Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 4.Sınıf Dersleri > İslam Felsefesi

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  23 Aralık 2013 (12:05), Konuya Son Cevap : 06 Temmuz 2020 (19:32). Konuya 5 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Medineweb
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.
Alt 23 Aralık 2013, 12:05   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:318
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart sakarya ilitam İslam Felsefesi Sınav Soruları

sakarya ilitam İslam Felsefesi Sınav Soruları

1.)Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?Vahyin imkanı

Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda

Hiçbiri

Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda

Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda ---

2-) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?

Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır. ---

Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.

Hiçbiri

Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.

Hayır hiçbir etkisi olmamıştır.3.) Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?Matematik

Hiçbiri

Kelam

Mantık ---

Gramer4.) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?Medinetu’l-Fazıla

Kitabu’l-mille

El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn

Hiçbiri

İhsau’l-ulum---
5 )Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
Siyer

Metafizik ---

Tarih

Fizik

Matematik6)Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

I) Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.

II) Din ile felsefenin konuları benzerdir.

III) Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.

IV) Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.

I, II

I, III

I, II, III, IV ---

II, III

I, II, III1-Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri

Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları

*Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç

Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları

Hiçbiri2-Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?

Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri

İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması

Hiçbiri

*Beraber yaşama ve tercüme yolu

Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması3-İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?Pythogarasçı fizik model

*Atomcu fizik modeli

Hiçbiri

Empedoklesçi fizik modeli

Aristo fizik modeli4-Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?

Abdullah ibn Mukaffa

Huneyn b. İshak

Hiçbiri

İshak b. Huneyn

*Farabi5-Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?Amr b. As

Memun

*Halid b. Yezid

Hiçbiri

Muaviye6-Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?Hiçbiri

Peygamberliğin zorunlu oluşu

Ganimetlerin paylaşılması

*Hilafet meselesi

ALLAH’ın birliği7- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?İnsanın kendini bilmesidir.

İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.

İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir.

Felsefe hikmet sevgisidir.

*Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.
8-İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?Hint kültürü

İran kültürü

Yunan kültürü

*Türk kültürü

Hellenistik kültür9-Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?*Aquinasçılık

Dehrilik

Mecusilik

Batınılik

Tabiatçılık

10-Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?Haris el-Muhasibi

Kuşeyri

* İbn Arabi

Hiçbiri

Hasan el-Basri11-Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.

Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir

Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.

Hiçbiri

* Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardıAşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?Süreklilik

Birikimsellik

Hiçbiri

Evrensellik

Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma ----1 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

---------İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır3 ) İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?Buhara

Kahire

Kufe

-----Basra

Bağdat4 ) Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?

Medinetül Fazıla

Enneadlar

--------------Filozofça Yaşam

Devlet

Hiçbiri5 ) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.

I) Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,

II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,

III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etmeII

III, I

I

-------I, II, III

II, III6 ) İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?Ailenin refahı ve esenliği

-----------Doğru bilgiye ulaştırma

Toplumu mutluluğa kavuşturma

Ruhu arındırma

Akli birliği sağlama7 ) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?Bilmeleke akıl

--------Beyani Akıl

Hiçbiri

Müstefad Akıl

Bil kuvve akıl8 ) Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?------Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir

Hiçbiri

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir

Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir9 ) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir.----Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir

Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır

Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz

Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir

Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.10 ) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?Pisagor

Plotinus

Aristo

Platon

-----Zenon

11)İslam Felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır

Hepsi

İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.

İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.---

İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder

12)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.---

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

13)İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?Kötülükten Kaçınmayla

İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle

Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle

Nazari Yetkinlikle

Erdemlerin meleke haline gelmesiyle---

15)Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?


I.)İslam dinin devletle beraber yayılmasıII.)Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesiIII.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olmasıI, II, III

I,II---

II

III

I16)Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?

Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir

Hiçbir

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir--

Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir.

17)Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.

Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır.

Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır.

Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.

İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur. ---

18)İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?Hiçbiri

Şehir Devleti

Ulus Devlet

Din temelli aşiret devleti

İmparatorluk Devleti---İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi

Hiçbiri

Vacibu’l-vücud bi-gayrihi

Mümkinu’l-vücud bi-zatihi

Vacibu’l-vücud bi-zatihi ---1)Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?Sınırlılık

Sonsuzluk ---

İlk Muharrik

Gök Akılları

Hiçbiri2)Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik,b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,

1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset ---

Hiçbiri

1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset3)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız

II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.

III)Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalıdır. olduğu gözükmektedir.

IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

II, IV

I, V

I ---

IV

II4)Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür ---

Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.

Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür

Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür

Dış duyuların tamamına verilen addır5)Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?Hiçbiri

Oluş bozuluş Hareketi

Niceliksel Hareket

Mekansal Hareket

Niteliksel Hareket ---

6)İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?Ortak Duyu

Hayal---

Hiçbiri

Hafıza

Vehim8)Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?Hiçbiri

Hermes

Sokrat---

Aristo

Hz. Muhammed9)Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?Hiçbiri

Beyani Akıl ---

Bilmeleke akıl

Bil kuvve akıl

Müstefad Akılİbn Ravendi’nin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 17513 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2900 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1899 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 5612 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 2216 19 Nisan 2015 14:45

Alt 23 Aralık 2013, 12:06   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:318
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: sakarya ilitam İslam Felsefesi Sınav Soruları

1) Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleriBir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçlarıKuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaçAbbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçlarıHiçbiri

2 ) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?

Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleriİskenderiye’de tercüme bürosu kurulmasıHiçbiriBeraber yaşama ve tercüme yoluBizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?

İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.Felsefe hikmet sevgisidir.İnsanın kendini bilmesidir.Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir.4 ) İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?Pythogarasçı fizik modeliAtomcu fizik modeliHiçbiriEmpedoklesçi fizik modeliAristo fizik modeli

5) Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?

Abdullah ibn MukaffaHuneyn b. İshakHiçbiriFarabiİshak b. Huneyn

6 ) Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?

Amr b. AsMemunHalid b. YezidHiçbiriMuaviye7)Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?

Hiçbiri

Peygamberliğin zorunlu oluşu

Ganimetlerin paylaşılması

Hilafet meselesi

ALLAH’ın birliği

İlk dönem fetihleriyle beraber müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?Hint kültürü

İran kültürü

Yunan kültürü

Türk kültürü

Hellenistik kültür

9 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?

Dehrilik

Mecusilik

Aquinasçılık

Batınılik

Tabiatçılık
Alıntı ile Cevapla
Alt 23 Aralık 2013, 12:06   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:318
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: sakarya ilitam İslam Felsefesi Sınav Soruları

1.)Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?
Vahyin imkanı
Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda
Hiçbiri
Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda
Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda ----------------+

2-) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?
Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır. --------------+
Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.
Hiçbiri
Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.
Hayır hiçbir etkisi olmamıştır.

3.) Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?
Matematik
Hiçbiri
Kelam
Mantık--------------+
Gramer

4.) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Medinetu’l-Fazıla
Kitabu’l-mille
El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn
Hiçbiri
İhsau’l-ulum---------------+

5 )Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
Siyer
Metafizik----------------+
Tarih
Fizik
Matematik

6)Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
I) Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.
II) Din ile felsefenin konuları benzerdir.
III) Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.
IV) Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.
I, II
I, III
I, II, III, IV--------------+
II, III
I, II, III

7-Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?
Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri
Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları
Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç----------------+
Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları
Hiçbiri

8-Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?
Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri
İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması
Hiçbiri
Beraber yaşama ve tercüme yolu---------------------+
Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

9-İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
Pythogarasçı fizik model
Atomcu fizik modeli----------------+
Hiçbiri
Empedoklesçi fizik modeli
Aristo fizik modeli

10-Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?
Abdullah ibn Mukaffa
Huneyn b. İshak
Hiçbiri
İshak b. Huneyn
Farabi----------------+

5-Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?
Amr b. As
Memun
Halid b. Yezid-------------------+
Hiçbiri
Muaviye

