Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Güz Dönemi* > Günümüz Fıkıh Proplemleri

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  17 Kasım 2014 (08:11), Konuya Son Cevap : 05 Aralık 2019 (18:26). Konuya 15 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı7Kez Beğenildi
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.
Alt 17 Kasım 2014, 08:11   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)

Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)1.ÜNİTE

1. Din sözcüğünün kökenindeki anlam hangisidir?

a. Hakimiyet
b. Mülkiyet
c. Boyun eğme
d. İtaat
e. Hepsi


2. İslam dininin temel boyutları nelerdir?

a. İnanç ve davranış
b. Kur'an ve Sünnet
c. Vahiy


3. İslam bilginleri hak dini nasıl tanımlar?

a. Gelişim ve değişime nasıl uyum sağladığını bunları nasıl yönlendirdiğini iyice kavramak ve özümsemek
b. Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur.
c. İslam dini Allah'ın ilahi vahiy aracılığıyla insanlara hitabından ibarettir.


4. İmam Ebu Hanife'nin fıkıh tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dinin özel ve genel bildirimlerinin uygun olarak düzenlenmesi
b. İnanç konularının ele alınması
c. Kişinin hak ve vecibelerini bilmesidir.

5. Fıkıh nedir?

a. Bir veya birden fazla nassı gerektiğinde metin dışı unsurlarıda dikkate alarak kendi iç bütünlüğü ve birbiriyle ilişkisi bağlamında anlama ve yorumlama faaliyetinin genel adıdır.
b. İlahi kaynaklı naslar aracılığıyla Allah'ın insanlara hitabı, yani buyurmasından ibarettir.
c. Davranış kalıpları aracılığıyla kişinin doğrudan doğruya Allah'la kurduğu özel bağlantı ve ilişkinin biçimsel göstergesidir.

6. Fıkıh terminolojisinde Kur'an ve sünnet metinlerine ortak bir terim olan adı nedir?

a. Sünnet
b. İctihad
c. Nas

7. '' Ahkamın tağayyürü '' anlamı nedir?

a. hükümlerin delilleri
b. hükümlerin kaynakları
c. hükümlerin değişmesi

8. Fıkıh terminolojisinde faaliyet yürüten kişilere ne denir?

a. Fakih
b. Fakir
c. Fukara

9. Naslarda hakkında açık bir gönderme bulunmayan olayları naslara kıyasla veya dinin genel ilke ve amaçlarına göre çözüme kavuşturma , yani bu olayların bir şekilde din ile bağlantısını kurma zorunluluğuna ve denir?

a. Fıkıh
b. İctihad
c. İlmi faaliyet


10. Fıkıh ilminde '' Gündelik hayattaki bütün helal ve haramlar başta olmak üzere kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki her türlü sosyal , ekonomik, siyasi ve hukuki ilişkiler '' aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a. Ukubat
b. İbadet
c. Muamelat

11. İslam dininin nihai hedefi nedir?

a. Kul ile Allah (cc) arasında en güzel bağı kurmak
b. İnsanın yalnız Allah'a kul olmasını amaçlamak
c. O'nun rızasına ulaşmayı sağlamak
d. Hepsi

12. İslam bilgini Kurtubi'ye göre '' dinin kemale ermesinden'' ne kastedilmektedir?

a. İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum.
b. Din olarak İslamı seçtim.
c. İslam beş temel üzerine kurulmuştur.


13. İslamın evrensel oluşunun önemli sonuçlarından biri hangisidir?

a. Hükümlerin dünyanın her yerinde herhangi bir zorluk ve sıkıntı olmadan eşit bir şekilde uygulanmaya elverişli bir özelliğe sahip olması
b. Dinin tek tek cüzi/ tikel meseleleri değil, temel esasları ve genel prensipleri
c. Dinin insan hayatının her alanını kuşatan bir özelliğe sahip olması.

14. İslam bilginleri tarafından genel kural haline getirilen ilke hangisidir?

a. Zaruret yasakları mübahlar
b. Dini hükümlerin ilahi nitelikli oluşu
c. Dinin özünde ibadetlerde yapılan yenilikler

15. İslam bilginlerinin şer'i hükümleri ayırdıkları grup hangi şıkta doğru verilmiştir?

a. Kolaylaştırma - zaruret
b. Taabbudi - ta'lil
c. İcma - kıyas


16. Zaruret sonucu mübah kılınan belirli miktarın sınırı hangi ifadeyle izah edilir?

a. Zaruretler miktarınca takdir olunur
b. İslamın kemale ermiş olması
c. Hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarfetmek


17. '' Ezmanın tağayyürü ile ahkamın tağayyürü inkar olunamaz'' ifadesi kime aittir?

a. Ebu Hanife
b. İslam bilginleri
c. Mecelle


18. Allah hakkı bulunan hüküm hangisidir?


a. Ta'lili hükümler
b. Taabbudi hükümler
c. Kıyas hükümleri


19. Fıkhın değişmesine kapalı alanlarını hangi alanlar oluşturmaktadır?


a. İnançla ilgili hükümler
b. Taabbudi hükümler
c. İbadetle ilgili hükümler


20. Fıkhın genişletilmeye ve değişmeye elverişli alanlarını hangi alanlar oluşturmaktadır?

a. Muamelat hükümler
b. Mukadderat hükümler
c. Ta'lili hükümler

21. Lafız ve mana olarak bir nassın kapsamına girmeyen hususlarda İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre ilkesi hangisidir?

a. Ahkamın tağayyürü
b. Eşyada asıl olan mübahlıktır.
c. Ezzamın tağayyürü ile ahkamın tağayyürü inkar olunmaz

22. Nevazil ile ilgili hangisi yanlıştır?

a. Nazile kelimesinin çoğuludur.
b. Sonradan meydana gelen, insanlar için zorluk veya sıkıntı doğuran durumdur.
c. Yeni ortaya çıkan ve hakkında şer'i bir hüküm verilmesi gereken mesele ve olayları ifade etmektir
d. Nevazil kelimesini en fazla kullanan Maliki mezhebidir.
e. Hepsi doğrudur.

23. Kıyas nedir?

a. Kur'an ve sünnet değerlerinin sonradan ortaya çıkması
b. Hükümlerin taabbudi ve ta'lili şeklinde sınıflandırılması
c. İki hükümde bulunmayan olay ve meselelerde de uygulanabilmesini sağlamak
d. Hepsi

24. Kıyasın rükunlarından biri hangisidir?

a. Aklılla kavranamayan mana, ilettir
b. Akılla kavranamayan mana , iletidir
c. Akılla kavranamayan mana , illettir

25. Kıyas ve ictihadın en fazla işletildiği alan hangisidir?

a. Muamelat
b. Mukadderat
c. Musibet

26. Hanifilerde nevazil görüşlerini toplayan ve günümüze gelen ilk eser kime aittir?

a. Ebu'l Leys es- Semerkandi - Kitabü'n Nevazil
b.Natifi - el- Vakıat
c. Kadihan - el - Fetava


27. Ebu Hanife , Ebu Yusuf ve Muhammed eş- Şeybani'den rivayet edilen ve Muhammed'in meşhur altı kitabında yer alan görüşleri hangi esrdir?

a. Nevazil
b. Tahriç
c. Zahir'ür - rivaye

28. Ebu Hanife ve öğrencilerine nispet edilen ancak sonraki nesillere daha zayıf senetlerle aktarıldığı için zahirür rivaye eserlerine girmeyen görüşleri derleyen kitap hangisidir?

a. İctihad
b. Nevadir eserleri
c. Tercih

29. '' Sonradan veya aniden meydana gelen '' anlamını içeren kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a. Nevazil
b. Havadis
c. Vakıat
d. Hepsi

30. Günümüz fıkıh problemlerini ele alan dal hangisidir?

a. Kadaya mu'asıra
b. Kadaya müstecedde
c. Fıkhün - nevazil

31. Dini değer ve hükümler genel amacı gerçekleştirmedeki önem ve öncelik sırasına göre üç gruba ayrılır, bunlar nelerdir?

a. modernist yaklaşım, geleneksel yaklaşım, akademik yaklaşım
b. haciyat, tahsiniyyat, zaruriyat
c. ictihad , tahric,, tercih


32. Çağdaş fıkıh problemleri anlamına gelen hangisidir?

a. kadaya mu'asıra
b. kadaya müstecedde
c. mesail - mu'asıra
d. fetava mu'asıra
e. Hepsi

33. Günümüzde gayri müslim toplumlarda yaşayan müslümanların karşılaştığı dini meseleleri ele alan fıkıh alanı hangisidir?

a. fıkhü'l - ekalliyat
b. fıkhü'l - caliyat
c. hepsi

34. Günümüz fıkıh terminolojisinde fikir birliğine varılan kararlar kurumsal ictihadlar olarak ilim dünyasının ve kamuoyunun bilgisine sunulan ilmi faaliyetlere ne denir?

a. kollektif / toplu ictihad
b. muamelatla ilgili hükümler
c. yeni selefici yaklaşımlar

35. En çok başvurulan fıkıh kurallarından hangisi yanlış verilmiştir?

a. Zaruretler yasakları mübah hale getirir
b. Şek ile yakin zail olmaz
c. Örf ile belirlenen nas ile belirlenmiş gibidir
d. Bilinmezlik akdi kusurlu yapar / ifsad eder.

