Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Güz Dönemi* > Günümüz Fıkıh Proplemleri

Konu Kimliği: Konu Sahibi sultan5,Açılış Tarihi:  06 Şubat 2015 (13:22), Konuya Son Cevap : 07 Kasım 2018 (20:45). Konuya 4 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı9Kez Beğenildi
  • 5 Beğenilen pınarzafer
  • 2 Beğenilen akılll
  • 2 Beğenilen Hatice <3
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.
Alt 06 Şubat 2015, 13:22   Mesaj No:1
Medineweb Acemi Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:sultan5 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 31180
Üyelik T.: 18 Eylül 2013
Arkadaşları:2
Cinsiyet:bayan
Yaş:41
Mesaj: 16
Konular: 10
Beğenildi:7
Beğendi:9
Takdirleri:43
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Günümüz Fikih Problemleri 1.2.3.4.5.6. Üniteler sorulari Sultan Yamac

Günümüz Fikih Problemleri 1.2.3.4.5.6. Üniteler sorulari Sultan Yamac

1)Uluhiyet ve ubudiyet kavramıyla ifade edilen sözcük hangisidir?
A) din B) islam C) mezhep

cevap A

2) Akıl sahiplerini kendi tercihlerine bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunun adı nedir?
A) din B) FIKIH C) ibadet

cevap A

3) Dinin genel bir sınıflandırma ile iki temel boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Inanc ve güzel ahlak
B) inanç ve davranış
C) davranış ve iyilik

cevap B

4) Ser i hükümlerin dayanagi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur an ve sünnet
B) Kur an ve içtihat

cevap A

5) Bir veya birden fazla nası gerektiğinde metin dışı unsurları da dikkate alarak kendi iç bütünlüğü ve birbirleriyle ilişkisi bağlamında anlama ve yorumlama faaliyetinin genel adı nedir?
A) mezhep B) fikih C) din D) islam

cevap B

Not; ilahî dinin 3 önemli unsur ve özelliği
1: ILAHI kaynaklı olmasi
2:dinin muhatabı akıl ve irade sahibi insanlar
3:HAYIRLI olana götürme özelliği


7)"Kişinin hak ve verilerini bilmesidir"seklinde fikri tanımlayan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) imam Şafii
B) Ebû Hanife

cevap B

8) Ebû Hanife nin inanç konularını aldığı fıkıh eseri hangisidir?
A)El fikih ul ekber
B) Melekler mecmail fikir islam

cevap A

9) Fikhin kapsamına giren konular nelerdir?
A) Hadis, Kelam, ibadet
B) ibadat, muamelat, ukubat

cevap B

10) Fıkıh terminolojisinde bu faaliyeti yürüten kisilere ne denir?
A) Fakih B) MÜCAHID C) MUCTEHID

cevap A

11:Naslarda hakkında açık bir gönderme bulunmayan olayları naslara kıyasla veya dinin genel ilke ve amaçlarına göre çözüme kavuşturmak yani bu olayların bir şekilde dinle bağlantısını kurma zorunluluğunu ....... denir .boşluğu dolduralim
A) kıyas
B) içtihat
C) Fıkıh

cevap B

12) Ser i ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilecek için olanca gayreti sarfetmeye .....denir.Bu melekeye sahip olan kimseye .....adı verilir.Bosluklari doldurulması
A) içtihat müctehid B) fikih fakih

cevap A
13)Ictihatin 2 ana unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) naslar bilim
B)naslar aklı çıkarım

cevap B

14) Ictihatin 3.unsuru hangisidir?
A) sosyolojik unsur
B) siyasi unsur
C) bilimsel unsur

cevap A

15) Fikhin uygulamaya dönük literaturde hangi Terimlerle ifade edilir?
A) ifta (fetva) -kaza (yargilama)
B)kader- kaza

cevap A

16) İslamın bazı hükümlerin de zamana, şarta, çevreye göre nisbi bir değişme olup olmadığı meselesini gündeme getirmiştir.
Bu konu klasik fikih da ....adı altında ele alınmıştır.
A) ahkamin negatif
B) AHKAMIN TAGAYYURU

cevap B

17:Fikhin değişme ile bagdasmaz gözüken özellikleri nelerdir?
A) dini hükümlerin ilahi nitelikli oluşu, İslamın Kemale ermiş olması
B) islam dininin evrensel, Hükümlerin esnekliği, (kolaylaştırmak zaruret)

cevap A

18) Fikhin değişmeye açık olduğunu gösteren özellikleri nedir?
A) dini hükümlerin ilahi nitelikli oluşu, Islamin Kemale ermiş olmasi
B) islam dinin evrenselligi, hükümlerin esnekligi (kolaylaştırmak, zaruret)

cevap B

Soru19:bazı hükümlerin zamana ortama ve şartlara göre farklı şekiller alabilme yeteneğine ne denir?
A) hükümlerin kolaylığı
B) hükümlerin esnekligi

cevap B

20) Hükümlerin esnekliğini sağlayan en önemli 2 araç nedir?
A) kolaylastirma zaruret
B) kolaylastirma esneklik

cevap A

21)" Dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur eden durum "anlamında kullanılan terimi ne denir?
A) yasak
B) zaruret
C) ruhsat
D) illet

cevap B

Soru23)Hükümlerin taahhüdü ve talili şeklinde sınıflandırılması nin temel amacı Kuran ve sünnet değerlerinin sonradan ortaya çıkan ve bu 2 kaynakta hükmü bulunmayan olay ve meselelerde de uygulanmasını sağlamaktır. Fıkıh usulünde bu işleme .......denir.
A) kıyas B) içtihat C) istihsan

cevap A

24) kıyısında en önemli rukunlerinxen biri hükmün konması esas teşkil eden ve akılla kavrayabilme Mana yani .....tir.boslugu dolduralim.
A) Akıl B) zaruret C) illet

cevap C

26) cezalarla ilgili hükümlerin taabbudi ve talili şeklinde ayrılması. .....dışında bütün islam bilginleri tarafından kabul edilmektedir hangisi bu ayrımı kabul etmez.
A) zahiriler
B) SEVENLER
C) akademisyenler

cevap A

27) ceza konularında ta lilin esas, taabbudun nadir olduğunu ve Şafii lerin bu konuda kıyas başvurdukları söyleyen kimdir?
A) Gazali B) satibi C) suyuti

cevap A

28) 3 mezhep içerisinde taabbud sahasını en geniş tutanlar kimlrdir)
A) hanefiler B) Safiiler C) malıdır

cevap A

29) Esas ve doğru olcunun sadece maslahat olduğunu söyleyerek bu alanda hiç taabbudi hüküm bulunmadığını ileri süreler kimlerdir?
A) akademik cevreleer
B) seleficiler
C) Tarihsel

cevap A

30) Nasla sabit olan bütün hükümlerin de taabbudi olduğunu savunanlar kimlerdir? Ayrıca kıyas metodunu toptan reddetmislrr)
A) zahiriler B) hanefiler C) caferiler

cevap A

31) miktarlarla ilgili hükümlere ne denir?
A) miktarat B) mukedderat

cevap B

32) Fıkıh tarihinin ilk dönemlerinde genel olarak yeni ortaya çıkan ve hakkında Ser i bir hüküm verilmesi gereken mesele ve olayları ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) nevadir B) nevazir C) HavadıS D) nevazil

cevap D

33) Nevazil kelimesini en fazla kullanan mezhep
A) Şafii B) Hanefi C) maliki

cevap C

34) Hanefi Mezhebinin "nevazil kelimesini yerine aynı anlamı taşıyan terimler nelerdir?
A) vakiat ve HavadıS
B)Vakiat ve Neva
C) Vakıa ve hava

cevap A

35) Hanefilerde Nevazil goruslerini toplayan ve günümü ulaşan ilk eser kime ait ve eserin adı?
A) Ebû l leys es semerkandi (kitabın nevazil)
B) Natifi nin (el vakiat)

cevap A

36) günümüzde ÖZELLİKLE gayri Muslim toplumlarda yasayanmuslumanlarin karşılaştığı dini meseleleri ele alan yeni bir fikih alanının gelişmekte olduğu görülmektedir Fikhin bu alanı ne gibi isimlerle anılır?
A) Fikhul ekelliyat /fikhul caliyat
B) fikhul nevazil/fikhul havadis

cevap A

37) günümüzde fikih problemlerinin çözümünde hangi yaklaşım yokdur?
A) modernist/tarihselci yaklaşımlar
B) yeni seleficiler yaklaşımlar
C) gelenekselci/taklit yaklaşımlar
D) akademik yaklaşımlar
E) sosyal yaklaşımlar

cevap E

38) kura n ve sünnet naslar da belirli tarihi şartların ürünüdür ve bu bakımdan tarihselci. Köken olarak Batıya ait olan yaklaşım akıl ve bilimi naslara hakim kıldığı için çok fazla kabul görmemek de bu yaklaşım hangisidir?
A) akademik yaklaşım
B) gelenekselci yaklaşım
C) modernist yaklasim

cevap C

39) klasik fikih birikimi ve geleneğini büyük ölçüde yok sayan veya reddeden bir anlayışa sahiptir.ictihada asiri vurgu yapan bi yaklaşım , fikih üretimin ilk dönemlere gidilerek oradan yeniden başlatılması fikrini savunmada olan yaklaşım
A) gelenekselci/taklit ci yaklaşım
B) akademik yaklaşım
C) Yeni selefici yaklasim

cevap C

40) asagidaki yaklaşımın sahipleri belirli mezhep lerin fikih eserlerinde yer alan görüş ve açıklamaları çoğunluk itibari ile evrensel ve değişmez hükümler olarak görürler .yeni içtihat şoylemlerine de büyük tepki gösteren bu yaklaşım hangisidir?
A) gelenekselci/taklitci yaklaşım
B) akademik yaklaşım
C) modernist /tarihselci yaklasim

cevap A

Günümüz fikih problemleri (1.unite)
1) Fıkıh terminolojisinde Kur an ve sünnet metinlerine ortak bir terimle ".........."adı veriler.
A) Nas B) Hak

cevap:A

2) Ser i hukumlerin (ilahi-dinihukumler) dayanagi ni oluşturan kaynaklar?
A) Kur an ve mezhep ler
B) Kur an ve sünnet

cevap:B

3) Aşağıdakilerden hangisi Muamelat in konuları arasında yer almaz.
A) helal haram
B) Namaz
C) kişiler ,kurumlar ,toplumlar arasındaki her türlü siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ilişkiler girmektedir.
cevap:B

4)Aşağıdakilerden hangisi ukubat kapsamında duzenlenmekde
A) kişiler kurumlar toplumlar arasındaki siyasi ekonomik sosyal hukuki ilişkiler
B) toplum hayatında işlenen bütün suç ve cezalar

cevap:B'

5) hüküm üretme faaliyeti
A) kelam B) Akâid C) Fıkıh

cevap:C

6) Dinin Kemale ermiş olmasının yeni içtihat lara engel olmadığını düşünen bilginler
A) GAZALİ -EBU LEYS SEMERKANDI
B) satibi kurtubi

cevap:B

7) Aşağıdakilerden hangisi Kuran ve sünnet naslari yanında fakih lerin hüküm çıkarırken başvurabilecekleri diğer kaynak ve metodlar arasında yer almaz.
A) icma kıyas
B) istislah istihsan istishab
C) sahabe kavli Seddi zerai
D) umumul belva örf ve adet
E) hepsi yer alır

cevap:E

8) zaruret ler yasakları. .......kılar.
A) günah B) mubah

cevap:B

9) zaruretler ......takdir olunur.
A) miktarınca B) tutarinca

cevap:A

10) Dinin özü olup şartlar ne olursa olsun değişmeyen İslamın sabitledi arasında yer alır.
A) iman esasları
B) ahlak kuralları
C) ibadet şekilleri
D) hepsi

cevap:D

11) Taabbudi hükümler Fikhin değişime .........alanlarını talili hükümler ise .......ve ....... elverişli alanlarını oluşturmaktadır.
A) acik/genişletilmeye ve değiştirmeye
B) kapali/genişletilmeye ve degistirmeye

cevap:B

12) Taabbud özelliğini hemen hemen bütün hükümlere yayan
A) malikiler B) Zahiriler

cevap:B

13) ibadet ler alanında yapılacak her yenilik nasıl değerlendirilir.
A) Bid at ve sapkinlik
B) gereksiz ve önemsiz

cevap:A

14) miras payları, kadınların iddet gunleri, hadler (ceza miktarlari), Kefaret ler, hayvanların Boğazlanma sekli, zekat nisap ve oranları klasik fikih doktrinindebu tür hükümler taabbudi ve kural olarak değişme sahası dışında mi yoksa ta lil midir?
A) Taabbudi B) Ta lil

cevap:A

15) Islamda bir şeyin haram kılınmasında esas yetkili Allah olduğu için haramlik ifade eden hükümler genel olarak .........kabul edilir.
A) taabbudi B) Ta lil

cevap:A

16) Fıkıh usulü açısından muametla ilgili hükümlere asıl olan taabbud mu ta lil mi?
A) Taabbud B) Ta lil

cevap:B

16) Kıyas ve Ictihatin en fazla işletildigi alan hangisidir?
A) ukubat B) ibadat C) muamelat

cevap:C

17) Nevazil türünden eserlerin bir kısmına hangi ad verilmekte?
A) fetva B) feteva

cevap:B

18) NEVAZİL kelimesi ve türevleri "kadaya mu asira , kadaya Müstecedde, mesail mu asira, feteva mu asira"bunlarin hepsi yaklaşık olarak ne anlama gelmekte?
A) klasik fikih meseleleri
B) çağdaş fikih meseleleri

cevap:B

19) yeni problemlerin çözüm arayışlarında bazı esasların dikkate alınması zorunludur.Asagidakilerden hangisi zorunludur?
A) Temel esas ve hükümlere (zaruret diniye) ters düşmemek
B) bu çözümlerin fıtrati yani Allah in koyduğu dengeyi ve yaratıcısı bozmadan, insanın onur ve haysiyetine zedelememesi ve temel etik ve ahlaki değerleri ihmal etmemesi gerekir.
C) çok iyu araştırma yapılmalı, konunun uzmanlarına başvurulmalıdır
D) özel deliller le birlikte dinin ana gayelerinin de göz önünde tutulması
E) hepsi zorunlu

cevap:E

20) Islamda bütün dini düzenlemelerin en temel amacı insanlar için fayda sağlamak, onlardan zararı savmak, dünyayı şerlerden temizlemek. Buna fikih diliyle ne denir?
A) Maslahat ların temin edilmesi ve mefsedetlerin giderilmesi
B) maslahat ların göz ârdi edilmesi ve mefsedetlerin zorunlugu

cevap:A


Günümüz Fikih Problemleri 2. ünite sorulari (Sultan Yamac)


