Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 4.Sınıf Dersleri > Kur’an Okuma ve Tecvid 3

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  20 Aralık 2013 (07:03), Konuya Son Cevap : 20 Aralık 2013 (07:04). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Abdulmelik
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 20 Aralık 2013, 07:03   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:47
Mesaj: 2.840
Konular: 337
Beğenildi:883
Beğendi:190
Takdirleri:3132
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart tevcid ve kıraat çalışma soru-cevap

tevcid ve kıraat çalışma soru-cevap

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 1

1- Sözlükte; “Bir şeyi süslemek”, “güzel ve hoşça yapmak” anlamlarına gelen kavrama ne ad verilir?
A)Talim B)Tecvid C)Maharic-i Huruf D)Tertil

2-Tecvidi iyi bilen, kuran ve kıraat ilmi konusunda ehil olan kimselerin fark edebileceği okuyuş hatalarına ne ad verilir?
A)Masiva B)Lahn-ı Celi C)Kerahat D)Lahn-ı Hafi

3-Aşağıdakilerden hangisi asli med değildir?
A)Elif,vav,ya lı med B)Hemzeli med C)Zamirli med D)Asarlı med

4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Harekelerde yapılan hatalar
B) İklabı, izharı yerine getirmemek
C) Kelimede bir harf ziyade etmek veya eksiltmek.
D) Harekeyi sukûna, sukûnu harekeye çevirmek.

5-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A)Madmum:Üstün B)Meddi tabi:Fer’i med
C)Sebebi med:Hemze ve Sükun D)Med:Kasr

6-Aşağıdakilerden hangisi Meddi Tabii anlamına gelmez?
A)Asli med B)Zatı med C)Tali med D)Tabii med

7-Aşağıdaki zamirlerden hangisinde sıla yapılmaz?
A) مَا لَهُ B) لِوَلِيِّهِ C) صَاحِبُهُ D) خُذُوهُ

8-Aşağıdakilerden hangisinde sıla yapılır?
A) فَوَاكِهُ B) لَمْ يَنْتَهِ C) وَ مَا نَفْقَهُ D) رَبِّهِ

9-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarı değildir?
A)Elif diyecek kadar B)İki saniye miktarı
C)Elif yazacak kadar zaman D)Bir parmak kaldırıp indirecek kadar zaman miktarı

10-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarından daha fazla çekmeyi gerektiren harf ve alamet değildir?
A)Lazımi sükun B)Elif C)Kırık hemze D)Cezim

11-Aşağıdakilerin hangisi vasl hemzesidir?
A)İstifham hemzeleri B)Zamirlerin hemzeleri
C)Harfi tarifin (ال) hemzesi D)Fiillerden türetilmiş isimlerin hemzeleri

12-Aşağıdakilerin hangisinde meddi muttasıl vardır?
A) قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ B) ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ C) وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ D) إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

13- طسم Hurufunda sırası ile hangi tecvidler vardır?
A)Meddi tabii,Meddi lazım harfi muhaffe,Meddi lazım harfi musakkale
B)Meddi lazım harfi muhaffe, Meddi tabii,Meddi lazım harfi musakkale
C)Meddi arız,Meddi lazım harfi musakkale,Meddi lazım harfi muhaffe
D)Meddi tabii, Meddi lazım harfi musakkale,Meddi lazım harfi muhaffe

14- عسق Hurufundaki Ayn harfindeki sükun çeşidi hangisidir?
A)Sükunu Lazım B)Sükunu Arız C)Sükunu Tali D)Sükunu Hal
15-Kıraat imamların asli med üzerine ilave edip etmemede ve edilen ilavenin miktarında ihtilaf ettikleri tecvid hangisidir?
A)Meddi muttasıl B)Meddi munfasıl C)Meddi lazım D)Meddi arız

16-Aşağıdakilerden hangisi İşmam için doğru değildir?
A) Sözlükte "koklatmak" manasına gelir.
B) Sağırlar için yapılır.
C) Sadece ötrede ve esrede olur
D) Harekeyi işaret ederek dudakların ileriye doğru toplanması, yumulmasıdır.

17-Sükunu arız üzerine durulup asli harekesi esre olursa kaç vecih çekilir?
A)7 B)4 C)3 D)2

18-Gizli ses ile harfin harekesini taleb etmeye, yani harekeyi hafif bir sesle okumaya ne denir?
A)Teshil B)Revm C)İmale D)İhtilas

19-Lügat’ta,Örtmek, gizlemek ve saklamak anlamlarına gelen tecvid hangisidir?
A)İdğam B)İhfa C)İklap D)İşmam

20-Aşağıdakilerden hangisi Meddi lin için geçerlidir?
A)Harfleri elif,vav, ya dır. B)Sükunu arızlı veya sükunu lazımlı olur.
C)En az 2 en fazla 4 elif çekilir. D)Hükmü vaciptir

21-“Fem-i muhsin” ne demektir?
A)Kuran-ı iyi anlayan B)Kuran-ı iyi yaşayan
C)Kuran-ı iyi okuyan D)Kuran-a iyi hizmet eden

22-Aşağıdakilerden hangisi ihfa için doğrudur?
A) İhfanın tutulma üresi 1.5 elif miktarıdır.
B)14 harfi bulunmaktadır
C)Hükmü caizdir
D) İhfâ, şeddeli bir şekilde, izhâr ile idğâm arası ğunneli bir okuyuştur

23- Harekeyi zayıf sesle hızlıca okumak suretiyle yapılan Harekenin İhfasına ne ad verilir?
A)Revm B) İhfâ-i Eam C) İhfâ-i Ehass D) İhtilas

24-İzhar harflerine ne ad verlir?
A)Halk B)Cevf C)Şefev D)Lisan

25- بُنْيَانٌ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)İzharı Lisani B)İzhar C)İdğam meal ğunne D)İzhar-i Vahide

26-Aşağıdakilerden hangisi İklab için yanlıştır?
A)Hükmü caizdir B) Ortalama bir buçuk elif miktarı tutulur
C)Ğunne yapılarak ihfâ edilir D)Çevirmek, çevrilmek manasındadır.

27-İdğâmda, İdğâmın kendisinde icra edildiği ikinci ve harekeli olan harfe ne ad verilir?
A)Müdğam B)İdğam C)Müdğamün Fih D)Kamil İdğam

28- İdğâm edilen iki harften birincisi olan müdğâm, çeşitli sıfat yönünden müdğâmün fîh içinde tamamen erimiyor ve kaybolmuyor, sıfatlarından biri açıkta kalıyor ise buna ne ad verilir?
A)Tam idğam B)Kamil idğam C)Nakıs idğam D)Ğunnesiz idğam

29- Zümer sûresinin 7. âyetinde ( يَرْضَهُ لَكُمْ ) lafzında, He ( هـ ) harfinde ne vardır?
A)Teshil B)İhtilas C)İmale D)Sekte

30- Harfin üzerine konan ( س ) sin harfi ne anlama gelir?
A)Vakfı caiz B)Safir C)Sad sin okunur D)Sin sad okunur

31- Sözlük anlamı kolaylaştırmak olan , tecvid ilminde ardı ardına gelen iki hemzeden ikincisini hemze sesi ile elif sesi arasında bir sesle okumaya ne denir?
A)Sıfat B)Teshil C)İmale D)İhtilas

32- Arapçada kalın harflere ne denir?
A)İsti’la B)İstifal C)İrcea D)İrfea

33- Duruma göre hem kalın hem ince okunan harfler hangileridir?
A)Lam-Ra B)Ayn-Ra C)Ayn-Kaf D)Ra-Kaf

34-Kelime anlamı aşağı indirmek, alçaltmak demektir. İnce harflerde, üst çene sabit kalırken, sadece alt çene aşağı doğru açılır ve dil alt damağa yakınlaştırılarak, ses aşağı yönelir.Buna ne denir?
A)İmale B)Lin C)İşmam D)İstifal