36. İnsanlar hayatlarını kolaylık içinde sıkıntıya düşmeden sürdürebilmek için bunlara ihtiyaç duyarlar. Temel ihtiyaçlardan olan '' haciyat '' grubunda olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Temizlik , yeme - içme, giyinme
b. Dinin , malın , canın , aklın, neslin korunması
c. Evlenme , boşanma , alış - veriş , kiralama

37. Dublin'de merkezi olan kurulun ilk açılışı Londra'da olan kurul hangisidir?

a. Avrupa fetva kurulu
b. Avrupa araştırma kurulu
c. ECFR
d. hepsi

38. Bizatihi amaçlanmış olmayıp başka hükümlerin tam ve istenilen şekilde gerçekleştirilmesi için aracı olarak teşri kılınmış hükümlere ne denir?

a. vesail
b. tahsiniyyat
c. makasıdüş- şeria

39. Mekke'de 1976 da kurulan başkan ve vekili dışında yirmi üyesi olan fıkıh akademisi hangisidir?

a. Dünya İslam birliği fıkıh akademisi
b. Temel esaslar ve prensipler
c. Yeni hükümler

40. Organ nakli, otopsi, sigorta , nüfus planlaması, namaz vakitleri , müslüman gayri müslim evliliği gibi önemli konular hangi fıkıh akademisinde görüşülmüştür?

a. Dünya İslam birliği
b. Diyanet işleri başkanlığı
c. Din işleri yüksek kurulu

41. Bizatihi amaçlanmış iş ve işlemlerle ilgili hükümlere ne denir?

a. nevazil
b. zaruret
c. makasıd

42. Günümüz fıkıh problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Güncel meseleye ilgili görüş ve fetvaları bulunan bilginlerden hangisi yanlıştır?

a. Muhammed Abduh, Reşit Rıza , Mevdudi
b. Ahmet Şerbasi, Abdülaziz İbn. Baz , Halil Gönenç
c. Mecelle , Muhammed İkbal , Ebu Hanife

43. İslam konferansı teşkilatının çıkardığı dergi hangisidir?

a. Mecelletü Mecmail- Fıkhil İslami
b. Mecmu'un - Nevazil vel Havadis - vel Vakıat
c. Fetava Mu'asıraHAZIRLAYAN=NURŞEN35Bu hizmet medineweb.net ailesine mahsustur.alıntı yapılması halinde kaynak verilmesi zorunludur.
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 4049 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3241 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3743 14 Temmuz 2015 12:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 2033 14 Temmuz 2015 11:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1614 14 Temmuz 2015 11:03

Alt 18 Kasım 2014, 10:10   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)

2. Ünite Soruları ve Cevapları

1. İslam dini genel yapısı itibariyle hangisidir?

a. inanç
b. ibadet
c. muamelat
d. hepsi

2. Sabah namazının vakti ne zamandır?

a. İkinci fecrin doğuşundan güneş doğana kadar geçen süre
b. Birinci fecrin doğuşından güneşin doğmasına yakın olan süre
c. Birinci ve ikinci fecrin arasında kalan zaman

3. Yatsı namazı vakti ne zamandır?

a. Şafağın kaybolmasından ikinci fecrin doğuşuna kadar olan süre
b. Güneşin battıktan sonra ufukta kızartı sonrası oluşan beyazlıktan sonra
c. Güneşin batışından sonra oluşan kızarıdan sonra

4. Kutup bölgelerinde yaşayan müslümanların namaz sorumluluğu düşer ya da bu bölgede yaşayanlar kendilerine en yakın bölgenin namaz vakitlerine uyarak namazlarını kılmaları gerekir. Bu temel görüşlerden hangi vakit namazından bahsedilmektedir?

a. Sabah namazı
b. Beş vakit namaz
c. Yatsı namazı

5. Dünya üzerinde namaz vakitlerinin oluşmadığı bölgeler hangisidir?

a. Şafakla fecrin arasında çok kısa bir zaman bulunan bölgeler
b. Uzun süre sadece gece ve gündüz olan bölgeler
c. Kısa süreli bölgeler
d. Uzun süreli bölgeler
e. Hepsi

6. Uzun gecelerin yaşandığı bölgelerde günlerce gündüz namazlarının vakti, uzun gündüzlerin yaşandığı bölgelerde de gece namazlarının vakti oluşmamaktadır. Bu durumda hangi görüşler bildirilmiştir?

a. Bu bölgede yaşayan insanlardan namaz sorumluluğu düşer
b. Bu bölgede takdir yöntemi uygulanır.
c. Hakiki namaz vaktinin gerçekleşmediği ya da yatsı namazının çok geç oluştuğu yerlerde namaz vaktinin güneşin doğuşu ve batışı dışında farklı yöntemlerin belirlenmesi
d. Hepsi

7. En yakın bölgeye göre namazların ayarlanıp kılınması gerektiği görüşünde olanlar vakti namazla sorumlu olmanın şartını olarak kabul etmektedirler. Bu görüş namazla yükümlü olmayı gerektiren asıl sebep hangisidir?

a. İlahi hitap
b. Allah'ın (cc) '' namaz kılın '' emri
c. Beş vakit namaz kılın emri
d. Hepsi

8. Şafak tam oluşmadan ya da araya zaman girmeden fecrin doğduğu dönemlerde yatsı namazının oluşumundan sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sıkıntı nasıl aşılmalıdır?

a. Gecenin ilk üçte birlik kısmın sonu yatsı vaktinin başlangıcı
b. Yatsı namazının akşam namazı ile birleşerek cem edilmesi
c. Hepsi

9. Ruyet-i hilal ne demektir?

a. Hilalin görülmesi
b. Yeni kameri ayın başladığının belirtilmesi
c. Ramazan orucu için hilalin görülmesi
d. Hepsi


10. Kutup bölgelerinde imsak vakti nasıl tayin edilmiştir?

a. Güneşin batışına 3/2 süre eklenerek takdir edilir
b. Güneşin batışı ve doğuşu arasındaki sürenin 2/3'ü güneşin batışına eklenerek takdir edilir.
c. İki fecrin arasındaki zamana 4 dk. eklenerek takdir edilir.


11. Ebu Hanife'ye göre hilalin tespit edileceği vaktinde görüşü nedir?

a. Zevalde görülen hilal önceki geceye aittir.
b. Bulutlu havada görülen hilale itibar edilmez.
c. Gündüz görülen hilal bir sonraki güne aittir.

12. Ramazan bayramına başlamak için Şevval hilalinin de görülmesi gerekir. Bulutlu havada hilal görülmediğinde yapılması gereken nedir?

a. Hilalin görülmesi için beklenilmeli
b. Ramazan ayları otuz güne tamamlanır.
c. Ramazan ayları 29 güne tamamlanır.

13. Dünyanın yuvarlak oluşundan dolayı bir yerde görülen hilal başka yerde görülmeyebilir. Yeni ayın doğuşu yer ve vakitlerinin değişmesine ne denir?

a. İhtilafü'l metali
b. Ramazan hilali
c. Şevval hilali

14. Fıkıh kitaplarında yıldızların hareketlerinden sonuç çıkarmaya çalışanlara ne denir?

a. Astrolog
b. Astroloji uzmanı
c. Müneccim

15. Öğle namazını geciktirip son vaktinde kılma ve hemen arkasından vakti girmiş bulunan ikindi namazını eda etmeye ne denir?

a. Cem-i takdim
b. Cem-i tehir
c. Şekli cem

16. Cem yapılırken uyulması gereken kurallar hangisidir?

a. Cem için niyet edilmeli
b. Takdim ceminde önce vakti girmiş olan namaz, sonra sünnetleri kılmadan diğeri kılınır
c. Cem edilecek namazlar için bir ezan, iki kamet getirilmeli
d. İki namaz arasında uzun fasıla verilmemeli
e. Hepsi

17. Öğle ve ikindi namazlarından birini diğerinin vaktinde kılmak veya akşam ile yatsı namazlarından birini diğerinin vaktinde kılmaya ne denir?

a. Hakiki cem
b. Cem-i takdim
c. Cem-i tehir

18. Hangi mezhep haccın dışında namazların cem edilmesini caiz görmemiştir?

a. Şafii
b. Hanbeli
c. Maliki
d. Hanefi

19. Sıyam ne demektir?

a. Orucun Arapçasıdır
b. Oruçlunun yeme- içmesini engellemesi
c. Kendini tutması- engel olması
d. Hepsi

20. Hanefilere göre kadınların özel hallerinde oruç tutma ve namaz kılma görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kadının özel hallerinde oruç tutup namaz kılması caizdir
b. Kadının özel halleri hükmi kirliliktir. Oruç tutamaz, namaz kılamaz. Oruçlarını kazaya bırakır.
c. Kadının özel halleri oruç tutmamalarına bir engel değildir.

