse için zekatı vermenin hükmü?
a-Elindeki senedin faiz gelirini düştükten sonra kalan kısmı üzerinden % 2,5
b-Bu satış dinen caiz olmadığından zekatı düşünülemez.

45.I Bu senet borç senedi değil ortaklık belgesidir
II Küçük tasarruf sahipleirinin büyük işletmelere ortak olmasını sağlar
III Şirketin kar payı dağıtımından çok senetlerin alım satımından kar amaçlanır
Yukarıda ki görüşler hangisinin caizliği ile ilgilidir?
a-Kar zarar ortaklığı
b-Gelire endeksli senet
c-Hisse senedi
d-Tahvil

46.kardan pay alma hakkı=?
a-Rüçhan hakkı
b-Temettü
c-Tahvil

47.intifa senedi =?
a-Hisse senedi
b-Gelire endeksli senet
c-Kar zarar ortaklığı

48.yurtiçi yurt dışında satılmak üzere çıkardıkları menkul kıymetler.
pay senedi değildir.
a-Gelire endeksli senet
b-Hisse senedi
c-Kar ve zarar ortaklığı belgeleri

49.Hangisi menkul kıymete ait zekat hususunda diyanetin görüşü değildir?
a-ticaret amacı ile alınıp satılıyorsa Sermaye piyasası üzerinden % 2,5 zekat verilir
b-Zekat şirketin uğraştığı ticarete göre çeşitlidir
c-Yatırım amacı taşıyorsa zekata tabi olmayan mal çıktıktan sonra kalan meblağın % 2,5 zekat verilir

50.Hangisi değişken gelirli kıymetli evraka örnektir?
a-Hazine bonosu
b-Çek
c-İrat
d-Hisse senedi
e-Tahvil

51.Gelire endeksli senetlerin faizle ilişkisi olmadığını kim düşünür?
a-Kardavi
b-Hamza Aktan
c-Hayrettin Karaman

52.hanefi alimi Züfer e göre çek senet kırdırmanın hükmü?
a-Caiz
b-caiz değil
c-Mekruh

günümüz fıkıh problemleri 10. ünite

1.islam dinine inanmayan kişilere verilen isimdir
a.mecusi
b.sabii
c.müşrik
d.gayrimüslim

2.hanefilere göre ehli kitap kapsamındakiler kimlerdir
a.mecusi-sabii
b.tevrat-zebur-incil gibi vahyedilmiş kitabı veya suhufu olan her ümmet

3.aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
a.ebu hanifeye göre sabiiler ehli kitaptır
b.ibn hazma göre mecusiler ehli kitaptır
c.hanbeli ve şafilere göre ehli kitap yahudi ve hristiyanlar dahil mecusilerde ehli kitaptır
d.hanbelilerden abu yala hanefiler gibi düşünmektedir

4.ehli kitapla yapılacak vatandaşlık anlaşmasının sınırlarını en geniş tıtan fıkıhçılar kimlerdir
a.hanefi
b.hanbeli
c.şafii-hanbeli
d.imam malik-evzai

5.is.ülkesinde zımmi bir vatandaşın öldürülmesinin çoğunlukça hükmü nedir
a.diyet ödenmeli
b.kısas
c.hapis cezası

6.zımmi nin öldirülmesi hususunda hanefilerin savunduğu hüküm nedir ve bu hükmün dayanağı nedir

a.kısas-zımmiler bizden üstün tutulmalı
b.kısas-yaşam hakkının dokunulmazlığı noktasında eşitlik vardır
c.diyet-müslümanlara haksızlık olur
d.diyet-bir müslümanın hakkı zımmiden herzaman daha önce gelir

7.nisa suresinde belitilen,mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz ayetinin bir gerği olarak ,

a.özel hayata saygı
b.mülkiyet hakkına saygı
c.vatandaşlık hakkına saygı
d.müminlere saygı vurgulanmaktadır