1) islam genel yapısıyla kaç ana bölümden oluşmaktadır ve bunlar nelerdir?
A) Inanc B) ibadet C) muamelat d) ukubat d) hepsi

cevap:D

2) Namaz vakitleri neye göre ayarlanmakda? ?
A) güneş ve dünyanın hareketlerineB) ayin hareketlerine göre

cevap:A

3) sabah namazının vakdi ne zaman
A) 2.fecrin doğusundan güneş doğan kadar geçen süreB) 1.fecrin doğusundan güneş dokunmaya kadar geçen süre

cevap:A

4) yatsı namazının vakdi ne zaman??
A) şafağın kaybolmasindan 2. Fecri doğuşuna kadarB) şafağı kaybolmasindan 1.fecrin doğuşuna kadar eda edilir.

cevap:A

5) .".......göre şafak güneş battıktan sonra ufukta kızartı sonrası oluşan beyazlı k" bu tanım kime görmedim?
A) malikiler B) Ebû Hanife C) imam safii

cevap:B

6) "şafak güneş battıktan sonra oluşan ufukta ki kızartı "bu tanım kime göre dir?
A) Ebû Hanife B) fikih alımlerinin çoğunluğuna göre

cevap:B

7) vakitlerin tam olarak oluşmadigi kutuplarayakin bölgelerde namaz vakitleri ve oruç tutma sürelerinin neye göre belirlenecegi vs. Konuların konuşulduğu seminer kaç yılında Nerede düzenlenmiştir.
A) haziran 1980 Brüksel de Avrupa Islam semineriB) haziran 1982 almanya da Avrupa islam semineri

cevap:a

8) kısa süreli bölgeler yani (şafak kırmızılı gi oluşan ancak şafak sonrası beyazlık meydana gelmeden fecir dogan)45-65 enlemler arasında gerçekleşen bu durum sabah namazının vaktini oluşumuna engel .........Ancak yatsı namazının vakdinin olup oluşmadigi hususu .....
Boşluğu dolduralim.

cevap:DEIGLDIR -TARTISMALIDIR

9) kısa süreli bölgelerde yatsı namazının vakdinin oluşup oluşmadigi hususu tartışmalidir. 2 temel görüş vardır. Bunlar
1) bu bölgede yaşayanlardan yatsı namazının sorumlulugu ..... (duser/dusmez)2) bu bölgede yaşayanlar kendilerine en yakın bölgenin namaz vakitlerine uyarak namazları ni kalmaları. ..... (gerekir /gerekmez)

cevap:1) DÜSER--------2)GEREKIR


10) Namaz vakdinin bulunmaması ni abdest azalarindan birisi bulunmayan kişinin alacağı Abdest e benzetmekdedirle. Bu görüşde olanlara göre vakit Namazla sorumlu olmanın gerçek sebebi. Sebep yoksa sorumlulukda yokdur.Bu görüşü savunanlar?
A) kısa süreli bölgelerde yaşayan mükelleflerden namaz sorumlulugu düşer.B) kısa süreli bölgelerde yaşayan mükelleflerden namaz sorumlulugu düşmez diyenler.

cevap:A

11) vakiti Namazla sorumlu olmanın şartı olarak kabul eden , Namazla yükümlü olmayı gerektiren asıl sebep "ilahi hitap" yani Allahın "namaz kılın" emridir. Görüşü kime ait?
A) kısa süreli bölgelerde yaşayan mükelleflerden namaz sorumlulugu düşer diyenlerB) kısa süreli bölgelerde yaşayan mükelleflerin kendilerine en yakın bölgenin namaz vakitlerine uyarak namazları ni kalması gerekir diyenler.

cevap:B

12)45-65 enlemler arasında yaşayanların gündüz namaz larını normal vakitlerinde kalmaları gerekir mi gerekmez mi?
A) Hayır gerekmezB) evet gerekir

cevap:B

13) Kutup bolgelerine yakin yerlerde yatsı namazının ve Ramazan ayında Teravih namazının kılınmasında yaşanan sıkıntı nasıl halledilir
A) güneşin batısı ile doğuşu arasında süre gece kabul edilip bu süre 3 e ayrılır ilk 3 de birlik kısmın sonu yatsı vakdinin başlangıcı sayılır. B) güneşin batısı ile doğuşu arasında gece kabul edilip bu süre 2 ye ayrilip yarısından sonrası yatsı vakdi olur

cevap:A

14) Kutup bolgelerine yakin yerlerde yatsı namazının çok geç gerçekleştiği ve buna bağlı olarak çalışanların sıkıntıya düştükleri dönemlerde önerilen cozum?
A) ister vaktinde kalsın ister kaza edebilirB) yatsı namazının vakdinin geç gerçekleştiği dönemlerde akşam ile yatsı cem edilir.

cevap:B

15) yatsı ve imsak vakitleri ile diğer namazları n vakitlerini nde oluşmadigi enlem hangisidir. (Güneşin batmadigi yada doğmasına ; uzun süre gündüz ;uzun süre gece yasandigi)
A) 45/65 B) 66 enlemleri

cevap:B

16) Brüksel de yapılan seminere katılan çağdaş araştırmacıların tamamına yakını "takdir Yöntemi ni........
A) onermis B) önermemis

cevap:A

17) hakiki namaz vakdinin gerçekleşmedigi yada yatsı namazının çok geç oluştuğu yerlerde namaz vakdinin güneşin doğuşu va batısı dışında farklı yöntemlerle belirlenmesine ne denir?
A) takas B) takdim C) takdir

cevap:C

Not ; uzun gündüzleri n yaşandığı bölgelerde günlerce gündüz namaz larını n vakdi uzun gündüzleri n yaşandığı bölgelerde de gece namazları nin vakdi oluşmamakda. Oluşmaya n bu namaz vakitlerini n takdir edilip edilmeyeceği eğer takdir edilecek neye göre takdir edileceği tartışmalidir.
Bu konuda iki ana görüş1) bu bölgede yaşayan insanlardan namaz sorumlulugu düşer2) bu bölgede TAKDIR Yöntemi kullanılır.

cevap:2 BO BÖLGDE TAKDIR YÖNTEMI KULLANILIR

18) hangi kurul ve hangi Tarihde gecenin oluşmadigi dönemlerde güneşin batısı ndan 1 saat sonra yatsı vakdinin 2 saat sonra imsak in başlamasının uygun olacağına karar vermiştir.
A) din işleri yüksek kurulu 2006B) Avrupa islam semineri 2006

cevap:A

19) gecenin oluşup 3 saatten fazla sürdüğü dönemlerde vakit alamet leri belirlenmesinde ne yapılır?
A) güneşin batisiile doğuşu arasındaki sürenin 3 te birlik kısmı güneşin battığı saate eklenerek yatsı vakdi takdir edilir.
B) güneşin batısı ile doğuşu arasında ki süre 2 ye bölünür .2.kisomda yatsı vakdi takdir edilir.

cevap:A

20) gündüz oluşmadigi için takdir yöntemine başvuruldugu dönemlerde de ne yapılır?
A) gün ortasına 10 dakika eklenerek öğle vakdi belirlenir öğle ile akşam ortasında da ikindi namazının vakdi takdir edilir.
B) gün ortasına 4 dakika eklenerek öğle vakdi belirlenir öğle ile akşam ortasında da ikindinin vakdi takdir edilir.

cevap:B

21) kameri ayların başlangıcında , hilal in görülmesi meselesini ifade etmek için hangi terim kullanılır.
A) ruyeti hilal B)ruyeti ay

cevap:A

22) ramazan orucuna baslanabilmesi için ............
hilalin bayram yapılabilmesi için de yine ..................hilalin görülmesi gerekir.
cevap:Ramazan hilali--Şevval hilali

23) kameri ayin ilk ve son 3 günlerinde görülen aya......Diğer dönemlerde görülen ise.......denmektedir.

cevap:HILAL- KAMER

24) hilalin güneş battıktan sonra görülmesine itibar edileceğini söyleyenler
A) akademisyenler B) islam alımlerinin çoğunluğu

cevap:B

25) Zeval (ogle) vaktinden önce veya sonra görülen hilal; ayin başlamış olduğuna işaret değildir. Diyenler
A) Ebû Hanife ve imam yusufB) Ebû Hanife ve ebu muhammedd

cevap:B

26) ramazan öncesinde gündüz görülen hilal le o gün oruca baslanmaz. Aynı şekilde Ramazanın son gününde gündüz görülen hilal sebebiyle de o gün bayram edilmez diyenler
A) Ebû Hanife ve imam yusufB) Ebû Hanife ve ebu Muhammed

cevap:B

27) "Zeval den once görülen hilal önceki geceye ait olduğu için onunla ramazan ve bayram gerceklesmis olur.dolayisiyla görülen bu hilal sebebiyle insanlar o andan itibaren oruca başlarlar. Bu görüş kime ait?
A) Ebû yusuf B) Ebû Hanife

cevap:A

28) zevalden sonra görülen hilalin hükmü konusunda diğer fakih lerle aynı görüşü paylaşan ve bu hilalin ertesi güne ait olduğunu kabul eden
A) Ebû Hanife B) Ebû yusuf

cevap:B

29) kameri ayların başlangıcını tespit te sadece gece görülen hilal e itibar edileceğini dile getirenler?
A) Ebû Hanife, ebu yusuf, ebu MuhammedB) imam malik, safi, Ahmet bin hanbel

cevap:B

30) hava kapalı olduğunda hilalin gördüğünü söyleyen bir müslümanda sahipliği ile ramazan orucuna başlamak için aranan şartlar nedir?
A) Akıl B) balıg C) Adil D) hepsi

cevap:D

31) hava kapalı değilse kaç kişinin sahipliği hilalin görmek için yeterlidir?
A) 1 kişiB) bir iki kişinin değil çok sayıda kisinin
cevap:B
32)Ramazan hilalin bir yerde görülmüş se diğer yerlerde yaşayanlar bu görmeyi dikkate alarak oruç tutmalı mi?
A) evet tutmalı B) Hayır tutmamali

cevap:A
33) ramazan dışındaki ayların başlangıcını tespit tespit en az kaç kişinin sahipliği gerekir?A) en az 2B) en az 3C) en az 5
cevap:A
35) dünyanın yuvarlak oluşu ndan dolayı bir yerde görülen hilal başka bir yerde görülmeyebilir. .........yani ayin Doğuş yer ve vakitlerini n degismesi denir.
A) ihtilaful metali B) ihtilaful mekan

cevap:A

36) kabul edilen görüşe göre, ihtilaful metali dikkate alınır mı? A) alınır B) alinmaz

cevap:B

37)"Namaza kıyas yaparak konuya farklı bir açıdan yaklaşan güneş hareketlerine ki farklılık namaz vakitlerini n farklılığını sebep olmaktadır ve ayin birbirine uzak bölgelerde farklı zamanlarda doğmuş olmasi da Oruçlar farklı günlerde başlamasına gerekçe olabilir "diyen mezhep
A) malikiler B) safiiler

cevap:B

38) klasik fikih kitaplarında yıldızların hareketlerinden sonuç çıkarmaya çalışanlara ne denir?
A) muneccim B)muvakkit

cevap:A

39) vakitleri tespit için uğraşanlar
A) muneccim B) muvakkit

cevap:B

40) çoğunluğa göre muneccim ve muvakkit leri n tespitleri orucun başlangıç ve sonunu tespitte bağlayıcımidir
A) evet B) Hayır degil

cevap:B

41) Astronomi biliminin verilerinin kameri ayların başlangıç ve birisini tespitte belirleyici olduğunu düşünenler
A) resmi dini kurumlar B) klasik fikih düşünürlerin

cevap:A

42) hilalin gözle görmeyi savunanlar in diğer delilleri nelerdir?
A) Hz.peygamberin , o dönemde muneccim ve muvakkit leri n tespitlerini dikkate almamasıB) aklı deliller (her müslüman aynı teknik imkanlara sahip olmayabilir. )
oysa gözle görme ve araştırma herkesin kendi çabasıyla kolaylik la uygulayabilecegi bir yöntemC) hepsi
cevap:C
43) oruca baslamada önemli olan hilalin doğduğunu tespit edebilmektedir. Bu görüş kime ait?A) Astronomi ilminden yayarlanilacagini savunanlarB) Astronomi ilminden yararlanilamiyacagini savunanlar

cevap:A

44) ikindi namazını öğle namazı vaktinde veya yatsı namazını akşam namazı vaktinde kılmaya .........denir
A) cem i takdim B) cem i tehir

cevap:A

45) öğle namazını ikindi, akşam namazını yatsı da kılmaya. .....denir
A) cem i takdim B) cem i tehir

cevap:B
46) "cem bazen öğlen namazını geciktirip son vaktinde kılma ve hemen arkasında n vakti girmiş bulunan ikindi namazını eda etme örneğinde gıbı sadece gorunusdde olabilir. Buna ne denir?
A) hakiki cem B) sekli (suri) cem

cevap:B

47) hacda Arafat ve Müzdelife dışında cem kabul etmeyen
A) hanefiler B) safiiler

cevap:A

48) cem etme sebepleri
A) hac B) yolculukC) yağmur D) hastalık E) heps hepsi

cevap:E

49) hac ibadet ini yerine geçirenler Arafat ta öğle ve ikindi yi ...........Muzdelife de akşam ve yatsiyi ........şeklinde kalmaları hususunda islam alımleri görüş birliği içindedirler.

cevap: cemi takdim -cemi tehir

cevap:A

50) Arafat ta cem in cemaatle yapılmasının sart olduğunu savunanlarA) hanefiler B) safiiler

cevap:B

51) yolculuğu namazları n cem edilmesi için sebep sayanlar
A) Ebû Hanife B) safiiler

cevap:B

Not; cem için yolculuktan maksat ; seferilik hukumlerin nin geçerli olacağı bir mesafeye seyahat etmek.

