Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-2-Sınav Konuları > Akaid

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  31 Temmuz 2012 (21:59), Konuya Son Cevap : 31 Temmuz 2012 (21:59). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Medineweb
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 31 Temmuz 2012, 21:59   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:318
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Akaid testleri

Akaid testleri

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü'1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah'ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah'ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

11-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü'1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü'1-celâli ve'1-ikrâm

12-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

13- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

14- Yüce Allah'ın velî olan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

15- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

16-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

17-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

18-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

19-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

20-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail'in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

21-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

22-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

23-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu'1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü'1-melâike

24-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü'l-hasre C)Yevmü't-telâk D)Yevmü'l-hisâb

25-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

26-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

27- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C)Zebani D)Melaike-i Mukarrebun

28-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

29-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

30-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi

31-Allah’ın Müteali isminin anlamı nedir?
A)Dilediğine fayda veren B)Noksanlıklardan yüce
C)Gözeten D)Öldürüp yeniden dirilten

32-Aşağıdakilerden hangisi imanla alakalı doğru bir cümle değildir?
A)İman,Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez
B)İman hükümleri bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmez
C)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de açıktır.
D)İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak akıldır.

33-Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet isimlerinden değildir?
A)Adiyet B)Karia C)Ğaşiye D)Hakka

34-Aşağıdakilerden hangisinde anlam birliği yoktur?
A)Leza B)Mukame C)Me’va D)Makamul Emin

35-Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delili hangisidir?
A)Hudus B)İbda C)İmkan D)Temanu

36-Allah cc her şeyi kapsaması hangi ismi ile açıklanır?
A)Vasi B)Muhit C)Muiz D)Bari

37-Tevhid ve Şehadet kelimeleri ile özetlenen iman şekli hangisidir?
A)Tahkiki iman B)Tafsili iman C)İcmali iman D)Taklidi iman

38-Kur’an da ahiret anlamına gelmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmü'l-hisâb B)Yevmü't-telâk C)Yevmü'l-hasre D)Yevmü’l menar

39-Kur’an da peygamberlere verilen sıfat hangisi değildir?
A)Mübelliğ B)Münezzir C)Mübeşşir D)Muvassıt

40-Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
A)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir
B)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur
C)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar
D)Cinler topluca yaşarlar.

41-Aşağıdakilerden hangisi Dinin temel esasları konusunda; küfrün alametlerinden değildir?
A)Reddetmek B)Yapmamak C)Beğenmemek D)Önemsememek

42-Allah’ın zat ve mahiyetinin gizli olması onun hangi esması ile açıklanır?
A)Mani B)Bedi C)Batın D)Macit

43-Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade içinde açıklanamaz?
A)Azm-i Musamman B)İhtiyar C)Kasıt D)Halk

44-‘Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-Şeriat B)Yazılı şey-Kitap C)Talim öğretici D)Hiçbiri

45-Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
A)Rızık vermek B)Ezeli Olmak C)Diriltmek-öldürmek D)Nimet vermek

46-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A)Nefsi sıfatlar B)Kadim sıfatlar C)Subuti sıfatlar D)Selbî sıfatlar

47-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Çeşitli topluluklar halinde yaşarlar? B)İnsanlar gibi yerler içerler
C)İnanan ve inanmayanları vardır D)Ömürleri insanlardan kısadır

48-“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 'Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
A)Müşrik B)Münafık C)Fasık D)Kafir

49-İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Tekvin B)İrade C)Kelam D)İlim

50-Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
A)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır.
B)İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir
C)Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
D)Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez.

51-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzemez.
B)Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah'a verilemez.