8.hangisi evlilik engellerinde geçici engel kapsaındadır
a.ırk farklılığı
b.zenginlik*
c.kültür farklılığı
d.din ayrılığı

9.verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.ebu hanifeye göreeşlerden hangisi müs.olursa diğerinede teklif eder,reddederse kadının iddet beklemeden evlilik hayatı biter
b.ihtida zifaf öncesi gerekleşmişse, nikah ahdi kendiliğinden sonlanır*
c.şafiive hanbelilere göre, birinin ihtidası zifaftan sonra oluup,iddet dönemi içerisinde meydana gelirse akid devam eder,iddetin bitmesiyle evlilik kendiliğinden sonlanır
d.ibn teymiyye ve kayyıma göre eşler müs.oluncaya kadar beklenir,cinsel ilişki olabilir

10.günümüz alimlerindendir ve eşlerin ihtidası hususunda ibn teymiyye ve kayyimle aynı düşüncededir,
hatta cinselliğinde devam edbileceği görüşündeki alim

a.m.nuri yılmaz
b.mustafa döngel
c.nihat hatipoğlu
d.yusuf karadavi

11.putperestler için kullanılan kelime hangisidir?

a-müşrik
b-mecusi

12.gayri Müslimlerin temel hak ve özgürlüklerini garanti eden ve hukuki koruma sağlayan düzenleme ......... sözleşmesidir

a-zimmet
b-zımmi

13.Eğer gayri müslimin malına zarar verilirse bunun bedelinin ödenmesi vaciptir.
bu görüşe kimler katılır?

a-hanefi-maliki
b-hanefi-şafii

14.......ve ....... fakihleri bir müslümanın gayrimüslimin özel hizmetinde çalışmasını aşağılayıcı durum olarak değerlendirmemiştir

a-hanefi-şafii
b-hanefi-hanbeli

15."Müslüman oluncaya kadar, müşrik kadınlarla evlenmeyin.inanmış bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır.müslüman oluncaya kadar müşrik erkeklerle evlenmeyin. İnanmış bir köle hoşunuza giden müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. onlar (müşrikler) sizi ateşe davet ederler, ALLAH ise sizi cennete ve bağışlamaya çağırır.
öğüt alasınız diye ALLAH ayetlerini bu şekilde açıklamaktadır’’

bu ayet hangi surede geçmektedir

a-bakara/221
b-bakara/121

16........ ve ............zifaf sonrası gerçekleşen irtidatlarda akit derhal son bulur.

a-hanefi-maliki
b-şafii-hanbeli

17.............Mecusileri kastederek “onlara ehli kitap işlemi yapınız. ancak onların kadınları ile evlenmeyin ve kestiklerini yemeyin’’ CUMHUR un kullandığı deliller arsındadır.

a-imam malik
b-peygamberimiz

18.mülkiyet hakkına saygı, .......... 29. ayetinin gereğidir

a-nisa
b-bakara

19.kim din ayrılığını miras engeli olarak görmez.

a-zahiriler
b-said ibnul müseyyeb

20.İzinsiz İslam ülkesine giren ....
a-Zımmi
b-Gayri müslim
c-Müstemen
d-Harbi

21.Zimmi vatandaşa topluma zarar verecek şekilde içki içmesi durumunda nasıl bir yaptırım uygulanır?
a-Had Cezası uygulanmalıdır
b-Kamu düzenini korumak adına ceza verilmelidir
c-Dinine göre haram olmayan bir durumdur serbest bırakılmalıdır

22.Hanefi ve Malikiye göre Zımmilere ait domuz ve içki tahribatının tazmini hakkındaki hüküm ?
a-Tazmini vacip
b-mal hükmünde olmadığından tazmin edilmez
c-Zarar veren isterse tazmin eder

23.Şafi ve Hanbeliye göre Zımmilere ait domuz ve içki tahribatının tazmini hakkındaki hüküm ?
a-Tazmini vacip
b-mal hükmünde olmadığından tazmin edilmez
c-Zarar veren isterse tazmin eder