6-Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?
Hiçbiri
Peygamberliğin zorunlu oluşu
Ganimetlerin paylaşılması
Hilafet meselesi-----------------+
ALLAH’ın birliği

7- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?
İnsanın kendini bilmesidir.
İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.
İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir.
Felsefe hikmet sevgisidir.
Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.---------------+

8-İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?
Hint kültürü
İran kültürü
Yunan kültürü
Türk kültürü------------------+
Hellenistik kültür

9-Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?
Aquinasçılık-------------+
Dehrilik
Mecusilik
Batınılik
Tabiatçılık

10-Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?
Haris el-Muhasibi
Kuşeyri
İbn Arabi--------------+
Hiçbiri
Hasan el-Basri

11-Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?
Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.
Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir
Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.
Hiçbiri
Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardı--------------+

12-Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?
Süreklilik
Birikimsellik
Hiçbiri
Evrensellik
Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma---------------+

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır-----------+
brahmanlarla alakalı peygamberliğin imkan ve gerekliliği,ahiret hayatına yönelik tenasüh inançları ve sıradan insanların da mucize gösterebilir iddialarına cvp verilmiştir

14) İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Buhara
Kahire
Kufe
Basra---------------+
Bağdat

15) Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?
Medinetül Fazıla
Enneadlar
Filozofça Yaşam---------------+
Devlet
Hiçbiri

16) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.
I) Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,
II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,
III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etme
II
III, I
I
I, II, III-----------------+
II, III

?17) İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?
Ailenin refahı ve esenliği
Doğru bilgiye ulaştırma------------------+
Toplumu mutluluğa kavuşturma
Ruhu arındırma---------------+
Akli birliği sağlama

18) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
Bilmeleke akıl
Beyani Akıl---------------+
Hiçbiri
Müstefad Akıl
Bil kuvve akıl


19) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir?
Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir--------------+
Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır
Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz
Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir
Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.

20) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?
Pisagor
Plotinus
Aristo
Platon
Zenon-------------+

21)İslam Felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır
Hepsi
İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.
İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.----------+
İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder

22)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.-----------------+
İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

23)İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?
Kötülükten Kaçınmayla
İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle
Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle
Nazari Yetkinlikle
Erdemlerin meleke haline gelmesiyle----------+

24)Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
I.)İslam dinin devletle beraber yayılması
II.)Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi
III.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması
I, II, III
I,II
II
III
I

25)Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmıştır?
Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.-------------+
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir
Hiçbir
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir
Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir.

26)Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.
Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır.
Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır.
Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.
İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur.--------+

27)İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
Hiçbiri
Şehir Devleti
Ulus Devlet
Din temelli aşiret devleti
İmparatorluk Devleti---------------+

28-İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?
Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi
Hiçbiri
Vacibu’l-vücud bi-gayrihi
Mümkinu’l-vücud bi-zatihi
Vacibu’l-vücud bi-zatihi--------+

29)Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?
Sınırlılık
Sonsuzluk ------------+
İlk Muharrik
Gök Akılları
Hiçbiri

30)Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?
1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik,b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,

1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset--------------+

Hiçbiri

1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

31)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız
II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.
III)Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalıdır. olduğu gözükmektedir.
IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmiştir.
II, IV

I, V
I ---------------+
IV
II

32)Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?
Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür-------------+
Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.
Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür
Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür
Dış duyuların tamamına verilen addır

33)Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?
Hiçbiri
Oluş bozuluş Hareketi
Niceliksel Hareket
Mekansal Hareket
Niteliksel Hareket--------------+

34)İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Ortak Duyu
Hayal--------------+
Hiçbiri
Hafıza
Vehim

35)Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?
Hiçbiri
Hermes
Sokrat---------+
Aristo
Hz. Muhammed