52-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

53-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz'î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah'tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

54-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

55- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

56-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

57-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail'in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

58-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

59-"Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir" (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

60-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

61-“Allah’ın anası, babası, eşi, çocuğu ve benzeri yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değildir”Şeklindeki ayetler Allah’ın hangi sıfatlarına girer?
A)Kudret B)Selbi sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Subuti sıfatlar

62-Kişi¬nin kendi irade ve ifadesiyle İslâm'dan ayrılan kişiye ne ad verilir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Mürted D)Kafir

63-Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda imanı tanımlar?
A)İman;iman esaslarına inandığını ikrar etmektir.
B)İman;inanaların yanında yer almaktır.
C)İman;zarurat-ı diniyyeyi tasdik,haberlerini kabul ve gönülden bağlılıktır.
D)İman;Kur’an-ın Allah kelamı olduğunu kabuldür.

64-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül için söylenemez?
A)Tevekkül; müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur.
B)Te¬vekkül; eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuştur.
C)Tevekkül; çalışmayı ve gayreti emreder.
D)Tevekkül;hayırlı işlerin yanında yer almaktır.

65-Kader ve kaza ile ilintili olmayan sıfat hangisidir?
A)Hayat B)İlim C)Kudret D)İrade

66-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslam’dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?
A)Mürted B)İrtidad C)Tekfir D)Küfür

67-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir. Bu zikredilmeyen esas hangisidir?
A)Kadere iman B)Meleklere iman C)Ahiret gününe iman D)Peygamberlere iman

68-Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.
A)Fıtrat delili B)Hudüs delili C)İmkân delili D)Hepsi

69-Az amele bile çok sevap veren Allahın ismi hangisidir?
A)Muhit B)Müheymin C)Şekür D)Vasi

70-Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran Allahın ismi hangisidir?
A)Muğni B)Mani C)Nafi D)Muksit

71-Aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir?
A)Musa (a.s) B)İsa (a.s) C)Nuh (a.s) D)Süleyman (a.s)

72-Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır?
A)Ayet B)Güç C)Beyyine D)Burhan

73-Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

74-Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

75-Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir?
A)İhanet B)İstidrac C)Meunet D)İrhas

76-Hz. Peygamberin yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslara ne ad verilir?
A)Ahkamı İlahiyye B)Zarurat-ı Diniyye C)Şeriat D)Ahkam-ı Şeriyye

77-Aşağıdakilerden hangisi Küfür ile şirk arasındaki fark değildir?
A)Küfrün daha genel, şirk ise daha özeldir.
B)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
C)Müşrik Allah’inkar eder,Kafir Allah’a ortak koşar
D)Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik de¬ğildir

78-“Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İslam B)İhlas C)İtikat D)Samimiyet

79-Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin doğrudur?
A) İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur.
B) İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık göstermez.
C) İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artar ve eksilir.
D) Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlü değildir.

80-Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya İmanın Hangi çeşidi denir?
A)Tafsili İman B)Taklidi İman C)İcmali İman D)Tahkiki İman

81-Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli se¬beplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günah¬lardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kişiye ne denemez?
A)Fasık B)Facir D)Kafir D)Mü’min

82-Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
A) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ'dır.
B) Herkes kendi rızkını yiyemez
C) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır
D) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ'dır.

83-Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler nasıl yorumlanamaz?
A)İnsanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlar
B) Ömrün artmasından maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mut¬luluk içinde, yaşamaktır.
C)İbadeti düzenli yapanlar uzun ömürlü olur.
D) Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezelî planda onların ömrünü buna göre fazla belirlemiştir.