35-:. :.) ) İşaretine ne denir?
A)Vakfı Mu’aneka B)Vakfı Murahhas C)Vakfı Mücevvez D)Vakfı Zaruret

36-“Mahreçte meydana gelişi esnasında harfin sesinden meydana gelen keyfiyettir”tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mütecaniseyn B)Mütekaribeyn C)Sıfat D)Maharic-i Huruf

37- Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarının faydalarından değildir?
A)Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar
B)Harflerin yazılışını birbirinden ayrılmasını sağlar
C)Harflerin kuvvetlisini zayıfından ayırma imkanı verirler
D)Mahreçleri ayrı olan harflerin telâffuzunda güzellik ve zenginlik sağlarlar

38- Med harfi olan elifi, elif ile yâ arası bir sesle”, bir başka deyişle “üstün harekeyi esreye doğru meyilli okumaya” ne denir?
A)Cevf B)Tefhim C)Hems D)İmale

39- Aşağıdakilerin hangisinde Asım kıratına göre fer’i harf yoktur?
A)Teshil B)İmale C)İşmam D)Tekrir

40- Sesin akmaması güçlü okunması,harfleri sükûn ile okurken, sesin ve nefesin hapsolunmasıdır. Bu harfler okunurken, mahrecin sıkışması sebebiyle, sesin kuvvetli çıkmasına ne denir?
A)Cehr B)Şiddet C)Tekrir D)Kalkale

41- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir?
A)Rihvet B)Hems C)Beyyine D)Gunne

42- Aşağıdakilerden hangileri birbirinin zıddı değildir?
A)Cehr-Hems B)Şiddet-Rihvet C)İsti’la-İstifale D)İtbak-Beyyine

43- Aşağıdakilerden hangisi safir harfi değildir?
A)Zel B)Sin C)Sad D)Ze

44-(ﺭ) okunurken dil ucunun titremesine ne denir?
A)Tekrir B)Terkik C)İnhıraf D)İsmat

45- Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir?
A)İdğam B)İzhar C)İstitale D)Med

46- Aşağıdakilerden hangisi kıraat çeşidi değildir?
A)Mütevâtir kırâatlar B)Hasen kıraatlar C)Sahîh kırâatlar D)Şâz kırâatlar

47- Aşağıdakilerden hangisi kıraatı sebadan değildir?
A)Âsım b. Behdele B)Hamza b. Habîb C)Hamza el-Kasâ'î D)Ebu Câ'feri

48- Mekke Kırâat İmamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ebu Amr B)Abdullah b.kesir C)Nafi D)Abdullah b.amr

49- Kur’an tilavet edilirken harf değişikliği şekliyle yapılan hatalara ne denir?
A)Lahn-ı Hafi B)Lahn-ı Celi C)Tersi D)İstima

50- Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahrec çeşidi değildir?
A)Hulk B)Lisan C)Hayşum D)Şefev

51- Ağız ve boğaz boşluğundan çıkan harflere ne harfleri denir?
A)Hemze B)Lin C)Rihvet D)Med

52- Geniz harfleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lam-Nun B)Lam-Mim C)Lam-Ra D)Mim-Nun

53- Aşağıdaki harflerden hangisi kalın harftir?
A)Lam B)Rı C)Zı D)Ye

54- Arapça harfleri toplam kaç mahrecden çıkar?
A)6 B)7 C)10 D)17

55- Arapçada mahreç mahalli kaç tanedir?
A)3 B)5 C)6 D)7

56- Vakfı Mücevvez aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ze B)Sad C)Gıf D)Sıli

57- Aşağıdakilerden hangisi Tecvidin konusu değildir?
A)Mana B)Kelime C)Harf D)Tilavet

58- Tecvidin gayesi en geniş anlamda hangidir?
A)Harfi düzgün çıkarmak.
B)Kulağa hoş gelecek şekilde okumak
C)Manayı bozmadan okumak
D)Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.s) alındığı şekliyle muhafaza etmek

59- Kur’an-ı Şarkı söyler gibi okumaya ne denir?
A)Ter’id B)Telhin C)Terkis D)Tatrib

60- Aşağıdakilerden hangisi bid’at okuyuşu değildir?
A)Terdit B)Tahzin C)Tadrib D)Tedvir

61- Kapalı Te” üzerine yazılan İki Üstünler ve diğer Tenvinler duruşta neye çevrilir?
A)Tek harekeye B)Cezime C)Şeddeye D)Aynen okunur

62- Kur'an-ı kerim okumaya başlarken isti-azenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehab

63- Tecvid eserinin ilk musannifi kimdir?
A)Musa bin ubeydullah B)Es Suyuti C)El Cezeri D)Er Rafi

64- Aşağıdakilerden hangisi vakıf çeşidi değildir?
A)Tam vakıf B)Nakıs vakıf C)Hasen vakıf D)Kabih vakıf

65- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul tariki olarak bilinmektedir?
A)Şatibiyye tariki B)Takrib tariki C)Teysir tariki D)Aşera tariki

66- Aşere takribi ibnü’l Cezerinin hangi eserlerinden takip edilmiştir?
A)Tesirinden B) Et-Tahbir ve Ed-Dürre den C)Şatibiyyeden D)Kitab-u Kırâati's-Seb

67- Kırâat'ın aşere imamlarının ravileri ile o ravilerin tariklerı arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan bir kırâat sistemine ne denir?
A)Şatibiyye B)Tarik C)Takrib D)Ed-Dürre

68- Şatibiyye tarikine hangi tarik adı verilmiştir?
A)Basra B)Kufe C)Mekke D)Mısır

69- Harfin sesinin akışı ile ilgili sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rihvet-Şiddet B)İsti’la-İstifal C)Cehr-Hems D)İtbak-İnfitah

70- Nefes akışı ile ilgili iki sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rihvet-Şiddet B)İsti’la-İstifal C)Cehr-Hems D)İtbak-İnfitah

71- Aşağıdakilerden hangisi “tefhîm” ile okunan harflerden değildir?
A)İsti’lâ harfleri
B)İstifâl harfleri
C)Öncesinde üstünlü veya ötreli bir harf bulunan “lafza-i Celâl”in lâmı
D)Kalın harflerden sonra gelen ve med harfi olan “vâv” ve “elif” harfleri

72- Cezm'li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
A)İklap B)İhfa-i Şefevi C)İdğamı Mütecaniseyn D)İdğamı Mütekaribeyn

73- Ârizi sükun nedir?
A)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
B)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur
C)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
D)Şeddeli sükundur.

74- Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İdğamı Bila gunne C)Hükmürra D)İdğamı Mütegaribeyn

75- Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
A) Cim ج B) Sâd ص C) Kef ك D) Ze ز

76- Mahreçleri aynı sıfatları farklı olan iki harften ,sakin olan birincisinin,harekeli olan ikincisine idğam edilerek okunmasına ne denir?
A)İdğamı Mütecaniseyn B)İdğamı Misleyn C)İdğam D)İdğamı Mütekaribeyn
77- Nun ve Mim dışındaki harflerin birbirine idgam edilmesine ne denir?
A)İhfa-i Şefevi B)İdğamı Şemsiyye C)İdğamı Nakısa D)İdğamı Misleyn Bilağunne

78- Tenvinin mânası ne demektir?
A)Gizlemek B)Açığa çıkarmak C)Durmak D)Nunlamak

79- Birinci harfin zat ve sıfat olarak tamamen ikinci harfe dönüşmesine ne denir?
A)Mütekaribeyn B)Musakkale C)Tam idğam D)Nakıs idğam

80- Tecvid İlminin hüküm nedir?
A)Farzı ayn'dır. B)Farzı Kifaye'dir C)Vacip'tir D)Sünnet

