Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > SAMSUN OMÜ İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi Mihrinaz,Açılış Tarihi:  12 Şubat 2015 (15:34), Konuya Son Cevap : 12 Şubat 2015 (15:34). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 12 Şubat 2015, 15:34   Mesaj No:1
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:68
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:43
Mesaj: 11.861
Konular: 1184
Beğenildi:11112
Beğendi:8637
Takdirleri:23532
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart OMU ilitam islam tarihi 4. ünite çalışma soruları

OMU ilitam islam tarihi 4. ünite çalışma soruları

islam tarihi 4. ünite çalışma soruları
1-başarılı idareci oluşu
2-din adamlarına otorite kazandırması
3-iktidarının uzun sürmesi
4-isyan sayılarının az oluşu
1.“hişam b.abdülmelik zamanında emevi devleti şaha kalkmıştır” bunun nedeni yukarıdakilerden hangisi yada hangileri olabilir?
a)4
b)4-3
c)1-2
d)1-3
e)hepsi
2.süleyman b. abdülmelik in başa geçince görevden aldığı önemli komutanlar arasında değildir?
a-kuteybe b.müslim
b-muhammed bin kasım
c-velid b.hişam
d-tarık b.ziyad
e-mesleme b.abdülmelik
3.Emevi devletinin yıkılmasıyla Endülüs'e kaçarak burada kendisini halife ilan eden kimdir?
abdurrahman bin muaviye bin hişam
4.emevilerin yıkılışında en fazla hangisi etkili olmuştur
a.yönrtimden memnun olmayan mevalinin isyanları
b. harici ve şii eğilimli isyanlar
c. fetihlerin durması
d.idareye beceriksiz yöneticilerin gelmesi
e.kuvvetli komutanların isyan etmesi

5.Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir, Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Emeviler devrinde ırkçılık politikası izlenmiştir.
B) İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır.
C) Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır.
D) Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır.
E) Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur

‎6.hişam b.abdülmelik ve dönemi ile ilgili yanlış olan hangisidir?
a)devletin çöküşü gecikmiştir
b)franklara karşı yapılan savaşta başarı sağlanmış
c)batıda ve doğuda önemli ilerlemeler yapmış
d)doğuda büyük isyanlar oluşmuştur
e)garnizon şehirlerin kurulmasına öncülük etmiş
7.Tarihçiler Emevi devletinin gerileme döneminin hangi halife zamnında başladığını söyler?
a) Muaviye
b) 1. yezid
c) Süleyman b. Abdulmelik
d) Mervan b. muhammed
e) Ömer b. Abdülaziz
8.aşağıdakilerden hangisi ömer bin abdulaziz hakkında yanlıştır
a. istanbula sefer göndermemiştir
b.islamın 5. halifesi olarak bilinir
c.sınrlara savaşçı değil elçi göndermiş davet etmiştir
d.kendinden sonra halifeyi tayin etmiştir
e.imüslüman olan gayri müslimlerden önce almamış sonra almıştır
9.Hangi din alimi Süleyman b. Abdulmelikin üzerinde etkisi vardır?
a)Reca b. Hayve
b)Abdullah b. Zübeyr
c)Ebul Hasan el. Esari
d)Ebeydullah b. Savd
e)Amr b. As
10.ll.yezid b.abdülmelik ve dönemi ile ilgili yanlıştır?
a)mevaliden vergi almıştır
b)Sicilya adasında başarı sağladı
c)en başarısız emevi halifesidir
d)kabile savaşları yeniden başlamıştır
e)hariciler bu dönemde taraf olmamıştır
11.Hangisi Hicazlı Müslümanlar Emevi yönetimine karşı mesafeli durma sebebi değildir?
a) Harre olayı
b) İbn Zübeyrin öldürülüşü
c) Kabenin tahrip edilmesi
d) Iraklı askerlerin medineyi üçgün boyunca yağmalaması
e) Kerbela facias
‎1.şeriat düzenini savunmuştur
2-gari Müslimlerin vergilerinde indirim yapmış
3-bütün zimmilerden cizye vergisini kaldımış
4-istişareye önem vermiştir
12.Hangisi yada hangilerinin ömer b. Abdülaziz ve dönemi için doğru olduğu söylenebilir?
a)2-4
b) 1-3
c)1-2 -3
d)2-3-4
‎13-ömer b. Abdülazizin fetihlere sıcak bakmamasının nedeni nedir?
a)cephane zayıflığı
b)güvensizlik
c)asıl gayesinde olmayışı
d)yönetimdeki komutan azlığı
e)yönetimdeki komutanların başkaldırısı
14.Emevi devletinde ordu ve askerlik hizmetleri genelde hangi temel üzerine oturmuş ve buna göre şekillenmiştir?
a) Liyakat
b) Askerlik deneyim
c) Savaş deneyimi
d) Ganimet sistemi
e) Kabilecilik
1.yezidb.muhallebi hapisden çıkarıp en yakınına almıştır
2.mavaraünnehir ve ispanyada zafer kazanmıştır
3.din adamları otorite sahibi olmuştur
4. islamı kabül eden mevalilerden vergiyi kaldırmış
15.Hangisi yada hangileri Süleyman b.abdülmelikin faaliyetlerinden değildir?
a)1
b)1-3-4
c)2
d)4
)1-2-3
16.Emevi yönetiminde Ali evladına yapılan hutbelerde kötü sözlü sataşmalar, şiilere karşı düşmanca tavırlar hangi halife dönemine kadar devam etmiştir?
a) Muaviye
b) 1. yezid
c) Süleyman b. Abdulmelik
d) Mervan b. muhammed
e) Ömer b. Abdülaziz
17-hangisi süleyman b.abdülmelikin istanbulu kuşatma istemesi nedenidir?
a)peygamberimizin hadisini yerine getirmek
b)toprak büyüklüğü
c)yer altı kaynakları
d)su zenginliği
e)prestij kazanmak
18-ömer b.abdülaziz azizle ilgili doğru olmayan nedir?
a)mütevazi bir hayat sürmüştür
b)fetihlere sıcak bakmamıştır
c)hadis tedvinini başlatmıştır
d)harici isyanları onun döneminde patlak vermiş
e)İstanbul kuşatması kaldırılmıştır
19.ömer bin abdul aziz dönemin de dini açıdan nasıl bir gelişme olmuştur
a.din alimleri idarede söz sahibi oldu
br yönetim tarafından .din degerlere bağlı olan insanlar görevlendirildi
c.hz ali taraftarlarının gönlü alınmaya çalışıldı
d.hadisler tedvin edilmeye başlandı
ehepisi
19.Arap olmayan müslümanların isyan sebebi nedir?
a)Arap olmayan müslümanların yönetime gelme isteği
b) Araplar’ın Arap olmayanlarla eşit olduğu anlayışıyla yönetim
c) Araplar’ın Arap olmayanlara karşı üstünlüğü anlayışıyla yönetim
d) Arap olmayan müslümanların savaş geleneğinden gelmesi
e) Arap olmayan müslümanlara fazladan vergi yüklenmesi

20-hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan franklara karşı savaşta başarız olunmasının baş nedeni hangisi olabilir?
a)ordunun dağılması
b)ordunun iyi yönetilmemesi
c)berberilerden vergi alınması
d)komutanların hapse atılması
e)iyi bir idare yönetiminin olmayışı
21-hangisi süleymanb.abdülmelikin kendisi ve icraatları ile ilgili yanlış bilgidi?
a)ı.velide destek verenleri görevden almiştır
b)arap kabilelerinin bloklaşmasına neden olmuştur
c)haccacı dahil görevden almıştır
d)orduyu kabilelerden oluşturmuştur
e)zevk ve eğlenceye düşkün olduğu söylenebilir
22.Emevilerde Ümeyye oğulları ilk kez onun hilafeti döneminde ayrılığa düşmüştür??
A) HİŞâM B. ABDÜLMELİK
B) II. YEzİD, YEzİD B. ABDÜLMELİ
C) II. VELîD B. II YEzİ
D) HİŞâM B. ABDÜLMELİ
E) SÜLEYMAN B. ABDÜLMELİ


23.Özellikle ....................’nin halife üzerine hayli etkili
olduğundan bahsedilir. Nitekim onun telkinleri sayesinde Süleyman b. Abdülmelik önceki Emevi halifeleri gibi davranmayarak, kendisinden sonra veliaht tayin edecek oğulları ve kardeşleri olduğu halde amcazadesi .................? veliaht tayin etmiştir.???
a) Reca b.hayve -- II. YEzİD, YEzİD B. ABDÜLMELİK
c) Reca b. Hayve---Ömer b. Abdülaziz
b) )Ömer b. Abdülaziz -- HİŞâM B. ABDÜLMELİK
d) Eşres b. Abdilla----II. YEzİD, YEzİD B. ABDÜLMELİK
e)Eşres b. Abdilla------Ömer b. Abdülaziz


