Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Güz Dönemi* > Günümüz Fıkıh Proplemleri

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  21 Nisan 2013 (20:05), Konuya Son Cevap : 07 Ocak 2019 (19:25). Konuya 6 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı3Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Medineweb
  • 1 Beğenilen Medineweb
  • 1 Beğenilen Medineweb
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 21 Nisan 2013, 20:05   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:317
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

1.ünite soruları

1....................... akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur.

a.icma
b.din
c.tavsiye

2.............................;”Fakih’in Şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarfetmesi “

a.şeriat
b.icma
c.ictihat

İslam’ın bir taraftan özünü safiyetini koruyup diğer taraftan durmadan değişen hayat realitesine uyum sağlama zorunluluğu ve yeteneği onun bazı hükümlerinde zamana çevreye ve şartlara göre nispi bir değişme olup olmayacağı meselesini gündeme getirmiştir.Bu konu klasik fıkıhta .................................


a.ahkamın tegayyürü
b.edillei şeriyye
c.hiçbiri

3.Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur.

yukardaki tanımı kimler yapmıştır
a-oryantalistler
b-islam bilginleri

4.Fıkhın Değişme İle Bağdaşmaz Gözüken Özellikleri

a.evrensel olması
b.ilahi olması

5.din sözcüğünün kökeninde............ve ........diğeri....ve......şeklinde zıt yönlü iki anlamı vardır
hakimiyet-mülkiyet;itaat-boyun eğme
6.içtihad unsurlarındandır
a.naslar
b.sosyoloji unsurcakli çıkarımlar
d.hepsi


7.imam azamın inanç konularını ele alan eseri

a-fetavayi hindiyye
b-fıkhul ekber

8.fıkhi hükümlerin değişmesi demek,hükmün nesih veya iptali anlamında olup

eski şartlar yerine gelsede hükmü yürürlüğe girmez

bu tanım doğrumu yanlışmı

"hükmü yürürlüğe girer" nasların hükmü zaruret halinde değişir.

9.hangi hükmün en temel özellikleri kesin nassa dayanmış olması dinin aslına dahil olması kıyasa konu olmaması ve özü itibariyle değişime kapalı olmasıdır?

a-Taabbudi
b-talili


10.aşağıdakilerden hangisi fıkhın alanlarından değildir?
a-ibadat
b-ukubat
c-muamelat
d-fetevat

11.Fıkhın Değişmeye Açık Olduğunu Gösteren Özelliklerinden değildir?

a.İslam Dininin Evrenselliği
b..Hükümlerin Esnekliği
c..İslamın Kemale Ermiş Olması
12.Hükümlerin taabbüdi talili uygulamasını kabul etmeyen mezhep

a-Zahiriler
b-Hanefiler
c-Şafiler
d-Malikiler

13.her peygamber yanlızca kendi kavmine gönderilmişken,ben bütün insanlara gönderildim

peygamberimizin bu sözleri,fıkhın değişime elverişli olduğunu gösteren hangi özelliktir

a.is.dinin evrensel olması
b.islamın kemale ermiş olması

14.Taabud sahasını en geniş tutan mezhep?
a-Zahiriler
b-Hanefiler
c-Şafiler
d-Malikiler

15.Fıkıh usulu açısından muamelatla ilgili konular..........dır
a-Taabbudi
b Talili
boşluğa hangisi gelmelidir?


16.hakkında şeri bir hüküm verilmesi gereken mesele ve olayları ifade etmek üzere kullanılan kelime

a-nevazil
b-mevali


17.fıkıhta hükümlerin esnekliğini sağlayan en önemli prensipler hangileridir

a.icma kıyas
b.kolaylık ,zaruret prensipleri

18.miktarla ilgili hükümlere ne denir?
a-mükedderat
b-mirtarat

19.Hanefilerde nevazil görüşlerini toplayan ve günümüze ulaşan ilk eser Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabun Nevazil adlı eseridir

bu bilgi doğru mudur

a-doğru
b-yanlış

20.kıyas için gerekli olan hükümlerdir
a-taabbudi-talili hükümler
b-sahabe kavli

21.kıyas ve ictihatın en çok kullanıldığı alan?
a-muamelet
b-ibadat

22.nevazil kelimesini en çok hangi mez.kullanmıştır?

a.hanefiler
b.malikiler


23.Hanefi mezhep görüşleri bilgi ve değeri bakımından 3 gruba ayrılır hangisi bunlardan değildir?
a-Usul meseleleri
b-Nevadir meseleleri
c-Vesail
d-Nevazil


24.hanefi mezhebinde görüşler bilgi ve delil açısından 3 e ayrılır

1.usul meseleleri
1nevazil görüşleri
3.........nevadir......siz söyleyin
25.günümz fıkıh problemlerinin çözümünde daha çok hangi yaklaşıma başvurulur?