52) yolculukta namazlarin cem edilebilmesinin yolculugun yorucu olma sına bağlı olduğunu düşünen
A) malikiler B) safiiler

cevap:A

53) kişinin işi acele veya yorucu olsun olmasın seferilik hükümlerinin geçerli oldugu her türlü yolculuk cem için geçerlidir diyenler
A) safiiler ve diger bazı fikih alimleriB) MALIKILER

cevap:A

54) yağmur sebebiyle namazları n cem edileceği görüşünde olanlar
A) maliki B) safiiler c) hanbeli d) hepsi

cevap:D

55) ........sadece akşam ve yatsı namazinin cem i takdim ile ........ise öğle ve ikindi namazının taakdimle öğle namazı vaktinde .......ise sadece akşam ve yatsı nin takdim ve tehir şeklinde cem edileceğini kabul etmiş .boşlukları dolduralim.


cevap:MALIKI-SAFII- HANBELI

56) yağmur dolayısıyla cem edilecek namaz larda aranan şart
A) bu tür cem ler camide cemaatle kılınan namaz larda geçerli
B) bu tür cem ler evde kılınan namazları

cvap:A

57) hastanın bir sonraki namaz vakdi ne kadar durumunun kötüleseceginden veya bayilmasindan endişe etmesi durumunda namazını cem edebileceğini kabul edenler
A) safiiler B) malikiler

cevap:B

58) cem için hastalığın sınırlarını oldukça geniş tutan ve emzikli kadını, Özür sahibi olanı, , istihaze kanı gören kadını, her namaz vakdi için abdest almadan aciz olanları hasta hükmünde sayan
A) hanbel iler B) safiiler

cevap:A

59) hastalık sebebiyle cem yapmayı caiz gormeyenler
A) safiiler B) malikiler
cevap:A
60) namazları cem etmeyi caiz görenlerin delilleri neler
A) Arafat ve Müzdelife de namazları cem etmenin gerekçeleri hac ibadet i dışındaki cem ler içinde geçerlidir. B) hac dışında da Hz. Peygamberin cem ettiğine işaret eden rivayete r bulunmamaktadır. C) hepsi
cevap:C
61) NAMAZLARI cem etmeyi caiz gormeyenlerin delilleri neler?
A) cem ile ilgili rivayetler uygulama ile ilgili.yani bu konuda sözlü rivayet yokB) vakit Namazla sorumlu olmanın şart i
C) Hz. Peygamberin bir defansın dışında cem etmediğini bildiren rivayetler var D) cem le ilgili rivayetler de bulunan sahabe den ibn Abbas Hz peygamberin vefat ettiğinde henüz 13 yaşındaydı. E) Hz ömer ozursuz olarak cem etmeyi büyük günah sarmışF) ibn ömer , hanımın in vefatina yakın ağır hasta iken yaptığı yolculuktakinin dışında namazları cem etmemistirG) savaşda bile namazın nasıl kılınacagini bildiren ayet varken cem i işaret eden yokH) hepsi
cevap:H

62) cem belirli kurallara uyularak yapılmalı bunlar nelerdir?
A) cem etmeye niyetB) takdim cem inde önce vakdi giren namaz , Sünnetler kalmadan diğeri kılınmasıC) sabah namazı hiçbir Namazla cem edilmezD) tehir cem inde önce vaktinde kılınmasında , sünnet kalınmadan vakdi girmiş namaz kılın maliE) cem edilecek namaz lar için bir ezan , iki kamet getirilmeliF) iki namaz arasinda uzun fasila verilmemelidirG) hepsi

cevap:G

63) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) sabah namazı hiçbir Namazla cem edilmez. B) tehir cem inde Şafii lere göre önce vakdi giren namaz kılın İrşad diğeri eda değil kaza olur. C) cem edilecek namaz lar için bir ezan bir kamet getirilir.

cevap:C

64) orucun farz olduğu Kuran da hangi ayetler sabit
A) bakara (2/183)B) bakara (2/184)

cevap:A

65) kadınların özel hallerinde oruç tutabilecekleri görüşünün delilleri arasında yokdur.
A)"hasta olanını, sayısınca başka günlerde orucunu tutar"mealindeki kısmı erkek-kadin her mükellef i içerisine alırB) orucun sonradan kaza edilmesi.buna göre orucun adet kanı gören kadından dusmemis olmasi aslında onların oruç tutabilceginin göstergesiC) orucun arapça 'şifa kendini tutma , engel olma anlamına gelir.*Kadını adetin tutması iradesine bağlı değil. Öyle iskan, elinde olmayanlar şeyden dolayı oruç tutamassin demek Siyamin kelime anlamındaki "imsak a tersD) İslamın kolaylik ilkesine tersE) bu görüşde olanlar kadınları dönemlerinde mutlaka oruç tutmalı dir derler

cevap:E

66) kadınların özel hallerinde oruç tutma larını haram sayanlar
A) Hanefi B) safiiler c) malikiler d) hanbeli e) hepsi

cevap:E

67) oruç için hükmi kirlilik den temizlenmenin şart olduğunu yani cunupluk bir hükmü kirlilik ve namaza engel aynı şekilde adet kanaması da hükmü kirlilik ve oruca malıdır diyenler
A) Hanefi b) akademisyenler

cevap:A

68) Özür kanaması (mustehaze) 0lan kadınların bu durumu oruç tutmamalarina bir gerekcemidir
A) gerkcedir b) Hayır gerekçe değildir

cevap:B

69) Haccin rukunleri nelerdir?
A) Zilhicce 9 yani Arefe günü zeval vaktinden sonra Arafat ta vakteB) bayram sabahında itibaren hayatın herhangi bir gününde Kabe yi tavaf C) HER IKISI

cevap:C

70)Kudum ve veda tarafının hukmu
A) farz b) vacıp

cevap:B

71) ziyaret tarafının hükmü
A) farz b) varıp

cevap:A

72) kadınların özel hallerinde tavaf yapmamalari çoğunluk tarafından kabul edilmiş mi edilmemiş mi
A) evet edilmişB) Hayır edilmemiş

cevap:A

73) tavafta abdesti olmanın vacip olduğunu savunan
A) hanefiler b) safii ler

cevap:A

74) tavafta abdesti olmanın farz olduğunu savunan
A) hanefiler B) çoğunluk

cevap:B

76) hükmi kirlilikden temizlenmenin vacip olduğu görüşünü savunan hanefiler in delilleri nelerdir
A) tavafi emre den ayet göre "sonra....o eski Ev i (Kabe yi) tavaf etsinler. (Hac22/29) bu ayette n hareketle tavafta abdesti olmanın farz olduğunu söylemek mümkün değil
B) tavafi namaza benzeten Hz.peygamber "dikkat edin tavaf naamazdir. "Bu sadece benzetmedir, gerçek Namazla alakası yok
C) Hz Aişe hac esnasında adet görmesi üzerine haccı tamamlayacagi endişesiyle Ağlamış ve bunun üzerine Hz.peygamber; bu hal Allahın kadınlar için yazmış olduğu bir kaderdir. Merak Etme ,.sen diğer hacılar in yaptığı bütün hac filmlerini yerine getir.ancak temizleninceye kadar tavaf yapma.D) hepsiNot bu iki hadis haberi vahid

cevap:D

76) Hanefi ye göre kadınlar özel hallerinde tavaf yapma durumunda kalırsa , farzi terk etmediklerini haclari tam olur.ancak vacibi terk ettikleri için cezaları ne?
A) büyük baş hayvankurban (deve veya sigir)B) küçük baş hayvan kurban (koyyn)
cevap:A
77) temizlendikden sonra ziyaret tavafini yapma imkanı bulan kadınların kurban kesmeleri gerekmez. Doğru mu yanlış mı
A) doğru b ) yanlış

cevap:A

78) tavaf esnasında hükmi kirlerden temizlenmenin farz olmasi, cunupluk yada adet kanaması geçiren kadınların taraftarının geçersiz olmasını gerektirir.bunlar gusul aldıktan sonra tavaflarini yenilemeliler. Tavaf esnasında abdesti farz gören bu âlemlerden biri değildir
A) Hanefi B) safii c) malikiler d) hanbeli

cevap:A

79) tavaf sırasında abdestli olma şartı yokdur.abdestli olmak mustehap.Kabe ye saygı için cunupluk veya hayızli tavaf yapmamalı. Zaruret ve acizlik söz konusunda bu hallerde tavaf yapılabilir. Bu görüş kime ait?
A) Ebû yusuf
B) ibn teymiyye ve ibn ul kayyim el cevziyye

Cevap:B

80) "tavafda hükmi kirlerden temizlik Namazda ortunmeye benzer. Imkan buldugunda bu şartlara uyulur, imkan bulunması bu şartlar terk edilir."Bu görüş sahibi
A) ibn kayyim el cevziyyeB) ibn teymiyye

Cevap:A

81)Çoğunluğa göre özel günlerinde kadınlar farz vacip nafile tavaflarin dışında Haccin diğer rukunlerni yerine getirirler. A doğruB) yanlış

Cevap:A

82) Kurban kesme yerine bedelinin verilmesi görüşünü savunanlarin kendilerini haklı çıkarmak için one çıkardıkları sebepler?
A) bu görüş Sahipleri kurban etlerinin fakirlere dağıtıp yardım boyutunu on plana çıkarmazlar.et yerine para vermek mantıklı deyip kurbanın sadaka boyutunu one çıkarırlar.
B) Kurban Sezonlar ında hayvanlara yapılan olumsuz muameleleri gosterirler.
C) her ikisi

Cevap:C

83) Kusluk vaktinde kesilen hayvanı veya kesme eylemini ifade için kullanılan terim?
A)Udhiyye
B) Zebaih

Cevap:A

84) Kurban kesme yerine bedelinin verilmeyeceğini görüşünde olanların sebepleri
A)vakitle bağlantılı bir ibadet olan kurbanı , vakit içerisinde kesmeyip bedelini sadaka olarak vermek yada canlı olarak bağışlamak la mükellef üzerinden sorumluluk düşmez.
B) sadaka vermek nafile, kurban ise vacip veya mürekked sünnet. Vacip veya Sünnetin nafile ye üstünlüğü tartışılmaz.
C) kan akitmak kurbanın ruknu. Kurbanın amacı eti ikram yada ihtiyaç sahiplerine dağıtmak değil, hedef Allah in emrine itaatin bir göstergesi olarak belirli niteliklere sahip hayvanı kesmek.
D) hepsi

Cevap:D

85) Fıkıh kitaplarında ............denen ve hayvan kesme usullerini anlatan bölüm.
A) Zebaih B) Udhiyye

Cevap:A

86) Hz. Peygamber ne zamandan ne zamana kadar kurban kesmiş.
A)Hicretin 2.yilindan omrunun sonuna kadar
B) Hicretin. 1.yilindan omrunun sonuna kadar
Cevap:A

87) Bayram namazından önce kurban kesen ne yapmali?
A) Kurban kabul hicbirsey yapmaz. B) yeniden başka hayvan kurban etmeli.

Cevap:B

88) Bir malın zekata tabi olmasının temel gerekçeleri kaç ve nelerdir?
A) 2 dir; 1.si bu malın aslı ihtiyaçların dışında olmasi2.si zekata tabi olacak malın nami (artici) ve gelir getiren mallardan olmasi.
B) 1 dir; sınai servet, yatırım, ve üretim araçları olması

Cevap:A

89) Normal ve ortalama bir hayat sürdürebilmek için gerekli ve dönemin hayat standartlarina uygun olan her türlü yeme, içme , barınma ve ulaşım vasıtalarıni ifade için kullanılan terim
A) Temel ihtiyaçlarB) Aslı ihtiyaçlar

Cevap:B

90) ziynet eşyalarında zekat yokdur. Görüşünü benimsemeyen
A) maliki B) safii C) hanbeli D) Hanefi

Cevap:D

91) Ziynet amaçlı kullanılmakta olan altin ve gümüş zekat verilmesi gereken miktara ulasmissa zekat verilmeli diyen
A) Hanefi B) Safii

Cevap:A

92) ziynet esyasindan zekat verilmeyeceğini söyleyenler in delilleri nedir?
A) bu eşyaların artışının ve getirsinin olmadığını delil olarak sunmakta
B) takı olarak kullanılan eşya aslı ihtiyacdir

cevap:A

93) ziynet esyasindan zekat verilmeyeceğini genel ilke olarak benimseyen ancak bu durum abartildiginda yani altında asgari 20 misgalin (yaklaşık 85 gr) 10 katına ulaştığında zekat verilmelidir diyen
A) Şafii B) Hanefi

Cevap:A

94) nisab miktarına ulasmis ziynet eşyalarını zekati gerekli çünki bunlar Parasal değeri olan basılmış para hükmünde diyen
A) Şafii B) maliki C) Hanefi

Cevap:C

95)Kardavi 'nin eseri?
A)fikhu z zekat B) fikhu z sadaka

Cevap:A

96) kardavi eserinde çoğunluğun görüşünü yani ziynet eşyalarından zekat verilmeyecegini pratik sonuçlara bağlamış. hangisi bunlardan biri değil?
A) Ziynet esyalari artmamakdaB) Incı , Mercan vb. Değerli madenlerden yapılmış olan ziynet esyalari zekata tabi değil
C) Altın ve gümüş un zekati ndan söz eden Naslarda bunların para olma niteliği on plana cikarilmis
D)kadınların ziynet eşyalarını dışında parası yoksa bunların zekat ini ödemekde zorlanacak dir.
E) Basılmış para hükmünde olduğundan zekat gerekir.

Cevap:E

96) hangi surenin kaçıncı ayet inde zekat in kimlere verileceğini bahsedilir.
A)Tevbe 9/60 B) tevbe9/ 62

Cevap:A

97) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
A) yoksullara düşünerek
B) zekat toplama memurlarına
C) kalpleri islam a isindirilacak olanlara
D) kolelere borclulara
E) Allah yolunda çalışanlara yolculara
F ) Hayır kurumlarina

Cevap:F

98) zekat olarak verilen malın zekat alanın mülkiyetine geçmesi gerekli , hakiki şahıs zekat verilenin olmasi istenmekte. Bu görüş kime ait?
A) hanefiler B) Safiiler

Cevap:A

99) zekat parası ile cami, okul, köprü, yol toplumun ortak mali olan şeyler yapılamaz .Ölünün kefenlenmesi, borçlarını ödenmesi zekat yerine geçmez. Bu görüş
A) hanefiler B) safiiler

Cevap:A

100) kurumlara zekat verilebilir diyenler?
A) Ebû Muhammed Ebû yusuf
B) Muhammed hamidullah Muhammed Ebû Zehra

Cevap:B

101) Zekat in kurumlara verilmesi hususundaki yaygın görüş nedir?
A) Kendine getirilen zekat lari zekat sarf yerlerine ulaştirmayi kendisine görev olarak belirleyen kurumlara verilir.
B) asla verilmez.

Cevap:A
FIKIH 3.UNITE


1) PEYGAMBERİMİZİN ifadesi ile "Bir babanın çocuğuna bırakacağı e büyük miras nedir??

A) evi ve arabasi B) iyi bir isim güzel bir terbiye
C) hepsi D) hiçbiri

2) Kur an evliliği nasıl nitelendir?
A) Ağır is sorumluluğu , karşılıklı güven
B) Ağır sorumluluklar yükleyen bir ahid, sapasağlam bir sözleşme
C) Ağır bir yük, güzel bir sözleşme

3) Kur ani kerim gore (Nisa 4/35) aile sorunlarının çözüme kavuşturulması nda müracaat edilecekler arasındadır?
A) psikologlar gidilip , bunların hakemligine başvurulur.
B) eşlerin ailelerinden dalgın, adil birer kişi belirlenip , bunların hakemligine müracaat edilir.
C) AİLE büyüklerinin hakemligine müracaat edilir.