Emeviler döneminde
I. İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır.
II. İslamiyette Müslümanlardan alınan öşür ve zekat vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.
III. Arap olmayan halk Arapların diğer milletlerden üstün olmadığını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.
IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.
24.Yukarıda verilerlerden hangileri, Emevilerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV
25.Hilafet merkezini dımeşkten harana taşıyan halife kimdir
a)İbrahim b.1velid
b)2.mervan b.Muhammed
c)Hişam b.Abdulmelik
d)2.Yezid b. Abdulmelik
e)Ömer b.Abdulaziz

26- Emeviler döneminde; ilk Arap parasının basılması, Arap müslümanların diğerlerinden üstün tutulması ve Arapçanın resmi dil ilan edilmesi gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
A) İslamiyet'in yayılmasının durduğuna
B) İslamiyet'in ulusal bir din durumuna geldiğine
C) Arap olmayanların Islamiyetten ayrıldığına
D) Milliyetçi anlayış ile hareket edildiğine
27-kuzey afrika ve maveraünnehir fatihleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ömer b. Abdulaziz-2.Yezid
b)Süleyman b. Abdulmelik-1.Yezid
c)Musa b. Nusay-Kuteybe b. MüSLİM
d)Mesleme-Said b. Amr
28- Emevi devletinin gerilemesi hangi melikle başlar?
a)Ömer b. Abdulaziz
b)Süleyman b. Abdulmelik
c)2. Yezid
d)Hşam b. Abdulmelik
e)1Yezid
29.Süleyman b. Abdülmelik hilafet makamına oturduğu zaman çok başarılı komutanları görevden aldı bunun sebebi olarak hangisi gösterilir
A .komutanların idareye isyan etmesinden çekinmiştir
b.komutanların ordusu tarafından bu kadar çok sevilmesini kıskanmıştır
c.kendisinin hilafete geçişini engelledikleri için cezalandırmıştır
d. Süleyman b. Abdülmelik dindar birisi olduğu için baskıcı komutanların görevine son vermiştir
e.haricilerin baskısı sonucu istemesede görevden almak zorunda kalmıştır

Süleyman b. Abdülmelik hilafet makamına oturduğu zaman çok başarılı komutanları görevden aldı
30.Bunun en önemli sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir.
A bizansa olan taarruz savaşları bitti
b. devlet otoritesi sağlamlaştı
c. halkın devlete olan bağlılığı arttı
d.din alimleri devlet yönetiminde önemli söz sahibi oldular
e.devletin içinde kabile savaşları başladı.

31.Süleyman b. Abdülmelik hilafet makamına oturduğu zaman ilk icraat olarak ne yapmıştır
a. devletin düzenini kontrol altına almıştır
b. İstanbulun kuşatılması için ordu göndermiştir
c.medinedeki abbasi isyanını bastırmıştır
d. kardeşi Velid’e destek veren idarecileri görevden almıştır.
e. idarecilerin mensup olduğu kabileler arası dengeleri gözetmeye çalışmıştır

alıntıdır...
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Mihrinaz 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
O'nun Hakkında Kim Ne Dedi? Hz.Muhammed(s.a.v) Mihrinaz 0 21 25 Eylül 2023 22:16
Numunei Timsal Muallimi Evvelimiz Ashab-Kiram(r.a) Mihrinaz 0 31 21 Eylül 2023 08:41
Peygamberimizin Etrafındaki Gençler Çocuk Ve Gençlik Eğitimi Mihrinaz 0 34 21 Eylül 2023 08:27
İslâm Toplumunun Oluşumunda Hanım Sahâbîlerin... İslamda Kadın ve Erkek Mihrinaz 1 24 21 Eylül 2023 07:57
Seni İyi Yapacak Olan Devlet Değil, Sensin! Makale ve Köşe Yazıları Kara Kartal 1 44 13 Eylül 2023 09:56

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Omu ilitam 4. ünite fıkıh usulu çalışma soruları Medineweb SAMSUN OMÜ İlitam 1 17 Aralık 2015 13:38
OMU ilitam islam tarihi 6. ünite çalışma soruları Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 12 Şubat 2015 15:47
OMU ilitam İslam Tarihi 5. ünite çalışma soruları Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 12 Şubat 2015 15:37
OMU ilitam islam tarihi 3. ünite çalışma soruları Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 12 Şubat 2015 15:29
Omu ilitam 3. ünite fıkıh usulu çalışma soruları Medineweb Fıkıh Usülü 0 20 Aralık 2013 14:33

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

 Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.