81- Dil kısmından kaç harf çıkar?
A)12 B)6 C)4 D)18

82-Tenvin ve Cezimli Nun'un hükümleri hangileridir?
A)İdğam, İzhar, İhfa, İklab B)İzhar, Kalkale, İdğam, Ğunne
C)İdğam, Med,İzhar-ı Şefevi D)İdğam,Mütekaribeyn,İhfa,İhfa-i Şefevi

83-Alak suresindeki secdenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

84-Harflerin, kelimelerin birbirine karışıp okunmasına ne ad verilir?
A)Lahn B)Herzeme C)Fasit D)Müfsit

85-Tahkik okuyuşu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tefekkür içindir B)Talim içindir C)Tecvidlere riayettir D)En yavaş okuyuştur

86- İki sakin harften birincisi med harfi değilse vasıl halinde nasıl bir hareke alır?
A)Üstün B)Esre C)Ötre D)İki esre

87- İnsan surei 4.ayetinde de سلا سلا..... vasıl halinde nasıl okunur?
A)Uzatarak B)Uzatmadan C)Tenvinleyerek D)Sekte yaparak

88- من قبل Kelimesinde vakıf halinde son harf nasıl olur?
A)Esre B)Ötre C)Cezim D)Hems

89- İmtihan esnasında hocanın herhangi bir kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakfa ne ad verilir?
A)Iztırarı vakf B)İhtiyari vakf C)İnzari vakf D)İhtibari vakf

90- كُلُّ فِرْقٍ Kelimesindeki Rı harfinin kalın okunmasının nedeni nedir?
A)Rı dan sonra kalkale harfinin gelmesi B)Rı dan sonra vakıf yapılması
C)Rı dan sonra esreli İstila harflerinden birinin gelmesi D)Kelimenin yapısından

91-“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak
okumaya ne denir?
A)Vakf B)Vasl C)Sekte D)İmâle

92- وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ Tenvin ile vav arasındaki tecvid hangisidir?
A)İzhar-ı Vahide B)İdğam meal ğunneli Tam idğam
C)İdğam meal ğunneli Nakıs idğam D)İhfa-i Şefevi

93- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُم Be İle be arasında hangi tecvid vardır?
A)İklap B)İhfa-i Şefevi C)İdğam misleyn bileğunne D)İdğam misleyn mealğunne

94-İdğâm-ı Şemsiye Mealğunne nasıl olur?
A)Lam-ı tariten sonra Nun gelirse B) Lam-ı tariten sonra Mim gelirse
C) Lam-ı tariten sonra Lam gelirse D) Lam-ı tariten sonra Rı gelirse

95-Vakıf halinde yapılan kalkaleye ne ad verilir?
A)Kalkale-i Kübra B)Kalkale-i Suğra C)Kalkale-i Nakısa D)Kalkale-i Vahide

96- Harfi mahrecinde cılız düşürmeye ve onun sıfatını zayıflatmaya (ince okumaya) ne denir?
A)Rihvet B)Terkik C)Tefhim D)Terdid

97-Aşağıdakilerden hangisi Vesatu’l-lisan harflerinden değildir?
A)Kef B)Cim C)Ye D)Şın

98-Aşağıdakilerin hangisinin sesi hayşumdan gelir?
A)Be B)Mim C)Nun D)Lam

99- (ﻫ, ﺍ, ﻱ, ﻮ) Harflerini söylerken harfin sesinin gizli olmasına ne denir.?
A)Tefhim B)İstitale C)İnhıraf D)Hafa

100-Aşağıdakilerin hangisinin hükmü caizdir?
A)Meddi tabii B)İdğam-ı mütecaniseyn C)Meddi arız D)İhfa


1-B 11-C 21-C 31-B 41-B 51-D 61-B 71-B 81-D 91-B
2-D 12-B 22-A 32-A 42-D 52-D 62-C 72-C 82-A 92-C
3-B 13-D 23-D 33-A 43-A 53-C 63-A 73-B 83-C 93-C
4-B 14-A 24-A 34-D 44-A 54-D 64-B 74-D 84-C 94-A
5-C 15-B 25-D 35-A 45-D 55-B 65-C 75-C 85-A 95-A
6-C 16-C 26-A 36-C 46-B 56-A 66-B 76-A 86-B 96-B
7-D 17-B 27-C 37-B 47-D 57-A 67-C 77-D 87-B 97-A
8-D 18-B 28-C 38-D 48-B 58-C 68-D 78-D 88-C 98-B
9-B 19-B 29-B 39-D 49-B 59-B 69-A 79-C 89-D 99-D
10-B 20-B 30-C 40-B 50-C 60-D 70-C 80-B 90-C 100-C
fatmabalci19 beğendi.
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Abdulmelik 0 266 27 Nisan 2020 20:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1632 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 8206 21 Ocak 2017 09:42

Alt 20 Aralık 2013, 07:03   Mesaj No:2
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:47
Mesaj: 2.840
Konular: 337
Beğenildi:883
Beğendi:190
Takdirleri:3132
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: tevcid ve kıraat çalışma soru-cevap

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 2

1-Tecvid bilmenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Mendup

2-Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konusu değildir?
A)Harflerin sıfatları B)Ğunne-İdğam C)Cerhi ve hafi D)Med

3- Kur’anı okuyabilen herkesin kolaylıkla fark edip anlayabileceği derecedeki hatalı okuyuşlara ne denir?
A)Herzeme B)Lahn-ı Hafi C)Lahn-ı Celi D)Telhin

4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı hafi değildir?
A)Tabii meddi terk B)Ra harfinde ifrad ve tefrid
C)İdğamı terk C)Meddi lazımı az çekmek

5-Aşağıdakilerden hangisi sükunlu fer’i med değildir?
A)Meddi muttasıl B)Meddi lazım C)Meddi arız D)Meddi lin

6-Aşağıdakilerden hangisinde ses uzatılır?
A)Gunne harfleri B)Sükun C)Be harfi D)Lin harfi

7- لَمْ يَنْتَهِ deki son he harfi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Uzatır çünkü makabli müteharrik B)Uzatmaz çünkü istisna kurallardan
C)Uzatmaz çünkü kelimenin aslından D)Uzatmaz çünkü makabli fetha

8-Aşağıdaki kelimelerin hangisini لَا üç elif miktarı med edilmesi efdaldir?
A) فِيهِ يْبَ رَ لَا B) يَعْلَمُونَ لَا C) تَلْبِسُوا وَلَا D) يُؤْخَذُ وَلَا
9- بِنَاءً Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)Meddi tabii B)Meddi muttasıl B)Meddi munfasıl D)İklap

10-Aşağıdakilerden hangisi meddi munfasılın diğer isimlerinden değildir?
A)El-Meddu’z-Zaid B)El-Meddu’s-Sani C)El-Meddu’l Fasl D)El Meddu’l-Caiz

11- لاَ تُضَارُّ Kelimesinde sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi vardır?
A)Meddi tabi,meddi arız B)Meddi munfasıl,Meddi lazım
C)Meddi munfasıl,Meddi arız D)Medi tabii,Meddi lazım

12-Her zaman var olan sükuna ne ad verilir?
A)Sükunu lin B)Sükunu arız C)Sükunu kat’ı D)Sükunu lazım

13-“Önce yokken sonradan gelip çatan, musallat olan” anlamına gelen kavram hangisidir?
A)Vakıf B)Arız C)Vecih D)Fer’i

14- اَلرَّحِيمِ Kelimesinde hangi vecih yoktur?
A)Tul ile işmam B)Tavassut C)Revm D)Kasr

15-Revm de harekenin ne kadarı okunur?
A)1/2 B)1/3 C)1/4 D)1/1

16-Mülâyemet ve yumuşaklık anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşmam B)Revm C)Lin D)Sükun
17-Aşağıdakilerin hangisinde revm ve işmam yapılmaz?
A)Sonu tenvinli kelimelerde B)Arızı harekelerde
C)Müenneslik “ta”larında D)Meddi linle bitenlerde

