Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Bahar Dönemİ* > Kelama Giriş

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  05 Haziran 2014 (10:51), Konuya Son Cevap : 12 Ekim 2017 (14:21). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
  • 2 Beğenilen EyMeN&TaLhA
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 05 Haziran 2014, 10:51   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Kelama giriş arasınav deneme testi

Kelama giriş arasınav deneme testi


1. Gazzali’nin ilim tasnifinde Kelam ilmi hangi grupta yer alır?

A) Akli İlimler
B) Nakli İlimler
C) Tabii İlimler
D) Külli İlimler
E) Fer’i İlimler

2. Metodolojik anlamda kelam ilmi felsefeden han-gi yönüyle ayrılır?

A) Akıl-Nakil metodunu kullanması
B) Alemin oluşumundan bahsetmesi
C) Evrenin düzeninden bahsetmesi
D) Sadece akıldan faydalanması
E) Meadden bahsetmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biridir?

A) Usulu’l fıkh
B) Usulu’l Hadis
C) İlmi Tabiat
D) Usulu’d-din
E) İlmi muamelat

4. Gönülden bağlanılan, kesinlikle karar verilen, düğümlenmişçesine sağlam şekilde katiyetle inanılan şey, itikad ve iman anlamına gelen Ke-lam ilmine verilen isimlerden biri olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid
B) Vesail
C) Mekasid
D) Akaid
E) Mesail

5. Kelam ilminin en üstün ilim olduğunu söyleyen İslam alimleri hangi seçenekte doğru olarak ve-rilmiştir?

A) Fahreddin Razi-İmam Şafi
B) Adudiddin el-İci-Sadüddin et-Taftazani
C) Ebu Hanife-İmam Maturidi
D) Bakıllani-İmam Eş’ari
E) İbn Huzeyme-Abdulkadir el-Bağdadı


6. Mu’tezile ekolunun ilk fikir önderi ve imamı ka-bul edilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasıl b. Ata
B) Bakıllani
C) Cüveyni
D) Farabi
E) Hasan Basri


7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döne-minde bugünkü anlam ve çerçevede bir kelam ilminin bulunmama sebeplerinden biri değildir?

A) Müslümanların ihtilafa düşeceği farklı fikir ve düşünce akımlarının çokça ileri sürülmemiş ol-ması
B) Hz. Peygamberin hayatta olması
C) Vahyin devam etmesi
D) İlk müslümanların düşünmeden, tefekkür etme-den her şeyi kabul etmesi
E) Felsefi akımların henüz müslümanlar arasında yayılmaması


8. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin geçirdiği dönemlerden değildir?

A) Hz. Peygamber dönemi
B) İlk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi
C) Aydınlanma dönemi
D) Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkışı
E) Ehli sünnet kelam ekollerinin ortaya çıkışı

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk kelam ekolüdür?

A) Cebriyye
B) Mu’tezile
C) Eş’ariyye
D) Maturidiyye
E) Mürcie


10. Büyük günah işleyen kimse dinden çıksada kafir olmaz, iman ile küfür arasında kalır. Ne mümin ne de kafir sayılır.

Yukarıdaki görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisi savunur?

A) Ehl-i Sünnet
B) Mürcie
C) Cebriyye
D) Cehmiyye
E) Mu’tezile


11. Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el-Cüheni’nin kaderi yok saymasının sebeplerinden biri değil-dir?

A) İnsanların yaptıklarından kader değil yine ken-dileri sorumlu olacağı inancı
B) Emevilerin zulümlerini meşru göstermek için kaderi kullanmaları
C) Devletin şekli ve haksız uygulamalarını kadere yüklemesi
D) Kaderin önceden takdir edildiği ve insanların bunu değiştiremeyeceği inancı
E) Kaderin insanların fiilleri üzerinde etkisinin ol-madığı inancı12. İlk dönem kelamcılarından Ma’bed el-Cüheni aşağıdaki meselelerden hangisiyle özdeşmiştir?

A) Adalet prensipleri
B) Kaza ve kader meselesi
C) Sıfatların inkarı meselesi
D) Halkul Kur’an meselesi
E) Allah’ın görülmesi meselesi13. Cennet ve cehennemin fani olduğu görüşü ilk kelamcılardan kime aittir?