21. Hanefilere göre kadının özel hallerinde Kabe'yi tavaf etmesi hakkında görüşü nedir?

a. Tavaf sırasında temizliğin farz olduğu görüşünü savunmuştur.
b. Kadınlar özel hallerinde tavaf yapma durumunda kalırlarsa, farzı terk etmediklerinden hacları tamam olur.
c. Tavaf sırasında boy abdestini gerektiren hükmi kirlilikten temizlenmek ve abdestli olmak vaciptir.

22. Kadınların özel hallerinde tavafının geçerli olduğu iddiasında bulunan kimdir?

a. İmam Şafii
b. İslam alimlerinin çoğu
c. İbn Teymiyye

23. Çoğunluğuna göre kadınların özel hallerinde hacda iken yapması gerekenler nelerdir?

a. Kadınlar tavaf hariç, haccın gereklerini yerine getirebilirler.
b. Kadınların özel halleri tavaf yapmaya engel değildir, bu şekilde de tavaf yapabilirler.
c. Her konuda hacları tamam olur.

24. Kurban kesmenin amacı nedir?

a. Kurban kesilmeyip, bedelinin para olarakta ihtiyaç sahiplerine verilebilir.
b. Kurban kesilerek ikram edilir, ihtiyaç sahiplerine et dağıtılır.
c. Allah'ın emrine itaatin bir göstergesi olarak belirli niteliklere sahip olan hayvanı kesmektir.

25. Kan akıtılmak ne anlama gelmektedir?

a. Emredildiği için
b. Kurbanın rüknu olarak kabul edilir.
c. Kurban kestiğinin ilan edilmesi

26. Bir malın zekata tabi olmasının temel gerekçesi nedir?

a. Bu malın asli ihtiyaçların dışında olması
b. Zekata tabi olacak malın artabilen ve gelir getiren mallardan olması
c. Hepsi

27. Ziynet eşyalarından zekat verilmeyeceğini dile getiren ve eserinde bu görüşü savunan kimdir, eseri hangisidir?

a. Kardavi - Fıkhuz zekat
b. İbn Teymiyye - Zebaih
c. İbn'ül Kayyim - Fıkhü'l zekat

28. Ziynet eşyasında gereken miktara ulaşmışsa zekatı verilmelidir , diyen mezhep hangisidir?

a. Hanefi
b. Maliki
c. Şafii
d. Hanbeli

29. Aşağıdakilerden hangisi kadınların altın ve gümüşten yapılan ziynet eşyalarının zekata tabi olmadığını savunanların gerekçelerinden biri değildir?

a. Artışın ve getirisinin olmaması
b. Eşya hükmünde olması
c. Asli ihtiyaçlardan olması

30. Hangisi sınai servetlerden zekat verilmesinin gerekçelerinden değildir?

a. Sınai servetlerin zırai arazi ve orada elde edilen ürünlere benzemesi
b. Sanayileşmeyle birlikte zekata tabi malların gelirinde azalma olması
c. Sınai servetlerin hakikaten ve hükmen artan mallar kapsamında değerlendirilmesi


hazırlayan=NURŞEN35


Bu hizmet medineweb.net ailesine mahsustur.alıntı yapılması halinde kaynak verilmesi zorunludur.

__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 18 Kasım 2014, 10:13   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)

3. Ünite Soruları;1. İslami açıdan dini, ahlaki, hukuki ve sosyal boyutları olan sapasağlam sözleşme aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a. Dini nikah
b. Evlilik
c. Evlilik öncesi yapılan akid

2. Eş seçimiyle ilgili caiz olmayan en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

a. Müslüman bayanın gayri müslim erkekle evlenmesi
b. Velisinin rızası olmadan yapılan nikah
c. Dini vecibeleri gözetmeden yapılan nikah

3. Karı- kocanın anlaşmasıyla evliliğe son verilmesi ve kadının kocasına belli bir mali bedel ödemesine ne denir?

a. Nafaka
b. Muhalea
c. Hul
d. Hepsi

4. Tek taraflı iradesiyle boşama yetkisine sahip olan koca, evlilik akdinin kuruluşu sırasında nikahın devamı süresince boşama selahiyetini hanımına devretmesine fıkıh literatüründe ne denilmektedir?

a. Talak
b. Tefvizü't talak
c. Tefrik

5. Sünnete uygun olmayan boşamaya ne denir?

a. Sünni boşama
b. Şer'i boşama
c. Bid'i boşama

6. Evlilikte ve boşanmada öne sürülen en önemli şart aşağıdakilerden hangisidir?

a. İki şahit şartı
b. Birbirlerinin geleceğini garanti altına alabilmek için önerilen mali değer
c. Boşanmamak ya da boşanınca aynı kişi ile evlilik yapılması

7. Aile bireyleri açısından sıkıntı ve eziyete dönüştüğü durumlarda ayrılık aslında bir rahmettir. Ancak bu kararın uygulamaya konulması, bir süre sonra kararın gözden geçirilmesini gerektiren durumların ortaya çıkması halinde buna fırsat verecek şekilde boşamaya ne denir?

a. Bid'i boşama
b. Sünni boşama
c. Talak

8. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşüne göre, iki adil şahit bulundurma talebi iddet süresi içerisinde evlilik hayatına geri dönüşün mümkün olduğu boşamalara ne denir?

a. Sünni boşama
b. Bid'i boşama
c. Ric'i boşama

9. Boşanmanın gerçekleşmesi ile birlikte ödenmesi geleceğe tehir edilenin derhal ödenmesi gereken hal aşağıdakilerden hangisidir?

a. Nafaka
b. Mehr-i müeccel
c. Sadaka

10. Hangi boşanmalarda taraflardan birisinin ölümü halinde diğeri ona varis olabilmektedir?

a. Bid'i boşanma
b. Bain talak
c. Ric'i talak

11. Hukuk-i Aile kararnamesi 110. maddedeki düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hanımını boşayan koca, durmu hakime beyan etmeye mecburdur
b. İçinizden iki adil şahit tutun
c. Üç boşama, üç boşama olarak kabul edilir

12. Kur'an'da iddeti gerektiren sebebe bağlı olarak yeni bir evlilik için beklenmesi gereken süre hangisidir?

a. Kocasının ölümü sebebiyle evliliği sona eren kadın doğum yapıncaya kadar iddet bekler
b. Evlilik hayatı eşinin boşanmasıyla evliliği son bulan kadın özel halinde değilse ya da menopoz evresindeyse 3 ay iddet bekler
c. Eşiyle fiili aile hayatı yaşamadan boşanmış kadın iddet beklemez
d. Hepsi doğru

13. '' Günümüzde gebelik kısa sürede ve kesin olarak belirlenebildiği için eşinden ayrılmış kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için uzun süre iddet beklemesine gerek yoktur'' ifadesi hangi gerekçeye dayanır?

a. Hamile kadınlar iddet beklemez
b. Yeni evlilik yapmayı düşünmeyenlerin iddet beklemesi gerekmez
c. İddetin hikmet ve amacı mevcut hamileliği tesbitten ibarettir.

14. Dini nikah ile ilgili hangi ifade doğrudur?

a. Resmiyeti olmadığından hukuki yaptırımdan yoksundur
b. Dini nikah Kur'an'ın emridir
c. Nikahın topluma duyurulması için dini nikah gereklidir

15. İslam hukukçuları erkeğe tam boşama hakkı tanınmasını hangi temel hukuk prensibinin bir gereği olarak değerlendirirler?

a. Güç - sorumluluk dengesi
b. Akdi şartların bağlayıcılığı
c. Hak ve sorumluluk dengelenmesi
HAZIRLAYAN=NURŞEN35Bu hizmet medineweb.net ailesine mahsustur.alıntı yapılması halinde kaynak verilmesi zorunludur.


__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 19 Kasım 2014, 00:59   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)

4. Ünite soruları


1. Bir müslümanın hayatını dinin belirlediği helal- haram çerçevesinde ve yasaklardan uzak bir şekilde sürdürmek zorundadır. Yiyecek ve içeceklerle ilgili dini - fıkhi temel ilkelerden hangisi yanlıştır?

a. Yiyecek ve içeceklerde kural helal olmaktır.
b. Haramlardan asıl olan taabbudiliktir.
c. Zaruret durumunda istisnai hükümler geçerlidir.
d. Gıda ihtiyacını karşılamada haramlardan yararlanma helallerin yetersiz kalması durumu

2. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre yiyecek ve içeceklerde kural olan helal hangi cümleyle ifade edilmiştir?

a. Eşyada asıl olan ibahadır.
b. Helal sertifikası
c. Gıda, barınma , ve giyinme bütün insanların ortak ihtiyacıdır.