a-gelenekselci taklitçi yaklaşım
b-yeni selefeci yaklaşım
c-akademik yaklaşımlar

26.miras ,iddet ,zekat ...............................ilgilidir

ibadetler
mukadderat

27.i.azam ve öğrencilerini kapsayan döneme ne denir?
a-selef
b-ictihat

28.İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi kaç yılında İslam Konferansı Teşkilatına bağlı olarak kurulmuştur.
a-1980
b-1982
c-1983
29.hanefilerde nevazil kelimesi yerine kullanılan vakıat,havadis kelimelerinin anlamı nedir

a.sonradan ve aniden meydana gelen
b. sonradan ve aniden meydana gelemeyen

30.hanefi mezhebinin en güvenilir kabul edilen kaynakları
a- nevadir eserleri
b-usul eserleri

31.alış veriş ,evlenme ,boşanma...........................
a.tahsiniyat
b.zaruriyyat
c.haciyat
32.Fıhhul ekaliyat fıkhul cahiliyat isimleri ile anılan fıkıh alanı hangi topluluğa ait dini meselelere çözüm arar?
a-Müslümanlar
b-Gayri müslimler
c-Gayri müslim ülkede yaşayan müslümanlar
33.sonraki nesillere güvenilir raviler tarafından tevatür ve şöhret yoluylaaktarılmıştır.
a.zahirür rivaye
b.zahirür kinaye


34.bilgi ve görüş bakımından hanefi mezhebinin delillerinden değildir
a-nevazil görüşler
b-zahirur rivaye
c-nevadir meseleler
d-sahabe kaavli

35...............................çağdaş fıkıh meselesi anlamında değildir
a.kadaya müstecele
b.fetava musırra
c.mecmun nevazil vel havadis

36.akıl ve bilim ışığında güncel meseleler çözülmeli,tarihsel olan evrensel olamaz
hangi yaklaşımın düşünce yapısıdır?
a.modernist
b.selefçi yaklaşım

37.Mısır’da Ezher’e Bağlı İslam araştırmaları akademisi kaç yılında kurulmuştur?
a-1960
b-1961

38.giyinme temizlik yeme içme ............................
tahsiniyat ,zaruriyat, haciyat

39.Avrupa’daki Müslümanların dini ihtiyaç ve problemlerine çözüm üretmek üzere kurulmuş merkezi İrlanda’nın Dublin kentinde olan kurula veirlen ad nedir
a-avrupa fetva ve araştırma kurulu(ECFR)
b-islam araştırmaları akademisi


40.başkanlığını yusuf el kardavinin yaptığı kurul hangisidir
a.avrupa fetva ve araştırma kurulu
b.is.konferansı teşkilatı

41.hangisi günümü güncel meseleleriyle ilgili eser vermemiştir?

a.reşit rıza
b.şerbasi
c.hayrattin karaman
d.faruk beşer
e.mustafa döngeloğlu

42..................MAKASID VESAİL....... bizatihi amaçlanan iş ve işlemlerle hükümler.......................bi zatihi amaçlanmış olmayıp başka hükümlerin tam gerçekleştirme aracı kılnmış hükümler


43.islamda bütün dini düzenlemelerin temel amacı insanlar için fayda sağlamak,onları zarardan korumak,dünyayı
şerlerden temizlemektir,bu açıklamanın anlamı nedir

a.maslahatların temin edilmesi
b.mefsedetlerin giderilmesiher ikiside

44.en çok başvurulan fıkıh kuralı nedir?
eşyada asl olan ibahadır
45.5 temel değerin korunması zaruiyyat tır bunlar nelerdir?
mal ,can ,akıl, din, nesil


46.öncelikli değer ve hükümlerden hangisi tahsiniyyata örnektir*

a.alışveriş,kiralama
b.temizlik,yeme içme
47.alimlerin şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmeleri için çaba sarfetmeleri"
a-icma
b-kıyas
c-ictihad
d-istihsan
e-müctehid


48.Terimlerden hangisi yeni ortaya çıkan meseleleri ifade etmek üzere kullanılmaz?
a-vakıat
b-nevadir
c-feteva
d-nevazil
e-havadis

49.aşağıdakilerden hangisi şeri hükümlerden değildir?
a-farz
b-vacip
c-mekruh
d-fasid
e-ifta

50.aşağıdakilerden hangisi taabbudi hükümlerden değildir?
a-oruç keffareti
b-namazların rekatları
c-içkinin hramlığı
d-hırsızlık cezası
e-kira sözleşmesi

51.eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
a.sadrüşşehid,vakıat
b.keşşi,mecmuun nevazil vel hayadis
c.natıfi,vakıat
d.şatıbi,ezzühre vennecat
Not:cem etme sebepleri hasta yağmur hac yolculuğunda 4 sebepti dördüde içinde
kebrinc beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 17126 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2881 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1881 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 5541 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 2202 19 Nisan 2015 14:45

Alt 21 Nisan 2013, 20:07   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:317
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