18- كهيعص Hurufunun hangisinde Meddi lin vardır?
A)Sad B)Ayn C)Ye D)Kef

19-İhfa kaç elif miktarı tutulur?
A)Yarım elif B)Bir elif C)Bir buçuk elif D)İki

20- كُنْتُمْ Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Harf ihfası B)Dil ihfası C)İhfâ-i Eam D)İhfâ-i Ehass

21-İzhar yapmanın sebebi nedir?
A)Boğaz harflerinin zorluğundan
B)Diğer tecvidlerden başka bir tecvid oluşturmak için
C)Nun-u sakin ve tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine uzak olmasıdır.
D)İzhar harflerinin Allah’ın isimlerini yansıtmasından

22-Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?
A)Harf izharı B)Kelime izharı C)Lisan izharı D)Şefev izharı

23-İklap yapılığında içinde hangisi yoktur?
A)İşmam B)Çevirmek C)İhfa D)Ğunne

24-Aşağıdakilerden hangisi iğamın şartlarından değildir?
A)Müdğâm ile müdğâmün fîh olan harflerin yazıda peşpeşe gelmesi
B)Müdğam sakin nun ve tenvin,Müdğamün fih herhangi bir harf olmalıdır
C)Müdğâm olan harfin kesinlikle sakin,müdğâmün fîhin ise mutlaka harekeli olması lâzımdır.
D)Müdğâm med harfi olmamalıdır

25- نَخْلُقْكُمْ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)İdğam mütecaniseyn nakıs idğam B)İdğam mütekaribeyn tam idğam
C)İdğam mütekaribeyn nakıs idğam D)Kalkale

26-Aşağıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındanır?
A) مِنْ مَاءٍ B) مِنْ نُورٍ C) مِنْ وَالٍ D) بُنْيَان

27-Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?
A)İhfa B)İdğam şemiyye C)İdğam misleyn D)İdğam mütekaribeyn

28-Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahidenin şartlarından değildir?
A)Bir kelimede olması
B)Fethalı bir med harfinin gelmesi
C)İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun olmalı
D) İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun önde olmalı

29-Sırası ile iklap,izhar,ihfa,isti’la,kalkale harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)1-6-15-6-5 B)1-6-15-7-5 C)1-5-14-7-6 D)1-6-15-8-6

30- رَبُّهُمْ بِهِم Kelimesindeki mim ile be arasındaki tecvide ne ad verilir?
A)İdğam mealğunne B)İzhar-ı Şefevi C)İhfa-i Şefevi D)İklap

31- إِبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ Harflerine ne ad verilir?
A)İdğam-ı Şemsiyye B)İzharı kameriyye C)İsti’la D)İhfa

32- وَ الشَّمْسِ Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?
A)İdğam-ı Şemsiyye,İzhar-ı şefevi B)İdğam-ı şemsiyye,İhfa-i şefevi
C)İzhar-ı kameriyye,İzhar-ı şefevi D)İdğam-ı şemsiyye,İdğam misleyn meal ğunne

33- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ Kelimesindeki lam ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?
A)Tam idğamdır B)Hükmü vaciptir C)Med yapılır D)İdğam mütekaribeyndir

34-Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?
A)Tı ( ط ), Dâl ( د )ve Te ( ت )Harfleri B)Se ( ث ), Zâl ( ذ ) ve Zı ( ظ )Harfleri
C)Be ( ب )ve Mîm ( م )Harfleri D)Kaf ( ق )ve Kef( ك ) Harfleri

35- وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ Kelimesindeki nunlar arasındaki tecvid kuralı en doğru hangisidir?
A)İdğam meal ğunne B)İdğam misleyn meal ğunne
C)İdğam misleyn bileğunne D)İhfa

36-Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?
A)1.5 elif miktarı tutulur B)Hükmü vaciptir
C)Ğunnesiz idğamdır D)Tam idğamdır

37-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli çıkar?
A) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ B) يَدْخُلُون C) وَالْعَبْدُ D) بِالْحَقِّ

38-Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?
A)Telhin B)Terkik C)Tefhim D)İsti’la

39- قِرْطَاس Kelimesindeki Rı nın okunuşu nasıldır?
A)İnce B)Kalın C)Hem ince hem kalın D)Mübalağalı

40- عُزَيْر Kelimesindeki Rı harfinin okunuşu nasıldır?
A)Linli okunur B)İnce C)Kalın D)Hem ince hem kalın

41- أُدْخُلُوا مِصْرْ Kelimesindeki Rı harfi nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Hem kalın hem ince D)Revmli

42- وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ Ayetindeki sekte hangi surededir?
A)Kehf B)Kıyame C)Vakıa D)Mutaffifin

43- كَلَّا بَلْ رَانَ Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?
A)İdğam bilağunne B)İdğam mütekaribeyn C)İzhar-ı kameriye D)Sekte

44-Bir cümlenin, lafzının veya kelime dizisinin nihâyet bulduğu, fakat mâna itibariyle daha sonraki cümle ile alâkalı olduğu yerde vakfetmeye ne denir.
A)Vakfı tam B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)Vakfı kabih

45-Fatiha suresine الحمد kelimesinde durmak nasıl bir vakıftır?
A)Vakfı tam B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)Vakfı kabih

46-Zarurete binaen durulan secavend aşağıdakilerden hangisidir?
A) ج B) ز C) ص D) س

47- ق Secavendinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Durmak evlâ geçmek caizdir B)Geçmek evlâ durmak caizdir
C)Durulduğunda geriden alınır D)Kef’in kalın okunacağını gösterir

48- هو لن ندعوا Kelimesinde dururken nasıl durulur?
A)Cezim üzere B)Med yapılmadan C)Med yaparak D)Şeddeli

49- Kehf 18/38 da لكنا vakıf halinde nasıl okunur?
A)Med yaparak B)Cezim ile C)Şeddeli D)Med yapmadan

50- انا kelimesinde vakıf halinde nasıl okunur?
A)Med yaparak B)Kasr yapılarak C)Şeddeli D)Sükunlu

51-Harfler okunurken, mahrecin sıkışması sebebiyle, ses kuvvetli çıkmasına ne denir?
A)Cehr B)İsmat C)Şiddet D)Kalkale

52-Harfler okurken, dil ucu ile ön alt dişlerin arasında kuş sesi veya ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkmasına ne denir?
A)İsmat B)Safir C)İzlak D)Sıfat

53-Aşağıdakilerden hangisi İstitale harflerinden dir?
A) ﻉ B) ﻕ C) ﺹ D) ﻁ

54-Terkik harflerinin toplam sayısı kaçtır?
A)18 B)21 C)12 D)7

55-Kur’an okurken hızlanırmaya ne ad verilir?
A)Arz B)Hadr C)Mukabele D)Tersi

56-Üstadın talebeyi dinlemesine ne ad verilir?
A)Talim B)Kabul C)İstima D)Tilavet

57-Hangi okuyuş okuyanı tefekküre sevkeder?
A)Talim B)Tahkik C)Tertil D)Kıraat

58- ت د ط Hangi mahallin mahrecidir?
A)Halk B)Lisan C)Cevf D)Şefev

59-Aşağıdakilerden hangisi mahrec mahallidir?
A)Tekrir B)Adras C)Hayşum D)Tefeşşi

60-Aşağıdaki harflerden hangisi halk-a en yakın yerden çıkar?
A)Dad B)Şın C)Nun D)Kef

61-Aşağıdakilerden hangisi Mütevâtir kırâatları belirlemek için aranan şarttır?
A)Kurayş lehçesine uygun olması
B)Vahiy katiplerinin mushafına uygun olması
C)O okuma şeklinin yani vechin bizlere kadar tevâtür yoluyla gelip ulaşmış olması
D)Okunan vechin kur’anın ruhuna aykırı olmaması

