Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 3.Sınıf Dersleri > İslam Bilimlerinde Yöntem

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  09 Ocak 2014 (19:19), Konuya Son Cevap : 10 Kasım 2019 (14:28). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 3,00 puandır.
Alt 09 Ocak 2014, 19:19   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:47
Mesaj: 2.840
Konular: 337
Beğenildi:883
Beğendi:190
Takdirleri:3132
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Islam bilimlerinde yöntem * deneme sınavı*

Islam bilimlerinde yöntem * deneme sınavı*

İSLAM BİLİMLERİNDE YÖNTEM DERSİ DENEME SINAVI

1. “Bilgi”, insanın hangi özelliğiyle ilgili bir kavramdır?
A-) Duygusal oluşuyla
B-) Yaratıcı oluşuyla
C-) Fiziksel bir varlık oluşuyla
D-) Biyolojik bir varlık oluşuyla
E-) Sosyal bir varlık oluşuyla


2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?
A-) Güçlüğün sezilmesi
B-) Problemin tanımlanması
C-) Çözümün tahmin edilmesi
D-) Sonucun raporlaştırılması
E-) Sonucun duyurulması

3. Bilgi üretirken dini metinleri kullanan, onların anlaşılması ve yorumlanmasını amaç edinen bilimlere “Temel İslam Bilimleri” adı verilmektedir.
Bu ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi Temel İslam Bilimleri’nden biri değildir?
A-) Kelam
B-) İslam Tarihi
C-) Tefsir
D-) İslam Hukuku
E-) Hadis

4. Müslümanların bilime, bilgiye, araştırma ve incelemeye önem vermesinde Kur’an’ın teşviki ve yönlendirmesinin büyük etkisi olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyla çelişmektedir?
A-) Bilenlerle bilmeyenler bir değildir.
B-) Akli temeli bulunmayan fikirler gerçek dışıdır.
C-) Bilgi bir üstünlük ölçütü değildir.
D-) Bilgi üretmek, bir tür ibadettir.
E-) Her bilenin üstünde, bir bilen vardır.

5. İslam kültür mirasına ait bilgilerin belli alanlara göre toplanması, sınıflandırılması ve alt başlıklar şeklinde ele alınması, bağımsız disiplinlerin oluşturulması, onlara ait epistemolojik ve metodolojik ilkelerin belirlenmesi faaliyetine ne ad verilir?
A-) Tasnif
B-) Tedvin
C-) Tenkîd
D-) Mukayese
E-) Tashih

6. İslam bilimlerinin tedvin edilmesinden önce yürütülen bilimsel faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Birbirinden bağımsız ilmi disiplinler oluşmuştur.
B-) Bilgi, düzensiz ve sistemsizdir.
C-) Bilgi, haber ve yorumlardan oluşmaktadır.
D-) Konu bütünlüğüne göre yazılmış metinler bulunmamaktadır.
E-) Bilgi, belli alanlara göre ayrılmamıştır.


7. Aşağıdakilerden hangisi İslam bilimlerinin temel verileri arasında yer almaz?
A-) Kitap
B-) İcma
C-) Örf
D-) Mesalih-i Mürsele
E-) Nass

8. Aşağıdakilerden hangisi beşeri verilerin özelliklerinden biri değildir?
A-) Beşeri verilerin başında Rasulullah’ın Sünneti gelir.
B-) İcma beşeri veriler arasında sayılır.
C-) İstihsan bir ictihad çeşitidir.
D-) Beşeri verilerin çoğu mütevatir olarak gelir.
E-) İctihad Kitap, Sünnet ve İcma’yı temel almalıdır.

9. İslam bilimlerinde, bilginin nesnesine ve alanına göre bilgi edinme usulleri ve süreçleri geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde doğru ve kesin bilgiye ulaştıran yollardan biri değildir?
A-) Kur’an
B-) Keramet
C-) Sağlam Duyular
D-) Sağlam Akıl
E-) Doğru Haber

10. Bilgiye ulaştıran araçlardan biri olan akılla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A-) Akıl, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırma gücüne sahiptir.
B-) Akıl, önermeler kurar ve onlardan hareketle bilgi üretir.
C-) Duyuların ve haberin bilgi ve hareket alanı aklınkinden daha geniştir.
D-) Akıl beş duyunun sağladığı izlenimleri bilgiye çevirir.
E-) Gelen vahyi anlama ve yorumlama, aklın yetkisindedir.