3. Dini usule uygun kesilmeden öldürülmüş ya da kendiliğinden ölmüş hayvan hangi gruba girmektedir?

a. Haram et
b. Murdar
c. Meyte

4. Gıda ve bağımlılıklar konusundaki yasakların fayda, zarar ilişkisi çerçevesinde bir takım akli gerekçelere dayanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Kur'an ve sünnette açıkça haram olduğu belirtilmeyen bazı gıdaların hangisine dahil olduğunun belirlenmesi
b. Haram hükmünün zamanla değişip- değişmemesi
c. Açlıktan çaresiz kalıp ihtiyaç miktarını aşmamak şartıyla haram olan gıdalardan yararlanabilir.

5. Kur'an'ın helal - haram ölçütü olarak belirlediği gıdalara ne denir?

a. Tayyibat - habais
b. Eşyada asıl olan ibahadır
c. Helal sertifikası

6. İnsanın hayat hakkı ve bunun tehlikelerden korunması, İslamın temel gayelerindendir. İnsanın vücut bütünlüğünün tehdit altında bulunduğu durumlarda gıdadaki haram oluş özelliği ortadan kalkmaktadır. Zaruret ddurumuyla ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır?

a. Zaruret halinde haram olan gıdadan tüketme izni geçici ve istisnai bir hükümdür.
b. Zaruret halinde haram gıdadan yararlanma , zarureti asgari düzeyde ortadan kaldıracak ölçüyü aşamaz.
c. Yeryüzünde ne varsa hepsinin insan için yaratıldığı göklerde ve yerde bulunan her varlık ve imkanın Allah'dan bir lütuf olmak üzere insanın emrine verildiğidir.

7. Kur'an'ı Kerim'de haram kılınan et hangisinin etidir?

a. Domuz eti
b. At eti
c. Eşek eti

8. Haramlık bir şeyin özü ve mahiyeti itibariyle kötülük ve zarar içermesinden kaynaklanmasına ne denir?

a. Helal sertifikası
b. Tayyibat habais
c. Li aynihi haram

9. Ölmüş hayvan eti yemek ve şarap içmek gibi dış etkilerden ve harama sebep olmaktan kaynaklanmasına ne denir?

a. Li zatihi haram
b. Li gayrihi haram
c. Hiçbiri

10. Mahiyetteki gıdaları tüetmenin fıkhi hükmü, haram bir gıdanın şekil ve mahiyet değişikliğine uğramasına ne denir?

a. İstihale

b. İstishal
c. İrsale

11. Günümüzde helal gıda konusuyla ilgili fıkhi problemlerin büyük çoğunluğu ne ile ilgilidir?

a. İstihale - karışım
b. Tayyibat - habais
c. Helal - haram

12. Fıkıh bilginleri ve mezhepler istihaleyi ikiye ayırmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Kendiliğinden gerçekleşen istihale
b. Dışarıdan müdahale sonucu oluşan istihale
c. Akli bilimsel deneylerle oluşan istihale

13. Hangi durumda istihale haramı helal yapar?

a. İstihalenin kendiliğinden gerçekleşmesi ile iradeye bağlı olarak gerçekleşmesi
b. Böyle bir görüş fıkhi bilgilerde yer almaz
c. Haram olan asla helale dönmez

14. Çağımızın en fazla tartışılan fıkıh problemi hangisidir?

a. Domuz
b. Haram - helal
c. Jelatin

15. Allah'ın adının anılmadan kesilen hayvanın etinin yenilip- yenilmemesi konusundaki görüş hangisidir?

a. Allah'ın adının anılıp- anılmadığının bilinmemesi durumunda yerken besmele çekilerek tüketilmesi.
b. Allah'ın adı anılmadan kesilen et haramdır.
c. Müslümanın kestiği belli şarlarda haram değildir.

16. Hayvanın kesim yöntemiyle ilgili günümüz fıkıh problemleri arasında hangi kesim önemli bir yer tutar?

a. Elektroşok
b. Sulu Yolum
c. Seri kesim
d. Hepsi

17. Bazı sahabe ve tabiun fakihleriyle Ebu Hanife'ye göre yaş üzümden elde edilen içkiye ne denir?

a. Şarap
b. Üzüm sirkesi
c. Hamr

18. İskar ne demektir?

a. İllet
b. Sarhoş edicilik
c. Haram

19. İnsanın akıl ve ruh sağlığını bozan sinir sistemini uyuşturup beyin işlevini olumsuz etkileyen maddeler arasında yer almaz?

a. İçki
b. Eroin
c. Kokain
d. Bali
e. Sigara

HAZIRLAYAN=NURŞEN35Bu hizmet medineweb.net ailesine mahsustur.alıntı yapılması halinde kaynak verilmesi zorunludur.__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Kasım 2014, 10:51   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)

5. ÜNİTE SORULARI


1. Tıp ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalışmaların iyi- kötü doğru- yanlış biçiminde ahlaki açıdan değerlendirilmesini ve bu değerlendirilmelerin belirli ilkelere oturtulmasını hedefleyen disipline ne denir?

a. Biyoetik
b. Tıp etiği
c. Canlı etiği

2. Günümüzde hücre ve gen çalışmaları insanlardan daha yoğun bir şekilde bitkiler ve hayvanlar üzerinde uygulanmakta ve bunlarla ilgili etik sorunlar hangi kapsamda ele alınmaktadır?

a. Biyoetik
b. Canlı etiği
c. Tıp etiği

3. İnsan hayatının başlaması ve sonlandırılması, doğum kontrol yöntemleri , genetik çalışmalar, insanlar üzerindeki tıbbi deneyler, organ nakilleri ve ötenazi gibi konular hangi kapsamdadır?

a. Tıbbi uygulamalar
b. Canlı etiği
c. Biyoetik

4. Haram maddelerle tedavide aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Haram maddelerle tedavi caizdir.
b. Haram maddelerle tedavi zaruret halinde caizdir.
c. Haram maddelerle tedavi belli şartlarla caizdir
d. Hepsi doğrudur.

5. Kaza, intihar, cinayet gibi şüpheli ölümlerde ölüm zamanını, nedenini belirlemek için delilleri ve ölenin kimliğini tespit etmek amacıyla yapılan otopsiye ne denir?

a. Adli otopsi
b. Tıbbi otopsi
c. Kadavra otopsi

6. '' Zaruretlerin yasakları mübah hale getireceği, ağır olan zararın hafif hale getireceği, özel zarar karşısında genel yararın tercih edileceği '' gibi fıkıh kaideleri aşağıdakilerden hangisinin caiz olduğu konusunda görüş bildirmişlerdir?

a. Tıbbi otopsi
b. Adli otopsi
c. Haram maddelerle tedavi

7. İyileşmesi imkansız bir hastalıktan dolayı dayanılmaz acılar çeken bir kimsenin yaşamına kendi veya kanuni temsilcilerinin isteği üzerine , acı vermeyen bir yöntemle son verilmesine ne denir?

a. İntihar
b. Ötenazi
c. İnfaz

8. Kur'an'ı Kerim'de '' Bir insana hayat vermek bütün insanlara hayat vermek gibidir '' buyurulmaktadır. Ayeti kerimede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dinin temel amaçlarının en başında canın korunması ilkesi gelmektedir
b. Ölme hakkı denilen bir hak meşruiyetine dayanmaktadır
c. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın

9. Çağdaş İslam bilginlerinin itikadi, fıkhi ve ahlaki boyutlarıyla ele aldıkları konu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Organ nakli
b. Ötenazi
c. İntihar

10. Batıda hangi yüzyılda insandan insana doku ve organ nakli yapılmıştır?

a. 18. yüzyıl
b. 19. yüzyıl
c. 20. yüzyıl

11. Ana rahmindeki canlılık hangi aşamadan sonra bir canı temsil etmektedir?

a. Cenin ana rahmine düştüğü an
b. Ruh üfürüldüğü zaman
c. Nutfe, alaka ve mudgadan sonra

12. Günümüzde kürtajla ilgili çok tartışılan konulardan biri hangisidir?

a. Anne hayatı için bir tehlike söz konusu olmadıkça kürtajın yapılması
b. Tüp bebek uygulaması
c. Hepsi

13. Klasik fıkıhda ceninin düşmesine yol açan kimselere ne gibi cezalar öngörülmüştür?

a. Ana rahmindeki ceninin düşmesine sebep olan kimselerin ceninin mirasçılarına GURRE denilen bir ceza ödemesi gerekir.
b. Bu diyet beşte biri oranındadır.
c. Fıkıh mezhebine göre faile keffaret gerekir.
d. Hepsi

14. Evli çiftlere ait embriyonun taşıyıcı yabancı bir kadının rahmine yerleştirilmesi sonucu dünyaya gelen bebeğin gerçek annesi kimdir?

a. Kur'anı Kerim'e göre hakiki anne çocuğu doğuran kadındır.
b. Bebeğin ayrıca genetik annesi vardır.
c. Bebek çift anneye sahiptir.
d. Hepsi doğrudur.