4) Tevbe9/24 de zikredilen ............Eğer size Allahtan Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise, Allah in büyüğü gelene kadar bekleyin.Allah buyruk tanımaz bir topluluğu doğru yola erdirmez. Bu ayette bahsi geçenler arasında yokdur.
A) Babalarıniz, ogullariniz, kardeşleriniz, esleriniz, akrabalariniz
B) kazanıp birikdirdiginiz mallarıniz
C) kötü gitmesimden korktuğunuz ticaretiniz ve hoşuna giden evleriniz
D) heves ve arzularını

5) Aşağıdakilerden hangisi yanlış dir?
A) Evlilik karakteristik özellikleriyle ibadet mahiyetine de sahip tipik bir medeni sözleşme
B) Evlilik karakteristik özellikleriyle eşlerin özgürce yaşadığı medeni sözleşme
C) evlilik diğer medeni sözleşmelerden farklı bir mahiyete sahip

6) Aile bireylerinin haklarını hukuki güvenceye kavuşturmayi amaçlayan tedbirlerden birisi nedir?
A) Evliliğe bir şahidin tanıklık etmesi
B) evliliğe iki şahidin tanıklık etmesi

7) Aile bireylerinin haklarını hukuki güvenceye kavuşturmayi amaçlayan tedbirlerden biri şahit şartı ne gibi önemli fonksiyonlara sahip?
A) akademik açıklık kazandırma fonksiyonu
B) tarafların hak ve sorumluluklarının hukuki güvenceye bağlanması
C) hepsi
D) hiçbiri

8) Sahih bir evlilik sözleşmesi için zorunlu kabul edilen iki şahit şartının günümüz şartlarında tescil olarak yorumlanması gerektiğini ifade etmekte olanlar kimler? (Çünkü ancak bu sayede tarafların hakları hukuk güvencesi ne kavusdurulabilmekde)
A) klasik fikihh bilginleri
B) çağdaş fikih bilginleri

9) Unsur ve şartları itibari ile herhangi bir eksiklik bulunmayan bir nikah akdi dinen de geçerli ve muteber midir?

A) evet B) Hayır

10) "eğer esiniz olan bir kadından ayrilip başka biriyle evlenmek isterseniz , onlardan birine mehr olarak yığınla altın vermiş olsanız , ondan en küçük bir şey dahi geri almayın. Siz onu , iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız! Birbirinizle içli dişli olmuş, üstelik onlar sizden çok sağlam bir sözde almisken , o mehr nasıl geri alırsınız"ayeti hangi surenin kaçıncı ayeti?

A) Nisa 20/ 21 B) Nisa 21/22

1 )BB 2 )bb 3 )BB 4) DD 5) BB 6) bb 7) cc 8) bb 9) aa 10) aa

11) formalite evlilikler ve boşanmalar sonucu elde edilen maddi değerin dini açıdan hükmü?
A) helal değil B) mekruh C) helal

12) evlilik de açıklığı sağlamanın bir gereği olmak üzere aranan şartlar
A) evlenmenin çevreye durulması
B) Meşru çerçevede oyun ve eğlence tertip edilmesi
C) misafirlere ikram da bulunma
D) nikahı n Mescidler de A kl edilmesi
E) Akde en az iki kişinin tanıklık etmesi

13) bunlardan asgari iki şahit. ........nikahı duyurulması ise .........mezhebine göre aynı zamanda nikah akdi nin sıhhat şartı olarak görülmektedir. ..
A) bütün fikih mezhep lerine , maliki
B) maliki, bütün fikih mezhep lerine

14) evliliği zina gibi dince meşru kabul etmeyen ilişkilerden ayıran temel husus
A) Akde bağlı açıklık
B) Hak ve sorumlulukların güvenceye bağlanması

15) toplum b ilgisinden uzak bir şekilde iki kişinin sahitliginde gerçekleşen evlilikleri "gizli nikah"olarak değerlendireceği ni ve bu yola başvuranları ağır biçimde cezalandıracagini söyleyen?
A) Hz. Ali B) Hz.Ebubekir C)Hz. Ömer D) Hz.Muhammed

16) Bir birlikteliğin toplumun bilgisi dahilinde yaşanması , onun evlilik olarak değer kazanması için yeterlidir. Doğru mu yanlış mı?
A) doğru B) yanlış

17) Nikah akdi nin kurucu unsurlarından olan IRADE beyaninin her türlü baskı ve ayiptan" uzak bir şekilde gerçekleşmesi zorunlumudur?
A) evet zorunlu B) HAYIR DEGIL

18)"Buluga ermiş kızlar mali tasarruflarda bulunabildiklerine göre tek başlarına evlilik kararı da alabilirler."Bu görüş hangi mezhebine görüşü?
A) maliki B ) Safii C)Hanefi D) hanbeli

19) yetişkinler olsa kızlar ancak velileri aracılığıyla eklenebilir.
A) maliki B) safii C) hanbeli D) HEPSİ E) HİÇBİR

20) velisinin izni olmadan kızlar evlenemez diyenlerin delilleri
A) Veli ve iki adil şahit bulunmadan nikah olmaz. (Hadis)
B) velisinin izni olmadan evlenen kadının bu evliliği hükümsüzdür. (Hadis)
C) her ikisi

11 ) a 12) hepsi 13) A 14) A 15) C 16) B 17) A 18) C 19) D 20) C


21) bir kızın kendine es olarak seçtiği kişinin onun din ve dünya saadeti itibariyle kendisine denk (kufuv) olmasi durumunda , velinin buna itiraz hakkı olmayıp .......ve ......... göre bu gibi durumlarda veli velayet yetkisini de kaybeder
A) maliki safii B) safii Hanefi C) hanbeli maliki

22) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Ergenlik çağına gelmiş bir kız , rızası olmadıkça evlendirilemez (Rızası olmadan bekar kız evlendirilemez( hadis)
B) Ergenlik çağına gelmiş bir kız , rızası olmadıkça evlendirilebili r.
C) Kızın din ve dünya hayatı bakımından dengi olan birisiyle evlilik kararına hukuken geçerli bir sebebe dayanamadim a , velisi itirazda bulunmamali
D) meşru nikah akdi içinde evlilik hayatı yaşamış olan dul bir kadın, eşini seçme konusunda tek başına yetkili.onun es seçimine , hiç kimsenin müdahale hakkı yok

23) Müslüman bir bayanın dini ne olursa olsun gayri Muslim bir erkekle evlenmesi
A) caiz B) caiz değil

24) zamanla kayıtlı ve sırf birbirlerinin cinselliklerinden yararlanma amacı taşıyan evliliklere fikih literatüründe ......evliliği denir?
A) mut a evliliği B) muk a evlilik

25) kocanın tek taraflı iradesiyle evliliği sonlandırma beyanı
A) Tefrik B) Talak C) hul

26) Evlenme akdi nin kuruluşu gibi sonlandırılması tamamen tarafların iradesine bağlıdır. Eşler hem tek taraflı hemde karşılıklı anlaşarak evliliği sonlandırma ya yetkikidir.
A) Belli sebeplerle yargı kararıyla boşanma
B) serbest boşanma sistemi
C) bosamayi yasaklayan sistem
D) kendine özgü farklı bir bosamayi sistemi

27) Tanrının birlesdirdigini kimsenin ayırmaya yetkisi yokdur
A) Belli sebeplerle yargı kararıyla bosamayi
B) serbest bosamayi
C) bosamayi yasaklayan sistem
D) kendine özgü farklı bir bosama sistemi

28) tarafların tek başlarına yada anlaşarak evliliği sonlandırma yetkileri yokdur.sadece belli sebeplere bağlı olarak bosamayi davası açabilirler .bosamayi kararını ancak yargı verebilir.
A) serbest bosamayi
B) belli sebeplerle yargı kararıyla bosamayi
C) bosamayi yasaklayan sistem
D ) kendine özgü farklı bir bosama

29) İslamın benimsediği bosama sistemleri arasındadır.
A) karı kocanın anlaşmasıylaa evliliğe son verme .hanımın eşine mali bir bedel odemesi sonucu bosanma (hul/muhelea)
B) tek taraflı iradryle ile kocanın bosamasi (talak)
C) yargı yoluyla bosama (tefrik)
D) hepsi

30) Islamda tek taraflı irade ile aile birliğini sonlandırma yetkisi (talak bosama) ilke olarak kime verilmiş?
A)Erkek B ) kadın C) hakime


Sultan Yamaç 21 )A 22 )B 23) B 24) A 25) B 26) B 27 ) C 28) B 29) D 30) A31) karı kocanın anlaşmasıylaa evliliğe son verme.hanimin esine mali bir bedel odemesi sonucu bosanma.
A) hul (muhalea)
B) Talak
C) Tefrik

32) Tek taraflı iradesiyle bosama yetkisine sahip olan koca gerek evlilik akdi nin kuruluşu sırasında gerekse nikah in devamı sürecinde bosama Selahiyetini hanımın a devredebilir. Buna fikih literatüründe , bosama hakkının devri anlamında olmak üzere .......denilir
.
A) Tefvizu t talak B) Teklif ut talak

33) Zamanla kayıtlı ve sırf birbirlerinin cinselliklerinden yararlanma amacı taşıyacak evliliklere
A) mut a evliliği B) dini nikah C) Resmi evlilik

34) Islamda evliliği sonlandırma şekli
A) talak B) mut a C) hepsi D) hiçbiri

35) mut a nikah in hükmü nedir?
A) helal B) haram C) mekruh

36) Islamda bosama yetkisinin erkeğe verilmesi eleştiri konusu olmuş .aşağıdakilerden hangisi bu eleştiri lerden biri değil?

A) Hukuki varlık kazanması , karşılıklı hür iradeleri n bir noktada bulunmasına bağlı olan bir akdin , tek taraflı ve sadece kocaya tanınmış yetki ile sonlandırılması , akıl
mantığına aykırı
B) Kadın erkek eşitliği ilkesine aykırı
C) Aile yuvasını n devamı ya da sonlandırılması nin kocanın insiyatifine terk edilmesi , telafisi güç ağır sorunlara yol açmakta
D) Bosama yetkisinin eşlerin ikisine de ayrı ayrı verilmesi aile birlikteliğini daha çabuk ve sebeplerle sonlandırılması olasılığını arttıracak.

37) Cumhuriyetin ilanından bir süre önce hazırlanan Hukuk i aile Kararnamenin 37.maddesinde bosama kararının beli bir süre içinde ilgili mahkemeye bildirilmesi .....
A) zorunlu B) zorunlu degil

38) islam bosamayi (talak) 3 ile sınırlandırılması. 3.bosama ile birlikte artık tarafların tekrar aile yuvası kurabilmeleri çok ağır bir şarta bağlanmış. Bu şartlar neler?
A) Kadının başka bir erkekle doğal evlilik yapması, cinsel ilişkinin yaşandığı bu evlilign doğal bir sürece bağlı olarak tabi şartlarla sona ermesi
B)Kadının cinsel ilişki yaşamadan başka bir erkekle evlenip doğal bir sürece bağlı olarak tabi şartlarla sona ermesi

39) Eşini bosama isteyen kişi, cinsel ilişkinin yaşanmadığı bir temizlik döneminde ve bir talak hakkını kullanarak eşini bosamalidir ki buna ..........
A) Sünni bosama B) Sünnet bosama C) vacip bosama

40) Aşağıdakilerden hangisi bid i bosama arasında yok
A) Adet döneminde (regl) gerçekleşen bosama
B) cinsel ilişkinin yaşandığı temizlik evresinde bosama
C) Bir temizlik döneminde gerçekleşen birden fazla bosama
D) cinsel ilişkinin yasanmadigi bir temizlik döneminde ve bir talak hakkını kullanarak bosama
E) hiçbiri

31) a 32) A 33) A 34) A 35) B 36) B 37) A 38) A 39) A 40) d


41) Bid i bosama nedir?
A) Sünnete uygun olmayan bosama
B) usule uygun bosama

42)Bosama yetkisinin erkeğe verilmesi nin aklı ve gerçekçi olduğunu savunanlarin delilleri
A) Nikah akdi nin sonlandırılması nin da karsilikli iradeleri n birleşmesiyle mümkün olabilmesi şeklinde deki düşünce , taraflardan birisinin ayrılığı istememesi halinde çok yönlü sorunlara yol açabilir.
B) Bu hak iki tarafta olursa , aile birlikteliği daha çabuk ve basit sebeplerle evliliği bitirebilirler.
C) Nikah sonlandırma yetkisinin , eslerrden tamamen alınıp mahkemelere devredilmesi önerisi de çok yönlü ahlaki ve hukuki sorunlara sebep olabilir. Sırlar Açığa çıkabilir .Aile fertleri yanında bireysel ve toplumsal ahlak ağır yara alabilir.
D) Erkeğe tanınmış olan bosama yetkisi , nikah akdi yle birlikte eşlerin sahip olduğu hak ve sorumluluklar dan bağımsız düşünülemez. Nikahı n maddi yükü tamamen erkeğin sorumluluğundadır. Bosama sonrasındaki mali kuvvet erkeğin omzunda.
E) Kadınların fıtrati itibariyle erkeklere göre daha duygusal ve kırılgan yapıya sahip olamalari
F) hepsi

43) Nikahı n tabi gereği olan mehr borcunu henüz ödememisse , bosama ile birlikte Bu borcu da odemek zorunda kalacakmidir?
A) evet B) Hayır odemek zorunda değil

44) Aynı zamanda gerçekleştirilen üç bosamanin sünnete aykırılığı hususunda fikih bilginleri arasında ittifak bulunmakta. Böyle bir bosamanin hukuken geçerli kabul edilip edilmeyecegi Sayet geçerli ise bir bosama mi , yoksa eşleri birbirinden kesin ayıran 3 bosama mi sayılması hususunda 2 görüş ortaya çıkmış.

1) kitap ve Sünnetin İrşad ina aykırı olan bosama ların geçerli olmadığı , dolayısıyla hiçbir hukuki sonuç doğurmadigi görüşünde olanlar
2) Bu tür boşanmalar bidat ve haram olmakla beraber gerceklesmesi halinde hukuken geçerli. Bu görüşler kimlere ait.
qqqqqqA) 1.gorus/Hanefi, maliki, Şafii, hanbeli ve çağdaş dönem islam hukukçuları 2 görüş /bazı fikih bilginleri ne göre
B) 1.gorus/bazı fikih bilginleri ne göre 2.gorus/Hanefi maliki safi hanbeli ve çağdaş dönem islam hukukçuların göre

45) Sünnete aykırı biçimde aynı anda gerçekleşen birden fazla bosama larda , kullanılan bosama yetkisinin tamamının geçerli olacağı görüşünde olanlar
A) Hanefi B) malikiC) safi D) hanbeli e) hepsF) hiçbiri

4)6) yukaridaki görüşe sahip olanlara göre , aynı anda üç bosama hakkı birden kullanılmışsa bir evlilik de tanınan bosama yetkisinin Tamam'ı kullanıldığından taraflar arasında kesin ayrilik meydana gelmiş olmaktamidir?
A) evet B)hayir meydana gelmiş olmaz.