62-Asrı saadette Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Bu farklılıklardan kim daha fazla biliyorsa ona itibar ediliyor, bu konuda seçkinlik kazanmış olanlara ne ad verilir?
A)Vahiy katibi B)Ashabın Kurrası C)Kıraaatı suffe D)Ehli kura

63-“Resmi hat” kimin zamanında yazılmıştır?
A)Hz Osman B)Hz Ömer C)Hz Ebubekir D)Emeviler

64-Kıraatı aşera hicri kaçıncı yüzyıdan itibaren meşhur olmuştur?
A)H.2 B)H.3 C)H.6 D)H.8

65-"Kitab-u Kırâati's-Seb" Kime aittir?
A)İbni Mücahid B)İbnu’l Cezeri C)Nafi D)İbn Kuteybe

66-Aşağıdakilerden hangisi kıratı seb’a dan değildir?
A)Ebu Câ'feri B)Ali b. Hamza el-Kasâ'î C)Hamza b. Habîb D)Abdullah b. 'Âmir

67-Kırâat imamlarının ravileri ile o ravilerin okuyuşları arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan kıraat sistemine ne ad verilir?
A)Tarik B)Tahsisi huruf C)Teysir D)Takrib

68-Aşağıdakilerden hangisi teshil değildir?
A) آلذَكَرَيْنِ B) دَاوُد C) آلاَنَ D) آللهُ

69-Harfin, üstün-esre arası, fakat esreye daha yakın bir sesle okunmasına ne ad verilir?
A)İhtilas B)Revm C)İmale D)Hemze

70- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıraatleri arasındaki farklardan değildir?
A)Vakıf B)Suver C)Hareke D)Mahrec

71- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavramdır?
A)Vakıf B)Teabbüd C)Tenasüb D)Tertib

72-Kur’an okuyuşlarındaki ifadelerde aşağıdakilerin hangisinde Ref’u savt yapılmaz?
A)Allahı’ın Rahmeti ile alakalı ayetlerde B)Cennetten bahseden ayetlerde
C)Mü’minlerin özellikleri ile ilgili ayetlerde D)İbret veren ayetlerde

73-Mânâ harflerini rollerine; kelimeleri, cümle ve ayet-i kerimeleri delâlet ve ifade ettikleri manalar ına ya-
kışır bir tarzda okumaya ne ad verilir?
A)Tertil B)Talim C)Temsil D)Tahkik

74-Sesi alçaltarak, sesin perde ve tonunu indirerek,edayı ve tavrı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir şekle sokarak okumaya ne denir?
A)Tahzin B)Hafd-u savt C)Temsil D)Telhin

75-Aşağıdakilerden hangisi temsili okuma değildir?
A)İbtidaya riayet B)Tecvide riayet C)Vakıf-a riayet D)Ref’u savt

76-On k ıraat imamının ve iki ravisi ve ravilerinin talebeleriyle okuyuşuna ne ad verilir?
A)Aşera B)Takribe C)Tayyibe D)Teysir

77-Asım kıraatına göre kaç tane Ha-i sekte vardır?
A)4 B)5 C)6 D)7

78-Ra harfinin hem kalın hem ince okunduğu yerler kaç tanedir?
A)3 B)4 C)1 D)2

79-Asım kıraatına göre aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerden değildir?
A)Hemze-i müsehhele B)Elif-i mümale C) Sad-ı müşemme D)Nun-u muhfat
80-Aşağıdakilerden hangisi edna-ı halk harlerindendir?
A)He B)Ayn C)Ğayn C)Kaf

81-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir?
A)Sükun B)İnhıraf C)Sekte D)Hareke

82-Aşağıdakilerden hangisi Tefhim okunmaz?
A)İsti’la harflerinden sonra gelen harfi medden vav ve elif B)Kalın okunan Ra harfi
C) Lam-ı mufahham D)Ayn harfi

83-Kasr etmek hangi anlamda kullanılmaktadır?
A)Hiç uzatmamak B)Bir elif miktarı uzatmak
C)İki elif miktarı uzatmak D)Uzatılacak miktarı yarıya düşürmek

84-Kelimenin altındaki kasr قصر işareti neden konmuştur?
A)Uzatılacak olan harfi manadan dolayı kısa okumak
B)Uzatılacak olan bu harfin okumaya zorluk verdiğinden
C)Altına konan harfleri med harfi sanmamak için
D)Uzatmanın fazlaya kaçması endişesi ile

85-İbtida halinde okunan vasl halinde okunmayan harfe ne ad verilir?
A)Elif B)Vasıl hemzesi C)Sükunu arız D)Sebebi med

86-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Sakin harf sadece cezimli harfdir
B)Sükunu lazım kelimenin ortasında ve sonunda bulunur
C)Sükunu arız sadece kelimenin sonunda bulunur
D)Sebebi med bir elif miktarından fazla okutmayı sağlar

87-Ötreli yuvarlak he nin makabli müteharrik ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Meddi asli meddir B)Vav-ı mukadder vardır
C)Meddi muttasıl a sebebiyet verebilir D)Zamir tecvidi vardır

88-Aşağıdaki kelimelerin hangisi eş anlamlı değildir?
A)Fer’i med:Meddi mezid B)Asli med:Tabii med
C)İğamöndürmek D)Meddi arız:Meddi vakıf

89-Meddi arızda son harfin harekesi fetha olduğunda kaç vecih yapılır?
A)7 B)4 C)3 D)1

90-Lin harfinden sonra gelen sükunu lazım ise kaç vecih yapılır?
A)4 B)3 C)7 D)2

91-“Medd-i ta’zim” neye denir?
A)Kelimenin başındaki lam elif e B)Kelimenin başındaki ma olumsuzluk edatına
C)Allah kelimesinin medine D)Kelimei tevhiin başındaki lam elifin meddine

92-İklabın hükmü nedir?
A)Caiz B)Sünnet C)Farz D)Vacip

93-Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?
A)İdğam meal ğunne B)İklap C)İdğam misleyn meal ğunne D)İhfa-i şefevi

94-Allah kelimesi hemze ile başlarsa nasıl okunur?
A)İnce B)Kalın C)Teshil ile D)Hem kalın hem ince

95-Tul hangi tecvidde bulunur?
A)Meddi tabii B)İdğam-ı misleyn C)Meddi lin D)İklap

96- Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
A) Ya B) Vav C) Elif D) Hemze

97-Kıraatı aşeranın dışındaki kıraatlara ne ad verilir?
A)Sika B)Verş C)Şaz D)Müdrec

98-Mim ve Nun harfi aşağıdakilerin gangisinin sıfatıdır?
A)İhfa B)Ğunne C)Şefev D)Hayşum

99-Meddi munfasıl Tahkik okuyuşunda kaç elif miktarı çeker?
A)4 B)3 C)2 D)1

100-Şatibiyye kıraatına ne ad verilir?
A)Şam kıraatı B)Medine kıraatı C)Mısır kıraatı D)Kufe kıraatı


1-B 11-D 21-C 31-B 41-C 51-C 61-C 71-A 81-B 91-D
2-C 12-D 22-A 32-A 42-A 52-B 62-B 72-D 82-D 92-D
3-C 13-B 23-A 33-C 43-D 53-A 63-A 73-C 83-B 93-C
4-A 14-A 24-B 34-D 44-B 54-B 64-C 74-B 84-C 94-B
5-A 15-B 25-C 35-B 45-D 55-D 65-A 75-B 85-B 95-C
6-D 16-C 26-C 36-A 46-C 56-C 66-A 76-C 86-A 96-A
7-C 17-D 27-D 37-D 47-B 57-C 67-D 77-D 87-C 97-C
8-A 18-B 28-B 38-C 48-C 58-B 68-B 78-A 88-C 98-B
9-B 19-C 29-B 39-B 49-A 59-C 69-C 79-C 89-C 99-A
10-B 20-D 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-D 100-C
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Aralık 2013, 07:04   Mesaj No:3
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:47
Mesaj: 2.840
Konular: 337
Beğenildi:883
Beğendi:190
Takdirleri:3132
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: tevcid ve kıraat çalışma soru-cevap