15. Hayatta olan kimsenin gözlerinden biri bir başka bir kimseye nakledilebilir mi?

a. Bir kişinin gözlerinden birinin başka birine nakledilmesi caiz değildir
b. Bu durum kişinin beden bütünlüğünü bozmaktadır
c. Hepsi


HAZIRLAYAN=NURŞEN35Bu hizmet medineweb.net ailesine mahsustur.alıntı yapılması halinde kaynak verilmesi zorunludur.

__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Kasım 2014, 12:05   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)

6. ÜNİTE SORULARI

1. Arapça'da '' lehv '' teriminin karşılığı hangisidir?

a. Eğlence
b. Boş vakit
c. Emanet

2. Fıtri bir ihtiyaç olan eğlence, İslamın ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla mübahtır. Aşağıdakilerden hangisi mübah olmayan bir eğlencedir?

a. Evlilik merasimleri
b. Savaş zaferi
c. Bayramlar
d. Sünnet düğünleri
e. Hiçbiri

3. İslam alimlerinin müziğin dini hükmü konusunda farklı değerlendirmede bulunmalarına yol açan faktörler nelerdir?

a. Müziğin icra edildiği ortam
b. Müziğin içeriği ve müzikle ilgili farklı hadis rivayetlerinin olması
c. Müziğin yol açtığı sonuçlar
d. Hepsi

4. Müziğin dinen meşru olabilmesi için hangi hususlar mübah görülmüştür?

a. Müziğin dinin temel inanç , amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmaması
b. Müzik kişiyi yapması gereken görevlerin alıkoymaması
c. Haramların işlenmesine yol açmaması
d. Hepsi

5. Meysir ne demektir?

a. Müzik
b. Eğlence
c. Kumar

6. Aşağıdakilerden hangisi kumar türüne girmez?

a. Bir işyeri ya da kurumun müşterileri arasından çekilişin isabet ettiği kişilere hediyeler vermesi
b. Spor toto ve loto
c. At yarışları
d. Piyango ve futbol

7. Fıkıh ilmıinde genel anlamda yarış için kullanılan '' müsabaka ''dır. Hz. Peygamberimiz (sav) hem savaşa hem de eğitim amacı taşıdığı için hangi müsabakaları uygun görmüştür?

a. Binicilik ve at yarışları
b. Deve yarışları
c. Atıcılık
d. Hepsi

8. Yarışmalarda ödül koyulmasında alimlerin görüşü nedir?

a. Devlet hazinesinden karşılanabilir
b. Haram kılınmış bir konuda yapılan yarışma için ödül verilemez
c. Yarışmada ödül kumara dönüştürülmemeli
d. Hepsi

9. Hz. Peygamberimiz (sav) döneminde müşrikler, Allah'ü Teala'yı bilmekle ve kabul etmekle beraber putlarıda tapılacak varlıklar olarak kabul ediyorlardı. Bu nedenle onun öğretisinde putlara karşı alınan tedbirler nelerdir?

a. Tevhid inancı öğretilmiş ve putçuluğa vesile olabilecek heykelcilik ve resim yasaklanmıştır
b. İlahi dinlerde resim ve heykel yapımına olumsuz yaklaşımın putperestliği engelleme ile yakın bağlantılıdır.
c. Hepsi

10. İbn Abbas'ın resimcilik hakkındaki fetvası ne olmuştur?

a. Sadece cansız varlıkların resimlerini yapmasını tavsiye etmiştir
b. Hz. Süleyman'ın dinine göre caizdi, İslamda bu hüküm neshedilmiştir
c. Resim ve heykelle uğraşan Kur'anı inkar etmiş olur.

11. Alimler resim ve heykel yapımını hangi kategoride değerlendirmiştir?

a. Dağların , yıldızların , ağaçların ve tabiat güzelliklerinin resminin yapılmasında beis yoktur
b. Ev, ibadet , araba , gemi gibi insanların inşa ettiklerinin resimlerini yapmakta sakınca yoktur
c. Canlı tasvirlerinin çocukların oyuncağı olmasında bir sakınca yoktur
d. Hepsi

12. Canlıların resimlerinin yapılmasında Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre görüşleri hangisidir?

a. Canılı resimlerini yapmak yasaktır
b. Resim ile heykel arasında fark yoktur
c. Hayal edilen bir takım varlıkların resimleri ile ata kanat takmak gibi şekli değiştirilmiş canlı hayvan resimleri de böyledir.
d. Hepsi

13. Arap literatüründe resmin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Suret
b. Heykel
c. Tasvir


HAZIRLAYAN=NURŞEN35Bu hizmet medineweb.net ailesine mahsustur.alıntı yapılması halinde kaynak verilmesi zorunludur.
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Aralık 2014, 17:24   Mesaj No:7
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.526
Konular: 1144
Beğenildi:4362
Beğendi:3686
Takdirleri:11335
Takdir Et:
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)7.ÜNİTE1. İslam fıkhında kolay bir ticari hayatı benimseyen ilke hangisidir?a. İlgili ticaret mali ibahadır.
b. Bir malın ticaretinin yasaklandığına dair açık bir nass bulunmadığında onun ticaretinin mübah olması esastır.
c. Li aynihi mallardan uzak durmak2. İslam fıkhına göre eşya hak ve menfaatten oluşan ticaret malının özellikleri hangisidir?a. Satış ya da kira sözleşmesine konu olan malın dinen yasaklanmış olması

b. Ticaret malının miktarı ve nitelikleri müşteri tarafından bilinmeli , fiyatı belli olmalı

c. Alışveriş vadeli yapılacaksa vade , bedel ödemenin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği belli olmalıdır

d. Satıcı sattığı malın özellikleri ve fiyatı hakkında müşteriye doğru bilgi vermeli
e. Hepsi
3. İslam alimlerinin bir kısmı vadeli satıştaki fiyat farkının caiz olmadığını savunmaları hangi delile dayanmıştır?a. Veresiye satışta peşin ve veresiye fiyatların farklı belirlenmesinde yapılan sözleşme yasak olmalı

b. Veresiye satıştaki vade farkı da bir nevi faiz işlemindeki karşılıksız paraya benzer

c. Veresiye satışta bir belirsizlik bulunduğundan veresiye satış caiz olmamalıdır

d. Harama götüren helal yolları kapatma ( sedd-i zeria ) ilkesi gereğince bu tür işlemi yasaklamak gerektiği için peşin fiyatına veresiye taksitle mal satılmalı ve peşin alış-veriş imkanı olmayanlar için faizsiz borç para ( karz-ı hasen ) veren müesseseler oluşturulmalı
e. Hepsi.
4. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre vadeli satıştaki vade farkının caiz olduğu görüşlerini hangi delille ispatlamaya çalışmışlardır ?a. Hadis alimleri şartlı satışı yasaklayan hadisin sahih olmadığını senedinde ravilerin bulunduğunu tesbit etmemişler , ayrıca peşin ve veresiye fiyat belirlendikten sonra satışın yapılması halinde vade farkının caiz olduğu benimsenmiştir.

b. Veresiye satıştaki vade farkı faiz olmadığını para karşılığında para olmayan bir mal peşin veya veresiye olarak satıldığında fiyat farkı faiz sayılmayacağını savunmuşlardır.

c. Malını peşin olarak satan satıcı parasını hemen alarak alışverişi bitirir. Veresiye satan esnaf alacağını yazmak, takip etmek, tahsil etmek gibi külfetlerle karşı karşıyadır. Bu durumda fiyatın peşin fiyatından fazla olması gerekir.

d. Veresiye verilen malın parası tahsil edilmemesi ve enflasyona uğrayarak değerini kaybetmesi de sebep teşkil ettiğinden taraflar veresiye satışta malın fiyatını ödeme hususunda anlaşmaları '' meçhulün satışı '' anlamına gelmez

e. Peşin ödenen para karşılığında malın veresiye satışı (selem satışı ) gibi alışverişlerde ziraat ile meşgul olanlar hasat zamanından önce para almaları sünnetle caiz olduğundan benimsenmiştir

f. Malını peşin satan tüccar bu mala ihtiyacı olan fakat parası olmayan kişi borç para hatta faizle borç bulmaya çalışacağı için bu haram yolu tıkamak için veresiye satışı helal görmüşlerdir

g. Hepsi
5. Taksitli satışta vade farkının yasaklanması İslam fıkhının hangi temel ilkesiyle çelişir ?a. Alışverişlerde peşin satış şartının olması
b. Hayatı kolaylaştırmak ve sıkıntıları gidermek
c. Hiçbiri.6. Alışverişi teberru (hibe), ödünç , borç ve emanet gibi işlemlerden ayıran en önemli özelliği nedir?a. Bilinmezlik satış akdinde sözleşmenin sıhhatini etkileyen bir durumdur.
b. Bir satış akdinde satılan mal ya da fiyattaki bilinmezlik akdi kusurlu yapar, ifsad eder
c. Alışverişte satılacak mal için bir fiyatın belirlenmesi ve bu fiyat üzerinden tarafların anlaşmasıdır.
7. '' Vehbe Zuhayli '' adlı günümüz fıkıh alimi hangi görüşü tercih etmiştir ?