47) Sünnete aykırı biçimde aynı zamanda gerçekleşen birden fazla bosama larda, bu şekilde ki boşanmalar sadece bir bosama olarak geçerlik kazanır diyenler
A) Hanefi safi maliki hanbeli
B) sahabe tabiun ilk müctehid imam ların dan bazıları ibn Teymiyye, ibn kayyim el Cevziyye Sevkani ve günümüz islam hukukçuların çoğunluğu

48) Tek mecliste gerçekleşen üç bosamanin tamamının geçerli oldugu şeklindeki çoğunluk görüşü .......Bu konudaki uygulamalarına dayanmaktadır
A) Hz.Ebubekir B) Hz.omr C) HZ.Ali D) Hz.Osman

49) Kim üç bosama hakkını birden kullanarak eşini boşayan kişiyi, sünnete aykırı hareketi ve ihtiyatsiz tutumu sebebiyle kırbaç cezasına çarptırmis.
A) Hz.Ali B) Hz.omer C) Hz ebubekir

50) Hz. ÖMER in tek mecliste gerçekleşen 3 bosamanin tamamının geçerli oldugu şeklindeki görüşünü benimsemeyen ler
A) ibn Abbas B) Zübeyr b.el Adam C) Abdurrahman b.Avf D) Abdullah b.Mesud
E) hepsi

41) A 42) F 43) A 44) B 45) E 46) A 47) B 48) B 49) B 50) E51) Günümüz fikih bilginleri nin çoğunluğu, tek mecliste gerçekleşen üç bosamanin bir bosama olarak geçerlik kazanacağı görüşünü ...............
A) benimsemekteler B) benimsememektelerr

52) bosanma ilgili ayet
A) talak süresi 11 B) Talak 2 C) talak 22

53) Iddet süresi içerisinde evlilik hayatına geri dönüşün mümkün olduğu bosama
A) Bid i bosama B) Ric i bosama C) Tefrik bosama

54) Bosama esnasında 2 şahidin bulunmasını , bir bosamanin sünnete uygun şekilde gerceklesebilmesinin şartları arasında sayan
A) BUHARI B) MÜSLÜM C) GAZALİ

55) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Boşanmanın gerceklesmesi ile birlikte odemesi geleceğe tehir edilen mehr (mehr i mueccel) derhal ödenmesi gereken bir hal almaktadır
B) Iddet süresince koca , boşandığı eşinin nafaka ve mesken ihtiyacını karşılamak zorunda
C) Dönüşlu bosama larda (Ric i talak) taraflardan birisinin ölümü halinde diğeri onaa varis olamamakda
D) Dönüşlu olmayan bosama larda (bain talak) bosamanin gerçekleşmesi halinde karı koca arasındaki akrabalık bağı sona erdiğinden miras sebebi ortadan kalkar.
E) Iddet süresince akrabalık bagindan kaynaklanan hısımlik devam ettiğinden buna bağlı evlilik engelleri de yururlulugunu sürdürmekte
F) Ayrılık sonrası dünyaya gelecek çocuğun nesebinin sıhhati açısından bosama tarihi ve doğum zamanı önem arz etmektedir

55) Bosama tasarrufunun şahit ler huzurunda gerçekleşmesi şartı niçin?
A) Hakların be hukuki sonuçların ispatlanabilmesi için
B) Hakların ve siyasi sonuçların ispatlanabilmesi Icin

56) "Hanımın boşayan koca , durumu hakime beyan etmeye mecburdur."Nerede geçer
A) Hukuk i Aile Kararnamesi 110. Madde
B) TALAK S .22
C) HUKUK i Aile Kararnamesi 111.Madde

57) Nikahı sona ermiş bir kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süreye
A) Iddet B) Talak C) iffet D) HİÇBİR

58) KARI KOCA HAYATI YAŞAMADAN BOSANMIS KADIN IDDET BEKLEMEK ZORUNDAMI
A) AHZAP 49.AYETE GÖRE DEGIL
B)AHZAP 49. A YETER GÖRE EVET IDDET BEKLEMEK

59) DÖNÜŞLU OLMAYAN BOSAMA LAR
A) Bain talak B) Ric i talak

60) DÖNÜŞLU BOSAMALAR
A) Ric i Talak B) Bain talak


51 ) A 52) B 53) B 54) A 55) C 55) C 56) A 57) A 58) A 59) A 60) A61) kuru kelimesi hanefiler e göre neyi ifade eder.
A) 3 adet dönemini B) 4 adet dönemi

62) kuru kelimesi Safiiler e göre neyi ifade eder
A) üç temizlik dönemi B) 3 adet dönemini

63) Evliliği , kocasının ölümü sebebiyle sona eren kadın hamile değilse 4 ay 10 gün , hamile ise doğum yapınca ya kadar iddet bekler.
Doğru mu yanlış mı?
A) yanlış B) doğru

64) Kur ana göre evlilik hayatı , eşinin bosanmasi fesih yada tefrik kararıyla sonlanmis kadın ; adet görüyorsa 3 kuru normal yaşda olmasına rağmen adet görmuyorsa veya menopoz evresine girmiş 3 ay iddet bekler. Doğru mu yanlış mı?
A) DOĞRU B) YANLIŞ

65) ESIYLE FIILI AİLE HAYATI YAŞAMADAN BOSANMIS KADIN DA IDDET BEKLER.
A) DOĞRU B) YANLIŞ

66) IDDETIN gerekliliği hususunda , kadının yaşının, hatta mensubu bulunduğu dinin herhangi bir etkisi varmı?
A) yok B) var

67) yaşı ilerleyen adet görmeyen kadın evlilik yapabilmesi için 3 ay iddet beklemesi gerekir mi?
A) evet B) hayir

68) Günümüzde ultrasonografi gibi yöntemlerle hamileliğin saniyeler le ifade edilen bir zamanda ve kesin olarak belli olmasi, Kuran da belirlenen şekliyle iddet uygulamasına gerek kalmadığını gösterir.
A) yanlış B) doğru

69) yaşı ilerleyen adet görmeyen kadı ların 3 ay iddet beklemesi gerektiği hangi ayette sabit?
A) talak 2 B) Talak 4

70) "mümin kadınları nikahlayip da sonra onları cinsel birleşme önce bosamissaniz üzerlerine sayacaginiz bir iddet yokdur."
AHZAP 49 B) AHZAP 50


Sultan Yamaç 61) A 62) A 63) B 64) A 65) B 66) A 67) A 68) A 69) B 70) AFIKIH 4.UNİTE


GIDA MADDELERİ VE BAGIMLILIK
1) Peygamber göre kazancında ve gidasinda helal haram ölçülerine dikkat etmeyen in, düzenli ibadet etse de , Allah in uğrunda büyük fedakarliklara kalana bile.......... .
A) yaptıklarının boşa gidecegini ifade etmiş. B) Duaları nin kabul olmayacağını ifade etmiş.

2) Ayet ve hadis lerde haram kılınan yiyecek ve içecek ler arasında yokdur?
A) olmuş Hayvan eti (meyte)B) Akitilmis kanC) Domuz etiD) Çekirge olusuE) Allah tan başkası adına kesilen hayvanlar

3) Dini usule uygun kesilmeden öldürülmüş ya da kendiliğinden olmuş hayvanlara ne denir?
A) merte B) Meyte

4) Olmuş hayvan eti (Meyte) ile ilgili açıklamaların gecdigi süre?
A) Maide son 3 ayet B) Maide 3.ayet

5) Maide 3.ayete göre meyte grubunda olan hayvanlar??
A)bozulmuş, sert cisimle vurularak öldürülmüş hayvanın eti
B) yüksek bir yerden atılma veya düşme sonucu olmuş hayvan
C) Başka bir hayvanın darbesi ile olmuş veya yırtıcı penceli hayvanların oldurup parçaladigi hayvan eti
D) hepsi

6 ) Eti yenen hayvanlardan da olsa canlı veya ölü hayvanın vücudundan akıp ayrılmış olan kanın hükmü? ?
A) haram B) Helal

7) Kur anda etinin haram olduğunun belirtildiği tek hayvan??
A) DOMUZ B) SALYANGOZ

8) Kur anın helal haram ölçütü olarak belirledigi" Tayyibat Habais" çerçevesinde Resul i Ekrem hangi hayvanların da haram olduğunu belirtmiş.
A) Ehli EşeklerinB) Yırtıcı kuşlarınC) penceli hayvanlarınD) hepsi

9) Haram larda aslan. ..........
A) Taabbudi lik B) Ta lil dir

10) Zaruret durumunda istisnai hükümler geçerli midir? ??
A) evet geçerli B) hayir geçerli degil


1B 2D 3 B 4B 5D 6A 7A 8D 9A 10 A

11) Dinin haram kabul ettiği bir gıda maddesinden zararlı olduğu düşünülen unsurların ayiklanmasi , o maddeye ilişkin haramlik hükmünü etkiler mi??
A) etkiler B) Etkilemez

12) içki içmek, aklın normal işleyişine zarar verdiği için haram kılınmış. Böyle bir etkinin söz konusu olduğu her şey , ismi, hammaddesi, katı yada sıvı oluşu ve daha başka özellikleri dikkate alınmaksızın , aynı hükme tabi olacak midir? ?
A) Evet tabi olacak B) hayir tabi olmaz.

13) Başta gelen zaruret sebepleri
A) Biyolojik ihtiyaçları karşılamak için helal yiyecek ve içecek bulunamamasi
B) Tedavi ihtiyacı başta gelen zaruret sebepleri
C) hepsi
D) hiçbiri

14) Açlıktan bunalip çaresiz kalanları ihtiyaç miktarı ni aşmamak kaydıyla haram olan gıdalardan yararlanabilir. (Hangi süre veya ayette geçer. )
A) Bakara 173 B) Maide 3 C) her ikisinde

15) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Zaruretler in sona ermesi ile birlikte genel hüküm (haram) tekrar işlerlik kazanır.
B) Zaruret halinde haram gıdalardan yararlanma , zaruret i asgari düzeyde ortadan kaldıracak ölçüsü asmaz.
C) Domuz etinin , sütünün, kemiğinin, derisinin haram ligi Kur an da bildirilmiş.

16) Haramlik , bir şeyin özü itibariyle kötülük ve zarar içermesinden kaynaklanıyor sa buna........veya .......... (olmuş hayvan eti yemek, şarap içmek vs) dış etkilerden ve haram a sebep olmakdan kaynaklanıyor sa buna............
A) li aynihi veya li zatihi ,li gayrihi haram
B) li gayrihi, li aynihi veya li zatihi

17) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Ister evcil ister yabani domuz olsun eti, sütü, derisi gıda olarak haram
B) Domuz bünyesinde taşıdığı hastalığı sebebiyle ölümcül hastalığa yol açtığı , kıskançlık ve cinsel arzuyu yok ettiği görülmekte.
C) Domuz etinin ayrıca müslüman oluşu sembolize eden yani kimlik oluşturan bir yönü bulunmaktadır
D) Domuz un, gelişen teknolojik imkânlarla birlikte bilinen zararlarını ortadan kaldırılması domuz ve ürünlerinin yenilmesinin haram olması hükmünü geçersiz kılar.

18) Hz.Adem e belli bir ağacın meyvesini yasaklanması hangi sure de geçer? ?
A) Bakara 35 B) Bakara 45

19) Yahudiler e cumartesi av yasağı getirilmesi hangi sürede geçer? ?
A) Bakara 65 B) Bakara 35

20) müslümanlara Allah tan başkası adına kesilen veya kutsal kabul edilen varlıklar a Adanan hayvanların etinden yemenin haram kılınması hangi sürede gecer??
A) Maide 3 B) Maide son 3 ayet


11B-12A-13A-14C-15C-16A-17D-18A-19A-20A

21) Hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden başka bir hale geçmesi demek olan
A)Istihale B) Istihaze C) KARI SIM

22) HARAM OLAN gıdanın şekil ve mahiyet değişikliğine uğraması ni ifade eder
A) Istihale B)Istihaze C) Karışım

23) Iki farklı maddenin ayristirilamayacajk şekilde iç içe geçmesi , birinin diğeri içinde çözülüp kaybolması demek (süte veya hamuru bir miktar şarabın dökülmesi)
A) Istihale B) istihaze C) karışım

24) Istihale konusunu fikih bilginleri kaca ayırıp incelemisler?
A) Kendiliğinden gerçekleşen IstihaleB) Dışarıdan müdahale sonucu olusan Istihale C) Her ikisi

25) Mevcut haliyle yenilip içilmesi dinen haram olan (habis) bir gıda veya içecek , kendiliğinden istihaleye uğrar ve dinen tüketilmesi helal bir maddeye (tayyip) Dönüşurse, bunun tüketilmesi nin helal olduğunda görüş birliği bulunmaktamidir?
A) Evet bulunmakta B) Hayır bulunmamakda

26) ISTIHALE dışarıdan müdahaleyle yani irade ve isteğe bağlı olarak gerçekleşirse , istihaleye uğrayan ürün kimlere göre helal hale gelmez, tüketilmesi hala haram
A) Şafii B) HANBELI C) EBU YUSUF D)HEPSI

27) ISTIHALE kendiliğinden gerçekleşmesi yle , insan müdahalesiyle ve iradeye bağlı olarak gerçekleşmesi arasında fark yok .Her iki durumda a haram helal dönüşür. BU görüşde olanlar
A) Hanefi, Maliki B) Ibn Haz , Ibn Teymiyye C) Ibn kayyim el Cevziyye D) hepsi

28) Haram in istihale ile helal hale gelmesi için, istihalenin kendiliğinden gerçekleşmesi lazım. Bu görüş şu savunanlar a göre , Istihale ve karışımından iradi olarak gerçekleşmesi durumunda , değişime uğrayan maddenin yapı ve özellik bakımından tamamen değiştiğine dair gıdanın, kimyası gibi uzman görüşü olsa bile , haram hükmü değişir mi??
A) değişmez B) DEGISIR

29) TARIM alanlarının her geçen gün azalması, dünya nüfusunun çoğalması, gıda ihtiyacının karsilanabilmesi için, her geçen gün daha fazla gıda üretilmesi gerekmekte. Doğal Kaynaklar bu ihtiyacı karsilayamadigindan , gelişmiş teknolojinin sunduğu imkanlardan azami düzeyde Yararlanılması zorunluluk halini almış. Bunun için hammadde ayrımı yapmaksızın sağlıklı gıdaya dönüşterulebilir her şeyden yararlanılmalidi r.(domuz kaynaklı olmamak kaydiyla)Bu görüştekilere göre istihale mutlak anlamda harami helal yapar mı? ?
A) Hayır helal yapmaz B) evet helal yapar.
Not. ISTIHALE YE UĞRAYAN MADDE SAĞLIK AÇISINDAN DA ZARARLI OLMAMASI SART

30) HAYVANLARIN kemik , deri, kıkırdak, bağ dokusu gibi kısımlarının uzun süre kaynatilmasi , asit ve kireçle belli işlemlere tabi tutulması sonucunda elde edilen şeffaf ve yumuşak madde
A) jelatin B) keratin


Sultan Yamaç 21 A
22 A
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 A
29 B
30 A

31) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Domuz, şarap, les, gibi hakkında özel yasak bulunan yiyecekler hariç ehli kitabın yiyip içtikleri müslümanlara helal ama kestikleri helal değil
B) Gıda ihtiyacıni karşılamada haram lardan yararlanma , Helal lerin yetersiz kalması durumunda söz konusu olabilir.
C) Terkibinde domuz eti, kemiği, iç yağı veya başka bir unsuru bulunan katkı maddeleri , (bazı azınlık görüş dışında ) aynen domuz eti gibi haram
D) Hanefilere ve Malikiler e göre hayvan kesilirken Allah in adının açılması şarttır.

