Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-2-Sınav Konuları > Akaid

Konu Kimliği: Konu Sahibi f_kryln,Açılış Tarihi:  09 Mart 2012 (17:37), Konuya Son Cevap : 12 Mart 2013 (10:24). Konuya 5 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 09 Mart 2012, 17:37   Mesaj No:1
Medineweb Kıdemli Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:f_kryln isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14040
Üyelik T.: 01 Ağustos 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Byn
Memleket:Ağrı
Yaş:32
Mesaj: 301
Konular: 103
Beğenildi:23
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

A K A İ D

1) Mezhep ne demektir?
Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir.Müctehidİslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.


2) Ameli Mezhep imamları hangileridir?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel

3) Mezhep İmamlarının isimleri nelerdir?
Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik

4) İtikadi mezhep imamları hangileridir?
İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari

5) Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,

6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.

A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)

7) Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir

8) İctihat nedir , Müctehit kimdir ?
İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir

9)Sünnetin tarifini söyleyiniz.

Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.

10)Sünnetin bölümleri.
Kavli, Fiili ,Takriri sünnet

11) Takriri sünnet nedir?
Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir

12)Sünneti zevaid nedir?
Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir

13)Sünneti hüda nedir?
Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir

14)Hangi iman üstündür?
Tafsili iman

15)İcmali iman ve tafsili iman nedir?
İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır

16)İmanın rüknü nedir?
Kalb ile tasdikdir

17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir?
ZATİ: Vucüd, kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi
SUBUTİ: Hayat ,ilim ,semi, basar,irade,kudret, kelam ,tekvin

18) İlk inen ayetler? Hangi surededir
Alak suresi ilk 5 ayet

19) Mekki ve Medeni sürelerin sayıları kaçtır?
87 tanesi mekki, 27 taneside medenidir

20) Kur’an ın vahiy katipleri kimlerdir?
4 halife , Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Ka’b, Halid bin Ebu Sufyan

21) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu ?
Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında

22) Kur’an-ı kerim kim zamanında çoğaltılmaya başlandı
Hz. Osman(r.a.) zamanında


23) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?
Uzeyr, Lokman ,Zülkarneyn

24) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?
25 tanedir

25) Rasül ve nebi ne demektir?
Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,Nebi :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler

26) Kader ve kaza ne demektir?
Kader;Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ,yer, ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesi,,Kaza:Kaderin zamanı gelince Allah Teala tarafından tahakkuk ettirilmesidir

27) Kur’an-ı Krim’den önce indirilen kutsal kitapların sıralaması ne şekildedir?
Tevrat-Zebur-İncil

28) Kader nedir?
Allah ü Teala’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi,zamanını,yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir.Alın yazısıdır.

29) Kaza nedir?
Kaderin zamanı gelince Allah tarafından tahakkuk etmesidir.

30) Kader değişir mi?
Kader değişmez, kaza değişebilir. Şöyleki; Kaza-i Mübrem (kesin) değişmez, kaza-i muallak ise Allah’ın izni ile değişebilir.


31. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?
a) Kıdem
b) Hayat
c) İlim
d) İrade
e) Basar
Doğru cevap: A

32. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Maturidiye Ekolü
b) Eşariye Ekolü
c) Cebriye Ekolü
d) Mutezile Ekolü
e) Cehmiyye Ekolü
Doğru cevap: A

33. İman, İslam ve itaat ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) İman: Boyun eğme
İslam: Teslim olma
İtaat: Gönülden bağlanma
b) İman: Gönülden bağlanma
İslam: Teslim olma
İtaat: Boyun eğme
c) İman: Teslim olma
İslam: Gönülden bağlanma
İtaat: Boyun eğme
d) İman: Gönülden bağlanma
İslam: Boyun eğme
İtaat: Teslim olma
e) İman: Boyun eğme
İslam: Gönülden Bağlanma
İtaat: Teslim olma
Doğru cevap: B

34. Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayat
b) Vahdaniyet
c) Kıyam Binefsihi
d) Muhalefetun li’l Havadis
e) Kudret
Doğru cevap: B

35. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya getiren Allah’ın şanı yücedir.” Ayette ifade edilen olay günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Berat Kandili
b) Regaib Kandili
c) Mirac Kandili
d) Mevlid Kandili
e) Kadir Gecesi
Doğru cevap: C

36. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maturidiyye ekolü
b) Eşariyye ekolü
c) Mutezile ekolü
d) Mürcie ekolü
e) Cebriye ekolü
Doğru cevap: B

37. Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli irade
b) Cüzi İrade
c) İlahi irade
d) Tevekkül
e) Hür irade
Doğru cevap: B

38. Din ve mezhep arasındaki farkı, en doğru şekilde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Din, mezhebin toplumsal alt yapılarındandır.
b) Dinler, mezhebin farklı yorumlarıdır.
c) Mezhep ve din, anlamdaş iki kelimedir.
d) Mezhep, dinlerin farklı algılanmasıyla oluşan kurumsallaşmış söylemleridir.
e) Mezhep, dinden referansını alan ve dinin öngördüğü kurumlardır.
Doğru cevap: D

39. Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur
b) Zebur-Tevrat-İncil
c) İncil-Tevrat Zebur
d) Tevrat-Zebur-İncil
e) Zebur-İncil-Tevrat
Doğru cevap: D

40. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıktaki Teslis inancında yer alan “Baba” anlayışına
ters düşer?
a) Teslisin asıl unsuru babadır.
b) Allah her şeyin yaratıcısı ve sahibidir.
c) Sonsuzdur her yerde vardır.
d) Allah’ın özü İsa ile aynı değildir.
e) Allah her şeyi görür.
Doğru cevap: D

41. Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap gönderilmemiştir?
a) Hz İsa
b) Hz İbrahim
c) Hz Muhammed
d) Hz Davud
e) Hz Musa
Doğru cevap: b

42. “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması”
anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayat
b) Vahdaniyet
c) Kıyam Binefsihi
d) Muhalefetun li’l Havadis
Doğru cevap: B

43. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
a) Habir
b) Mu’id
c) Batın
d) Vucud
Doğru cevap: D

44. Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
a) Rızık vermek
b) Ezeli Olmak
c) Diriltmek-öldürmek
d) Nimet vermek
Doğru cevap: A

45. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
a) Melekler Allah’a isyan etmezler
b) Melekler nurani varlıklardır.
c) Melekler gaybi haberleri bilirler
d) Melekler uyumazlar
Doğru cevap: c

46. Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?
a) Hamele-i arş
b) Kiramen Katibin
c) Mukarrebun
d) Munker Nekir
Doğru cevap: C

47. Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine benzememesi” sıfatı hangi kavramla ifade edilir?
Muhalefetün-li’l havadis

48. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
Şirk'tir.

49- Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?
Mükellef denir.

50- Haram iki kısımdır. Haram li aynihi Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal verirmisiniz?
a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap zina vb.)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

51- Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz?
a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.
52- Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
c) Ergenlik çağına ulaşmak
d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek
Doğru cevap: C

53. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi
Doğru cevap: D

54. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
gisi doğru olarak tamamlar?
a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye
Doğru cevap: B

55. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar
c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar
Doğru cevap: D

56. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
a) Kıdem
b) Kudret
c) Hayat
d) Tekvin
Doğru cevap: A

57. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp
Doğru cevap: C

58. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii
Doğru cevap: B

59. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
Doğru cevap: A

60. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mûr
b) Beytü’l-izze
c) Levh-ı mahfuz
d) Beytü’l-kelâm
Doğru cevap: B

61. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Berzah
b) A’râf
c) Bezm-i elest
d) Beyt-i ma’mur
Doğru cevap: A

62. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Eş’ariyye
b) Mutezile
c) Matüridiyye
d) Cehmiyye
Doğru cevap: C

63. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
a) Matüridiyye
b) Cebriyye
c) Mutezile
d) Eş’ariyye
Doğru cevap: A

64. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Eş’ariyye
b) Mutezile
c) Şi’a
d)Cebriyye
Doğru cevap: A

65. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Cebriyye
b) Matüridiyye
c) Eş’ariyye
d) Mutezile
Doğru cevap: C

66. Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir.
a) Marifet
b) Takdis
c) Tasdik
d) Sükût
Doğru cevap: C

67. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden meleklerin adıdır.
b) Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli meleklerin adıdır.
d) Bir cin taifesinin adıdır.
Doğru cevap: B

68. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Hak
b) Ehl-i Kıble
c) Ehl-i Hibre
d) Ehl-i Takva
Doğru cevap: B

69. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşşâiyyun
b) İşrâkıyyun
c) Dehriyyûn
d) Muattıla
Doğru cevap: C

70. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Münafık
b) Fasık
c) Müşrik
d) Tekfir
Doğru cevap: D

71. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
a) Hayat
b) Kıdem
c) İlim
d) Tekvin
Doğru cevap: B

72. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
a) Hamel-i arş
b) Mukarrebun ve İlliyyûn
c) Münker ve Nekir
d) Kiramen Katibîn
Doğru cevap: B

73. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut
b) Zülkifl, Lokman, Hud
c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris
Doğru cevap: C

74. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
a) Vücud
b) Basar
c) Beka
d) Kıdem
Doğru cevap: B

75. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Tarikat
b) İhtilaf
c) Mezheb
d) İcma
Doğru cevap: C

76. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a) Ebedi hayat
b) Berzah
c) Beyt-i Mamur
d) A’raf
Doğru cevap: B

77. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
a) İsmet
b) ****net
c) Fetanet
d) Tebliğ
Doğru cevap: B

78. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

79. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
İcma-i Ümmet denir.

80. İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

81. Büyük günahlar nelerdir?
a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram’da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

82. Cennetteki en büyük nimet nedir?
Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.

83. Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir?
İcma denir.

84. Elfaz-ı Küfür ne demektir?
İnsanı küfre götüren sözler demektir.

85. Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Galü Bela

86. Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Haiye, Münafıklar girecek.

87. Kendisine suhuf (sayfalar) geldiği halde Kur’an’da ismi geçmeyen peygamber kimdir?
Hz.Şit (a.s)

88. Hz. İsa (a.s) göğe ruhen mi yoksa hem ruhen hem bedenen mi çıkmıştır?
Cumhura (alimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

89. Ehl-i Sünnet kime denir?
Peygamber Efendimizin (a.s) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyene denir

90. İblis (şeytan) cinlerden midir yoksa meleklerden midir?
Cinlerdendir

91. Haşir ruhani midir, cismani midir?
Hem ruhani hem de cismanidir

92. Seyyid, şerif kimlere denir?
Hz. Peygamber Efendimiz’in (a.s) soyundan gelenlere hem seyyid hem şerif denildiği gibi, özellikle Hz.Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere “seyyid” Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelenlere “şerif” denir.

93. Peygamber Efendimiz (a.s.) miraca ruhen mi, bedenen mi çıkmıştır?
Cumhura (alimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

94. Kabirde azap var mıdır?
Evet kabirde azap da vardır, nimetlenme de vardır.

95. İnsan ölünce ruhu başka bir bedene girer mi?
Hayır girmez

96. Peygamberlerden başkasına vahiy gelir mi?
Hayır gelmez. (Kur’an da geçen Hz.Musa’nın annesine yapılan vahiy , ilham anlamındadır)

97. İman kaç kısma ayrılır?
İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır

98. İcmali iman nedir?
İcmali iman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.
99. Tafsili iman nedir?
İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan¬maya tafsîlî iman denilir.

100. İman artar eksilir mi?
İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez.
İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'deki“Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır.” anlamındaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini göstermektedir.

101. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi nedir?
Kur’an-ı Kerim’dir

102. İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi itikadi mezhebe aittir?
Maturidiyye

103. Rü’yetullah ne demektir?
Müminlerin Ahirette Allahı görmeleridir.

104. Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?
Küfre götürür

105. Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolünin adını söyleyiniz.
Cebriyye

106. El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü hangi mezhebe aittir?
Mu’tezile

107. Kabir azabının çoğu ne sebeple olmaktadır?
Gıybet ve sidik sıçrantısından dolayı

108. Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep hangisidir?
Mu’tezile.
Doğru cevap: D

109. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?
Mu'tezile.

110. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?
Mevzû hadis.

111. Kâlû Belâ ne demektir?
Ruhların Yüce Allah ile anlaşmasıdır. Manası; “Evet, kabul ettik, sen bizim rabbimizsin” demektir.

112. Gılman nedir?
Cennet hizmetçileridir.

113. Cennet ve cehennem hakkında kısa bilgi veriniz?
Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış olup mevcutturlar. Cennet ve cehennem devamlı ve ebedidir, son bulmazlar. Cehennem yedi tabakadır. Cennetin sekiz kapısı mevcuttur. Cennetdeki en büyük nimet cemalullah yani Allah’ın cemalini görmektir.

114.Haşir ve mahşer ne demektir?
Toplanmak demektir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve hesap için Allah’ın huzurunda toplanmaya haşir denir.
Mahşer ise haşir olayının olacağı geniş mekandır. Yani toplanma yeridir.

115. Kabrinden ilk kalkan, mahşere ilk gelen, kendisine ilk olarak konuşma ve şefaat yetkisi verilen, cennete ilk giren kim olacaktır?
Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) olacaktır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi f_kryln 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Harflerin mahrecleri Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 4003 09 Kasım 2013 23:57
Kuran eğitimi ve teknik bilgiler Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 2927 09 Kasım 2013 23:54
pratik arapça - HAFTANIN GÜNLERİ- Genel Arapça f_kryln 0 2114 09 Kasım 2013 23:47
pratik arapça - POLİS KARAKOLUNDA- Genel Arapça f_kryln 0 2408 09 Kasım 2013 23:46
pratik arapça - BANKADA- Genel Arapça f_kryln 0 2193 09 Kasım 2013 23:45

Alt 10 Mart 2012, 11:21   Mesaj No:2
Medineweb Acemi Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:emine 68 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14226
Üyelik T.: 21 Eylül 2011
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Memleket:AKSARAY
Yaş:29
Mesaj: 15
Konular: 0
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

ALLAH RAZI OLSUN .41. ve 45.sorular yanlış.
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2012, 19:53   Mesaj No:3
secdegülü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:secdegülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 20448
Üyelik T.: 27 Eylül 2012
Arkadaşları:5
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

41. Ve 45. Sorular doğru kardeşim
Alıntı ile Cevapla
Alt 14 Kasım 2012, 09:36   Mesaj No:4
Avatar Otomotik
Durumu:hikoo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21602
Üyelik T.: 14 Kasım 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

sorulurı paylaşanlardan rabbim razı olsun
Alıntı ile Cevapla
Alt 14 Kasım 2012, 09:52   Mesaj No:5
Medineweb Üyesi
seyamu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:seyamu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14561
Üyelik T.: 14 Kasım 2011
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 132
Konular: 2
Beğenildi:1
Beğendi:1
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

ALLAH razı olsun kardeşim.
__________________
Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur
Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Mart 2013, 10:24   Mesaj No:6
Avatar Otomotik
Durumu:RIDVAN ŞEN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 26544
Üyelik T.: 12 Mart 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: diyanet yeterlilik soru bankası (akaid)

Allah bu siteyi açanlardan razı olsun
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Akaid Test Soru Cevap(deneme) Abdulmelik Akaid 1 13 Ekim 2018 20:01
diyanet yeterlilik sınavı soru bankası (fıkıh) f_kryln Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 8 13 Şubat 2018 00:00
Soru bankası(mbsts ve yeterlilğe yönelik)-1 f_kryln Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 5 13 Ağustos 2013 15:38
yeterlilik akaid özeti(ilmihal) aslıı Fıkıh 7 30 Ocak 2013 11:57
Yeterlilik sınavına hazırlık soru cevap(diyanet ilmihalı 1.cilt 200-300 sayfa arası) serpil Fıkıh 2 08 Kasım 2012 04:32

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291