2.ÜNİTE SORULARIMIZ

1.namaz vakitleri neye göre belirlenmektedir?

a.güneş ve dünyanın harakatleri
b.ayın ve gezegenlerin haraketleri
2.sabah namazı vakti hangisidir?

a.ikinci fecrin doğuşuna kadar olan süre
b.ikinci fecrin doğuşundan güneş doğuncaya kadar geçen süre

3.hanefiye göre şafak nasıldır?

a.güneş battıktan sonra ufuktaki kızartı
b.ufukta kızartı sonrası oluşan beyazlık
4.namaz vakitlerinin oluşmadığı kısa süreli bölgeler hangi enlemler arasınadadır?

a.45-60
b.45-65

5.kuranı kerimde namazın belli vakitlerde kılınmasını emreden ayet?
a .maide 6
b. nisa 103

6.kısa süreli bölgelerde yatsı namazının sorumluluğu düşer diyenler bunu neye benzetirler

a.abdest azalarından birisi bulunmayan kişinin alacağı abdeste benzetilmiş

b.namazla yükümlü olmanın şartını öne sürmüşler

7.namaz vakitleri oluşmayan bölgelerdeki sorunları tartışmak için toplanılan semineerin yeri-tarihi?
a-brüksel-1980
b-bükreş-1981

8.45-65.enlemde hangi namaz vakitleri oluşmamaktadır?
a-dönüşümlü olarak hepsi
b-yatsı-teravih

9.en yakın bölgeye göre namazların ayarlanıp kılınmasını söyleyenler neyi kabul etmektedirler

a.vakit namazla sorumlu olmanın şartıdır

b.vakit namazla sorumlu olmanın gerçek sebebidir

10.bu sıkıntı nasıl aşılmalıdır ?

a.güneşin doğuşuyla batışı arasındaki süre gece kabul edilir,gece 3e bölünür

b.akşam ve yatsıyı cem ederek kılabilirler
c. hepsi

11.Kameri ayların başlangıcında hilalin görülmesi meselesini ifade etmek için ......terimi kullanılmaktadır.
a-ru’yet-i hilal
b-ru'yet-i kamer

12.Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre zeval (öğle)vaktinden önce veya sonra görülen hilal ayın başlamış olduğuna işaret midir?

a-işarettir
b-işaret değildir

13.66 derece enlemiyle ilgili hangisi doğrudur

a. sadece yatsı ve imsak vakti oluşmamaktadr

b.diğer namaz vakitleride oluşmamaktadır

14.kime göre ise zevalden önce görülen hilal önceki geceye ait olduğu için onunla ramazan ve bayram gerçekleşmiş olur

a-imam şafii
b-ebu yusuf

15.66 derece enlemiyle ilgili hangisi doğrudur

a. sadece yatsı ve imsak vakti oluşmamaktadr

b.diğer namaz vakitleride oluşmamaktadır

16.ayın doğuş yer ve vakitlerinin değişmesi ne denir.

a-ihtilafu'l me ta li
b-ihtilafu'l me ta fizik

17.namaz vakitlerinin oluşmadığı,yerlerde namaz vaktinin güneşin doğuşu ve batışı dışında farklı yöntemlerle belirlenmesi

a.takdir
b.takrir

18.din işleri yüksek kurulu , 15.06.2006 tarihli toplantıda;gecenin oluşmadığı dönemlerde namaz konusunda nasıl fetva vermiştir?
a-cem edilir
b- en yakın bölgenin namaz saatine uyulur
c-güneşin batışından 1 saat sonra yatsı vakti-2 saat sonra imsak başlangıcı kabul edilir

19.ramazan hilali bir yerde görünmüşse diğer yerlerde yaşayanlarda bunu dikkate alarak oruç tutmalılar

a.doğru
b.yanlış

20.hilal gözetleyen kimsede bulunması gereken şartlar
a-akıl-baliğ-sağlık
b-akıl-baliğ-adalet

21.şafilerin hilale ilgili görüşleri nedir?

a. kıyas yaparlar
b.icma yaparlar

22.......namaza kıyas yaparak konuya farklı bir açıdan yaklaşmaktadır.

onlara göre güneş hareketlerindeki farklılık namaz vakitlerinin farklılığına sebep olmaktadır.

a-hanefiler
b-şafiiler

23.öğle namazını son vaktinde kılma ve hemen arkasından vakti giren ikindiyi kılma durumu

a.cemi tehir
b.suri cem
c.cemi takdim

24.İkindi namazını öğle namazı vaktinde veya yatsı namazını akşam namazı vaktinde kılmaya ne denir.
a-cemi takdim
b-cemi tehir
25.*Öğle namazını ikindi akşam namazını da yatsı namazı vaktinde kılmaya ne denir?
a-cem-i tehir
b-cem-i takdim