24.Hanefi ve malikiye göre irtidat eden kimse ile evlilik akdi hakkındaki hüküm
a-Derhal sonbulur yeni akit gerekir
b-İddet sonrası son bulur bu süre zarfında irtidattan vazgeçerse geri dönebilir

25.Şafi ve Hanbeliye göre irtidat eden kimse ile evlilik akdi hakkındaki hüküm
a-Derhal sonbulur yeni akit gerekir
b-İddet sonrası son bulur bu süre zarfında irtidattan vazgeçerse geri dönebilir

26.İhtida =?
a-evli çiftlerden birinin İslamı seçmesi
b-Evli çiftlerden birinin İslamı terki

27.Bir müslümanla bir müşrikin evliliklerinin hükmü?
a-Müslüman müşrikin ihtidasını bekler
b-Bu evlilik baştan batıldır
c-Müslüman 3 ay bekler eşi müslüman olmazsa boşanır
d-Gayri müslim eşinin müslüman olmasını sorun yapmıyorsa evlilik devam eder

28."Kadın müslüman olunca eşinin müslüman olmasını bekler bu sürenin bir sınırlaması yoktur" görüşü kime aittir?
a-Şafi-Maliki
b-Hanbeli-Hanefi
c-Teymiyye-Kayyım

29.Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Karadavinin görüşünü içerir?
a.ebu hanifeye görüşlerden hangisi müs.olursa diğerinede teklif eder,reddederse kadının iddet beklemeden evlilik hayatı biter
b.ihtida zifaf öncesi gerekleşmişse, nikah ahdi kendiliğinden sonlanır
c.şafiive hanbelilere göre, birinin ihtidası zifaftan sonra oluup,iddet dönemi içerisinde meydana gelirse akid devam eder,iddetin bitmesiyle evlilik kendiliğinden sonlanır
d.eşler müs.oluncaya kadar beklenir,cinsel ilişki olabilir

30.Hangisi Hazreti peyg. Getirdiği evrensen mesajı kabul edip etmeme açısından iki kısma ayrılan insanlardan değildir??

a-müslüman
b-gayr-ı Müslim
c-hristyan
d-irtidat

31.yahudi hristyanları ifade eden isim?
a-ehl-i kıtab
b-mecusi
c-sabii

32.yıldızlara tapan gayr-ı müslümlere ..........denir.
a-mecusi
b--sabiii

33.müşrik kavramın kimler için kuıllanılır?
a-putperesler
b-ateşe tapanlar için
c-yıldızlara tapanlar için

34.semavi bir dine inanan ve tevrat ,zebur,incil gibi vahyedilmiş bir kitabı veya suhufü olan her millet ehl-i kitaptır.görüşü hangi mezhebe aittir?
a-hanefi
b-şafii
c-hanbeli

35.islam dini ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitap?
a-müste'man
b-zımmi
c-fasık

36.hangisi 'müste'man 'kavramının tanımıdır?
a-islam ile sınırlı bir süre için izin veya pasaportla gelen kişi
b-islam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan gayr-ı müslimler
c-islam ülkesinin vatandaşı olmadığı halde izinsiz girip çıkanlar

37.hangi mezhebin bilginleri araplarla zimmet sözleşmesinin yapılamayacağı görüşündedir?
a-şafii
b-maliki
c-hanefi

38.zımmet sözleşmesinin sınırlarını ehl-ı kıtap ve mecusilerle sınırlayan islam alimleri kimleridr?
a-imam şafii-imam ahmet b. hanbel
b-imam malik-ahmet b. hanbel

39.islam bilgini...............bir kimsenin islam himayesindekindeki bir zımmıyı öldürmek amacıyla islam ülkesine gelmesi durumunda müslüman kişnin buna engel olmak için onunla mücadele etmesini hatta gerekirse bu lkişi bu uğurda öldürülmeli.görüşü kime aittir?
a-ibn haldun
b-ibn ömer
c-ibn hazm