36-müldihlikle suçlanan filozof ----------+ibnür ravendi
37.Mantığa dair eserlerin çeviri sebepleri arasında hangisi sayılamaz?
Müslümanların gerek kendi aralarında gerekse diğer din mensuplarıyla yaptıkları tartışmaların cedel yöntemini kullanmalarını gerektirmesi
Devlet başkanının mantığa duyduğu ilgi
Kelam ile mantık arasındaki yakın ilişki
Farsların inançlarını doğrulamak için Yunan mantığını kullanmaları ve müslümanların da mantığa ihtiyaç duymaları
Ehli Hadis’in mantık çalışmalarına duymuş olduğu ilgi---------------+
38.İbn Sina’nın felsefesini en geniş bir şekilde ortaya koyan ansiklopedik eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Şifa--------------+
Mübahasat
el-Kanun
Necat
İşarat vet Tenbihat

39.İbn Ravendinin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakileden hangisidir?
Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.---------------+
Kuran arapça dışında başka bir dilde de inebilirdi.
Kuranın icazı ancak aklın desteği ile anlaşılabilir.
Kuranın icazı kendisine inen kavim sebebiyle anlaşılamamaktadır.
Hiçbiri
40) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?
Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri
İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması
Hiçbiri
Beraber yaşama ve tercüme yolu
Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması
Alıntı ile Cevapla
Alt 23 Aralık 2013, 12:07   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:34
Mesaj: 4.863
Konular: 929
Beğenildi:318
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: sakarya ilitam İslam Felsefesi Sınav Soruları

FELSEFE TARİHİ VİZELER
1) Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketlerinin sebeplerinden bir tanesi değildir?
*** Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç
Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri
Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları Hiçbiri

2 ) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?
*** Beraber yaşama ve tercüme yolu Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri
İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması Hiçbiri

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?
*** Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır. Felsefe hikmet sevgisidir. İnsanın kendini bilmesidir.
İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.
İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir.

4 ) İslam Kelamının (Mutezile, Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
*** Atomcu fizik modeli Pythogarasçı fizik modeli Empedoklesçi fizik modeli Aristo fizik modeli Hiçbiri

5) Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?
*** Halid b. Yezid Amr b. As Memun Hiçbiri Muaviye

1) Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?
*** Sokrat Hermes Aristo Hz. Muhammed Hiçbiri

2) Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?
*** Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda, Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda, Vahyin imkanı, Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda, Hiçbiri

3- Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?
*** Filozofça Yaşam Medinetül Fazıla Enneadlar Devlet Hiçbiri

1) İbn Ravendi’nin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
*** Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.

2) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?
*** Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır.
Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.
Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır. Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Hiçbiri

1- İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?
*** Erdemlerin meleke haline gelmesiyle Kötülükten Kaçınmayla İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle
Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle Nazari Yetkinlikle

2- İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
*** Basra Bağdat Buhara Kufe Kahire

3- İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?
*** Ruhu arındırma Doğru bilgiye ulaştırma Ailenin refahı ve esenliği Toplumu mutluluğa kavuşturma Akli birliği sağlama

4) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?
*** Zenon Pisagor Plotinus Aristo Platon

1- Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?
*** Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.
* Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir. Hiçbiri
Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir

2- Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?
*** Sonsuzluk Sınırlılık İlk Muharrik Gök Akılları Hiçbiri


3) Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?
*** 1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset
1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,
1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset Hiçbiri

4- Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
I) Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.
II) Din ile felsefenin konuları benzerdir.
III) Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.
IV) Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.
*** I, II, III, IV I, II I, III II, III I, II, III

5- Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
** Metafizik Siyer Tarih Fizik Matematik

6-) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir.
*** Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir
Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz
Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.

1) Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?
*** Farabi Abdullah ibn Mukaffa Huneyn b. İshak İshak b. Huneyn Hiçbiri

2) Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?
*** Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.
Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür
Dış duyuların tamamına verilen addır

3) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.
I) Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,
II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,
III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etme
*** I, II, III II III, I I II, III

4) Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
*** İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur.
Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır. Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.
Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.
Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır.

5- Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?
*** Mantık Matematik Hiçbiri Kelam Gramer

6) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?
*** İhsau’l-ulum Medinetu’l-Fazıla Kitabu’l-mille El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn Hiçbiri

1- İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
*** Hayal Ortak Duyu Hafıza Vehim Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
*** Beyani Akıl Bilmeleke akıl Bil kuvve akıl Müstefad Akıl Hiçbiri

3- İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?
*** Vacibu’l-vücud bi-zatihi Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi Mümkinu’l-vücud bi-zatihi Vacibu’l-vücud bi-gayrihi Hiçbiri

4) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
*** Beyani Akıl Bilmeleke akıl Bil kuvve akıl Müstefad Akıl Hiçbiri Hiçbiri

6- İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?
*** Türk kültürü Hint kültürü İran kültürü Yunan kültürü Hellenistik kültür

1- Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?
*** Aquinasçılık Dehrilik Mecusilik Batınılik Tabiatçılık

2- Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?
*** İbn Arabi Haris el-Muhasibi Kuşeyri Hasan el-Basri Hiçbiri

3- Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?
*** Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardı
Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.
Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.
Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir Hiçbiri

4- Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?
*** Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma Süreklilik Birikimsellik Evrensellik Hiçbiri

5) Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesi hakkında söylenemez?
*** İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.
İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.
İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder Hepsi

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*** İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır. İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Hıristiyanların teslis inancına cevap vermiştir. İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız
II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.
III) Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalı olduğu gözükmektedir.
IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmişti.
*** I II, IV I, V IV II

1) Hıristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
I.) İslam dinin devletle beraber yayılması
II.) Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi
III.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması
*** I I, II, III II III I,II

2) İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
*** İmparatorluk Devleti Şehir Devleti Ulus Devlet Din temelli aşiret devleti Hiçbiri

3- Mürteki kebire sorunu .................. sebebıyle ortaya çıkmıştır?
a) büyuk günah sebebiyle b) cemel-sıffın savaşı ***

4- Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?
*** Niteliksel Hareket Oluş bozuluş Hareketi Niceliksel Hareket Mekansal Hareket Hiçbiri

5) Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?
*** Hilafet meselesi Peygamberliğin zorunlu oluşu Ganimetlerin paylaşılması ALLAH’ın birliği Hiçbiri

6- Mülhidlikle suçlanan filozof kimdir?
*** İbni Ravendi ve Ebu Bekir (Zekeriya) er-Razi


tekrarsız
Dilek subaşı beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Temmuz 2020, 12:09   Mesaj No:5
Avatar Otomotik
Durumu:ESMA KURŞUN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 59921
Üyelik T.: 05 Ekim 2018
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Bu notlari pdf halinde nasil indirebilirz.yardim edicek olan varmi
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Temmuz 2020, 19:32   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.525
Konular: 1144
Beğenildi:4364
Beğendi:3686
Takdirleri:11335
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
ESMA KURŞUN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Bu notlari pdf halinde nasil indirebilirz.yardim edicek olan varmi
Konuyu tarayıp sağ tıkla ile kaydedin. Bilgisayarında word'e yapıştırıp kaydedin. Dosya indirilmiş olur
Telefondan resim formatı olarak çekip PDF, drive dosya halinde getirebilirsiniz
Bunun için Google Store'de çok fazla program var. Onları indirerek formata çevirin
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Sakarya ilitam İlkçağ Felsefesi Tarihi Sınav Soruları Medineweb İslam Felsefesi 11 11 Temmuz 2017 20:03
Sakarya ilitam İslam Fıkıh Usulü Sınav Soruları Medineweb Fıkıh Usülü 3 28 Şubat 2015 15:42
Sakarya ilitam İslam Mezhepleri Tarihi I Sınav Soruları Medineweb SAKARYA İlitam 4 01 Ocak 2015 15:15
sakarya ilitam islam ahlak felsefesi sınav soruları Medineweb SAKARYA İlitam 0 24 Aralık 2013 13:20
İslam Tarihi Sınav Soruları(Sakarya ilitam ) Medineweb SAKARYA İlitam 1 23 Aralık 2013 12:45

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291