a. Gelecekte belirlenecek bir fiyatla yapılacak satışın uygun olmadığı görüşünü tercih etmiştir.
b. Müşteri borcunu ödeyeceği zaman aldığı malın parasal karşılığında anlaşarak esnafa nakit ödeme yaparken tarafların anlaşması halinde malın mislini ya da parasal karşılığını ödemek caizdir.
c. Hiçbiri8. Ahmet b. Hanbel, İbn Teymiyye ve İbnü'l - Kayyım hangi görüşü benimsemişlerdir?a. Fiyat belirtilmeden veresiye olarak satılan malın fiyatının müşterinin ödemede bulunacağı günün fiyatından hesaplanması caizdir.
b. Malın bir kısmının fiyatını belirleyerek yapılan alışveriş
c. Veresiye satış caiz olduğu gibi veresiye satışda makul bir miktar vade farkı da caizdir.9. Modern iletişim araçlarıyla yapılan alışverişin İslam fıkhı açısından hükmü nedir ?


a. Akitlerde asolan mübah olmaktır
b. Elektronik cihazlarda karşılıklı akit olmadığı için mübah değil.
c. Sahih bir sözleşme için tarafların aynı mekanda hazır bulunmalarının şart olmadığı ve birbirinden uzakta bulunan kimselerinde elektronik cihazlarla ticari akitlerin yapılması mümkündür.10. Kaparonun satıcıya helal olmayacağı görüşü hangi şıkta doğru verilmiştir ?a. Hanbeli - Eş'ari - Mutezile
b. Hanefi - Maliki - Şafii
c. İbrahim Kafi Dönmez11. '' Bir konu hakkında onun helal hem de haram olduğuna dair nass bulunuyorsa, haram kılan nass helal kılan nassa tercih edilir '' görüşü kime aittir ?


a. Şevkani
b. İbnü'l - Kayyım
c. Hanefi
12. İslam Fıkıh Akademisi kaparolu satışın caiz olduğu görüşü nerede ele alınmıştır?a. Mezhepler döneminde
b. Şevkani döneminde
c. 1994 yılında - Bruney
13. Karşılıklı rıza bulunmasına rağmen kaparonun meşruiyetinin tartışılması mali akitlerdeki hangi önemli ilkeyle ilgilidir?a. Kaparolu satış muhayyerlik süresinin sınırlandırılması şartıyla ilke olarak caizdir
b. Haksız kaancın batıl mal elde etme yolu olarak görülmesi ve haram kılınması ilkesiyle ilgilidir
c. Hiçbiri
14. Kira müddeti sona erdiği halde kiracı kiraladığı dükkanı boşalmayarak mal sahibinden hava parası alması caiz midir?a. Kira sözleşmesi son bulduğuna göre kiracı kiraladığı yeri boşaltmakla yükümlü olup mal sahibinden hava parası alması caiz değildir.
b. Günümüz fıkıhçılara göre caiz olması olasılığı kuvvetlidir
c. Hiçbiri
15. Bir gayrimenkulü şartsız olarak kiralayan kiracı kiraladığı gayrimenkulü kira müddeti içinde istediği bedel karşılığı bir başkasına kiralaması hakkında Hanefi mezhebinin görüşü nedir?a. Kiracının kiraladığı yeri bir başkasına fazla bedelle kiraya verebilmesi için o gayrimenkule bakım, onarım gibi bir masraf olmasını gerekli görmüştür.

b. Gayrimenkulü boşaltması için gerek mal sahibinden ve gerekse ikinci kiracıdan hava parası istemesi caiz değildir.

c. Hepsi
16. '' Cana veya mala karşı oluşma ihtimali bulunan risklerin zararlarını tazmin etmeye'' ne denir?a. Sigorta
b. Hava parası
c. Kaparo

17. Ticari sigortaların unsurları hangi şıkta doğru verilmiştir?a. Sigortacı - sigortalı
b. Sigortalanan tehlike , riziko, sigortanın ödediği sigorta primi
c. Sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği sigorta tazminatı
d. Hepsi
18. Günümüz alimlerinin bir kısmının ticari sigortaların bütün türlerinin caiz olduğu görüşü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?a. Ticari sigorta sözleşmesi klasik dönem İslam fıkhında kabul edilmiş sözleşmelere benzemesi ve sosyal sigortaların meşruiyetinin meşru olması yönünde bir delil olacaktır.

b. İslam hukukunda '' Akitler asıl olan hüküm mübahlıktır'' ilkesiyle günümüz dünyasında sigortacılık zaruret haline gelmiştir. Teberru sözleşmesine yardım niteliği olduğundan caizdir

c. Sigortalının her prim ödediğinde sigorta güvencesini elde ettiği için iç huzura kavuştuğunu savunmuşlar, sigortacı ve sigortalı taraflar verdiklerinin karşılığını aldıklarından caizdir.

d. Hepsi
19. Ticari sigortanın caiz olmayacağını bildiren kuruluşlardan hangisi yanlıştır?


a. Dünya İslam Birliğine bağlı fıkıh akademisi
b. İslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam fıkıh akademisi
c. I. Uluslararası İslam Ticaret hukukunun günümüzdeki meseleleri kongresi
20. Din İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ticari sigortanın caiz olmasına karar vermesine rağmen hangi konuda caiz olmadığına karar vermiştir ?a. Kar payı esasına dayalı olan sigorta
b. Bireysel emeklilik sigortası
c. Konusu din tarafından yasaklanmış olan sigorta
21. İslam dünyasında hükmü tartışılan sigorta çeşitlerinden biri hangisidir ?
a. Sabit primli sigorta
b. Zorunlu sigorta
c. Değişken primli sigorta
22. Bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı teminat altına alınması için serbest iradeleriyle bir riziko teminatı olan sigorta hangisidir ?a. Sosyal sigorta
b. Hususi sigorta
c. Hiçbiri
23. Hususi sigortalar sigortanın ödeyecekleri prim açısından hangi şık yanlış verilmiştir?a. Özel primli sigorta
b. Sabit primli sigorta
c. Değişken primli sigorta

24. Ticari sigortaların hiçbir türünün caiz olmadığı görüş hangisidir?a. Sigortalı kısa süre içinde birkaç defa sigorta primi ödemesi sonrasında sigortalanan risk gerçekleşince, sigorta şirketinden astronomik bir sigorta tazminatının alınması

b. Nakitlerin para cinsinden olması sebebiyle sigorta primi kadar sigorta tazminatı alınması halinde aralarındaki gecikme nedeniyle gecikme faizi ( ribe'n - nesie) ve fazlalık faizi 8 ribe'l- fadl ) gerçekleşmektedir.

c. Aşırı garar (aldanma ) içeren alışverişin bir nevi kumar sayılması gerektiği düşüncesi ve sigortacının bir risk oluşmaması halinde sigortalıya tazminat ödememesi sebebiyle sigortalıdan aldığı primler karşılıksız bir kazanç olacağından '' batıl yollardan başkasının malına el koyma '' şekli olacağından dolayı.

d. Alimler sigortalığa değil, sigortanın '' yardımlaşma '' amacının dışına çıkılarak ticari kazanç elde etmek sigorta güvencesinin bir meta gibi satılması, mürsel maslahat , örf ve zaruret gibi gerekçelere sığınılması

e. Hepsi..

[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]hazırlayan nurşen35
Alıntı ile Cevapla
Alt 31 Aralık 2014, 16:39   Mesaj No:8
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.526
Konular: 1144
Beğenildi:4362
Beğendi:3686
Takdirleri:11335
Takdir Et:
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)8. ÜNİTE1. Faizsiz bankacılık ya da katılım bankacılığı nerede ve hangi yılda başlamıştır?


a. İran - 1961
b. Mısır - 1963
c. Suriye - 19502. Fıkıh literatüründe faizin türleri hangisidir?


a. Borç faizi ( ribe'n - nesie )
b. Alış-veriş faizi ( ribe'l - bey )
c. Hepsi
3. Alış - verişde paranın para karşılığında veya misli malların birbiriyle takasında karşılıklardan birindeki ölçülebilir fazlalığa ne denir ?


a. Alış- veriş faizi ( ribe'l - bey )
b. Fazlalık faizi ( ribe'l - fazl )
c. Borç faizi ( ribe'n - nesie )
4. İslam'ın izin verdiği vadeli satış aşağıdakilerden hangisidir ?


a. Paranın para ile takası
b. Bedellerden birinin para, diğerinin mal olduğu işlem
c. Hiçbiri
5. Satım akdinden kaynaklanan ikinci faiz türü hangisidir?a. Fazlalık faiz
b. Borç faizi
c. Veresiye faiz
6. Ubade b. Samit'in rivayet ettiği '' Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz cinsi cinsine eşit ve peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın '' hadisi aşağıdakilerden hangi isimle anılmaktadır ?
a. Altı mal hadisi
b. Faizi açıklayan hadis
c. Hiçbiri
7. Faizin gerçekleşmesine neden olan temel özellikler aşağıdakilerden hangisidir ?a. Misli misline birbirine eşit
b. Aynı cins ve aynı ölçü birimine bağlı
c. Hepsi
8. Sermaye , para ve kredi ile ilgili her türlü işlemi yapan mali aracı kurumuna ne denir ?