26.hanefiler hangi durumda cemi kabul ederler

a.hacda arafat müzdelife
b.yolculuk
c.hastalık
27.hastalığı cem yapma sebebi olrak görüp, bu konuda hastalığın sınırlarını oldukça geniş tutmuşlardır

a.hanefiler
b.hanbeliler
c.malikiler
28.4 büyük mezheplerden hangileri kadınların özel hallerinde oruç tutmalarının haram olduğu görüşü benimsenmiştir.

a-hanefi
b-maliki
c-şafii
d-hanbeli
e-hepsi

29.Hanefilerin mezhep görüşüne göre tavaf sırasında hem boy abdestini gerektiren hükmi kirlilikten temizlenmek hem de abdestli olmanın hükmü nedir
a-farz
b-vacip

30.kendini tutma,engel olma anlamlarına gelir
a.sıyam
b.sevap

31.bu dönemde oruç tutmamak neyle ilgilidir?
a. hükmi kirlilik
b.hastalık
32.hanefilere göre farz vacip ayrımının gerekçesi nedeir

a.mesele kuran vemütevatir sünnetle sabitse hükmün farz,
b.ahad haberle sabitse vaciptir
c.hepsi

33.Para ve ticaret mallarına kıyasla sanayi gelirlerinden de yüzde kaç oranında zekat alınmalıdır.
a-%2
b-%2,5

34.tavaf sırasında abdestli olmaya gerek yoktur

a.ibn teymiyye
b.maliki

35.aşağıdaki tavaflardan hangisi farzdır?
a-veda tavafı
b-ziyaret tavafı
c-kudüm tavafı

36.ziynet eşyalarında zekat yoktur
hangisi bu görüşe sahip değildir

a.maliki
b.şafii
c.hanbeli
d.hanefi

37.aşağıdaki mezheplerden hangisinde tavaf esnasında hadesten ve necasetten taharet farz DEĞİLDİR?
a-şafii
b-hanbeli
c-maliki
d-hanefi


38.zekatın kimlere verileceği kuranda nerde açıklanmış
a.fecr suresi
b.tevbe
c.duha

39.zekat olarak verilen malın zekat alanın mülkiyetine geçmesi lazım?

a.hanbeli
b.hanefi

40.kuranda tavafı emreden ayet hangi surededir?
a-tevbe
b-hac
c.fecr

41.hangisi udhiyeyle ilgili doğru bilgidir

a.vakitle bağlantılı olması
b.kuşluk vaktinde kesilen hayvanı veya eylem için kullanılmış
c.hepsi

42.tavafta abdest şartı yoktur, abdest mübahtır,hayızlı kadın tavaf edebilir diyen islam alimi?
a-ibn teymiyye
b-sühreverdi

43.bir malın zekata tabii olmasının şartlarından değildir
a-mal nami olmalıdır
b-ihtiyaç fazlası olmalıdır
c-miras malı olmamalıdır
44.peygamber (sas) efendimiz hangi tarihlerde kurban kesmiştir?
a-h1 h10
b-h2 -vefat edene kadar

45.hanefi mezhebine göre,hayızlı iken ziyaret tavafı yapan kadın temizlenip tekrar ziyaret tavafı etse ne gerekir?

a-büyük baş kurban
b-hiçbirşey
46.aşağıdakilerden hangisinde şafiilere göre cem etmenin caiz olduğu yerler doğru sıralanmıştır?
a-arafat-müzdelife-yolculuk-yağmur
b-arafat-müzdelif-yağmur-hastalık
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Nisan 2013, 20:07   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:317
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

3. ÜNİTE SORULARIMaslahat gereği aynı mecliste 3 boşamayı 3 boşama olarak uygulayan ilk halife?

a-Ömer B.Abdulaziz
b-Hz.Ali
c-Hz.Ömer
d-Hz.Ebubekir


Boşanma sonucu kadınların beklemesi gereken süre?

a-İddet
b-Talak
c-Hul
d-Tefrik
e-Fesih


Dönüşlü olmayan boşama?

a-Bain talak
b-Rici talak
c-Tefrik
d-Hul
e-Sünni boşama

Hangi mezhep yetişkin kızların tek başlarına evlilik kararı alabilme yetkisi olduğunu söyler?

a-Hanefiler
b-Malikiler
c-Şafiler
d-Zahiriler
Sünnete uygun olmayan boşama?
a-Rici Talak
b-Bain talak
c-Bidi Talak
d-Hulle
e-İddet

evliliğin tescili sayılan şarttır?
a-mehir
b-2 şahit
c-talak hakkı


Tek taraflı irade ile kocanın boşaması?
a-Tefrik
b-Tefvizüt Talak
c-Unsur
d-Talak
e-Hilaf


Eşiyle fiili birliktelik yaşamayan kadının boşanması ile ilgili hüküm nedir?

a-4 ay 10 gün bekler
b-3 ay bekler
c-3 kuru gün bekler
d-iddet beklemez
e-Doğumla iddet biter


hangisi evliliği konu edinmez?
a-ibadat
b-muamelat
c-ukubat


nişanlılık döneminde akrabaya -çevreye duyurulmadan yapılan nikahın hükmü?
a-mekruh-caiz
b-dinen meşru değil