A) İmam Ebu Hanife
B) İmam Eş’ari
C) Hasan-i Basri
D) İmam Gazzali
E) Cehm b. Safvan


14. Kelamı öğrenmeyi öğrencilerine yasaklayan ve kelamın öğrenilmesinin caiz olmadığını ifade etmesine rağmen Kelam ilmi ile ilgili eser yazan ilk dönem kelamcılarından olan İslam alimi aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Bakıllani
B) Gazzali
C) Cad b. Dirhem
D) Mabed el-Cüheni
E) Ebu Hanife


15. Aşağıdakilerden hangisinde Ehl-i Sünnet’in ön-cü ve makbul kabul ettiği şahsiyetler doğru ola-rak verilmiştir?

A) Hasan-i Basri-Ebu Hanife
B) Hasan-i Basri-Mabed el-Cüheni
C) Ebu Hanife-Cehm b. Safvan
D) Ebu Hanife-Gaylan ed-Dimeşki
E) Mabed el-Cüheni-Cehm b Safvan


16. Kelam ilmini ilk defa sistemleştiren ekol aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Ehl-i Sünnet
B) Mu’tezile
C) Havaric
D) Şia
E) Eş’ariye


17. Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi Mu’tezile mezhebine mensuptur?

A) Cürcani
B) Şehristani
C) Kadı Abdulcebbar
D) Nureddin Sabuni
E) Taftazani


18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mu’tezile’nin in-san hürriyeti konusundaki yaklaşımlarından biri değildir?

A) Allah kullarını fiillerini yaratmasa da ezelde ira-de eder.
B) Kul kendi fiilini kendi yaratır.
C) Fiil kula ait olursa hesaba çekilmesi adil olur.
D) Kula fiil işleme kudretini allah verir.
E) Fiil işleme anında kulda bulunan kudret Allah tarafından yaratılmış değildir.


19. Kulunun menfaatine en uygun olanı yapması Al-lah için vaciptir anlayışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Va’d-Va’id
B) Emri bil maruf nehyi ani’l münker
C) Tevhid
D) Adalet
E) Salah-aslah20. Aşağıdakilerden hangisi Allah’tan başka birçok kadim varlığın mevcudiyetinin kabul edilmesine verilen addır?

A) Salah-aslah
B) Mihne
C) Kebire
D) Va’d-Va’id
E) Teaddüd-i KudemaCEVAP ANAHTARI
1D
2A
3D
4D
5B
6A
7D
8C
9B
10E
11D
12B
13E
14E
15A
16B
17C
18A
19E
20E

ALINTIDIR

fatmabalci19 ve Hatice <3 beğendiler.
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3899 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3124 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3602 14 Temmuz 2015 12:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 1976 14 Temmuz 2015 11:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1545 14 Temmuz 2015 11:03

Alt 12 Ekim 2017, 14:21   Mesaj No:2
Medineweb Üyesi
fatmabalci19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:fatmabalci19 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 57235
Üyelik T.: 10 Mart 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 71
Konular: 1
Beğenildi:47
Beğendi:420
Takdirleri:91
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
EyMeN&TaLhA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
1. Gazzali’nin ilim tasnifinde Kelam ilmi hangi grupta yer alır?

A) Akli İlimler
B) Nakli İlimler
C) Tabii İlimler
D) Külli İlimler
E) Fer’i İlimler

2. Metodolojik anlamda kelam ilmi felsefeden han-gi yönüyle ayrılır?

A) Akıl-Nakil metodunu kullanması
B) Alemin oluşumundan bahsetmesi
C) Evrenin düzeninden bahsetmesi
D) Sadece akıldan faydalanması
E) Meadden bahsetmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biridir?

A) Usulu’l fıkh
B) Usulu’l Hadis
C) İlmi Tabiat
D) Usulu’d-din
E) İlmi muamelat

4. Gönülden bağlanılan, kesinlikle karar verilen, düğümlenmişçesine sağlam şekilde katiyetle inanılan şey, itikad ve iman anlamına gelen Ke-lam ilmine verilen isimlerden biri olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid
B) Vesail
C) Mekasid
D) Akaid
E) Mesail

5. Kelam ilminin en üstün ilim olduğunu söyleyen İslam alimleri hangi seçenekte doğru olarak ve-rilmiştir?

A) Fahreddin Razi-İmam Şafi
B) Adudiddin el-İci-Sadüddin et-Taftazani
C) Ebu Hanife-İmam Maturidi
D) Bakıllani-İmam Eş’ari
E) İbn Huzeyme-Abdulkadir el-Bağdadı


6. Mu’tezile ekolunun ilk fikir önderi ve imamı ka-bul edilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasıl b. Ata
B) Bakıllani
C) Cüveyni
D) Farabi
E) Hasan Basri


7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döne-minde bugünkü anlam ve çerçevede bir kelam ilminin bulunmama sebeplerinden biri değildir?

A) Müslümanların ihtilafa düşeceği farklı fikir ve düşünce akımlarının çokça ileri sürülmemiş ol-ması
B) Hz. Peygamberin hayatta olması
C) Vahyin devam etmesi
D) İlk müslümanların düşünmeden, tefekkür etme-den her şeyi kabul etmesi
E) Felsefi akımların henüz müslümanlar arasında yayılmaması


8. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin geçirdiği dönemlerden değildir?