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 3

1-Cezm'li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İzhar C)İdğamı Mütecaniseyn D)İdğamı Mütegaribeyn

2- هـ‎‎ (He) Harfinin harekesi esre, he den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
A)Uzatılmadan okunur B)Uzatılarak okunur C)Her iki şekilde okunur D)Hiç biri

3-Aşağıdaki secenekelerden hangisi İşmam'ın tarifi arasına girer?
A)İki kelime arasında az bir süre nefes almadan durarak okumak
B)Son harfin harekesini belli edecek şekilde okumak
C) Harekesi ötre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğrıu büzerek okumak
D) Harekesi esre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğru büzerek okumak

4-Ârizi sükun nedir?
A)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
B)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur
C)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
D)Hiçbiri

5-Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İdğamı Bila gunne C)İdğamı Şemsiyye D)İdğamı Mütegaribeyn

6-Kur'an-ı Kerimde İmâle okunuşu Hangi sürede geçmektedir?
A)Hûd B)Nuh C)Lut D)Ankebut

7-Muâneka Vakfı ne demektir?
A)Nefes yetmezse durulabilir B)Mutlak durulması gereken yerdir
C)Durulabilir veya geçilebilir D)Birinde durulursa diğerinde geçilmesi gereken vakıftır

8-Meddi Lin'in sükunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sükunu Caiz B)Sükunu Lâzım C)Sükunu Ârız D)Sükunu Vacip

9-Kat'ı hemze ile Vasıl hemzesi arasındaki fark nedir?
A)Her ikiside mutlaka okunması gerekir
B)Vasıl hemzesi mutlaka okunur Kat'ı hemzesi ise okunmaz
C)Her ikiside okunmaz
D)Kat'ı hemzesi mutlaka okunur, Vasıl hemzesi ise okunmaz

10-Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
A) Cim B) Sâd C) Kef D) Ze

11-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sekte olan süreler doğru olarak verilmiştir?
A) Yasin, Mutaffifin, Secde, Fussilet B) Fussilet, kıyame,Yasin, Mücadele
C) Ankebut, Fussilet, Kehf, Ahzap D)Yasin, Kıyame, Mutaffifin, Kehf

12-Kur'an-ı Kerimde Teshil ile okuyuş Hangi sürede geçmektedir?
A)Nûh B)Lût C)Yusuf D)Fussilet

13-Lâzımî sükun hükmü nedir?
A)Farz B)Sünnet C)Vacip D)Caiz

14- هـ ‎‎ (He) Harfinin harekesi ötre, هـ‎‎ (he)'den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
A)Uzaltılmadan okunur B)Uzatılarak okunur C)Her iki şekilde okunur D)Hiç biri

15- مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır?
A)İhfa, Hükmü’ ra,Kalkale, Meddi Arız,İzhar-ı kameriyye
B)İhfa, Hükmü’ ra, İzhar-ı kameriyye, Meddi Tabii,İzhar-ı kameriyye, Meddi Arız
C)İhfa, İzhar, Meddi Tabii, İzhar-ı kameriyye, Hükmü’ ra, İzhar-ı kameriyye
D)İhfa, İzhar, Hükmü’ ra,İzhar-ı kameriyye, Meddi Tabii, İzhar-ı kameriyye,

16-Meddi arız ne demektir?
A) Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir
B) Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lâzım gelmesidir.
C) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu ârızın gelmesi ile oluşan.
D) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lin gelmesi ile oluşan meddir

17-Aşağıdakilerden hangisi meddi muttasıl ve Meddi munfasıl arasındaki fark değildir?
A)Uzatma harfi ile Uzatma sebebinin aynı kelimede olması muttasıl ayrı kelimelerde olmasına munfasıl denir
B) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan cezim gelmesi
C) Muttasıl'ın hükmü Vacip, Munfasıl ise Caizdir.
D) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan hemzenin gelmesi

18-Şedde ne demektir?
A)Yanyana yazılan iki harfin birbirine katılmasıdır.
B) Yanyana gelen biri cezimli diğeri harekeli aynı iki harfi tek harf gibi vurgulu okunmasıdır.
C) Harflerin vurgulu okunmasıdır
D) Mahreçleri aynı olan harflerin vurgulu okunmasıdır

19-“Tenvîn ile sâkin nûn, bulundukları ortama göre beş halden/özellikten biri ile seslendirilir.”
Yukarıdaki ifâdelere göre aşağıdakilerden hangisi bu beş halden biri değildir?
A)İdğam bilâ gunne B)Medd-i Lîn C)İhfâ D)Iklâb

20-Tecvit, önemli olduğu kadar manevi sorumluluğu oldukça yüksek bir ilimdir. Çükü ………………………………………… Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Herkesin öğrenmesi vaciptir. B)Doğrudan Kur’ân’la ilintilidir.
C)Tefsirin temelidir. D)Herkesin öğrenmesi farzdır

21-“Kişinin irâdesine bağlı olarak dudaklar ile boğazın göğse bitiştiği bölge arasındaki gerçek (muhakkak) veya gerçekmiş gibi değerlendirilen (mukadder) herhangi bir noktaya çarparak çıkan ses” tir.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Sükûn. B)Hareke. C)Fer’î harf. D)Harf.

22- Kaynaklarda harflerin toplam çıkış noktaları konusunda ………………….farklı görüş ileri sürülmüştür.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Üç B)Altı C)Beş D)Dört

23-Harflerin, ses özellikleri çerçevesinde ses yolu üzerinde belirlenen ses bölgeleri kaç tanedir?
A)6 B)4 C)5 D)3

24-“Harflerin okunmalarını sağlayan işâret ve seslerdir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Harf B)Sükûn C)Hareke D)Fer’î harf

25-"Elif, vav ve ya ( ا, و, ى)'nın harf-i med konumunda oldukları durumlarda seslendirilirlerken ortaya çıkan ses noktasıdır."
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Mahraç-i küllî B)Mahraç-i mukadder C)Cüz’î mahreç D)Mahraç-i muhakkak

26-“Bir kümeyi oluşturan harflerin tümünün çıktığı bölgedir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Küllî mahraç B)Cüz’î mahraç C)Çıkak D)Hiçbiri

27-Tekrir sıfatı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Şin B)Lam C)Ra D)Kef

28- Aşağıdakilerden hangisi boğazın ağıza en yakın alanından çıkar?
A=He ( هـ ) Ha (ح) B)He ( هـ ) Gayın (غ) C)Ha (ح) Hemze ( ء ) D)Hı (خ) Gayın (غ)

29- Aşağıdaki şıklardan hangisinde kırâat imamlarından ikisi bir arada yazılmıştır?
A)Verş-İbn Âmir B)İbn Kesîr-Sûsî C)Hafs-Ebû Amr D)Âsım-Hamza

30- Aşağıdaki şıklardan hangisinde birinci sınıfı oluşturan kırâat imamları arasında yer alanlar sıralanmıştır?
A)Hafs, Ebû Amr, Hişam B)Hamza, Ebu Cafer, Ebubekir Şu’be
C)İbn Âmir, Nâfi’, Yakup D)İbn Kesîr, Ebû Amr, Âsım

31-Aşağıdaki harflerden hangisi dişlerle irtibatlı değildir?
A)Dat (ض) B)Zı (ظ) C)Zel (ذ) D)Ta (ت)

32- Aşağıdaki harf kümelerinden hangisi dil ucunun ön dişlere değdirilmesi ile çıkar?
A)Sa, zal, dat ( ث ذ ض ) B)Dat, fa, ba, ( ض ف ب )
C. Sa, zal, zı ( ث ذ ظ ) D)Ba, ta, ,sa ( ب ت ث)