a. Zaruret halinde faiz
b. Fazlalık faiz
c. Katılım bankacılığı
9. Katılım bankacılığının işlemleri arasında hangisi yanlıştır ?a. Sermaye toplama
b. Sermaye kullandırma
c. Bankacılık hizmetleri
d. Ticaret yatırım10. Katılım bankacılığında sermaye toplama temel yollarından hangisi yanlıştır?a. Öz sermaye
b. Mevduat
c. Ticari sermaye11. Cari hesap ve katılım hesabı hangi temel sermayeyi kapsamaktadır ?a. Mevduat
b. Öz sermaye
c. Katılım bankacılığı
12. Bankacılıkta hesapları faizli uygulamadan ayıran en önemli farklılık nedir ?a. Zaruret
b. Katılım hesaplarında kar ve zarara katılma şartı
c. Sermaye sahibinin yararına olması
13. Katılım bankacılığı kurumlarına katılım hesabı yoluyla para yatıranlar , belirlenen süre sonunda kar ve zarara ortak olduklarını bilmektedir, ortaklık sermayesinin fıkıhdaki adı nedir?a. Öz sermaye
b. Mudarebe
c. Cari hesap
14. Peşin satın alınan malı belli bir kar ilave ederek vadeli satışına ne denir ?a. Murabaha
b. Mudarebe
c. Murakebe
15. Katılım bankaları murabaha yaparken talep edilen murabaha akdinin katılım bankacılığı bağlamında gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğine dair hususların hangisi doğrudur?


a. Katılım bankası mal hükmü taşımayan vergiler, cezalar ve harçlar murabaha akdi yoluyla krelendirilemez, ayrıca içki, domuz eti, kumar malzemeleri gibi haram işlerde kullanılanlar için murabaha yapmaz.

b. Murabaha konu olan malın taksitle satışa elverişli olup olmadığı önceden müşterinin zimmetine geçmiş olmamalı ve alım- satım işleminin sahte olmaması gerekir

c. Hepsi

16. Günümüz katılım bankaları müşterileri ile yaptıkları murabaha anlaşmalarını fıkhi açıdan hususlarında hangisi doğrudur ?


a. Temerrüd faizi gibi helali haram haramı helal kılan şartlar ileri sürülemez.

b. Kurum, siparişi verip ödeme yaptıktan sonra mal teslim edilmezse veya istenilen niteliklerden farklı olsa da ya da bozuk malı satın almış kabul edip bütün yükümlülüklerini yerine getirme zorunda bırakılması fıkhen geçerli değildir.

c. Hepsi
17. Faizsiz finans kurumlarının toplandıkları sermayeyi değerlendirmede ortaklık yönteminin türleri arasında hangisi yanlıştır?a. Sermaye ortaklığı ( müşareke )
b. Emek sermaye ortaklığı ( mudarebe )
c. Cari hesap
18. İki ya da daha fazla kişinin belirli sermayeler koyarak birlikte iş yapmak ve oluşacak kar veya zararı paylaşmak üzere kurdukları ortaklıklara ne denir ?a. Sermaye ortaklığı ( müşareke )
b. Ortaklık yönetimi
c. Murabaha

19. Sermaye ortaklığının katılım bankaları uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a. Getirisi yüksek riski az olan tarım, sanayi, inşaat ve ticaret sahalarında banka şirket kurar ve işletir.

b. Katılım bankaları sermaye sağlayarak bir projede ortaklık kurulur ve bu ortaklığın özelliği katılım bankasının kurulan ortaklığının yönetim ve işletmesine katılma hakkının bulunmasıdır

c. Hepsi
20. Bazı ortaklıklar nakit karşılığı belirlenmiş bir mal üzerinde olur. İşletmeci finans kurumuna her taksit ödediğinde finans kurumunun ortaklığı azalır ve işletmecinin hissesi aynı oranda arttıkça haklarının işletmeciye devredilmesine ne denir ?
a. Ortaklık yönetimi
b. Mudarebe
c. Mülkiyetin devriyle sona eren ortaklık
21. Sermaye ortaklığının sağladığı amaç ve yararları hangisidir?a. Faizli yöntemle yatırım yapma zorunluluğu kalkar ve faizden kaçınmak için tasarruflarını yatırıma yönlendiremeyen kimselerin tasarruflarının ekonomiye kazandırılmasını teşvik eder

b. Kar ve zarardan ortaklıktaki pay oranında etkilenme olacağından tasarruf sahipleri paralarını değerlendirecekleri banka ya da finans kurumunu seçerken dikkatli davranır.

c. Ortaklığın verdiği yetkilere dayanarak sermaye sağlayan finans kurumu yatırımı denetler ve daha sağlıklı ortaklıkların kurulmasına katkıda bulunur.

d. Hepsi

22. Sermaye ortaklığında İslam hukukçularının aradıkları şartların hangisi doğru olarak verilmiştir?a. Tarafların sermaye üzerindeki haklarının belirlenmiş olması
b. Başkasının zimmetinde bulunan bir borcun sermaye yapılmaması
c. Sermayenin % 40 olarak belirlenmesi
d. Hepsi

23. Faizsiz bankacılıkta sermayeyi işletme yöntemleri hangisidir ?a. Murabaha
b. Ortaklıklar
c. Kiralama
d. Hepsi

24. Bir şeyin aynının değil de menfaatinin belirli bedel karşılığında kiralanmasıdır. Katılım bankasının o malı müşterisine kiralarken aldığı fiyat üzerine kar koyarak uygulamasına ne denir?
a. Leasing
b. Mevduat
c. Cari hesap

25. Günümüzde '' parasal işlemlerde'' genel anlamda kolaylık sağlayan banka kartlarından hangisinde faiz uygulanır ?
a. Debit kart
b. Charge card
c. Kredi kartı


26. Kuruluşun kiracısına kullandırmak için satın aldığı malın mülkiyetinin taksitleri kira bedeli olarak ödendikten sonra müşteriye geçmesini sağlayan sözleşmeye ne denir ?

a. Finansal kiralama
b. Katılım bankası
c. Kasa kiralama
27. Kredi kartı anlaşmasında kart hamiline kefil olmakta ve verdiği kart ile yapılan mal ve hizmet alımlarının karşılığını hangisi tahakkuk eder ?a. Vekalet sözleşmesi
b. Kefalet akdi
c. Havale

28. Kart hamili (müşteri) ile alacağın kart yoluyla tahsil eden taraf (işyeri) arasındaki ilişki alacağın tahsil edilmesi bakımından nasıl bir ilişki vardır?


a. İskonto payı
b. Kefalet akdi
c. Havale
[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]

hazırlayan nurşen35

Alıntı ile Cevapla
Alt 02 Ocak 2015, 16:54   Mesaj No:9
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.526
Konular: 1144
Beğenildi:4362
Beğendi:3686
Takdirleri:11335
Takdir Et:
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)9. ÜNİTE1. Sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evrağa ne ad verilir ?a. Faiz
b. Menkul kıymetler
c. Çek
2. Menkul kıymetler arasında yatırım aracı olan hangisidir?a. Tahvil
b. Hazine bonusu
c. Kar- zarar ortaklığı belgesi
d. Hepsi

3. Menkul kıymetlarin grubundan olan '' para ve alacak senetleri'' arasında hangisi yer almaktadır ?a. Tahviller
b. Kar -zarar ortaklığı belgeleri
c. Finans bonoları
d. Gelir ortaklığı senetleri
e. Hepsi
4. Menkul kıymetlerin diğer bir grubu olan ortaklık senetlerini kapsayan aşağıdakilerden hangisidir?a. Hazine bonosu
b. Hisse senetleri
c. Tahviller
5. Sabit gelirli menkul kıymetler hangisidir?a. Tahviller
b. Hazine ve banka bonoları
c. Hepsi
6. Değişken gelirli menkul kıymetler hangisidir?a. Klasik hisse senetleri
b. kar -zarar ortaklığı belgeleri
c. Hepsi
7. Kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli, borç senedi olan tahvilin değeri aşağıdakilerden hangisidir?a. Nominal değer
b. İhraç değeri
c. Piyasa değeri
d. Hepsi
8. Bir ananom şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında bu paylardan her birini temsil eden, kıymetli evrak olan hisse senedi sahibine aşağıdaki haklardan hangisini sağlar?a.Şirket karından pay alma hakkı

b. Sermaye artırımından yeni sermayeden eldeki hisseler oranında yeni hisse alma hakkı

c. Şirket yönetiminde oy hakkı

d. Tasfiyeden pay alma ve şirket faaliyetlerini takip etme hakkı

e. Hepsi
9. Devlete ait bir kurum ve kuruluşun gelirine ortak olunması için çıkarılan senetler '' gelire endeksli senettir'' bu senedin diğer adı nedir?a. Hisse senedi
b. İntifa senedi
Alacak senedi
10. Faizli borç senedi olan menkul kıymetler hangisidir?a. Tahvil
b. Hazine bonoları
c. Hepsi11. Hisse senetlerinin hükmünü etkileyen durum aşağıdakilerden hangisidir ?