32)Sabiileri Allah inancı taşıması sebebiyle kim Ehli kitap kapsamına sokar?
A) Hanefi B) Maliki C) Şafii

33) Mecusileri Allah inancı taşıması sebebiyle kim Ehli kitap kapsamına sokar?
A) Hanefi B) maliki C) Şafii D) IBN hazm

34) Islam konferansı teşkilatı (iko) bünyesinde faaliyet gösteren islam fikih Akademisi Mecusilerin ................yönünde karar vermişler.
A) Ehli kitap oldugunu B) EHLİ KİTAP olmadığı

35) Aşağıdakilerden hangisi sin kestiği haram
A) putperestlerin B) TANRITANIMAZLARIN
C) Dinden donenlerin (murted)D) MECUSILERINE) HEPSİ

36) Fıkıh mezhepleri ve müctehid lerin çoğunluğuna göre ehli kitabın kestiklerininmüslümanlara helal olabilmesi nin sarti
A) Keserken Allah tan başkası adına telaffuz edilmemesiB) Keserken seri kesim işlemi uygulanmalı

37) Hanefi ve Maliki lere göre hayvan kesilirken Allahın adının anilmasi şart. Şayet bu unutmaya bağlı olarak terk edilmişse bu durum etin Helalligine zarar vermez. Allah in adını anmanin kaden terk edildiğinin bilinmesi halinde , o hayvan murdar sayilacagindan eti de yenmez.
A) doğru B) yanlış

38) Unutma ile kasıt arasında herhangi bir ayırım gözetmeksizin Allah in adının açılmasının mutlak anlama şart olduğunu savunanlar
A) Zahiriler B) Esari C) Maturidi

39) Şafii lere göre , kesim sırasında Besmele çekmek. .........A) Farz B) Vacip C) Sünnet

40) 0 lara göre bir hayvanın etinin yenilememesi konusunda ölçüt , Allahın adının açılmaması değil, Allah tan başkası adına kesilmiş olmasi(kime gore)
A) Şafii B) HANEFİ C) HANBELI


31A- 32A- 33D- 34B- 35E -36A -37A- 38A- 39C -40A

41) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) islam yahudilik Hıristiyanlık gibi ilahi kaynağa dayalı bir dine mensup olmayanların kestiği hayvanların etleri yenmez.
B) Müslüman yada ehli kitap birisinin , kesim sırasında Allah in adını unutmasi (Zahiriler hariç) o hayvanın etini haram hale getirmez.
C) Müslüman yada ehli kitap birisinin Allahtan başkası adına kestiği hayvanın eti haram
D) Elektrosok ile kesim haram

42) Hz.Peygamber keserken Allahın adının anılıp anilmasi gidin bilinmemesi durumunda, yerken Besmele çekmek suretiyle o etin .......
A) Tuketilebiecegini B) tuketilemeyecegini

43) Nüfusunun çoğunluğunun , diğer din mensuplarından veya TANRITANIMAZLAr
dan oluştuğu toplumlarda , Helal olma şartlarının gerçekleştiğinde n emin oluşmadigi sürece , hayvansal gıda tüketilmemeli. Doğru mu yanlış mi
Doğru yanlış

44) Hayvanın daha az acı çekmesi , kanın azami düzeyde ve olabildiğince hızlı akmasini sağlamak amacıyla , kesim öncesi hayvana belli düzeyde elektrik vermeye ne denir? Ve caiz mi?
A) Elektrosok ; caiz değil
B) Elektrosok; caiz

45) Kesim esnasında canlı olmayan veya kesim işlemi dışında bir sebeple ölen hayvan dinen.......
A) murdar eti yenmez B) Eti helal

46) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Sok uygulaması, hayvanı bayıltma seviyesini aşıp ölümüne yol acmamali
B) Damarlarda ve etin içine sinmiş halde bulunan kan, kendisi necis olmadığı gibi eti de necis hale getirmez.
C) Necis olan kan etten ayrılan, Akitilmis kan.Bunun bir kısmı etin üzerinde pıhtılaşmissa yıkanarak temizlenir.
D) Seri kesimde her hayvan için ayrı Besmele çekmek

47) Safi lere göre seri kesim helal mi değil mi??
A ) Helal B) haram

48) Hayvanı keserken Allahın adının anilmasi şartı, her işte olduğu gibi hayvan kesme dede hangi suurun gözetilmesini amaçlar? ?
A) tevhid B) IBAN

49) Seri kesimlerde , kesim işlemini başlatmak üzer e düğmeye basarken Allahın adının anilmasi yeterli mi? Değil mi?
A) yeterli B) YETERLİ DEĞİL

50) SERI KESIMLERDE MAKİNE HERHANGİ BIR SEBEPLE DURURsa
A) Besmele ye gerek yok
B) Besmele nin tekrar edilmesi gerekSultan Yamaç 41 D -42 A- 43 A DOĞRU- 44 B -45 A- 46D- 47 A- 48 A -49 A - 50 B

51) Seri kesimde aranan şartlar
A) Kesim işlemini başlatmak için düğmeye babanın müslüman veya ehki kitapolmasıB) hayvanın etinin yenilenlerden olmasiC) hepsi

52) kümes hayvanları Boğazlarında sonra ortalama 50 derecede sıcak su kazanın d aldırma ve 2 -3 dak bu suda beklettikten sonra yola usulü
A) Sulu yolum B) Kuru yolum C) Buharlı yolum

53) Sulu yolumda hayvanın bir süre sıcak suda tutulması sebebiyle üzerindeki pisliklerin ete bulaşması ve eti Necis hale getirmesi endisesinden kaynaklanan problemlerden dolayı sulu yolum yöntemi caiz değildir?
A)sulu yolum caiz B) evet sulu yolum caiz değil

54) Herhangi bir şey haram ? Helal mi? Şüpheye düşerse. .........
A) haram olduğu düşünceyle uzak tutulurB) Helal dir sorun yok

55) Sarhoş luk veren , aklı ve ruhi dengeyi bozan , sinir sistemini uyuşturup beynin işlevini olumsuz etkileyen madde kullanımı
A) yasak değil B) yasak

56) Hükümlerin dayanamadı sağlam zemin oluşturma yonteminin (tedric) en açık örneklerinden birisi
A) Icki yasağı ile ilgili ayetB) Domuz eti ile ilgili ayet

57) ""HAMR"" Yaş üzümden elde edilen içkiyi ifade eder ve özü itibariyle (li aynihi) haramdır. Yaş Üzüm dışında başka maddelerden elde edilen ickikerse SARHOSLUK meydana getiriyorsa haram kime göre? ?
A) Şafii B) Hanife C) maliki

58) ""Hamr"" kişiyi sarhoş eden bütün içkilerin ortak adı. Dolayısıyla içinin elde edildiği ham maddenin ve içilen miktarın önemi yok. Çünkü HZ. PEYGAMBER (SAV) SARHOSLUK VEREN HERŞEY HAMR DIR HER HAMR DA HARAM DIR. BU GORUSDE olanlar?
A) Şafii B) HANBELI C) MALIKILER D) HEPSI

59) Genellikle güzel koku ve temizlik amacıyla içilmesi da içki yasağının gerekcesi (illet) doğrultusunda ...........hükmünü alacakdim.
A) helal B) haram

60) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Boğazına düğümlenen bir şey sebebi ile nefes alma veya yutkunma güçlüğü çekip hayatı risk altında bulunan kişiler , içki içebilir. B) hata ile cebir ve tehdit (ikrah) sebebiyle içki içenler, bir harami çiğnemis dolayısıyla büyük günah islemislerdir.
C) tedavi amaçlı bile olsa içki haram .Ancak alternatif ilaç bulunamassa ve dini değerlere saygılı , güvenilir doktorların bilimsel görüşü üzerine tedavi amacıyla kullanılması caiz.

61) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) içki nin yasaklanması sebebi (illet) sarhoş edici olmasıdır. B) HER TÜRLÜ KAYIT VERİCİ UYUŞTURUCU, AYNEN ICKI GIBI HARAMC) SARHOSLUK veren veya uyuşturucu etkiye sahip olan şeylerin , sıvı, katı, veya uçucu olması haramlik hükmünü etkiler. D) SARHOSLUK veren veya uyuşturucu etkiye sahip olan şeylerin tüketilmesi şeklinin (yeme içme damar zevk etme dumanına cekme) Haramlik hükmünde bir değişikliğe yol açmaz.

Not.sigara konusunda son dönem fikih bilginleri arasında 3 ayrı görüş var1.si; mubah 2.si; mekruh3.gorusse haram olduğu yönünde
Gününuz fikih bilginleri sigara içmenin dinen yasak olduğu görüş birliği içindeler.
Faydası olmasi duasıyla. ..


51C 52A 53A 54A 55 B 56A 57B 58D 59B 60B 61CFikih 5.unite


1) Tıp ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalışmaların iyi kötü, doğru yanlış biçiminde ahlaki açıdan değerlendirilmesi ni ve bu değerlendirmelerin belirli ilkelere oturtulmasini hedefleyen disiplin
A) tip etiği B) biyoetik
2) Biyolojik bilimlerin gelişmesiyle ortaya çıkan ahlaki sorunlarla ilgilen
A) tip etiği B) biyotetik
3) biyoetik sözlük anlamı
A) canlı etiği B) biyoloji
4) haram maddeler deyince akla gelenA) Domuz ve ondan elde edilen ürünlerB) alkollü ve uyuşturucu C) hepsi
5) haram maddelerle tedavi caiz değil diyenler ve delilleriA)Malikiler pekçok hadise dayanılarakB) Hanbeliler şarap ile tedavi olmayı yasaklayan hadisler e dayanılarak
6) Haram maddelerle tedavi caiz diyenlerA)HanbeliB)Zahiri
7) şarap Darda kalan ve zaruret haline düşen için mubah dir. Susuzluk gidermek, tedavi olmak, bogulmayı önlemek için şarap içen kimseye ceza uygulanmaz; kime gore???
A) ibn hazm B) ibn teymiyye
8) haram ile tedaviyi şartlı caiz gören (helal madde ile tedavi imkanı yoksa tedaviyi sağlayacak ilaç mubah ilaç olur ve söz konusu hadis lerin kapsamına girmez.) Kimlere göre
A) hanbeli malikiB) safii hanefiler
9) Darda kalanı haram ile tedavi olmasını HZ.PEYGAMBER IN erkeklere ipek giymeyi yasakladığı halde cilt hastalığı sebebiyle bazı sahabilere caiz görmesini delil suna lar
A) Şafii hanefilerB) maliki hanbeli
NOTTTT; islam bilginleri şu husus da görüş birliği etmiş. Şayet uzman bir doktor hayatı bir tehlikeden ancak haram olan bir madde içeren ilaçla kurtulabilecegi ve bunun alternatif inin olmadığını bildirirse bu ilaçla tedavi caiz.
10) hayatı bir tehlike yoksa çoğunluğa göre haram madde ile tedavide aranan şartlar A) uzman hekim teşhisiB) Helal bir ilacın bulunamamasi C) herikisi

1/a--2/b--3/a--4/c--5/b--6/b-7/a--8/b--9/a--10/c

11) bilimsel ve eğitim amaçlı otopsi
A) kadavra /tıbbi otopsiB) adlı otopsi
12) kaza , intihar, cinayet, gibi Şüpheli ölüm olaylarında ölümün nede ini , tarzını ve zamanını belirlemek , delilleri ve ölen in kimliğini tesbit amacıyla yapılan otopsi
A) kadavra otpsiB) adlı otopsi
13) çağdaş islam bilginleri otopsi her 2 sinde de belirli şartlarla cevaz verirler.Adli otopsi de ilgili cevaz daha ziyade Zaruret ilkesi
Doğru yanlış
14) Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu hangi sayılı kararıyla otopsi caiz demiş
A) 16/04/1942 /211 sayılı kararB) 16/04/1942 /21 sayılı karar
15)otopsinin caiz olma şartları
A) otopsi yapılmasını gerektiren bir zaruret in veya zaruret hükmünde değerlendirilecek insanı ve toplumsal ihtiyacın olması
B) otopsinin yapılacak kişinin ölümünün tam olarak gerçekleşmesi lazım
C) ölünün yakınları varsa onların rızasını alınmış olması
D) uzman Tabip yapması
E) maddi menfaat karşılığında yapılmaması
F) ölünün saygınlığını zedelemicek bir şekilde olmasi
G) Cesedin en kisa zamanda defnedilmesi
J) hepsi
16) öletnazi
A) iyi olum
B) kötü olum
17) hastanın zehirli iğne ile öldürülmesi
A) pasif ötenazi B) aktif otenazi
18) hastanın hayatının devamı için zorunlu olan tıbbi tedavinin durdurulması ve ölüme terk edilmesi
A) aktif B) pasif ötenazi
19) ötenazi in yasal olduğu Ülkeler
A) Belçika B) hollanda C) ABD bazı eyaletlerinde D) hepsi
20)bazı alımlerinin hastalığa karşı sabri tavsiye eden hadislere dayanarak hastanın tedavi yi kabul etmemesi nin caiz olduğunu ileri sürer. ..kim
A) AHMED BIN HANBEL B) SAFIILERE

11/a-- 12/B-- 13/a-- 14/a-- 15/j-- 16/a-- 17/B-- 18/B-- 19/D-- 20/a

21) Organ nakli ilk örneklerine
A) eski Mısır B) Hint uygarlıklarına C) hepsi
22) Klasik fikih kitaplarında kişiye kendi vucundundan dış deri yada hayvan kemiklerinin insan vücuduna nakli vardı .Doğru mu
A) yanlış B) doğru
23 ) insandan insana doku ve organ nakli ne zaman başlamış.
A) batıda 17.yuzyilda B) batıda 19. Yuzyilda
24) Nakledilen organın hasır sırasında geri dönecek. Ahirette insanın bütün organları en ince ayrıntısına kadar toplanacak .Organların toprakta curumesi, hayvanlar tarafından parçalanip yenmesı, yanıp kul olmasi gibi durumlarda herkesin aslı parçaları kendisiyle hasredilecek. Nakledilen organın yeni sahibinin sebep veya günah işlemesi ise tamamen bu fiili işleyenler ilgili bir husus. Çünkü sorumlulukta aslolan irade dir. Kime göre? ??
A) islam bilginleri nin çoğuna göreB) Esari ye göre
25) kıyamet günü insanın ağzının muhurlenecegi ellerinin konuşup, ayaklarının şahitlik yapacağını bildiren ayet???
A) nur s; 24 B) meryem 12
26) yukaridaki ayeti (Bu konudaki naslar organların lisan i hal ile konuşacağım şeklinde anlaşılabilir. ) diyenler
A) Organ naklinin caiz görenlerB) organ naklinin caiz gormeyenler
27) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Duygu, düşünce, akıl, inanç, manevi ve ruhu özellikler organların biyolojik yapısına bağlı değil. Bu yüzden organ nakli ile kişilik transferi olmaz.
B) Organ verenin kimsenin veya organ verilen şahsın fasik veya gayri Muslim olmasi durumunda diğer tarafı sorumlu tutar.
C) Müslüman veya dindar olmayan kimselere organ vermek, onun günah işlemesi ne vesile veya ömrünü uzatmak anlamına gelmez.
28) genel olarak haram la tedavi , diri olsun ölü olsun insan bedeninin saygınlığı ve dokunulmazlığı, yaratılısi bozma yasağı, zaruret prensibi gibi konular temelinde yürütüldüğü görülmekte. Doğru mu yanlış mı
A) yanlış B) DOĞRU
29) ASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLIŞ? ?
A) ORGAN NAKLİNi caiz gormeyenler , bu işlemi verici açısından kendi bedeni üzerinde zararlı ve haksız bir tasarrufa bulunması olarak değerlendirilir. Alıcı açısından ise başkasının hayat tarzına tecavüz, haram maddeyle tedavi,yaratılisi bozma olarak görürler.
B) GÜNÜMÜZ fikih bilginleri nin çoğu organ naklini alıcı açısından bir tür meşru tedavi yöntemi olarak kabul etmez.
C) Organ naklini caiz gormeyenler CISMANI HASIR ve ORGANLARIN SAHITLIGI inancı ile aslı yaratılisi (hilkat) bozmanin caiz olmamasıni da kendi görüşlerine destek olanlar sunarlar.
30) Organ naklini caiz görenlerin dayandiklariDeliller
A) hayatı tehdit eden açlık zaruret i karşısında kalan kimsenin ölü insan etinden yiyebilecegi
B) Tedavi maksadıyla haram ve necis şeyleri kullanabilme
C) yavruyu kurtarmak için olu annenin karnından canlı bebeği cikartilabikecegi(safii ler)
D) yutulmus mücevher çıkarmak için ölünün karinin acilabilecegi(safii, hanefiler, malikiler)
E) hepsi