Yargı yolu ile boşanma?

a-Tefrik
b-Talak
c-Muhalea


Sırf birbirinin cinselliklerinde yararlanma amacı taşıyan evliliklere fıkıh literatüründe müta evliliği denir.

a-yanlış
b-doğru


Dönüşlü boşamalarda (ric’i talak) taraflardan birisinin ölümü halinde diğeri ona varis olabilmektedir mi

a-evet
b-hayır


hangi talağın gerçekleşmesi durumunda sıhriyet ve velayet ortadan kalkar?

a-bid'i
b-bain


Boşama yetkisinin erkeğe verilme sebepleri arasında sayılmaz?

a-Kadının duygusal yapısı
b-İki tarafın da boşama yetkisinin basit sebeblere boşanmalara yol açması
c-Maddi yükün sorumluluğunun erkekde olması
d-Mahkemelerin boşamasınınahlakive hukuki sorunlara yol açabilmesi
e-Mahkeme kararı olması


hangi sahabe döneminde aynı anda 3talak bir boşama sayıldı?

a-hz ömer
b- hz ebu bekir


2 şahit bulundurmayı boşanma şartlarından sayan sahabelerden değildir?

A-ibn abbas
b-ibn mesud
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Nisan 2013, 20:08   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:317
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 4. ÜNİTE SORULARI

dini usule uygun kesilmeden öldürülmüş ya da kendiliğinden ölmüş hayvanlar ......gurubuna girer.

a-meyte
b-teyme

Düzenli olarak farzları ifa eden-dini için maddi,manevi büyük fedakarliklar yapan mükellefin duasını ifsad eden eylem?
a-gıybet
b-cimrilik
c-haram lokma
gıdanın helal-haramlığı ile ilgili olan mecelle hükmü(günümüzde de geçerli olan şer'i hüküm) nedir?
a-zaruret halinde haramlar mübahtır
b-eşyada asıl olan ibahadır
helal rızık konulu ayetlerden değildir
a-bakara 29
b-casiye 13
c-a2raf 32
d-en'am 146


Şafilere ve bazı fakihlere göre ise kesim sırasında besmele çekmeğin hükmü nedir
a-sünnet
b-farz
c-vacip
hayvanların deri kemik kıkırdak bağ dokusu gibi kısımlarının uzun süre kaynatılması asit ve kireçle belli işlemlere tabi tutulması sonucunda elde edilen şeffaf ve yumuşak maddeye ne denir

a-yumuşak madde
b-jel
c-jelatin
hangisi kur'an-ı kerim'de haram yiyeceklerin belirtildiği ayetlerden değildir?
a-en'am 145
b-nahl 115
c-bakara 182

……………Peygamber’in ,sahabenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüş ve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesim
lere verilen isimdir.

a-ehli sünnet
b-cemaat

Aşağıdakilerden hangisi haram kapsamında değildir?
a-ölmüş hayvan
b-balık ölüsü
c-Akıtılmış kan
d-domuz eti
e-Allahtan başkası adına kesilen hayvanlar

aşağıdakilerden hangisi kur'anın yasakladığı yiyeceklerden değildir?
a-meyte eti
b-domuz eti
c-yırtıcı kuş eti
d-Allah'tan başkası adına kesilen hayvan eti


hem kur'an da hem hadislerde haram kılınan gıda?
a-pençeli hayvan eti
b-hamr

kur'anda helal-haram gıdalar hangi lafızlarla ifade edilir?
a-helalün-haramün
b-tayyibat-habais


domuzun bünyesinde

1-birçok hastalık taşıdığı

2-ölümcül hastalıklara yol açtığı

3-cinsel arzu duygusunu ortadan kaldırdığı

4-kıskançlık duygusunu ortadan kaldırdığı

5-namaz kılma duygusunu ortadan kaldırdığı

şeklindeki açıklamaların ön plana çıktığı görülmektedir.

yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır


a-3
b-4
c-1
d-5

istihale ve karışımın fıkhi hükmü aynıdır
a-doğru
b-yanlış........dışında başka ham maddelerden elde edilen içkiler sarhoşluk meydana getiriyorsa haramdır.

a-kuru üzüm
b-yaş üzüm
c-elma


rasulallah(sas) şarabın sirkeye dönüştürülmesini yasaklamıştır
bu hadis neye delildir?
a-şarabın necis oluşuna
b-dışarıdan müdahale ile istihalenin haramlığı kaldırmamasına


istihalesi ittifakla söz konusu olmayan yiyecek?
a-hamr
b-hınzır
c-meytetavuklarda sulu yolum yönteminin fıkıhtaki hükmü nedir
a-mekruh
b-caiz
c-caiz değil