11. Aşağıdakilerden hangisi haber yoluyla elde edilen bilgi türlerinden biri değildir?
A-) Nazar ve İstidlal
B-) Vahiy
C-) Tarihi olgu ve olayların bilgisi
D-) Sanat ve mesleklerin bilgisi
E-) Kelime ve isimlerin bilgisi

12. Resûlün haberi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Bir vahiydir.
B-) Peygamberliği mucize ile desteklenen kimselerin haberidir.
C-) Akıl yürütme yoluyla elde edilen bir bilgidir.
D-) Peygamberden rivayet edilen haberlerdir.
E-) Mutlak ve kesin bir bilgidir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden biri değildir?
A-) Rasulullah’ın söylediği ilk ilahi sözdür.
B-) Parçalar halinde inmiştir.
C-) Dili Arapça’dır.
D-) Belli bir zamana ve mekâna bağlıdır.
E-) Tüm zamanlardaki insanlara doğrudan hitap etmektedir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Maturidi’nin, Kur’an metninin te’vilini “bilginlere düşen görev” olarak tanımlamasındaki amaçlarından biri değildir?
A-) Tek tip yorumun önüne geçmek
B-) Metnin neden olacağı ayrılıkları ortadan kaldırmak
C-) Aşırı lafızcılığı engellemek
D-) Lafzi yorumun bir inanç ilkesi olarak algılanmasının önüne geçmek
E-) Lafzi anlamın mutlaklaştırılmasının önünü kapamak

15. Aşağıdakilerden hangisi ictihatta bulunurken dikkate alınmaz?
A-) İlhama dayalı bilgi
B-) Toplumsal şartlar
C-) Kutsal metin
D-) İnsanın akıl ve tecrübesi
E-) Aynı konuda daha önce yapılan ictihatlar
16. Aşağıdakilerden hangisi ilhamın özelliklerinden biri değildir?
A-) İlhami bilgiler, kontrolü mümkün olmayan öznel bilgilerdir.
B-) İlham, bir bilgi değil, bilgiye zemin oluşturan temel insani yetenektir.
C-) İlhami bilginin hem doğruluk hem de yanlışlık ihtimali vardır.
D-) İlhami bilgi, bir şeyin doğruluğunun kanıtı olarak kullanılabilir.
E-) Son dönem sufileri ilhamı, akıl ve duyu verilerini aşan kesin bir bilgi kaynağı olarak görmüşlerdir.

17. Aşağıdakilerden hangisini Kant’ın dini, ahlakla sınırlamasındaki amaçlarından biri değildir?
A-) Din ve bilim arasına mesafe koymak
B-) Değişmeyen, kesin ve sabit ilkeleriyle dine saygın bir yer kazandırmak
C-) Dinin bilimsel gelişmelerden etkilenmesini engellemek
D-) Modernitenin getirdiği her türlü etkiden Tanrı’yı korumak
E-) Dinin doğa ile ilgili söylemlerine geçerlik kazandırmak

18. Aşağıdakilerden hangisi din ve bilimin birbirinden ayrılmasının neden olacağı sonuçlardan biri değildir?
A-) Dinin bilgisel zemini ortadan kaybolur.
B-) Bilimin gerçeği daha doğru bir şekilde keşfetme imkanı doğar.
C-) Varlığı bir bütün olarak kavrama çabası engellenmiş olur.
D-) Dinin tabiat alanıyla ilgili söyledikleri anlamsızlığa itilmiş olur.
E-) Dinin bilimin tabiata dair verilerinden yararlanma imkanı ortadan kalkar.

19. Aşağıdakilerden hangisi dinin tabiata ilişkin varsayımlarından biri değildir?
A-) Tabiat sürekli olarak Tanrı ile ilişki halindedir.
B-) Tabiatın bağlı olduğu bağımsız gerçekliklerin başında Tanrı gelmektedir.
C-) Tabiata ilişkin araştırmalarda Tanrı düşüncesi ikinci derecede bir öneme sahiptir.
D-) Tabiatın kendi başına işleyen bir gerçeklik olarak kalmasını sağlayan Mutlak Gerçek Tanrı’dır.
E-) Tabiat, Tanrı’nın delillendirme alanı olarak görüldüğü için, Tanrı’dan bağımsız düşünülemez.

20. Aşağıdakilerden hangisi farklı bilimsel yöntemlerin gerekliliğini destekleyen nedenlerden biri değildir?
A-) Varlığı temsil eden verilerin farklılığı
B-) Bilgimize konu olan materyallerin çeşitliliği
C-) İnsanın farklı bilme yeteneklerine sahip olduğu
D-) Bilimlerde esas olanın tecrübi bilme olduğu
E-) Farklı varlık seviyelerinin bulunduğu

21. İslam bilimlerinin, sosyal bilimler ve insan bilimleri ile ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İnsan ve toplum yapısını dikkate alması
B-) Verilerini sabit metinlerden alması
C-) Tarihsel bilgiye dayanması
D-) Doğa bilimlerine bağlı olması
E-) Akli ve nakli bilgilere dayanması

22. Aşağıdakilerden hangisi İslam Bilimlerinin tanımlayıcı (deiptif) bir özelliğe sahip olduğunun göstergesidir?
A-) Dini düşünceyi ve tarihsel tecrübeyi kendi mantığı çerçevesinde anlamak
B-) Araştırmalarda tecrübeye dayanmak
C-) Araştırmalarda akla dayanmak
D-) Dindar bireyin modern toplumdaki varlığını anlamlandırmak
E-) Dindar bireyin karşılaştığı problemlere çözümler üretmek

23. Aşağıdakilerden hangisi, İslam Bilimlerinin kural koyucu (normatif) özelliğini ifade etmektedir?
A-) Tarihsel İslam düşüncesini tahlil eder.
B-) Dindar bireyin içinde yaşadığı koşulların yarattığı sorunlara çözümler üretir.
C-) İslam düşüncesini oluşturan bilginlerin yöntemlerini araştırır.
D-) Bilimsel bir tutumla geleceği kurar.
E-) İslam düşüncesini etkileyen farklı düşünce kanallarını tahlil eder.