A) Hz. Peygamber dönemi
B) İlk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi
C) Aydınlanma dönemi
D) Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkışı
E) Ehli sünnet kelam ekollerinin ortaya çıkışı

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk kelam ekolüdür?

A) Cebriyye
B) Mu’tezile
C) Eş’ariyye
D) Maturidiyye
E) Mürcie


10. Büyük günah işleyen kimse dinden çıksada kafir olmaz, iman ile küfür arasında kalır. Ne mümin ne de kafir sayılır.

Yukarıdaki görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisi savunur?

A) Ehl-i Sünnet
B) Mürcie
C) Cebriyye
D) Cehmiyye
E) Mu’tezile


11. Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el-Cüheni’nin kaderi yok saymasının sebeplerinden biri değil-dir?

A) İnsanların yaptıklarından kader değil yine ken-dileri sorumlu olacağı inancı
B) Emevilerin zulümlerini meşru göstermek için kaderi kullanmaları
C) Devletin şekli ve haksız uygulamalarını kadere yüklemesi
D) Kaderin önceden takdir edildiği ve insanların bunu değiştiremeyeceği inancı
E) Kaderin insanların fiilleri üzerinde etkisinin ol-madığı inancı12. İlk dönem kelamcılarından Ma’bed el-Cüheni aşağıdaki meselelerden hangisiyle özdeşmiştir?

A) Adalet prensipleri
B) Kaza ve kader meselesi
C) Sıfatların inkarı meselesi
D) Halkul Kur’an meselesi
E) Allah’ın görülmesi meselesi13. Cennet ve cehennemin fani olduğu görüşü ilk kelamcılardan kime aittir?

A) İmam Ebu Hanife
B) İmam Eş’ari
C) Hasan-i Basri
D) İmam Gazzali
E) Cehm b. Safvan


14. Kelamı öğrenmeyi öğrencilerine yasaklayan ve kelamın öğrenilmesinin caiz olmadığını ifade etmesine rağmen Kelam ilmi ile ilgili eser yazan ilk dönem kelamcılarından olan İslam alimi aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Bakıllani
B) Gazzali
C) Cad b. Dirhem
D) Mabed el-Cüheni
E) Ebu Hanife


15. Aşağıdakilerden hangisinde Ehl-i Sünnet’in ön-cü ve makbul kabul ettiği şahsiyetler doğru ola-rak verilmiştir?

A) Hasan-i Basri-Ebu Hanife
B) Hasan-i Basri-Mabed el-Cüheni
C) Ebu Hanife-Cehm b. Safvan
D) Ebu Hanife-Gaylan ed-Dimeşki
E) Mabed el-Cüheni-Cehm b Safvan


16. Kelam ilmini ilk defa sistemleştiren ekol aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Ehl-i Sünnet
B) Mu’tezile
C) Havaric
D) Şia
E) Eş’ariye


17. Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi Mu’tezile mezhebine mensuptur?

A) Cürcani
B) Şehristani
C) Kadı Abdulcebbar
D) Nureddin Sabuni
E) Taftazani


18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mu’tezile’nin in-san hürriyeti konusundaki yaklaşımlarından biri değildir?

A) Allah kullarını fiillerini yaratmasa da ezelde ira-de eder.
B) Kul kendi fiilini kendi yaratır.
C) Fiil kula ait olursa hesaba çekilmesi adil olur.
D) Kula fiil işleme kudretini allah verir.
E) Fiil işleme anında kulda bulunan kudret Allah tarafından yaratılmış değildir.


19. Kulunun menfaatine en uygun olanı yapması Al-lah için vaciptir anlayışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Va’d-Va’id
B) Emri bil maruf nehyi ani’l münker
C) Tevhid
D) Adalet
E) Salah-aslah20. Aşağıdakilerden hangisi Allah’tan başka birçok kadim varlığın mevcudiyetinin kabul edilmesine verilen addır?

A) Salah-aslah
B) Mihne
C) Kebire
D) Va’d-Va’id
E) Teaddüd-i KudemaCEVAP ANAHTARI
1D
2A
3D
4D
5B
6A
7D
8C
9B
10E
11D
12B
13E
14E
15A
16B
17C
18A
19E
20E

ALINTIDIR

Teşekkür ederim hcm

GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Kelama Giriş 6. 7. 8. 9. ve 10. Ünite Özetleri nurşen35 Kelama Giriş 5 30 Mart 2021 23:33
kelama giriş notlarımız mehmet akif2 Kelama Giriş 45 30 Mart 2021 23:31
Din sosyolojisi arasınav deneme testi EyMeN&TaLhA Din Sosyolojisi 1 25 Şubat 2019 19:56
hadis arasınav deneme testi EyMeN&TaLhA Hadis 3 25 Şubat 2019 19:55
yaşayan dünya dinleri arasınav deneme testi EyMeN&TaLhA Yaşayan Dünya Dinleri 1 25 Şubat 2019 19:54

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288