21/c--22/B--23/B--24/a--25/a--26/a--27/B--28/B--29/B--30/e

31) canlıdan canlıya organ naklinin şartları
A) Bır zaruret in bulunmasıB) vericinin izni ve rızası olmasiC) organın alınmasının vericinin hayatını riske sokmayacak, sağlığını ve beden bütünlüğünü bozmayacak olması ve bu durumun tıbbi raporla belgelendirilmesiD) Konunun uzmanlarına operasyon ve tedavinin başarılı olacağına ilişkin güçlü bir kanaat oluşmuş bulunmasıE) yeterli tıbbi ve teknik şartların bulunmasıF) Organ vermenin ücret veya belli bir çıkar karşılığında olmamasıG) hepsi
32) çağdaş islam bilginleri nin çoğunluğu Ölüden organ nakline cevaz vermişlerdi? ??
A) EVET VERMIS LER B) HAYIR VERMEMEISLER
33) oluden diriye organ naklinde aranan şartlar arasında yok
A) zaruret in bulunmasıB) hastanın iyilesemeyecegine dair güçlü bir kanatin oluşmuş olmasıC) tıbbi ve hukuki ölümün kesinleşmiş olmasiD) bir ücret karşılığında organın verilmemesiE) alıcının da organ nakline razi olmadıF) Oluden izin alinmali
33) Aşağıdakilerden hangisi yanlışA) beyin ölümü kriterine göre hasta beyin ölümünün gerçekleştiği anda olmuş sayılır. B)Organ nakli pahali bir uygulama olup bunu normal gelir düzeyine sahip birisinin karşılaması zordur.Bu durum yoksullar aleyhine bir eşitsizlik doğurmaktadırC) ikinci sorun yoksul insanların geçim derdi ile ucuz bedeller karşılığında organların i satmasıD) Hindistan Pakistan gibi Ülkelerde zengin Batılılar Doğulu insanları bir tür yedek parça deposu gibi gördüğü E) Organ nakli meselesi klasik fikih kitaplarında geçer.
34) ana rahmindeki çocuğa
A) cenin B) cemin
35) ceninin kasden düşmesine sebep olan bir kimseye ceza verilebilmesi için ceninin parmak, tırnak, saç gibi bazı organlarının beli olmasi şarttır. Diyen
A) Hanefi B) safii
36) insanın ana karnında geçirdiği evreleri sırasıylaA) nutfe/ alaka/mudgaB) nutfe/mudga/alakaC) alaka/nutfe/mudga
37) hangi aşamadan sonra cenin kemiğe ete burunmekde
A) mudga B) nutfe C) alaka
38) ruhun uflenilmesi ceninin üçüncü aşaması (mudga) tamamlandıktan sonra olduğu konusunda ittifak vardır.
A) doğru B) yanlış
39) Ruhun 120 günde uflenilmesi bildiren hadise dayanarak bu süreye kadar çocuğun düşürülmesini caiz görmüşler. (Sadece haklı bir sebebe dayanarak) emzikli kadın gebe kalır sütü kesileceginden endişe edip babanın süt anne temin edememesi ..Bu görüş Sahipleri
A) hanefiler B) safiiler
40) cenine gebeliğin kirkinci gününden sonra ruh uflenildigine dair hadisi esas alarak bu süre içinde eşlerin rızasını olmasi ve anne adayının bundan zarar görmemesi şartıyla çocuk düşünmenin caiz olduğunu söylemişlerdi.
A) hanefiler B) safiiler


31/g--32/a--33/f--34/a--35/a--36/a--37/a--38/a--39/a--40/b

41) hanbeli mezhebinde de tercih edilen görüş ruh uflenmeden önce çocuk düşünmenin caiz olduğu
A) DOĞRU B) YANLIŞ
42) SAFII BILGINLERINDEN ..........CENININ RAHIM DUVARINA YAPISMASINDAN ITIBAREN ÇOCUK DUSURMENIN CAİZ OLMADIĞINI VE ÇINAR SAYILDIGINI BELIRTEN
A) GAZALİ B) ibn hazm
43) 40 günden sonra çocuk düşürmek haram
A) safiiler B) malikiler
44) Malikiler e paralel olarak çocuk düşünmenin hiçbir şekilde caiz olmadığı gorusundedirler
A) zahiriler B) safiiler
45) zamanimizda fikih bilginleri nin genel eğilimi kürtaj konusunda cenine ruh uflenmeden olayının kistas olarak alınmaması ..Doğru mu
A) doğru B) yanlış
46) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) 120 günden önce cenin de iç organların tamamen oluştuğunu dış görünümünü n ise çok daha önce belirgin şekilde insana benzediğini ortaya koyar.B) Islamda insan hayatının korunması dinin 5 temel ilke ve amacından birini oluşturmak daC) insan en şerefli varlık olup, onun saygınlığını ve dokunulmazlığı İslamın ısrarla üzerinde durduğu bir hususD) islam.dunyasinda güvenilir ilim ve fetva kurulları da kurtaja cevaz vermiş.
47) gebelik 120 güne ulaştıktan sonra anne için hayati bir tehlike yoksa sakatligin boyutu ve niteliği ne olursa olsun kürtaj caiz değil
A) yanlış B) doğru
48) uzman doktorlardan oluşan heyet tarafından ceninin sakatlığı var ve doğması halinde çocuk aile acı çekecek se bu çocuk ana ve babası isteğiyle kaç günlukken alınabilir
Rabbim kimseye yazmasını.
A) 120 günden önce B) 120 günden sonra
49) suni döllenme
A) tüp bebek B) mikroenjeksiyon yöntemi
50)Günümüz fikih bilginleri suni döllenme ve Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmayı ilke olarak olumlu Bakmak da. .Doğru mu
A) Doğru B) yanlış


SULTAN HOCAMIZIN GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERi KARISIK SORULAR VE 6 ÜNiTE SORULARI


KARISIK

1) Açlıktan bunalip çaresiz kalanlar ihtiyaç miktarını aşmamak kaydıyla haram gıdalardan yararlanabikir?(Hangi ayette)
A) Bakara 173 B )MAİDE 3 C) hepsi
2) Dinin haram kabul ettiği bır gıda maddesinden zararlı olduğu düşünülen unsurların ayiklanmasi , o maddeye ilişkin haramlik hükmünü etkiler mi??A) etkiler B) Etkilemez
3) olmuş Hayvan eti (meyte) ile ilgili açıklamaların geçtiği süre? ?
A) Maide son 3 ayet B) Maide 3
4) Eti yenen hayvanlardan bile olsa , canlı veya ölü hayvanın vücudundan akıp ayrılan hayvanın kanı
A) helal B) HARAM
5) HARAMLARDA ASOLAN. ........A) TAABBUDİ LIK B) TA LILDIR
6) ZARURET DURUMU ISTIHALE DURUMLARI GEÇER LI MI??
A) EVET GEÇERLİDİRB) HAYIR GEÇERLI DEGIL
7)Kesim esnasında canlı olmayan yada kesim işlemi dışında br sebeple ölen hayvan dinen......
A) murdar B) Eti helal
8) Şafii lere göre seri kesim helal mi? ?
A) helal B) haram
9) Hayvanı keserken Allahın adının anilmasi hangi suurun gözetilmesi sonucudur.
A) tevhid B) iman
10)."Hamr " Yaş üzümden elde edilen içkiyi ifade eder ve özü itibariyle (li aynihi) haramdır. Yaş Üzüm dışında başka maddelerden elde edilen ickikerse SARHOSLUK meydana getiriyorsa haram kime göre?
A) Şafii B) HANEFİ C ) HANBELI
11)"Hamr " kişiyi sarhoş eden bütün içkilerin ortak adı. Dolayısıyla içkinin elde edildiği ham maddenin ve içilen miktarın önemi yok çünkü Hz. Peygamber Efendimiz "Sarhoş luk veren şey hamrdir (sarap) her Hamr da haram :buyurmuştur. Kime göre
A) Şafii B) maliki C) hanbeli D ) HEPSİ
11) hükümlerin dayanacagi sağlam zemin oluşturma yonteminin ( tedric ) en açık örneklerinden birisi
A) Icki yasağı ile ilgili ayet B) sigara ile ilgili ayet c) Domuz eti ile ilgili ayet
12) Hayvansal yada bitkisel ürünün bır halden başka bi hale geçmesine
A) Istihale B) Istihaze C ) Karışım
13) iki farklı maddenin ayristirilamayacajk şekilde iç içe geçmesi birinin diğeri içinde çözülüp kaybolması demek ( süte veya hamuru hazırlarken bır miktar şarap koymak)
A) Istihale B) Istihaze C ) Karışım
14 istihale kendiliğinden gerçekleşmesi yle insan müdahalesiyle ve iradeye bağlı olarak gerçekleşmesi arasında fark yok. Her iki durumda da haram helal dönüşür bu görüşde olanlar
A) Hanefi maliki B) Ibn hazm ibn teymiyyeC) ibn kayyim el cevziyye D) hepsi
15) Sabiileri Allah inancı taşıması sebebiyle kim Ehli kitap kapsamına sokarA) Hanefi B) safii C) maliki
16) Mecusileri Allah inancı taşıması sebebiyle kim Ehli kitap kapsamına sokar
A) Hanefi B) safii C) maliki D) ibn hazm
17) Unutma ve kasıt arasında herhangi bi ayrım gözetmeksizin Allah in adının anilmasi nin mutlak anlamda şart olduğunu savunanlarAA) ZAHİRİLER B) ESARİ C ) MATURİDİ
18)SAFIILERE GÖRE KESIMLERDE ESNASINDA BESMELE ÇEKMEK. ....
A) FARZ B) VACİP C ) SÜNNET
19) ONLARA GÖRE BIR HAYVANIN ETİNİN YENİLEMEMESİ KONUSUNDA ÖLÇÜT ,ALLAHIN ADININ ANİLMAMASI DEĞİL, ALLAH DAN BASKASI ADINA KESILMIS OLMASI (KIME GORE)
A) ŞAFİİ B) HANBELI C ) MALIKILER
20)
Velisinin izni olmadan kızlar evlenemez diyenlerin delilleri
A) Veli ve iki adil şahit bulunmadan nikah olmazB) velisinin izni olmadan evlenen kadının bu evliliği hükümsüzdür (hadis)C) her ikisi
21) zamanla kayıtlı ve sırf birbirlerinin cinselliklerinden yararlanma amacı taşıyacak evlilikler fikih literatüründe. .....evliliği denir. A) mut a evliliği B) muk a evlilik
22) kocanın tek taraflı iradesiyle evliliği sonlandırma beyanı
A) Tefrik B) Talak C ) hul
23) bir kızın kendisine es olarak seçtiği kişinin onun din ve dünya saadeti itibariyle kendisine denk ( kufuv ) olmasi durumunda, velinin buna itiraz hakkı olmayıp. ....ve........göre , bu gibi durumlarda veli velayet yetkisini de kaybederA) maliki safii B) safii Hanefi C ) hanbeli maliki
24) mut a nikah in in hükmA) HELAL B) HARAM C ) MEKRUH
25) B ID I BOSAMA NEDİR
A) SÜNNET UYGUN OLMAYAN BOSAMAB) USUL UYGUN BOSAMA
26) ESINI BOSAMAk ISTE YEN KISI , CINSEL IKISI NIN YAŞANDIĞI BIR TEMİZLIK DÖNEMİNDE VE BIR TALAK HAKKINI KULLANILAN ESINI BOSAMALIDIR KI BUNA FIKIH LITERATURUNDE .......DENIR
A) Sünni bosama B) Sünnet bosamaC ) talak bosama
27) evliliği zina gibi dince meşru kabul etmeyen ilişkilerden ayıran temel husus
A) Akde bağlı açıklıkB) HAK VE SORUMLULUK GUVENCEYE BAĞLANTISI
28) TOPLUM BILGISINDEN UZAK BİR ŞEKİLDE 2KISININ TANIKLIGINDA GERCEKLESEN EVLILIKLERI "GIZLI NIKAH" OLARAK DEGERLENDIRECEGINI VE BU YOLA BASVURANLARI AĞIR BICIMDE CEZALANDIRACAGINI SÖYLENEN
A) HZ.ALI B) HZ EBU BEKİR c) Hz ömer
29) bir birlikteliğin toplumun bilgisi dahilinde yaşanması, onun evlilik olarak değer kazanması için yeterlidir doğru mu yanlış mı
Doğru yanlış
30) "Buluga ermiş kızlar mali tasarruflarda bulunabildiklerine göre tek başlarına evlilik kararı da alabilirler. " Bu görüş hangi mezhebine görüşü
A) Hanefi B) safii

1c--2b--3b--4b--5a--6a--7a--8a--9a--10b--11d--11a--12a--13c--14d--15a--16d--17a--18c--19a--20c--21a--22b--23a--24b--25a--26a--27a--28c--29yanlis--30a