84-Aşağıdakilerin hangisi Ehli Sünnetin Hayır ve Şer hakkındaki görüşlerden değildir?
A)Hayır ve şerrin Al¬lah'tan olduğuna inanmak
B)Allah Teâlâ hayrı irade eder yaratır,şerri irade etmez yaratmaz
C)İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır
D)Allah'ın hayra rızâsı vardır, şerre ise yoktur

85-Kader konusu Allah’ın hangi sıfatları ile alakalıdır?
A)İlim-İrade B)İlim-Kudret C)İlim-Tekvin D)İrade-Tekvin

86-“Biz, yeryüzünde bulunan şeyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs yaptık.” (Kehf, 18/7).ayeti insanın hangi rolünü açıklamamaktadır?
A)İmtihan B)Niçin yaratıldığını C)Mükerremliğini D)Sorumluluğunu

87-“İnsan çocukluğundan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahiptir”görüşü insanoğlunun hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
A)Aklına B)Ruhuna C)Zekasına D)Fıtratına

88- Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden değildir?
A)Makamü’l-emin B)Darü’l mukame C)Makamı Mahmud D)Darü’s-selam

89-Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlıştır?
A)Cehennem derin kuyu B)Cennet:Huzur yurdu
C) Rü'yetullah:Allah'ın Âhirette Görülmesi D)Nefha-i sâik:ölüm üfürüşü

90-Aşağıdakilerden hangisi Kıyametin büyük alametlerinden değildir?
A)Yer çöküntüsü B)Ateş çıkması C)Eşratu’s-saat D)Dabbet’l arz

91-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kıyamet:Saat B)Mahşer:Arasat C)Küfür:Şirk D)Akaidin

92-Kur’anın ana konularından bölünmeyi kabul etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtikat B)İbadet C)Muamelat D)Ukubat

93-Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin kaynakları arasında değildir?
A)Örf B)Vahiy C)Akıl D)Sünnet

94-Amel imanın parçası değildir görüşü kime aittir?
A)Şia B)Mutezile C)Ehli sünnet D)Hariciye

95-“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” (Âl-i İmrân, 3/73) şeklindeki bilgi Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
A)Selbi sıfatları B)Tekvini sıfatları C)Haberi sıfatları D)Teşrii sıfatları

96-Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
A)Zatı B)Subuti C)Selbi D)Haberi

97-"Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" (en-Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade hangi irade çeşididir?
A)Külli İrade B)Cüz’i İrade C)Tekvini İrade D)Teşrii İrade

98-Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında düşünülmesinde sakınca yoktur?
A)Hudus B)Fena C)Kadim D)Müşemahat

99-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâbız D) Hâlik

100- Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ulaştırma, iletme B)Gizlice anlatma
C)Haber verme, bildirme D)İşaret etme, imada bulunma

1-C 11-C 21-C 31-A 41-B 51-D 61-B 71-D 81-C 91-D
2-B 12-A 22-C 32-D 42-C 52-A 62-B 72-B 82-B 92-A
3-C 13-B 23-C 33-A 43-D 53-A 63-C 73-D 83-C 93-A
4-D 14-A 24-A 34-A 44-B 54-C 64-D 74-B 84-B 94-C
5-C 15-C 25-D 35-C 45-B 55-C 65-A 75-A 85-A 95-C
6-A 16-C 26-A 36-B 46-D 56-B 66-B 76-B 86-C 96-B
7-C 17-B 27-B 37-C 47-D 57-C 67-A 77-C 87-D 97-C
8-B 18-A 28-C 38-D 48-B 58-D 68-D 78-A 88-C 98-C
9-D 19-A 29-D 39-D 49-C 59-B 69-C 79-A 89-B 99-A
10-D 20-B 30-B 40-D 50-C 60-D 70-A 80-D 90-C 100-D
Hatice <3 beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 17399 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2896 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1892 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 5590 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 2212 19 Nisan 2015 14:45

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
DHBT Akaid Deneme Soruları nurşen35 Akaid 0 01 Ekim 2018 19:53
İTİKAT testleri Abdulmelik Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 0 20 Aralık 2013 07:07
yeterlilik akaid özeti(ilmihal) aslıı Fıkıh 7 30 Ocak 2013 11:57
MBSTS akaid denemesi Medineweb Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 2 10 Ağustos 2012 21:53
Akaid MERVE DEMİR İslami Kavramlarımız 2 11 Mayıs 2009 23:37

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291