33-“……………, aslında iki harften oluşan ama görünürde bir harf olan harekesiz harfi iki kez yazılı imiş gibi okumaktır.”
Yazılan tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)Tenvin B)Sükûn C)Tekrir D)Teşdîd

34- Medleri müsaade edilen en asgari dereceye indirerek okunan okuyuş tarzı hangisidir?
A)Tahkik B)Tertil C)Hadr D)Tedvir

35- Kur’an okurken harflerin hakkını tam manasıyla vermek, mahreçlerde ve sıfatlarda eksiklik yapmadan, medleri, kasrları,gunneleri yerine getirerek okumaya ne denir?
A)Tahkik B)Tertil C)Tedvir D)Hadr

36-Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahreçlerden değildir?
A)Boğaz B)Dil C) Dudak D)Geniz

37- Aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerin kısımlarından değildir?
A) Teshil hemzesi B) İmale ile okunan elif
C) İşmam ile okunan sad D) İzhar ile okunan mim

38- ب - م - و -ف Harflerinin çıkış yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hulk B)Lisan C)Şefev D)Hayşum

39- Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her birine ne ad verilir?
A) Ses B)Hece C)Söz D)Harf
40-Yasin i şerifin başında Hafs rivayetine göre hangi vecih yoktur?
A)Dört elif miktarı med edilerek vakıf ile okunur
B)Dört elif miktarı med edilerek idğam meal ğunne ile okunur
C)Dört elif miktarı med edilerek izhar ile okunur
D)Bir elif miktarı med edilerek idğam meal ğunne ile okunur

41- ح ع harfleri hangi bölgenin harfleridir?
A) Aksa’l halg B) Vasatü’l halg C) Hayşüm D) Cevf

42- Hangisi boğaz bölgeleri içinde,boğaza en uzak bölgedir?
A) Edne’l halg B) Vasatu’l halg C) Aksa’l halg D) Hayşum

43- Hangileri Hurufu’l Eseliyye’dendir?
A) د و ي B) ا و ي C) ج ح خ D) ز س ص

44- Nita’ nedir ve hangi harfleri kapsar? (نطع)
A)Üst damağın pötür pötür olan sırtı ت د ط B)Arap alfabesinde ت harfinin sıfatı
C)Arapçada üst damak manasında olan bir kelime ث ذ ظ D)Harfin telaffuzu ا و ي

45-Şecr nedir ve hangi harflere tekabül eder?
A) Ağzın iki çene kemikleri arasındaki alanı غ د ي ه ت
B) Ağız boşluğunda yankılanan ses ف خ ل ب د
C) Genizden gelen ses ض ظع ق ك خ
D) Ağzın iki çene kemikleri arasındaki alanı ج ش ق ك ي

46- Hangisi ses bölgesinin konusu içinde yer alıp,diş isimleri içinde farklı bir ayrıma tabi tutlmuştur?
A) Senaya B) Rabeıyyat C) Enyab D) Edras

47- El-Enyab nedir?
A) Sivri diş/köpek dişi B) Ön dişler C) Bütün dişlerin hepsi D) Ön alt çenedeki 2 diş

48-Aşağıdaki ifadelerden hangisi tecvidin ıstılahi anlamına uygun düşmektedir?
A) Okurken sesi güzelleştirmek B) Harflerin fonetiğini mahrecinden güzel çıkarmak
C) Harfleri mahreç ve sıfatlarını uygulamak D) Okurken anlamı dikkate almak

49-Aşağıdakilerden hangisi “lahn” sözcüğünün anlam alanına girmez?
A) Harflerin lazım sıfatlarını ya da mahreçlerini değiştirmek
B) Anlamı göz önünde bulundurarak okumak
C) Herkes tarafından anlaşılan açık ve büyük hata
D) Ezgi veya teğanni ile okumak

50- Aşağıdakilerden hangisi tam olarak “lahn-ı hafî” teriminin karşılığı olabilir?
A) Kur’ân okumayı bilen herkesin anlayabileceği hatalar
B) Tefsîr uzmanlarının anlayabileceği hatalar
C) Tilâvet esnasında ehil olanların fark edebileceği hatalar
D) Hiç kimsenin anlayamayacağı hatalar

51-Tecvid ilminin hükmü ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecvîd yalnız Kur’ân okuyucularına ve namaz kılanlara farzdır.
B) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı kifâyedir.
C) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı ayındır.
D) Tecvîd öğrenmek, Hz. Peygamberin sünnetidir.

52- Aşağıdaki şıklardan hangisi kalın sesli harflerdir?
A) ث ج ح B) ق غ ظ C) ف و م D) ء ه ع

53- Aşağıdaki şıklardan hangisi ince sesli harflerdir?
A) خ ط B) ق غ C) ص ط D) ع ه

54- Aşağıdaki harflerden hangisi zatı gizlenip ğunne sıfatı izhâr edilir?
A) sakin vâv B) sakin nûn C) sakin yâ D) sakin ha

55- Aksa'l-Halk ( أَقْصَىالْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) ج ش B) ء ه C) و ي D) ص ض

56- Cevfden çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangiside doğru olarak verilmiştir?
A) ج ث ر B) م د ك C) ا و ي D) خ ز س

57- Edne'l-Halk ( أَدْنَى الْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir.
A) ء ض B) ف ط C) ء ل D) غ خ

58-Aksa'l-Lisân ( أَقْصَي اللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ق ك B) ذ ز C) ه ش D) ل ع

59- Vesetü'l-Lisân (وَسَطُ اللِّسَانْ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ج ش ي B) ك ن C) ظ ف D) م س

60- Hafetü'l-Lisân ( حَافَةُاللِّسَانْ ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ع ط B) ت ب C) ض D) ح ر

61- Edne'l-Lisân ( أَدْنَي اللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ج ح خ B) ل ن ر C) غ و ف D) ك م ب

62- Senayel ulya ( ثَنَايَاالْعُلْيَا ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) ط د ت B) ر ش ص C) ب ج س D) ق ف غ

63- Aşağıdaki harflerin hangisinde ses ve nefes haps olur?
A) م ح خ B) ء ج د C) ث ز ذ D) ش ف ه

64- Aşağıdaki harflerden hangisinde Safir sıfatı vardır?
A) ع ج ث B) ن ي ط C) ص س ز D) ل ك و

65- Aşağıdaki harflerden hangisinde İstilâ sıfatı vardır?
A) س ش د B) غ خ ض C) ه ن ك D) ع ز د

66- Aşağıdaki harflerden hangisinde Nefes haps olur?
A) ه ت ح B) ص ف ث C) ظ ق ض D) ك خ ش

67- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kur’ân’da tecvîd uygulamasının başlangıcını göstermektedir?
A) Hz. Ali’nin tecvidi tanımıyla başlamıştır.
B) Kur’ân’ın nüzuluyla birlikte başlamıştır.
C) İbn Mesud’un Kur’ân öğretimiyle başlamıştır.
D) Sahabeden sonraki süreçte başlamıştır.