a. Genel kurul karar vermedikçe küçük pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmaz, zengin bir şirketin itiraz etmeleri halinde şirketin zenginliğinden istifade edemez.

b. İslam fıkhında '' şirket sermayesinin ancak nakit olması '' prensibi holdingleşme esnasında uygulanmadığı için bir şirketin hisse senedi için ikinci bir şirket kurulabilmekte böylece gerçekte az bir sermayeye sahiplermiş gibi insanlar aldatılmaktadır.

c. Alıcı ya da satıcıdan birinin diğerini aldatarak satımda gayn-ı fahiş ( fahiş aldatma ) yaptığı sabit olursa aldanan tarafın satım akdini feshedebileceğini hükme bağlamaktadır. Ayrıca şirket ortakları şirketten ayrılmak istediklerinde şirketin kendisine düşen pay mal olarak verilmesi gerekir, şirketler bu kurala uymamaktadır.

d. Hisse senetlerinin değeri gerçek değeri ile paralellik arz etmelidir. İslam dinine göre yasaklanmış olan alanlarda hisse senedinin alınıp satılması da bir nevi kumar haline geldiği için caiz değildir

e. Hepsi
12. Bankadan alacaklı bulunan bir kişinin hamiline veya adı yazılı kişiye para ödemesi için bankaya verdiği yazılı emri taşıyan kağıda ne denir?a. Hisse senedi
b. Çek
c. Tahvil
13. Senet kırdırmanın caiz olmadığı görüş hangisidir?a. Senet ve vadeli günü gelmeden bir banka aracılığıyla nakde çevrilmesinin borcun daha aşağı bir miktar para ile peşin satışı olarak görenler bu işlemi faiz olarak görmüşlerdir

b. Çek kırdırırken alınan komisyonun karşılıksız bir para olduğundan caiz değildir.

c. Hepsi
14. Senet kırdırmanın caiz olduğunu düşünenlerin görüşü hangisidir ?a. Borç senedi araya üçüncü bir şahıs girmeksizin alacaklı tarafından borçluya senetteki yazılı tutardan daha az bir miktara satılacak olsa çek kırdırma sayılmadığından caizdir

b. Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda havale denir. Faizli işlemle ilgisi olmadığı için caizdir.

c. Hepsi
15. Menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili temek husus hangisidir?a. Kar - zarar ortaklığı belgelerinin intifa senetlerinin ve gelire endeksli senetlerin yıl sonundaki ana para ve kar toplamı üzerinden zekat verilir

b. Tahvil ve hazine bonolarının ana parasından % 2,5 oranında zekat gerekir. Faizinden zekat verilmez.

c. Hepsi16. Tahvil ve hazine bonosu gibi kıymetli evraklardan faiz gelirlerinden zekat verilmemesinin hükmü hangisidir?a. Nisap miktarının bulunmaması
b. Faiz gelirinin üzerinden bir yıl geçmesi
c. İslam fıkhına göre mülk edinme yolu olmaması
[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]

hazırlayan nurşen35
Alıntı ile Cevapla
Alt 08 Ocak 2015, 00:17   Mesaj No:10
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.526
Konular: 1144
Beğenildi:4362
Beğendi:3686
Takdirleri:11335
Takdir Et:
Standart Cevap: Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35)10. ÜNİTE1. Gayrimüslimi ifade eden isimlerden hangisi doğrudur?


a.Ehl-i kitap
b. Mecusi
c. Sabii
d. Hepsi
2. Tevrat , Zebur , İncil veya Suhufu olan her ümmet ehl-i kitaptır, görüşü kime aittir ?a. Maliki
b. Şafii / Hanbeli
c. Hanefi / Ebu Ya'la3. Ebu Hanife aşağıdakilerden hangisini ehl-i kitap olarak değerlendirir?


a. Mecusiler
b. Sabiiler
c. Müşrikler
4. İslam Devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitap kimlerdir?a. Zimmiler
b. Harbiler
c. Müs'temenler
5. İslam'ın egemenliğinde her türlü varlıklarının korunması ve bazı kamu hizmetlerinden muaf tutulmaları karşılığında cizye denilen bir vergi ödemek şartıyla dini inanç , ibadet , eğitim ve şahsi hukuk özerkliğine sahip olmak ve süreklilik arz eden akite ne denir?a. Yaşama hakkı
b. Mülkiyet hakkı
c. Zimmet sözleşmesi6. Bir gayrimüslim İslam ülkesinde toprak satın alıp, kendisi için ev yaptırabilir mi?a. O ülkenin vatandaşı olmuşsa ev yaptırmasında sakınca yoktur. Zimmet sözleşmesi yapmamışsa bu haktan yararlanamaz.
b. Gayrimüslimde müslümana verilen haktan yararlanır.
c. Hiçbiri
7. Hanefi ve Malikilere göre '' bir müslüman gayrimüslimin domuz ve içki gibi mallarını telef etme '' hakkındaki görüşü nedir ?a. Zarar veren kişi isterse tazmin eder.
b. Gayrümüslimin malı domuz ya da içki bile olsa maldır, tazmin edilmesi gerekir.
c. Hiçbiri
8. Kişinin kendi iradesiyle müslümanlıktan vazgeçtiğini söz veya yaşantı şeklinde ortaya koymasına ne denir?


a. İrtidat
b. Mürted
c. Gayrimüslim
9. Evlilik akdinden sonra eşlerden birisinin irtidat etmesi halinde bu akdin bozulacağı görüşünü bildiren hangi mezheptir?a. Şafii ve Hanbeli
b. Selefi ve Maturidi
c. Hanefi ve Maliki10. Gayrimüslim eşlerden birinin müslümanlığı seçmesi, yani ihtidası hakkındaki Hanefi mezhebinin görüşü nedir?a. Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerinede müslüman olmasını teklif ettiğinde kabul ederse evlilik akdi devam eder, redederse kadının iddeti beklemeden evlilik hayatı sona erer.
b. Kadın müslüman olmuşsa nikah akdi kendiliğinden bozulur.
c. Hiçbiri
11. '' Gayrimüslim eşlerden kadının ihtidası halinde zifaf öncesi gerçekleşmişse nikah akdi kendiliğinden son bulur ya da ihtida zifaf sonrası gerçekleşmişse diğerinin ihtidası da kadının beklemekte olduğu iddet içerisinde meydana gelirse nikah akitleri devam eder, aksi halde iddetin sona ermesiyle evlilikleri son bulur '' görüşü kime aittir?a. Şafii - Ahmet b. Hanbel
b. Hanefi - Tabiun
c. İbn Teymiyye - İbnü'l Kayyım
12. İslam alimlerinin geneline göre hangisinde eşlerden biri müslüman olursa ayrılık zorunlu değildir?a. Eşlerden ikisi de ehl-i kitaptan olan kadın müslüman olursa
b. Eşlerden ikisi de müşrikken erkek müslüman olursa
c. Eşlerden ikisi de ehl-i kitaptan olan erkek müslüman olursa
13. İslam hukuku açısından mirasa engel olan durum hangi şıkta doğru verilmiştir?


a. Din ayrılığı
b. Kölelik
c. Miras bırakanı öldürme
d. Hepsi
14. İslam bilginlerinden hangisi din ayrılığını miras engeli olarak görmez ?a. Said İbnü'l Müseyyeb
b. Ebu Hanife
c. Zahiriler
15. Bir gayrimüslimin müslüman oğlu ölen babasından miras alabilir mi?a. Din ayrılığı müslüman oğulu ölmüş babasının mirasından yoksun edemez.
b. Gayrimüslimin müslüman oğlu , ölmüş olan babasına mirasçı olamaz
c. Hiçbiri.
[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]

hazırlayan nurşen35
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları Medineweb Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 07 Ocak 2019 19:25
Günümüz Fıkıh Problemleri 2018 Güz Dönemi Soru ve Cevapları nurşen35 çıkmış ve deneme sınavlar 7 19 Aralık 2018 13:00
Günümüz Fıkıh Problemleri Dersi Soru-Cevap Bölümü/Medineweb Medineweb Günümüz Fıkıh Proplemleri 64 10 Kasım 2018 14:02
günümüz fıkıh problemleri 1.ünite soru-cevap EyMeN&TaLhA Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 17 Kasım 2017 21:16
Günümüz Fıkıh Problemleri 1 / 6 Ünite Soru ve Cevapları Medineweb Çalışmaları nurşen35 Günümüz Fıkıh Proplemleri 9 01 Mayıs 2016 01:36

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288