Alkollü içeceklerin haram kılınması konusunda asli ilke?
a-Malın korunması
b-Dinin korunması
c-Canın korunması
d-Aklın korunması
e-NEslin korunmasıHayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden bir hale geçmesi?
a-İstihale
b-Mübadele
c-İllet
d-Mendub
e-Mekruh


İslam dininne göre hayvanı kesenin dini aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a-Dine gerek yoktur
b-Mecusilik
c-Sadece İslam
d-Hristiyan-yahudi-İslam gibi ehli kitap
e-Budizm


Hangisi haram kılınan bir gıdayı yemeyi meşru kılar?
a-Tadının güzel olması
b-dünya üzerinde birçok insanın tüketmesi
c-kokusu görüntüsü gi cezb edici özelliği
d-Zaruri durum oluştuğunda canı koruma gereği
e-Sevdiğimiz kişilerin ısrarı


İstihaleye uğrayan madde mudahele ile gerçekleşirse aşağıdakilerden hangisine göre helal sayılmaz?
a-Hanefi
b-Maliki
c-İbn Hazm
d-Şafi
e-İbn Kayyımİstihalenin kendiliğinden veya mudahale ile helal olduğunu savunanların şartlarından değildir?
a-Sağlığa zararlı olmaması
b-Uzman görüşün helal sayması
c-gıda ihtiyacını karşılamasıSığır jelatini üretimine başlayan ülkeler?
a-Suudi Arabistan
b-Endonezya
c-Malezya
d-singapur
e-Türkiye

Mecusilerin ehli kitaba dahil eden?
a-Hanefi
b-İbn Kayyım
c-İbn Cevzii
d-İbn Hazm
e-ŞafiKesilme esnasında besmelenin unutulmasını ve kasıt fark etmeksizin haram sayan?
a-Zahiriler
b-Şafi
c-Hanefisahoş edicilik özelliği?
a-İllet
b-Hamr
c-İskarİlahi taleb ve yasakların taşıdığı dini mahiyet dini terminolojide hangi terimle anılmıştır?
a-Taabbud
b-Nevadir
c-Nevazil
d-İllet
e-İstihaleDomuz eti yemenin dini terminolojide karşılığı?
a-İllet
b-istihale
c-Li aynihi haram
d-Mekruh
e-Tayyibat-Habais


Hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden bir hale geçmesi?
a-İstihale
b-Mübadele
c-İllet
d-Mendub
e-Mekruh


balinin illeti nedir?
a-sağlığa zarar
b-sarhoşluk


BİR HARCAMANIN İSRAF OLMASI NEYE BAĞLIDIR?
A-harcamada bulunan kişinin bütçesine
B-harcamanın mahiyetine


normal şartlarda tedavi amaçlı alkol kullanmanın hükmü
a-haram
b-mekruh

sigaranın haramlığından hareketle nargile içmenin hükmü nedir?
a-tahrimen mekruh
b-haram
güzel koku ve temizlik için kullanılan kolonyanın keyif için içilmesinin hükmü nedir?
a-haram
b-tahrimen mekruh
c-tenzihen mekruhhangisi kesip
kanı akıtılarak yenilmesi gereken hayvanlardandır?
a-yunus balığı
b-fok balığı
c-balina
İKÖ'e göre aşağıdakileerden hangisinin kestiği yenilir?
a-mecusi
b-mürted
c-evanjelist
d-ataist
e-budist
fatmabalci19 beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Nisan 2013, 20:08   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:317
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

5. ÜNİTE SORULARI


Ülkemizde diyanetin otopsi ile ilgili vergiği karar?
a-Caiz
b-Şartlı caiz
c-Caiz değilötenazinin sözlük anlamı?
a-İyi ölüm
b-kötü ölüm
c-Acılı ölüm


Kişinin kendi isteği ve kanuni temsilcilerinin isteği üzerine hayatına son verilmesi?
a-Pasif ötenazi
b-Aktif ötenazi
c-İntihar


Hangisi Ötenaziyi yasal olarak uygulayan ülkelerden değildir?
a-Belçika
b-hollanda
c-abd
d-RusyaHayber Fethinde acılara dayanmarak kılıcı üzerine yatıp intihar eden sahabenin(KUZMAN) cenazesinin kaldırılması ile ilgli Hz Peygamber nasıl davrandı?
a-Cenaze namazı kılındı
b-Cenaze namazı kılınmadı
c-Şehit hükmünde kabul edildiHastanını tedaviyi kabul etmeme(pasif ötenazi)hakkı olduğunu söyleyen mezhep?
a-Hanefi
b-Hanbeli
c-Maliki
d-ZahiriOrgan naklinin ilk örneği nezamana dayanır?
a-Eski mısır hint uygarlıkları
b-Asya Çin uygarlığı
c-Orta Asya Türk uygarlığıHangisi İlk olarak nakliyapılan organlardan değildir?
a-Deri
b-Damar
c-Kas
d-Böbrekorgan naklinin itikadi boyutunda ele alınan konulardan değildir?
a-Cismani haşir
b-Organların şahitliği
c-Yaratılışı bozma
d-Kşilik özelliği ve dini sorumluuluk
e-organ mafyası olgusuİnsanın yaratılış evlerinin anlatıldığı ayet?
a-Ahzap 55-56
b-Müminun 12-14a.alternatif helal bir ilacın bulunamaması
b.ehliyetli bir doktorun teşhis ve önerisi