68- Tecvid ilminin kuralları hangi dönemde sistematize edilmiştir?
A) Hz. Peygamber dönemi B) Sahabe dönemi
C) İslâm’dan önceki dönem D) Tebeu tabiin dönemi

69- Aşağıdaki harflerden hangileri Izlak sıfatı harfleridir?
A) ف ل م B) ك خ ش C) غ خ ض D) ك خ ش

70- Aşağıdaki harflerden hangileri ıslık sesli harf değildir?
A) ز B) ص C) ظ D) س

71- Aşağıdakilerden hangisi zıddı olmayan Sıfat-ı Lazimedir?
A) Tefeşşi B) İsti’lâ C) Cehr D) İzlak

72- Aşağıdakilerden hangisi zıddı olan Sıfat-ı Lazimedir?
A) Lin B) Şiddet C) Safir D) Kalkale

73- Senaye’s-Sufla dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ص س ز B) د ث ب C) ش ض ط D) ك ي ن

74- Kırâat ve tecvîd ilminin konuları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin sıfatlarıdır
B) Kırâat, kelimelerin farklı okunuşlarından, tecvîd ise harflerden bahseder.
C) Kırâat anlam ile tecvîd lafız ile ilgilidir
D) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin mahreçleridir

75- Aşağıdakilerden hangisi uzatma ile alakalı bir kavram değildir?
A)Lin harfi B)Kasr C)Ma kabli D)Tavassut

76- Aşağıdakilerin hangisinde fer’i bir med vardır?
A) مَا لَهُ B) مَالِك C) مَا اَعْبُدُ D) طَه

77- Aşağıdakilerden hangisi Zamir için doğru değildir?
A)Zamirin ma kabli Meftuh olursa çekmez.
B)Kelimenin aslından olan “He” harfi çekmez
C)Zamirden sonra gelen harfin harekesi yoksa zamir vasl halinde yine uzatılmadan okunur.
D)Zamirden önceki harf med harflerinden biri ise zamir vasl halinde bile uzatılmadan okunur.

78- وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّه Kelimesinde hangi tecvidler yoktur?
A)İdğam meal ğunne B)Meddi lazım kelime-i muhaffefe
C)Meddi lazım kelime-i musakkale D)Lafzatullah

79- Aşağıdaki tecvidlerin hangisinin “nunu sakin” ile alakalı bir yönü vardır?
A)İzhar-ı kameriyye B)İdğam misleyn C)İdğam kameriyye D)İzhar-ı şefevi

80- بُنْيَان Kelimesindeki nun ile beraber oluşan tecvidin adı nedir?
A)İdğam mealğunne B)İzhar-ı şefevi C)İzhar-ı lisani D)İzhar-ı vahide

81- Aşağıdakilerden hangisi mahreç ve sıfat yönüyle idğam çeşidi değildir?
A)İdğam mütecaniseyn B)İdğam mütekaribeyn
C)İdğam-ı şemsiyye D)İdğam-ı misleyn

82- أَنْ أَسْرْ Kelimesindeki Rı harfi nasıl okunur?
A)İnce B)Hem kalın hem ince C)Kalın D)Revm ile

83- أَحَطْتُ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)Kalkale B)İdğam mütecaniseyn C)İdğam mütekaribeyn D)İdğam misleyn

84- إِلَي سَوَءِ الصِّرَاطِ Kelimelerinde sırası ile hangi tecvid kaideleri vardır?
A)Meddi tabii,Meddi munfasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra,Kalkale
B) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İzhar-ı kameriyye,Hükmü’ra,Kalkale
C) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra
D) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra,Kalkale

85- İmtihan esnasında hocanın herhangi bir kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakfa ne denir?
A)İhbari vakıf B)İhtiyari vakıf C)Tam vakıf D)Nakıs vakıf

86- Teravih namazlarında ve üstad huzurunda hafızlar ders okurken hangi okuyuş icra edilir?
A)Tedvir B)Herzeme C)Terkik D)Hadr

87- Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazımeden değildir?
A)İdğam B)İzlak C)İnhıraf D)İstifale

88- ﺽ Harfine aşağıdakilerden hangi isim verilmez?
A)İstitale B)Şiddet C)Tefhim D)Arda

89- Aşağıdakilerden hangisini yapmazsak lahn-ı celi yapmış oluruz?
A)İzhar B)İklab C)Sükun D)Meddi az yapmak

90- Aşağıdaki med harflerinden hangileri bazen takdiri (Gizli) gelir?
A) Yalnız elif B) Elif ve Ya C) Elif ve Vav D) Elif,Vav ve Ya

91- Harfi medden sonra gelen sûkun-i arız harfi ötreli kalkale harfi olursa kaç vecih okumak caiz olur?
A) 7 vecih B) 3 vecih C) 4 vecih D) 2 vecih

92- Aşağıdaki hükümleri verilen medlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Meddi lazım ve Meddi muttasıl vacip B) Meddi munfasıl ve Meddi arız caiz
C) Meddi tabii vacip D) Meddi lazım ve meddi munfasıl vacip

93- Bütün kıraat alimleri en az 2 elif miktarı uzatılması yönünde anlaşamamaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) Muttefekun aleyh B) İttifak C) Muhtelefun fih D) ihtilaf

94-Lin harfinden sonra esreli bir sûkun-i arız harfi gelirse kaç vecih okumak caiz olur?
A)2 vecih B) 4 vecih C)7 vecih D) 3 vecih

95- Üstünlü bir harften sonra gelen Cezimli Vav veya Ya harfleri hangi kavramla tanımlanır?
A) Sûkun-i arız B) Sûkun-i lazım C) Med harfi D) Lin harfi

96- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Meddi arızdaki Tul ölçüsü 4 eliftir B) Meddi lin deki Tul ölçüsü 4 eliftir
C) Meddi lin deki Tul 3 eliftir D) Meddi arızdaki Revm kasr ile yapılır

97- Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) İşmam, sûkun’dan sonra dudakları uzatmaktır
B) İşmam, sûkun’dan sonra harekeyi dudak işaretiyle belirtmektir
C) İşmam, sûkun’ dan sonra harekeyi gizli bir ses ile belirtmektir
D) İşmam, genellikle sûkun-i arızın harekesi ötre olduğu zaman yapılır

98- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Harekeli Olan Elife Hemze Denir B)Cezmli Olan Elife Hemze Denir
C)Sakin Olan Elife Hemze Denir D)İki Üztünlü Elife Hemze Denir

99- Aşağıdaki kavramlardan hangisi harfin mahrecinden çıkarken ortaya çıkan sesteki keyfiyettir?
A)Mahreç B)Sıfat C)Med D)Sukun

100- Aşağıdaki duraklardan hangisi geçmek gerektiği veya geçmenin durmaktan eftal olduğu duraklardan biri değildir?
A)Kâf B)Sad C)Lam Elif D)Cim

1-C 11-D 21-D 31-A 41-B 51-C 61-B 71-A 81-C 91-B
2-A 12-D 22-D 32-C 42-C 52-B 62-A 72-B 82-B 92-D
3-C 13-C 23-C 33-D 43-D 53-D 63-B 73-A 83-B 93-C
4-B 14-B 24-C 34-C 44-A 54-B 64-C 74-B 84-D 94-B
5-D 15-B 25-B 35-A 45-D 55-B 65-B 75-C 85-A 95-D
6-A 16-C 26-A 36-D 46-D 56-C 66-C 76-C 86-D 96-B
7-D 17-B 27-C 37-D 47-A 57-D 67-B 77-A 87-A 97-C
8-C 18-B 28-D 38-C 48-C 58-A 68-D 78-B 88-B 98-C
9-D 19-B 29-D 39-D 49-B 59-A 69-A 79-B 89-C 99-B
10-C 20-B 30-D 40-D 50-C 60-C 70-C 80-D 90-D 100-D
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Sorularla Kur'an Üzerinde Çalışma Eğitimi Medineweb FECR Sorularla Sureleri Tanıyalım 13 24 Nisan 2021 13:00
Bir Soru Bir Cevap... İslaminesil Güzel Sözler-Deyımler-Nükteler 11 26 Mart 2020 12:06
Soru cevap osmntnrkl87 Arapça2 9 29 Nisan 2017 14:22
soru-cevap ile ibadetler(diyanet sınavlarına yönelik 141 soru) Abdulmelik Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 0 20 Mayıs 2014 17:07
Üç soru ve üç muhteşem cevap.... karlofca61 Üyelerimize Ait Makaleler 4 25 Aralık 2007 21:48

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288