24. Aşağıdakilerden hangisi İslam Bilimlerinin hedeflerinden biri değildir?
A-) Klasik İslam külliyatını ve bunu oluşturan düşünceyi anlamak
B-) Klasik İslam külliyatını modern düşünce birikimiyle yeniden yorumlamak
C-) Eleştirel düşünceyi geliştirerek bize ulaşan düşüncedeki yanlış unsurları ayıklamak
D-) Klasik külliyatı sadece kendi mantığı içinde değerlendirmek
E-) Anlama ve açıklama yöntemlerini kullanarak İslam düşüncesinidestekleyecek fikirlere açık olmak

25. Bilimin, faaliyetlerini başkalarının doğrulamasına veya eleştirisine sunması hangi özelliğinin göstergesidir?
A-) Rasyonellik
B-) Tecrübilik
C-) Nesnellik
D-) Öznellik
E-) Tanımlayıcılık

26. Aşağıdakilerden hangisi Çağdaş dönemdeki İslam anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A-) Müslümanların batı karşısında neden yenildiğinin sorgulanması
B-) Batı karşısındaki kötü durumun nedeninin Müslümanlık olarak gösterilmesi
C-) Müslümanların tarih boyunca geliştir-diği geleneklerin suçlu bulunması
D-) Saf ve gerçek İslam’a dönülmesi gerektiğinin ileri sürülmesi
E-) Doğru İslam’ın Kitap, Sünnet, icma ve kıyasa dayanması gerektiğinin vurgulanması

27. Çağdaş dönemdeki Kur’an çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki ifalerden hangisi doğrudur?
A-) Tantavi Cevheri Kur’an’ı ideolojik açıdan bakarak yorumlamıştır.
B-) Muhammed Abduh eşitlik konusunu tefsirinde işlemiştir.
C-) Hasan Hanefi batı biliminin ve teknolojin verilerini tefsirde. kullanmıştır.
D-) Mevdudi Kur’an çalışmalarında kadın hakları konusuna eğilmiştir.
E-) Kevakibi Kur’an yorumlarında daha çok insan hakları konularını işlemiştir.

28. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel birikime önem veren düşünürlerden biridir?
A-) Tahir b. Aşur
B-) Kevakibi
C-) Cemalettin Afgani
D-) Muhammed Arkun
E-) Nasr Hamid Ebu Zeyd

29. Aşağıdakilerden hangisi metne önem veren lafızcı yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?
A-) İslam’ı sadece Kur’an’a başvurarak anlama eğilimi gösterir.
B-) Kur’an’ın hidayete çağıran bir mesajı olduğunu vurgular.
C-) Akla aykırı hadisleri kabul etmez.
D-) Müslümanların dışarıdan gelen etkilere kapanmasını ister.
E-) İslamiyet’in geçmişini eleştirir.

30. Muhammed Abduh hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-) Afgani’den etkilenmiştir.
B-) Dini, bid’atlerden arındırma çabasına girmiştir.
C-) Menar dergisini yayınlamıştır.
D-) Tefsir derslerinde Celaleyn tefsirini kullanmıştır.
E-) Faizin haram olduğunu ileri sürmüştür.
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Abdulmelik 0 266 27 Nisan 2020 20:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1632 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 8206 21 Ocak 2017 09:42

Alt 16 Kasım 2018, 11:20   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:Gltnmny isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 60107
Üyelik T.: 31 Ekim 2018
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Cevaplarini verirmisiniz
Alıntı ile Cevapla
Alt 10 Kasım 2019, 14:28   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:muratbey09 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 61265
Üyelik T.: 10 Kasım 2019
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Gltnmny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Cevaplarini verirmisiniz
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
türk islam edebiyatı 7. ünite deneme sınavı mehmet akif2 Türk İslam Edebiyatı 4 18 Mayıs 2013 11:12
Türk islam edebiyatı 5. ünite deneme sınavı NazlıTuran Türk İslam Edebiyatı 2 01 Haziran 2012 15:00
islam kurumları ve medeniyeti 6. ünite deneme sınavı mehmet akif2 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2 28 Mayıs 2012 23:53
islam hukukuna giriş 8. ünite deneme sınavı mehmet akif2 İslam Hukukuna Giriş 0 02 Mayıs 2012 11:29
Türk islam edebiyatı 1. ünite deneme sınavı Abdulmelik Türk İslam Edebiyatı 1 03 Nisan 2012 20:24

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288