40.kendileriyle sözleşme yapılan bir kişiyi öldüren cennetin kokusunun dahi alamayacağını sözü gayr-ı müslimlerin hangi haklarıyle ilgilidir?
a-din özgürlğü
b-yaşama hakkı
c-mülkiyet hakkı

41.hangisi 'irtidat'kavramının anlamı hangi şıkta verilmiş?
a-kendi irADESİYLE müslümanlıktan çıkan kişiler için
b-ateşe tapanlar için
c-islam dinini kabul etmeyenler için

42.hangi islam alimi din ayrılığını bir miras engeli olarak görür?
a-zahiriler
b-ebu hanife
c-şafiler
d-hepsi

43.ilk kez din ve inanç özgürlüğü tanıyan ve müslümanlara ait olan sözleşme hangisidir?
a-medine sözleşmesi
b-zimmet sözleşmesi
c-mekke sözleşmesi

44.İslam hukuku açısından ittifak edilen miras engellerinden değildiir?
a- kölelik,
b-miras bırakanı öldürme
c- din ayrılığı.
d-mezhep ayrılığı

45.hangisi İslam hukukunda mirasa hak kazanmanın şartlarından değildir ?
a-Miras bırakanın ölmüş olması
b-Mirasçının hayatta olması
c-Mirasçı olmayı engelleyen bir durum olmaması
d-Mirasçının erkek olması

46.................................ve .................... göre gayrimüslime toplu içki içme ve toplu ibadet yapma amaçlı yer kiraya vermek caiz değildir.
a- ebu yusuf ve imam muhammed
b-ebu yusuf ve ibn haldun
c-imam malik ve imam şafii

47.Bir gayrimüslim müslümana mirasçı olamayacağı gibi Müslüman da gayrimüslime mirasçı olamaz.Bunun dayanağıMüslüman gayrimüslime gayrimüslim de müslümana mirasçı olamaz hadisidir.
bu bilgi
a-doğrudur
c-yalnıştır


48.aşağıdakilerden hangisi din ayrılığını bir miras engeli olarak görmez?
a.hz ömer
b.muaz b.cebel
c.muaviye b.ebi süfyan
d.saad ibnül müseyyeb
e.mesruk
f.ibrahim en nehai
e.hepsiBu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur.
__________________
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez."

|| BAKARA 286. ||


MAZARET insanın kendine söylediği en büyük ''YALAN''dır !! ..

Velhasıl-ı kelâm.
Namaz, duâ, gayret, nâsip. . .
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi makbergülü 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
yeniden merhabalar Serbest Kürsü KardelenGül 12 1829 27 Eylül 2018 18:05
2014 kpss için konu dağılımı KPSS İstişare/Sohbet nurşen35 1 2246 11 Ağustos 2014 13:31
evde tarhana yapmanın püf noktaları (: Bilgi Dağarcığı Allahın kulu_ 5 3184 11 Ağustos 2014 12:07
KPSS Birde Böyle Hazırlanmayı Deneyin KPSS İstişare/Sohbet Mihrinaz 9 3082 11 Ağustos 2014 11:21
ilitamlar hakkında genel bilgiler-medineweb İlitam 3.sınıf Genel Paylaşımlar nurşen35 403 163398 11 Ağustos 2014 10:59

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları Medineweb Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 07 Ocak 2019 19:25
günümüz fıkıh problemleri 1.ünite soru-cevap EyMeN&TaLhA Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 17 Kasım 2017 21:16
İlahiyat Önlisans 2.Sınıf Günümüz Fıkıh Problemleri ünite özetleri 1-10 Milena Günümüz Fıkıh Proplemleri 12 29 Ekim 2017 22:07
Günümüz Fıkıh Problemleri 1 / 6 Ünite Soru ve Cevapları Medineweb Çalışmaları nurşen35 Günümüz Fıkıh Proplemleri 9 01 Mayıs 2016 01:36
Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Özetleri Medineweb Çalışmaları nurşen35 Günümüz Fıkıh Proplemleri 15 26 Aralık 2015 20:20

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288