6. ÜNiTE

1)Eglence kelimesi Türkçede ki manası?
A) vakit geçirmekB) oyalanmakC) durup dinlenmekD) hepsi
2) eğlence karşılığı olarak Arapça da kullanılan en yaygın terim??
A) levm B) lehv C) hepsi D) hiçbiri
3) neşeli Hoşça vakit geçilen şey
A) oyun B) eğlence C) düğün
4)Hz. peygamber zamanında başlıca eğlence türleri arasında olmayan??
A) müzik B) şiir C) yarışmalar D) mizah E) çeşitli oyunlar F)sportif faaliyet ler G) ziyaretler H) kumar
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) Eglence islam dininin inanç, ibadet, ahlak esaslarını düşünce ve hayat tarzlarını ve kurumlarını tahrif edecek küçük düşürecek içeriğe sahip olmamali
B) insanların manevi kisiliklerini , namus , şeref, ve diğer haklarını hedef almaması ve insan haklarına aykırı olmaması
C) insanların din ve dünya ile ilgili çalışmaların ve görevlerini aksatmadan sebep olmmali
D) eğlencenin kumar yoluyla yapılmaması
E) İslamın kadın erkek ilişkilerinde getirdiği mahrumiyeti kurallarını eğlence için bır kenara birakmali
6) kuran tarafından en çirkin ses
A) inek sesi B) köpek C) eşek sesi
7) Hz peygamber zamanında çeşitli vesilelerle müzik icra edilmiş .Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan biri değil? ?
A) yolculuk F) zaferlerB) hac yolculuğunda donus C) bayramlarD) düğünlerE) canlari istediğinde
8) Arapların develeri coşturup yolculuğu hareketlendirdi adetleri? ?
A) Hidayet B) hida ) hiçbiri
9) hangi peygambere verilen güzel sesden bahsedilir.
A) Hz. Davud B) hZ. ALI C) HZ. Süleyman
10) güzel ses dinlemek amacıyla müzik dinlemek mubah dir diyen??
A) gazzali B) Esari C) Maturidi
11) müziğin mekruh ve haram olduğu ifade eden??
A) Hanefi B) safii
12) Hanefilere den kimlere göre müzik mekruh ancak haram a vesile olursa yoksa müzik olmasi açısından haram değil? ?
A) Kasani B) ibn ul humam C) Abdulgani en Nablusi D) hepsi
13) Kıraat kaidelerine aykırı olmamak koşuluyla Kur an in okunusunu güzel yapmak için bunda müziğin verilerinden yararlanmakda bır beis yokdur.
A)Doğru B) yanlis
14) çalışanı rahatlatan ve çalışmayı kolaylaştıran müzik meşru değil.
Doğru B) yanlış
15) insanlardan öyledleri vardır ki Allah in yolunu /ayetlerini alay konusu yaparak halkı sinsice Onun yolundan saptirmak için söz eğlencesini satın alır /kullanır. Küçük düşürücü azap işte bunlar içindir. . (Lokman /6) burda kastedilen Kurana karşılık olmak üzere önde gelen bır müşrik tarafından sarkicilarin tutulması olayıdır.
Bu hususta ilgili olarak kim yaa da kimler müziğin hepsinin Allah yolundan saptirmak için olmadigindan böyle bır genelleme yapmak yanlıştır diyen???
A) gazzali B) Nablusi C) ibn hazm D) hepsi
16) müziğin meşru olabilmesi için dinin temel inanç amel ve ahlak esaslarını aykırı dusmemesi , haram ların işlenmesine yol acmamali , başkalarının haklarını ihlal etmemeli, kişiyi yapması gereken görevlerinden almamali
Doğru B) yanlış
17) kumar arapça da
A) meysir B) lehv
18) kolay yoldan kazanılan Para ve kaybetmek
A) kumar B) hırsızlık
19) kumar kapsamına girmeyen oyunlar
A) Bır kurum yada şahsın açtığı bır yarışmada kazananlara ödül verilmesi kumar değildir .
B) yarisanlarin sadece bır kısmı para koyar ve ben kazanırsa bır şey almam , fakat sen kazanirsin şu kadar alırsın şeklindeki anlaşmalar kumar değil.
C) karşılıklı olarak yarışan iki kişiye bır üçüncü şahıs ekleyip , yarışmayı kazanırsa ikisinden birinin mükafatı alması ve kaybeder se bır şey ödenmemesi şartıyla yarışma yapılırsa kumar olmaz. D) hepsi
20) kumar in zararları A) mal ve zaman israfıB) toplumsal çözülmeC) irade zafiyetiD) hepsi
21) Kumar hangi ayetler le kesin bır şekilde yasaklanmış? ?
A).el Maide 90/91B) el bakara 219C) hepsi
22) Kumar in yani sıra at ve ok atma yarısı , güvercin uçuruma, güreş ve yüzme gibi esasında Caiz olan olayların sonuçları üzerinde bahse tutunmak ve bu yolla kazanc sağlamak caiz mi
Caiz B) caiz değil
23) kumar kapsamına girmeyen
A) şans oyunları ve yarış sonuçları bahis tutmaB) kumarhane kumar makineleriyle yapılan işlemler C) cep telefonlarından mesaj yoluyla yada arama yoluyla ücret yatırılacak katılım sağlanan kumar türleri
D) internet üzerinde oynanan kumarE) piyango, loto, totoF) at yarışları , futbol(maçların tahmini katılan herkesin para yatirdigi)G) Bır is yeri yada kurumun müşterileri arasından çekilişi isabet ettiği kisilere paravermesi
24) kumar oynamak, katılmak, oynatmakHaram B) mekruh C) caiz
25) kumar parasini sahibine iade etme imkanı yoksa ne yapmalı
A) cami yada Hayır işleri yapmalıB) cami yada Hayır işi yapamaz fakirlere vermeli
26) Kumar in toplumsal ve bireysel zararları
A) kumar borcu yüzünden işlenen cinayetlerB) sinir sistemini tahrif eder.uyku düzenini bozar , hırs güdusu aşırı bır şekilde kendini gösterir. C) kumar oynayanlar arasında kin ve düşmanlığı Yol açar. D) hepsi
27) Fıkıh ilminden spor için kullanılan kavramA) müsabakaB) musahama
28 ) musabakanin ittifak la.....olduğu bildirilir
A) caiz B) caiz olmadığı
29) Aşağıdakilerden hangisi yanlışA) sporla ilgili kadın erkek ayrımı yapılırB) bazı musabakalar mustehap toplumun ihtiyacına göre farzi kifayeC) mahrumiyete dikkat edildiği sürece Fikhin kadınların spor yapmalarını veya yarışmalara katılmalarını engelleyecek bır hüküm yok
D) insan veya hayvana zarar veren spor ve musabakalar meşru değil
30)Peygamberimizin "müsabaka /ödül ancak atlar, develer okculukda olur."sözlerini dikkate alıp en faydali yarışlar bunlarda olduğu ve diğer hayvanlardan uygun olanlarla yarışma yapılabileceğini söyleyen
A) Ebû Hanife B) safii

31)Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) gerek cahiliye gerekse islami dönemde binicilik yaygın Hz.peygamber Medine de at yarışları düzenlemiş kazananlara ödül vermiş. Hz peygamberin bu kosulari seyrettiği , ilk bese ödül verildiği bilinmektedir
B) hZ. Peygamber döneminde düşmanla mücadelenin başlıca araçları binek hayvanları ve Atıcılık
C) Halter meşru bor sporD) Hanefi mezhebine göre koşu yarısı için ödül verilemez.E) peygamber ilk defa savaşa çıkmak isteyen gençleri gurestirerek kabul eder.
32) günümüzde spor müsabakalarının Meşruiyetinni kaybetmemesi için dikkat edilmesi gerekenler
A) kumar a alet edilmemeliB) bireylere, topluma, ve çevreye zarar vermemeli.bu hüküm "zarar vermenin yasak oldugu"yonundeki ilkenin bır gereğiC) kişinin yapması gereken görevlerini engellememesiD) yasak olan şeylere aracı kilinmamasiE) sırf böburlenmek ve kibirlenmek için yarışmak doğru değilF) hayvanların atış malzemesi yapilmasi yasaklanır lanetlenmisG) hepsi
33) eğlence için hayvanları dovsdurmak caiz görülmemiş. Doğru B) yanlış
34) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) yarışmalara ödül konulabilir.Bu konuda alımlerinin görüş birliği vardır
B) ödülu, devlet hazinesi karşılanamaz. C) haram kılınmış bır konuda yapılan yarışma için ödül verilemez .Zira bu gibi şeylere ödül vermek , kötülükleri yaygınlık kazanmasına teşvik olur.
D) yarışmada ki ödül kumar a dönüştürülmemeli. Bu nedenle ödülü yarışmacıların dışında biri koymalı.
35) ödülü yarisanlarin bır kısmı koyar ve rakiplerine"kazanirsaniz bu ödülü siz alırsınız , ben/biz kazanırsa sizden bişey almayiz"seklinde düzenlenir kumar olmayacağını Hanefi safii hanbeli alımleri kabul eder MALIKILER BU DURUMLARI vesile olabilir böyle bır ödül alınamaz.
Doğru B) yanlış
36) mesleği resimcilik olan birinin fetva sorması üzerine kim cansiz varlıkların resimlerini yapmak caizdir demiş
A) ibni kemal B) ibn Abbas
37) putperestliğin saygın kişilerin hatırasına yaşatmak icin heykellwrin yapılması sonucu ortaya çıktığını söyleyen
A) ibni kemal B) ibni Abbas
38) resim arapça da Suret B) Rasim c) resime
39) alımlerinin resim ve Heykel hakkındaki görüşleri arasında yanlış olan
A) Cansiz doğal nesnelerin, ağaçların, dağların, yıldızların, tabiat güzelliklerinin resminin yapımında beis yok
B) insanların ürettikleri yada inşa ettikleri şeylerin resimlerini yapmaya beis yok
C) ebru, tezhip, Çinici, halı dokumaciligi gibi soyut resimler iiittifakla mubah
D) canlı tasvirlerinde çocuk oyuncağı olmaz.
E) eğitim öğretim, kimlik , pasaport , suçluların tespiti için resim ve fotoğrafta bır sakinca yokF) resim eğer saygı duyulmauan bır şekilde kullanılıyorsa alımlerinin çoğu buna cevaz vermiş. Yere sarılmış hali yatak örtüleri resimlerG) Alimleri göre 3 boyutlu tasvir haram.ancak tüm organlar tam değilse haramlik hükmü kalkar. (Yani başı ve gövdesi yoksa)
40) ibadet etmek ve kutsamak için resim ve Heykel .....
A) HARAM B) SAK INCA YÖK
41) Resmin konusu müstehcenlik içeriyor sa allaha adaba aykırı ise
A) caiz degilB) caiz
42) resim bulunan yerde namaz kılmak....
A) mekruh B) haram
43) resim Kıble tarafında ise ........göre çok sakıncalı
A) HANEFİ B) SAFİİ
44) KÜÇÜK olması yuceltma amacı tasimadigi için para gibi üzerinde resim bulunan şeylerle namaz kılmak caiz mi
Caiz B) caiz değil
45) Canlıların resmini yapmak haram değil ancak bu resimler putlar , tapinilan ve kutsanan şeylerin resimleri olursa haram diyen
A) maliki B) safii
46) canlı resimlerini yapmayı caiz görmeyen resim ve Heykel arasında fark yokdur diyen
A) Hanefi B) safii C) hanbeli D) hepsi
47) tasvir haram kabul edenlerin görüşleri
A) Tasvir zamanla Allah tan başkasına tapinmaya ve putculuga götürmek
B) yasağın sebebi , Allahın yaratma vasfina benzemeyen çalışmak
C) tasvirde müşriklerin tutumunu benzeme var yani kutsamaD) Bır rivayete göre suretin olduğu yere Cebrail girmemiş. E) hepsi

1d--2b--3b--4h--5e--6c--7e--8b--9a--10a--11a--12d--13a--14b--15d--16a--17a--18a--19d--20d--21a--22b--23g--24a--25b--26d--27a--28a--29a--30a--31d--32g--33a--34b--35a--36b--37b--38a--39d--40a--41a--42a--43a--44a--45a--46d--47e
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi sultan5 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Fıkıh Usulü 3. Ünite Sorular Ankara İlitam Fıkıh Usülü sultan5 0 948 31 Ağustos 2019 01:46
arapca etkinlik 29.12.2014 Arapça 3 Mihrinaz 3 2850 06 Şubat 2015 13:27
Günümüz Fikih Problemleri 1.2.3.4.5.6. Üniteler... Günümüz Fıkıh Proplemleri Allahın kulu_ 4 4859 06 Şubat 2015 13:22
ınkılap tarıhı 1-- 8. ünıte İnkilap Tarihi 1 sultan5 0 3552 06 Şubat 2015 12:58
ınkılap tarıhı 1-- 7. ünıte İnkilap Tarihi 1 sultan5 0 2018 02 Şubat 2015 12:47

Alt 01 Kasım 2015, 00:31   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:pınarzafer isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 48668
Üyelik T.: 16 Mart 2015
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:5
Beğendi:5
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Günümüz Fikih Problemleri 1.2.3.4.5.6. Üniteler sorulari Sultan Yamac

bu programları hazırlayan müslüman kardeşlerimizden RABBİM razı olsun inşallah faydasınıda görürüz ALLAH yar ve yardımcınız olsun
Alıntı ile Cevapla
Alt 03 Ocak 2017, 18:25   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:akılll isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 56620
Üyelik T.: 03 Ocak 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:2
Beğendi:1
Takdirleri:10
Takdir Et:
Alıntı:
pınarzafer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
bu programları hazırlayan müslüman kardeşlerimizden RABBİM razı olsun inşallah faydasınıda görürüz ALLAH yar ve yardımcınız olsun
BU PROGRAMI YUKLEYENDEN ALLA RAZI OLSUN
Esma_Nur ve mehmet akif2 beğendiler.
Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Kasım 2017, 21:27   Mesaj No:4
Avatar Otomotik
Durumu:Hatice <3 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 57979
Üyelik T.: 29 Ağustos 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 5
Konular: 0
Beğenildi:4
Beğendi:110
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Allah razı olsun. hazırladığınız sorularla sınavda faydasını görürüz inşallah. Elinize, emeğinize sağlık.
barışş ve Mihrinaz beğendiler.
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2018, 20:45   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
Allahın kulu_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Allahın kulu_ isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 33478
Üyelik T.: 09 Kasım 2013
Arkadaşları:29
Cinsiyet:
Memleket:sıratı mustakım
Yaş:45
Mesaj: 2.636
Konular: 165
Beğenildi:1091
Beğendi:1556
Takdirleri:4224
Takdir Et:
Standart

Allah razı olsun
__________________

Vakit namazinizi kildiniz mi?
Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayetle:
Mü'minin durumu yeşil ekin gibidir. Rüzgar ne taraftan gelse onu eğer. Rüzgar durduğunda doğrulur. Mü'min de böyledir. O da bela ve musibetlerle eğrilir. Kafirin durumu ise çam ağacı gibidir. Allah dilediği zaman sert ve dik durur. ][Bela ve musibetlere uğramaz.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Günümüz fıkıh problemleri soru-cevap (NURŞEN35) EyMeN&TaLhA Günümüz Fıkıh Proplemleri 15 05 Aralık 2019 18:26
Günümüz Fıkıh Problemleri Ünite Soruları Medineweb Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 07 Ocak 2019 19:25
günümüz fıkıh problemleri 1.ünite soru-cevap EyMeN&TaLhA Günümüz Fıkıh Proplemleri 6 17 Kasım 2017 21:16
günümüz fıkıh problemleri erol71'e ait notlar mehmet akif2 Erol 71 Hoca'nın Toplu Özetleri 8 14 Ocak 2016 23:37
günümüz fıkıh problemleri 7.-8.-9.-10.ünite soruları makbergülü Günümüz Fıkıh Proplemleri 0 16 Ocak 2013 22:41

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288