bunlar hagi hükmün belli şartlarıdır

a.haram maddeyle tedavi caiz değildir
b.haram maddeyle tedavi caizdir

otopsinin caiz olması için yerine getirilmesi gereken şartlardan değildir

a.otopsi yapılacak kişinin ölümünün tam olarak gerçekleşmiş olması şart değil
b.ölü yakınlarının rızası alınmalı
c.bu işin uzman tabip tarafından yapılması
d.maddi bir menfaat karşılığı yapılmamalı........ Malikilerdeki hakim görüşe paralel olarak çocuk düşürmenin hiçbir şekilde caiz olmadığı görüşündedirler

a-zahiriler
b-hanbeliler.................gibi bazı alimler hastalıklara karşı sabrı tavsiye eden hadislere dayanarak hastanın tedaviyi kabul etmemesinin caiz olduğunu savunmuştur.

a-imam maliki
b-ahmed b. hanbel...........cenine gebeliğin kırkıncı gününden sonra ruh üflendiğine ilişkin hadisi esas alarak bu süre içinde eşlerin rızasının olması ve anne adayının bundan zarar görmemesi şartıyla çocuk düşürmenin caiz olduğunu söylemişlerdir.

a-hanefi
b-şafii...... ötenazi İslam Hukukuna göre bir tür cinayet olarak kabul edilmektedir.

a-aktif
b-pasifinsan cesedinin dıştan ve içten muayene edilmesine ne denir?
a-çek-up
b-otopsitıp öğrencilerinin kadavrada çalışması nasıl otopsidir*
a-adli otopsi
b-ilmi otopsi
c-tıbbi otopsi
d-zaruri otopsihangisi karındaki altın vb mücevheratı çıkarmak için şartlı olarak ölünün karnını kesmeyi caiz gören mezheblerden değildir
a-şafii
b-hanbeli,
c-maliki
b-hanefihastanın tedaviyi kabul etmemesini caiz görerek çağdaş fakihlere pasif ötenazinin cevazına kaynak olan mezheb hangisidir?
a-maliki
b-hanbeli


hangisi günümüzde organ naklini caiz gören fakihlerin bu cevazı temellendirdiği prensiplerden değildir?
a-maslahat
b-zaruret
c-ilim-teknikhangi mezhebde 40 günden sonra ceini düşüürmek caizdir?
a-hanbeli
b-hanefi
c-şafiihayatta olan bir kişinin gözleri bir başkasına nakletmek caiz midir neden?
a-caizdir-zaruret sebebiyle
b-caiz değildir-vücut bütünlüğüne zarar verme sebebiyle
sperm bankasında spermi donmuş olarak muhafaza edilen koca ölse,hanımı arkasından bu spermi kullana bilir mi?
a-evet
b-hayırhangisi bir evli çiftte bulunması gereken döllenmenin 3 temel unsurundan değildir?

a-sperm
b-yumurta
c-rahim
d-hormonlar
laboratuar koşullarında döllenen yumurtayı kocanın 3. eşinin rahmine koymak caiz midir?

Cevap: caiz değildir
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Nisan 2013, 20:08   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:317
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları

6. ÜNİTE SORULARI*Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir.
Bu durumlardan birisi yolculuktur.
Hz. Peygamberden nakledilen örnekler O’nun kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasında şiir ve şarki söylettiğini ortaya koymaktadır.
Arapların öteden beri var olan bu adetine......denir.

a-hıda
b-hadır
c-huda
aşağıdakilerden hangisi fıkıh eserlerinde müziğin hükmü ile görüşler arasında değildir

a-mübah
b-mekruh
c-haram
d-vacip
......... mesleği resimcilik olan birinin fetva sorması üzerine sadece cansız varlıkların resimlerini yapmasını tavsiye etmiştir.

a-ibn mesud
b-ibn hazm
c-ibn abbas

Ebru tezhip çinicilik halı dokumacılığı gibi soyut resimler ittifakla .........

a-haram
b-mübah
c-caiz
Canlı tasvirlerinin çocukların oyuncağı olmasında bir sakınca var mıdır?

a-vardır
b-yoktur
Resim bulunulan yerde namaz kılmak ......

a-mekruh
b-caiz

Tasviri haram kabul eden alimler, bunun gerekçelerinde ihtilaf etmişlerdir.
Onlara göre;
*Tasvir, zamanla Allah’tan başkasına tapınmaya ve putçuluğa götürmektedir.
*Yasağın sebebi, Allah’ın yaratma vasfına benzemeye çalışmaktır.

yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış
Müziğin mubah olduğunu ifade eden alimlerden değildir?
a-Kasani
b-Gazali
c-İbn Hüman
d-Abdulgani nablusi
e-Ebu Hanife
Müziğin haram olduğunu söyleyen alimlerin tarihi dayanakları?
a-Emevilerin müziği işret için kullanmaları
b-Sesi kötü olan kişilerin şarı söylemeleri
c-Bazı enstrümanların haram malzemeden yapılması
d-Şarkı sözlerinde iyilikleri teşvik edici sözlerin yer alması
e-Çocukların da şarkı söylemeye alışması
Meysir olarak adlandırılan kolaylık anlamına gelen kelimenin anlamı?
a-Kumar
b-Eğlence
c-Bahis
d-Spor
e-HeykelcilikKumarın kıınandığı ayeti kerime?
a-Bakara 219
b-Bakara 212
c-Bakara 214
Kumarın yasaklandığı ayeti kerime?
a-Bakara 219
b-Bakara 212-213
c-Maide 90-91
d-Maide 87-88

Müsabaka ittifakla......?
a-Mubah
b-Caiz
c-Haram
d-Mekruh
Hangisi Hadisde belirtilen ödüllü yarışlara girmez?
a-Atıcılık
b-At yarışı
c-Deve yarışı
d-Halter
Yarışmada ödül hangi mezhepe göre alınamaz?
a-Hanefi
b-Şafi
c-Hanbeli
d-Maliki
Ruh sahibi gölgeli cisimleri resmetmek hangi terim ile ifade edilir?
a-Suret
b-Timsal
Resimde Ruh sahibi veya ruhsuz bütün şeyleri içine alan ?
a-Suret
b-Timsal
c-Heykel
d-Tasvirİslam alimleri müziğe dair değerlendirmede bulunurken hangisini dikkate almamışdır?
a-Müziğin ses sanatı olması
b-Müziğin icra edildiği ortam
c-Müziğin vesile olduğu sonuçlar
d-İçeriğinin İslamın ilkeri ile bağdaşması
e-Müzikle ilgili farklı hadis rivayetlerinin olması

6.ünite eğlence,spor ve sanat

*aşağıdakılerden hangisi güncel kumar türlerindendir.
a-güreş
b-atıcılık
c-piyango

*aşağıdakilerden hangisi alimlere göre haram sınıfına girer?
a-bir kurum veya şahsın açtığı yarışmada kazananlara ödül verilmesi
b-yarışanların sadece bir kısmının para koyması ve kazanana sen kaznaırsan şu kadar alırsın denmesi
c-bir emek ve iş karşılığı olmaksızın tesadüflere bağlı kalarak başkalarının zararı karşılığında mal kazanmak

*canlıların resımlerının yapılması hangı mezhepte haram değildir?
a-malıkı
b-hanefı
c-şafii
d-hanbelı


*Hangisi Hadisde belirtilen ödüllü yarışlara girmez?
a-Atıcılık
b-At yarışı
c-Deve yarışı
d-Halter


*resim,namaz kılınan yerde kıble tarafında ise.......göre sakıncalıdır..
a-henefi
b-şafii

6. ÜNİTEDEN KODLAMAMüziğe karşı tavır alan alimlerin zaman zaman bazı ayeti kerimeleri delil getirdikleri görülür. Ancak;

Kodlama: (ka-h-ha-n-gazali)

Kasani,

İbn hümam

ibn hazm

nablusi ve

Gazali gibi birçok alim

bu ayeti kerimelerin hiçbirinin doğrudan müzikle ilgili olmadığını belirtmiştir.

..ibni Hazm Mecusileri de Ehl-i Kitap kapsamındadeğerlendirmiş
ibni hazmın yaptğnı hazmedemiyorum hıh!! ()
(çağrşm yöntmi snvda htrlrsnz yne )
kebrinc beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Ocak 2019, 19:25   Mesaj No:7
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.526
Konular: 1144
Beğenildi:4363
Beğendi:3686
Takdirleri:11335
Takdir Et:
Standart

ewet000
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
günümüz fıkıh problemleri 1.ünite soru-cevap EyMeN&TaLhA Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 17 Kasım 2017 21:16
İlahiyat Önlisans 2.Sınıf Günümüz Fıkıh Problemleri ünite özetleri 1-10 Milena Günümüz Fıkıh Proplemleri 12 29 Ekim 2017 22:07
Günümüz Fıkıh Problemleri 1 / 6 Ünite Soru ve Cevapları Medineweb Çalışmaları nurşen35 Günümüz Fıkıh Proplemleri 9 01 Mayıs 2016 01:36
Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Özetleri Medineweb Çalışmaları nurşen35 Günümüz Fıkıh Proplemleri 15 26 Aralık 2015 20:20
günümüz fıkıh problemleri 7.-8.-9.-10.ünite soruları makbergülü Günümüz Fıkıh Proplemleri 0 16 Ocak 2013 22:41

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288